Hopp til hovedinnhold
Publications
 • Vitenskapelige publikasjoner
  • Nicolaysen, Bjørn Kvalsvik

   (2012)

   Fragment av minne i grenseland.

   Kirke og kultur

   ISSN 0023-186X.

   Hefte 4.

   s.301-317.

  • Nicolaysen, Bjørn Kvalsvik

   (2005)

   Kven trur du at du er - som lesar? Pro memoria om resepsjonsestetikken. I: Kulturmøte i tekstar. Litteraturdidaktiske perspektiv. (Red. Bjørn Kvalsvik Nicolaysen og Laila Aase).

   Det Norske Samlaget

   s.180-192.

  • Nicolaysen, Bjørn Kvalsvik

   (2005)

   "Tilgang og demokrati. Nynorsken si rolle for demokratisk deltaking". I: Didaktiske perspektiv på nynorskopplæring, red. Anne Steinsvik Nordahl.

  • Nicolaysen, Bjørn Kvalsvik

   (2005)

   Tilgangskompetanse. Arbeid med tekst som kulturdeltaking. I: Kulturmøte i tekstar. Litteraturdidaktiske perspektiv. (Red. Bjørn Kvalsvik Nicolaysen og Laila Aase).

   Det Norske Samlaget

   s.9-31.

  • Nicolaysen, Bjørn Kvalsvik

   (2005)

   Den protestantiske etikken. Refleksjonar omkring verknadshistoria til den religiøse litteraturen. I: Lesande og skrivande bønder. Foredrag frå eit symposium. Festskrift til Jostein Fet.

   ISBN 82-7661-231-8.

   s.87-109.

  • Nicolaysen, Bjørn Kvalsvik

   (2005)

   "Profesjonsmedvit og forskarmedvit - same sak, dialog eller konflikt?". I: Vekst og utvikling. Lærarutdanninga i Stavanger 50 år. (Red. Martha Lea).

   s.106-129.

  • Nicolaysen, Bjørn Kvalsvik; Aase, Laila

   (2005)

   Føreord om føremålet. I: Bjørn Kvalsvik Nicolaysen og Laila Aase (red.): Kulturmøte i tekstar. Litteraturdidaktiske perspektiv.

   Det Norske Samlaget

  • Nicolaysen, Bjørn Kvalsvik

   (2005)

   Har norskfaget eit omgrep om lesing?. I: Det nye norskfaget. (Red. Arne Johannes Aasen og Sture Nome).

   Fagbokforlaget

   s.135-159.

  • Nicolaysen, Bjørn Kvalsvik

   (2002)

   Den nordnorske frelsesopplevinga i salmediktinga til Elias Blix.

   Kirke og kultur

   ISSN 0023-186X.

   Volum 2002.

   Hefte 5/6.

  • Nicolaysen, Bjørn Kvalsvik

   (2001)

   "Begjær. Meir, meir, alltid meir". I: synd.no (forfattarar: Ragnar Hovland, Ragnfrid Trohaug, Are Kalvø, Einar Gelius, Bjørn Kvalsvik Nicolaysen, Marit Eikemo, Frode Grytten).

   Det Norske Samlaget

   s.67-92.

  • Kvalsvik Nicolaysen, Bjørn; Høysæter, Sissel; Meland, Ingmar; Michelsen, Per Arne

   (1996)

   Retorikk og demokrati. I: Retorikkens veikryss.

  • Kvalsvik Nicolaysen, Bjørn; Andersen, A. M.

   (1996)

   Den utskilde tagale. Tarjei Vesaas' novelle "Vesle-Trask". I: Nordisk filologi. Festskrift til Egil Sundland på syttiårsd agen.

 • Bøker og kapitler
  • Nicolaysen, Bjørn Kvalsvik

   (2020)

   *Livet i Livet. Filosofiske betraktninger og annet skrømt. Festskrift til Bjørn Olavs 70-årsdag*, red. Harald Grytten, Z-forlag, Trondheim 2020, s. 104-124..

   ISBN 978-82-93187-47-9.

  • Nicolaysen, Bjørn Kvalsvik

   (2014)

   "Då skriftkulturen kom til Hå", i Jan Bjarne Bøe og Marie Smith-Solbakken (red.): Hå kulturhistorie bd. 3, s. 357-384.

   Vigmostad & Bjørke

   ISBN 978-82-321-0232-7.

  • Nicolaysen, Bjørn Kvalsvik

   (2005)

   Kulturmøte i tekstar. Litteraturdidaktiske perspektiv. (Red., saman med Laila Aase).

   Det Norske Samlaget

   ISBN 8252163653.

