Bjørg Karlsen

Professor emerita

Det helsevitenskapelige fakultet
Avdeling for folkehelse
OD B-2483
Publikasjoner