  • Børdahl, Amund Ove; Høisæter, Sissel; Nicolaysen, Bjørn Kvalsvik; Nicolaysen, Bjørn Kvalsvik

   (2001)

   Bordsanger. Til Georg Johannesen på 70-årsdagen.

   J.W. Cappelens Forlag AS

   ISBN 8202201799.

  • Kvalsvik Nicolaysen, Bjørn

   (1996)

   Sandhed og Retskaffenhed.

 • Formidling
  • Nicolaysen, Bjørn Kvalsvik

   (2021)

   "Ein seigliva, livleg og sentral kulturaktør" <bokmelding av Erik Rudeng: *Morgenbladet. En historie for seg*, Pax forlag 2021..

   Dag og Tid

   ISSN 0803-334X.

   Volum 60.

   Hefte 48.

   s.24-25.

  • Nicolaysen, Bjørn Kvalsvik

   (2021)

   "Observatør, forteljar og tenkjar" <melding av Kadafi Zaman: *Den norske drømmen. Om bestefars Punjab, nyhetsjakt i farlig farvann og kjærligheten til landet vårt">.

   Dag og Tid

   ISSN 0803-334X.

   Volum 60.

   Hefte 42.

   s.29-29.

  • Nicolaysen, Bjørn Kvalsvik

   (2021)

   "Islamistisk 'separatisme' blir valgkampmat i Frankrike". Podcast.

   Forskning.no

   ISSN 1891-635X.

  • Nicolaysen, Bjørn Kvalsvik

   (2021)

   "Trues Frankrike av islamsk separatisme?", https://open.spotify.com/episode/6IQycl5JJHkGxufC9oNh7G?si=RUonQd1xSvecQ01_Cgx6Ow&dl_branch=&fbclid=IwAR0QZv0UCfkgGQWHwk9d40XWkKfdMHf3G4C8wjuIoZpri8ZYLY529-O9oTI&nd=1.

  • Nicolaysen, Bjørn Kvalsvik

   (2021)

   "Decolonization" Panel Discussion on the debates on racism in the Enlightenment etc..

  • Nicolaysen, Bjørn Kvalsvik

   (2021)

   "Historia og historiene: Forteljingane om Noreg i 1000 år", produsert video lagt på YouTube av UiS, som opning til Grunnskulelærarutdanningas historiekurs H-21. Leiar: Marie Smith-Solbakken. https://screen.wetransfer.com/downloads/7e836b23cbb7861e47a1ba96c7ba4de320210827134122/22f431?fbclid=IwAR03JJYvHd_5pRYf8GfjBzbcJqyO_uGybT3pbql1XR1FAZLVXdX2Voe8KFU.

  • Nicolaysen, Bjørn Kvalsvik

   (2021)

   "Kva er literacy - og kan det frelse verda?" (om aktuelle perspektiv på skriftkulturforsking).

  • Nicolaysen, Bjørn Kvalsvik

   (2021)

   "Møte mellom skriftleg og munnleg tradisjon" <drøfting av spesielt siste bandet i Landstad-utgåva, og perspektiv på heile utgåva>.

   Dag og Tid

   ISSN 0803-334X.

   s.24-25.

  • Nicolaysen, Bjørn Kvalsvik

   (2021)

   "Boka vi sårt har bruk for, er her" <Melding av Hallvard Notaker: *Arbeiderpartiet og 22. juli*>.

   Dag og Tid

   ISSN 0803-334X.

  • Nicolaysen, Bjørn Kvalsvik

   (2021)

   "Eventyret om oljestaten sprekk" <om Kielland-ulukka og forskinga kring den> .

   Dag og Tid

   ISSN 0803-334X.

   s.1-3.

  • Nicolaysen, Bjørn Kvalsvik

   (2021)

   "Forskingsetikk: Spørsmålet er kva tid ei sak vert ein erkjent klage".

   Khrono.no

   ISSN 1894-8995.

  • Nicolaysen, Bjørn Kvalsvik

   (2021)

   "Ei lesebok for kritisk tenking" <bokmelding av Rune Slagstad: *Mine dannelsesagenter. En politisk idéhistorie*>, Dreyer Forlag 2021. .

   Dag og Tid

   ISSN 0803-334X.

   Volum 60.

   Hefte 44.

   s.29-29.

  • Nicolaysen, Bjørn Kvalsvik

   (2021)

   "Satireteikninga - demokratiets barometer" <melding av Erle Marie Sørheim: *Karikaturenes historie. Fra hulemalerier til Charlie Hebdo*, Humanist Forlag 2021>. .

   Dag og Tid

   ISSN 0803-334X.

   Volum 60.

   Hefte 39.

  • Nicolaysen, Bjørn Kvalsvik

   (2021)

   Jan Petter Myklebust: "Debate on international academics sparks national row", <oppsummering av debatt om rolla internasjonale kollegaer som kjem til Noreg har i norske universitet og ut frå samfunnsoppdraget, der eitt bidrag frå BKN er referert og sitert>, https://www.universityworldnews.com/post.php?story=20211014112205585.

   University World News

  • Nicolaysen, Bjørn Kvalsvik

   (2021)

   "Kva er rettmessig klage om forskingsetikk?".

   Khrono.no

   ISSN 1894-8995.

  • Nicolaysen, Bjørn Kvalsvik

   (2021)

   "Krossbering".

   Klassekampen

   ISSN 0805-3839.

  • Nicolaysen, Bjørn Kvalsvik

   (2021)

   "Syndfloden: 70 år med kyrkjeleg misbruk" <kommentar til Sauvé-rapporten om misbruk av born i den franske katolske kyrkja>.

   Dag og Tid

   ISSN 0803-334X.

   Volum 60.

   Hefte 40.

   s.2-3.

  • Nicolaysen, Bjørn Kvalsvik

   (2020)

   "Den store ofsen. Kampanjen mot rasjonaliteten" <om påstandane om at Linné var rasist>, Khrono 10.10.2020, https://khrono.no/den-store-ofsen-kampanjen-mot-rasjonaliteten/522380.

   Khrono.no

   ISSN 1894-8995.

  • Nicolaysen, Bjørn Kvalsvik

   (2020)

   "Optimisme utan handling er skadeleg" <om koronaepidemien>.

   Dag og Tid

   ISSN 0803-334X.

  • Nicolaysen, Bjørn Kvalsvik

   (2020)

   "Harald Minges debattmåte", https://www.aftenbladet.no/meninger/debatt/i/GGdlzl/harald-minges-debattmaate.

   Stavanger Aftenblad

   ISSN 0804-8991.

  • Nicolaysen, Bjørn Kvalsvik

   (2020)

   "Ein ny fase i islamistisk terror i Europa?", kommentarartikkel.

   Dag og Tid

   ISSN 0803-334X.

  • Nicolaysen, Bjørn Kvalsvik

   (2020)

   "Motsetningane aukar" https://www.dagogtid.no/samfunn/motsetningane-aukar-6.3.18249.ebd8b42d80.

   Dag og Tid

   ISSN 0803-334X.

  • Myklebust, Kirsten Marie; Nicolaysen, Bjørn Kvalsvik

   (2020)

   Omtale av komande føredrag om "Garborgs retorikk", s. 12-13, 10. januar 2020..

   Jærbladet

   s.12-13.

  • Nicolaysen, Bjørn Kvalsvik

   (2020)

   "Politikaren Arne Garborg: Kristianiaromanane og den politiske debatten".

  • Nicolaysen, Bjørn Kvalsvik

   (2020)

   "Til Samuel Patys minne: ein martyr for lærarens kall".

   Nettavisen

  • Nicolaysen, Bjørn Kvalsvik

   (2020)

   "Ute eller inne i distrikta - og verda?".

   Dag og Tid

   ISSN 0803-334X.

   s.2-3.

  • Roos, Merethe; Berge, Kjell Lars; Nicolaysen, Bjørn Kvalsvik

   (2020)

   Linné. En oppklaring (26.9.2020).

   Klassekampen

   ISSN 0805-3839.

  • Berge, Kjell Lars; Nicolaysen, Bjørn Kvalsvik; Roos, Merethe

   (2020)

   Linné, en foreløpig avslutning (10.10.2020).

   Klassekampen

   ISSN 0805-3839.

  • Nicolaysen, Bjørn Kvalsvik

   (2020)

   "Til Samuel Pepys minne: Ein martyr for lærarens kall", https://www.nettavisen.no/nyheter/til-samuel-patys-minne-ein-martyr-for-lararens-kall/s/12-95-3424034455.

   Nettavisen

  • Nicolaysen, Bjørn Kvalsvik

   (2019)

   "Den grunnleggjande kunsten" (melding av Alice Zeniters roman i norsk omsetting med tittelen *Kunsten å miste*).

   Dag og Tid

   ISSN 0803-334X.

  • Nicolaysen, Bjørn Kvalsvik

   (2019)

   "Samarbeid og utvikling". Bokmelding av Merethe Roos: *Hartvig Nissen - grundtvigianer, skandinav, skolemann*.

   Dag og Tid

   ISSN 0803-334X.

  • Nicolaysen, Bjørn Kvalsvik

   (2019)

   "Terrorismens bakdør inn i Europa". Føredrag i pensjonistforeininga "Karalaget", Sandnes.

  • Nicolaysen, Bjørn Kvalsvik

   (2019)

   "Etterkrigstida varer ved". Bokmelding av Kjartan Fløgstads roman *Due og drone*.

   Dag og Tid

   ISSN 0803-334X.

  • Nicolaysen, Bjørn Kvalsvik

   (2019)

   "Korleis radikale islamistar vert til i Europa" - bokmelding av Vibeke Knoop Rachline: *Terror i Europas hjerte*.

   Dag og Tid

   ISSN 0803-334X.

  • Nicolaysen, Bjørn Kvalsvik

   (2019)

   "Om Notre-Dame-brannen og veikskapen i sekulærpolitikken i Frankrike".

  • Nicolaysen, Bjørn Kvalsvik

   (2019)

   "For oss som har elska Sverige" - melding av Bjarne Riiser-Gundersen: *Svenske tilstander*.

   Dag og Tid

   ISSN 0803-334X.

  • Nicolaysen, Bjørn Kvalsvik

   (2019)

   "Oppsummering: Kvar står litteraturhistoria som tekst- og kulturhistorie?", sluttinnlegg med oppsummering og diskusjonsforslag til konferansen "Hvor går litteraturhistorien etter Fagfornyelsen?" .

  • Nicolaysen, Bjørn Kvalsvik

   (2019)

   "Rasismespøkelser på høylys dag". Opprop med støtte til Stovnerteaterets oppsetning, som fekk kritikk for rasisme. Medunderskrivar saman med ca 40 andre..

   Utrop - Norges første flerkulturelle avis

  • Nicolaysen, Bjørn Kvalsvik

   (2019)

   "Avvisinga og gjenoppdaginga" (om valresultatet og valkampens retorikk 2019).

   Dag og Tid

   ISSN 0803-334X.

   s.2-3.

  • Nicolaysen, Bjørn Kvalsvik

   (2019)

   "Frankrikes utfodringar - innan- og utanriks".

  • Nicolaysen, Bjørn Kvalsvik

   (2019)

   "Ljos over grav", omtale i ein serie om Elias Blix' salmar, av salmen med denne tittelen..

   Dag og Tid

   ISSN 0803-334X.

  • Nicolaysen, Bjørn Kvalsvik

   (2019)

   "Det beste for oss alle". Kring diskusjonen om bruk av religiøse hovudplagg i offentleg teneste..

   Dag og Tid

   ISSN 0803-334X.

   s.2-3.

  • Nicolaysen, Bjørn Kvalsvik

   (2019)

   "Kvar er kjernen i djupna?" (Om ny læreplan i norsk).

   Dag og Tid

   ISSN 0803-334X.

   s.2-2.

  • Nicolaysen, Bjørn Kvalsvik

   (2018)

   "Har sosialdemokratiet ei framtid?".

   Dag og Tid

   ISSN 0803-334X.

   s.2-3.

  • Nicolaysen, Bjørn Kvalsvik

   (2018)

   "Kva brast så høgt - i Frankrike?" (Om sosial uro i Frankrike pga Emmanuel Macrons reformer).

   Dag og Tid

   ISSN 0803-334X.

   s.2-3.

  • Nicolaysen, Bjørn Kvalsvik

   (2018)

   "Politikk som realityshow" (om linjevalet i KrF).

   Dag og Tid

   ISSN 0803-334X.

   s.2-3.

  • Nicolaysen, Bjørn Kvalsvik; Birkevold, Harald

   (2017)

   "Fransk skjebnevalg. Lørdagsintervjuet"..

   Stavanger Aftenblad

   ISSN 0804-8991.

   s.50-51.

  • Nicolaysen, Bjørn Kvalsvik

   (2017)

   "Dei mørkeblå i Frankrike".

   Dag og Tid

   ISSN 0803-334X.

   s.2-3.

  • Nicolaysen, Bjørn Kvalsvik

   (2017)

   "Rik bok om stor song." Bokmelding av Gisle Selnes: *Den store sangen*, biografi over Bob Dylan>.

   Dag og Tid

   ISSN 0803-334X.

  • Nicolaysen, Bjørn Kvalsvik

   (2017)

   "France and its former colonies in North Africa - and the back door to French targets for terrorists".

  • Nicolaysen, Bjørn Kvalsvik

   (2017)

   "Multiliteracy og multimodalitet - vi treng lengre perspektiv".

  • Nicolaysen, Bjørn Kvalsvik

   (2017)

   Det nyaste norskfaget. Plenumsinnlegg og deltaking i diskusjon, plenum saman med Laila Aase, Kjell Lars Berge, Jørgen Sejersted og Knut Hoem..

  • Nicolaysen, Bjørn Kvalsvik

   (2017)

   "Essay: Frankrike romantiserte islamismen alt for lenge", publisert i avis og på nett..

   Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.)

   ISSN 0804-3116.

  • Nicolaysen, Bjørn Kvalsvik

   (2017)

   "Motstraums i kanondebatten". <Omtale av Jan Erik Volds essaysamling *Kanón, kannon, kànon*>.

   Dag og Tid

   ISSN 0803-334X.

  • Nicolaysen, Bjørn Kvalsvik

   (2017)

   "Tideverv i skriftkulturen", foredrag i kåseristil..

  • Nicolaysen, Bjørn Kvalsvik

   (2017)

   "Det kritiske valet" <Om valkampen i Frankrike>.

   Dag og Tid

   ISSN 0803-334X.

  • Nicolaysen, Bjørn Kvalsvik

   (2017)

   "Kanon og makt".

   Kåkå-avisa

   Hefte 2.

  • Nicolaysen, Bjørn Kvalsvik

   (2017)

   "Eit lagnadstungt val for Frankrike", nettpublikasjon.

   Nettavisen

  • Nicolaysen, Bjørn Kvalsvik

   (2017)

   Universitetets bidrag i regional utvikling. Paneldebatt, Verdibørsen, Sting.

  • Nicolaysen, Bjørn Kvalsvik

   (2017)

   "Eit nytt verdsrike etablerer seg" <Bokmelding, av Carl Schiøtz Wibye: *Terrorens rike*>.

   Dag og Tid

   ISSN 0803-334X.

   s.34-35.

  • Nicolaysen, Bjørn Kvalsvik

   (2017)

   Forsideomtale med referat frå artikkel om Morten Søbergs essaybok, overskrift: "Essaykunst".

   Dag og Tid

   ISSN 0803-334X.

  • Nicolaysen, Bjørn Kvalsvik

   (2017)

   "Greitt nok om Marine Le Pen" <Bokmelding av *Marine Le Pen og høyrepopulismen i Europa>, av Elisabeth Sørsdahl og Alf Ole Ask,Oslo: Cappelen Damm.

   Dag og Tid

   ISSN 0803-334X.

  • Nicolaysen, Bjørn Kvalsvik

   (2017)

   "Låtteleg mas om K-en" <Om debatten om KRLE-faget>.

   VG : Verdens gang

   ISSN 0805-5203.

  • Nicolaysen, Bjørn Kvalsvik

   (2017)

   "Krigens kulturelle krimgåte" <Bokmelding av Øyvind Foss: *Nazibaronen bak dr. Mengele og menneskeverdets undergang*, Oslo: Kolofon.

   Dag og Tid

   ISSN 0803-334X.

  • Nicolaysen, Bjørn Kvalsvik

   (2017)

   "Framleis ein læremeister" <Omtale, portrett av Willy Dahls verksemd i samband med hans 90-års-dag>.

   Dag og Tid

   ISSN 0803-334X.

  • Nicolaysen, Bjørn Kvalsvik

   (2017)

   "Myten om fransk innvandring".

   Dag og Tid

   ISSN 0803-334X.

  • Nicolaysen, Bjørn Kvalsvik

   (2017)

   "Frå to kulturar til eit nytt verdsbilete". <Omtale av Johan Tønnesson og Merethe Roos (red.): *Sann opplysning?*, Oslo: Cappelen Damm Undervisning.

   Dag og Tid

   ISSN 0803-334X.

  • Nicolaysen, Bjørn Kvalsvik

   (2017)

   "Kulturell kanon i Noreg?" Foredrag til debatt, lagt ut på nettet etterpå..

  • Nicolaysen, Bjørn Kvalsvik

   (2017)

   Sitering i Stavanger Aftenblad om uttale av skj-lyden og fylgjene for bibellesing.

   Stavanger Aftenblad

   ISSN 0804-8991.

  • Nicolaysen, Bjørn Kvalsvik

   (2017)

   "Utfordringane i norskdidaktikken overfor praksis i PPU", foredrag på praksiskurs og seinare samtale med praksislærarar.

  • Nicolaysen, Bjørn Kvalsvik

   (2017)

   "Det franske valet: Utfordringar i kø". Eitt av to føredrag, det andre av Alexandre Dessingué, UiS..

  • Nicolaysen, Bjørn Kvalsvik

   (2017)

   "Literacy - eit spørsmål om sosial praksis", totimars føredrag på UiOs doktorgradsseminar 12.-13. desember 2017.

  • Nicolaysen, Bjørn Kvalsvik

   (2017)

   "Høgrepopulismen i Frankrike".

  • Nicolaysen, Bjørn Kvalsvik

   (2017)

   "Macron - Algeriekrigens siste offer?".

   Dag og Tid

   ISSN 0803-334X.

   s.2-3.

  • Nicolaysen, Bjørn Kvalsvik

   (2017)

   "Utfordringane i norskfaget i literacyperspektiv: Lesing og literacy".

  • Nicolaysen, Bjørn Kvalsvik

   (2017)

   "Essaykunst i daudvinkelen. Melding av Morten Søberg: *Ekofisk, Eidsvoll. Eit essay om oljepengar og Grunlova*, Det norske samlaget, Oslo..

   Dag og Tid

   ISSN 0803-334X.

   s.28-29.

  • Nicolaysen, Bjørn Kvalsvik

   (2017)

   "Då venstresida vart opportunistar" <Bokmelding av Espen Goffeng: *Vikeplikt for Høyre*, Oslo: Kolofon.

   Dag og Tid

   ISSN 0803-334X.

  • Nicolaysen, Bjørn Kvalsvik

   (2017)

   "Biografien over Noreg". <Omtale av *Norsk Lærebokhistorie* av Jorunn Askeland, Dagrun Skjelbred og Bente Aamotsbakken (red.), Oslo: Universitetsforlaget.

   Dag og Tid

   ISSN 0803-334X.

  • Nicolaysen, Bjørn Kvalsvik

   (2017)

   "Kvar tek Macron optimismen frå?".

   Dag og Tid

   ISSN 0803-334X.

  • Nicolaysen, Bjørn Kvalsvik

   (2016)

   "Utskiljing eller deltaking" <innlegg i debatten om norskfaget>.

   Dag og Tid

   ISSN 0803-334X.

   Volum 55.

   Hefte 50.

  • Nicolaysen, Bjørn Kvalsvik

   (2016)

   "Mot hatet, for livskjensla" <omtale av Antoine Leiris: *Hatet mitt får dere ikke*, fransk dokumentarbok, omsett av Christine Mediaas, Oslo: Solum Forlag 2016..

   Dag og Tid

   ISSN 0803-334X.

   Volum 55.

   Hefte 41.

  • Nicolaysen, Bjørn Kvalsvik

   (2016)

   "Levande prosa om store spörsmål" <bokomtale av lærebøker i KRLE: Olav Hove, Jørg Arne Jørgensen, Jarle Rasmussen, Marit Sandboe: *Store spørsmål*, 8. trinn; Olav Hove, Jørg Arne Jørgensen og Marit Sandboe: *Store spørsmål*, 9. trinn. Med diverse lærar- og elevressursar i tillegg. Aschehoug 2016..

   Dag og Tid

   ISSN 0803-334X.

   Volum 55.

   Hefte 39.

  • Nicolaysen, Bjørn Kvalsvik

   (2016)

   "Den franske jokeren - trygg eller utrygg?" <om nomineringa av Francois Fillon til presidentkandidat for Republikanarane i Frankrike>.

   Dag og Tid

   ISSN 0803-334X.

   Volum 55.

   Hefte 47.

  • Nicolaysen, Bjørn Kvalsvik

   (2016)

   "Literacy - skriftkunne" <merknad til intervju med Jørgen Sejersted om litteraturlesing i skulen under Kunnskapsløftet, Dag og Tid nr 46>.

   Dag og Tid

   ISSN 0803-334X.

   Volum 55.

   Hefte 47.

  • Nicolaysen, Bjørn Kvalsvik

   (2016)

   "Franske våkenetter" <om den overraskande protestrørsla mot ny arbeidslov i Frankrike, "Nuit Debout">.

   Dag og Tid

   ISSN 0803-334X.

   s.2-3.

  • Nicolaysen, Bjørn Kvalsvik

   (2016)

   Striden om norskfaget - førstesideoppslag med sitat + utvida versjon på nettet av artikkel om utskiljing og deltaking i norskfaget. https://www.dagogtid.no/fra-debatten-om-norskfaget/ .

   Dag og Tid

   ISSN 0803-334X.

   Volum 55.

   Hefte 51.

  • Nicolaysen, Bjørn Kvalsvik

   (2016)

   "Makta minkar, sinnet veks" <bokmelding av Arne Klyves *Sinte unge menn*.

   Dag og Tid

   ISSN 0803-334X.

   s.31-31.

  • Nicolaysen, Bjørn Kvalsvik

   (2016)

   "Erotikk og kvinnesak hos Arne Garborg og Sigbjørn Obstfelder", Garborgsenteret, Bryne.

  • Nicolaysen, Bjørn Kvalsvik

   (2016)

   "Klår tale frå verkelege ekspertar". Drøfting av Lærerrolle-utvalets rapport. S, 2-3.

   Dag og Tid

   ISSN 0803-334X.

   s.2-3.

  • Nicolaysen, Bjørn Kvalsvik

   (2016)

   "Guds revansje?" <om den franske statsviteren Gilles Kepels kritikk av europeisk venstresides tilhøve til islamismen>.

   Dag og Tid

   ISSN 0803-334X.

   s.12-13.

  • Nicolaysen, Bjørn Kvalsvik

   (2016)

   Deltakar i paneldebatt som representant for Universitetet i Stavanger: Verdikommisjonen – Hvor skal den politiske debatten i Stavangerregionen foregå i framtida? Forstår politikerne konsekvensene av den nye mediesituasjonen for demokratiet og offentligheten i Stavanger med Aftenbladet og tradisjonelle medier i fritt fall? Tenker politikerne nå: endelig får vi fred? Eller bekymrer de seg for demokratiets og den politiske debattens framtid..

  • Nicolaysen, Bjørn Kvalsvik

   (2016)

   "Jungel og jungellov i Frankrike" <om tømminga og avskaffinga av den sjølvgrodde migrantleiren "Jungelen" sør for Calais, og problema i fransk migrasjonspolitikk>.

   Dag og Tid

   ISSN 0803-334X.

   Volum 55.

   Hefte 43.

  • Nicolaysen, Bjørn Kvalsvik

   (2016)

   "Ekstremhøyres nyttige idioter" <om debatten i Frankrike omkring burkinibruk, forskrifter med forbud og avskaffelsen av forbudet ved Conseil d'Etat> - https://medium.com/@broenxyz/ekstremh%C3%B8yres-nyttige-idioter-c69c2173cc81#.5jimgtyve.

   Broenxyz

  • Nicolaysen, Bjørn Kvalsvik

   (2016)

   "Vinnertalen: Trump gjorde ingen feil" <om retorikken i Donald Trumps tale som president elect>, ved journalist Camilla Bjørheim.

  • Nicolaysen, Bjørn Kvalsvik

   (2016)

   "Skandalar, ståk og stemningar i Frankrike" <om rettsforfølginga av presidentkandidaten Nicolas Sarkozy og andre, og opninga av den franske presidentvalkampen for valet i 2017>.

   Dag og Tid

   ISSN 0803-334X.

   Volum 55.

   Hefte 40.

   s.10-11.

  • Nicolaysen, Bjørn Kvalsvik

   (2016)

   "Kven styrer Noreg?" <bokomtale av Knut Olav Åmås, Kristin Clemet m.fl: *Makteliten*, Kagge 2016>.

   Dag og Tid

   ISSN 0803-334X.

   Volum 55.

   Hefte 38.

  • Nicolaysen, Bjørn Kvalsvik

   (2016)

   "Frankrike kan aldri møte utfordringen uten å ta opp sitt svært bitre forhold til Nord-Afrika", intervju ved Fahrid Ighoubah - http://www.nettavisen.no/nyheter/utenriks/ekspert---frankrike-kan-aldri-mte-utfordringen-uten-a-ta-opp-sitt-svrt-bitre-forhold-til-nord-afrika/3423243924.html.

  • Nicolaysen, Bjørn Kvalsvik

   (2016)

   "Kvifor Frankrike?" Gjesteblogg i Nettavisen. 14 trykksider. <Om årsaker til at Frankrike er særskilt råka av terror frå nordafrikanske islamistar> - http://gjest.blogg.no/1468667834_kvifor_frankrike.html.

   Nettavisen

  • Nicolaysen, Bjørn Kvalsvik

   (2016)

   Referat fra hovedinnlegg på seminar i Universitetsbiblioteket, UiS, om boken "Hva har oljen gjort med oss?", i Stavanger Aftenblads nettsider. http.//www.aftenbladet.no/nyheter/lokalt/stavanger/Hva-har-oljen-gjort med oss-3878....

   Stavanger Aftenblad

   ISSN 0804-8991.

  • Nicolaysen, Bjørn Kvalsvik

   (2016)

   "Svar til Tony Burner" <om oppfatningane omkring "aggressiv sekularisme" i Frankrike> - --- https://medium.com/@broenxyz/svar-til-tony-burner-fr%C3%A5-bj%C3%B8rn-kvalsvik-nicolaysen-e529f4d29cd3#.vnqnxljnb.

   Broenxyz

  • Nicolaysen, Bjørn Kvalsvik

   (2016)

   "Smikkløyen pressefotohistorie" <bokmelding av boka *Vindfallet* med Steinar Lyse, ei bok med bilete og soger frå Knut S. Vindfallets fotografkarrière>.

   Dag og Tid

   ISSN 0803-334X.

  • Nicolaysen, Bjørn Kvalsvik

   (2016)

   "Altså drikk han!" <Om kriser i Frankrike>.

   Dag og Tid

   ISSN 0803-334X.

  • Nicolaysen, Bjørn Kvalsvik

   (2016)

   Den vanskelege nasjonaliteten.

   Syn og Segn

   ISSN 0039-7717.

   Volum 112.

   Hefte 3.

   s.52-61.

  • Nicolaysen, Bjørn Kvalsvik

   (2016)

   Innleiingsføredrag til debatt om boka "Hva har oljen gjort med oss?", red. Anders Vassenden m.fl..

  • Nicolaysen, Bjørn Kvalsvik

   (2016)

   "Boyesen klappet inn i næringsforeningen" <er en av de intervjuede om spørsmålet rundt forholdet mellom Stavanger Næringsforening og Universitetet i Stavanger>.

   Stavanger Aftenblad

   ISSN 0804-8991.

  • Nicolaysen, Bjørn Kvalsvik

   (2016)

   "Taraku til folket!" <om manglande innkjøp av Tarakus bok *Innvandringsrealismen* frå Kulturrådet>.

   Dag og Tid

   ISSN 0803-334X.

  • Nicolaysen, Bjørn Kvalsvik

   (2016)

   "Påfallande mange seksarar" <intervju v/Ottar Fyllingsnes om litteraturkritikken og terningkast>.

   Dag og Tid

   ISSN 0803-334X.

   s.18-19.

  • Nicolaysen, Bjørn Kvalsvik

   (2016)

   "SEKS-litteraturen" - omtale på førstesida <om intervju v/Ottar Fyllingsnes om litteraturkritikkens praksis med terningkast-vurderingar>.

   Dag og Tid

   ISSN 0803-334X.

  • Nicolaysen, Bjørn Kvalsvik

   (2016)

   "Frankrike i strid med seg sjølv" <forsideomtale: "Frankrike skubbar innvandringsbøra over på grannelanda, meiner B.K.N">.

   Dag og Tid

   ISSN 0803-334X.

   s.2-3.

  • Nicolaysen, Bjørn Kvalsvik

   (2016)

   "Ei innvandringspolitisk openberring" <bokmelding av Sylo Taraku: *Innvandringsrealismen*>.

   Dag og Tid

   ISSN 0803-334X.

   s.28-29.

  • Nicolaysen, Bjørn Kvalsvik

   (2016)

   "Soga om den norske godleiken" <bokmelding av Terje Tvedt: *Norske tenkemåter*, essaysamling>.

   Dag og Tid

   ISSN 0803-334X.

  • Nicolaysen, Bjørn Kvalsvik

   (2016)

   "Er bibliotekenes innkjøpsordning upartisk?" <referat av intervju i Dag og Tid med kommentarar>.

   Bergens Tidende

   ISSN 0804-8983.

  • Nicolaysen, Bjørn Kvalsvik

   (2016)

   "God dag mann! - Økseskaft" Schibstedomstillinga i Aftenbladet. <Kommentar til tidlegare artiklar av bystyrerepresenant i Stavanger Wedler og konsernsjef i Schibsted Munch>.

   Stavanger Aftenblad

   ISSN 0804-8991.

  • Nicolaysen, Bjørn Kvalsvik

   (2016)

   "Stamfar til det norske kunnskapssamfunnet" <bokmelding av Rolv Nøtvig Jakobsen: *Gunnerus*>.

   Dag og Tid

   ISSN 0803-334X.

  • Nicolaysen, Bjørn Kvalsvik

   (2016)

   "Kva meir kan gå gale for Hollande?" <om Nuit Debout-opprøret i Frankrike våren 2016>.

   Dag og Tid

   ISSN 0803-334X.

  • Nicolaysen, Bjørn Kvalsvik

   (2016)

   "Ikkje saumlaust" <bokmelding av Kjartan Fløgstads siste esaysamling *Etter i saumane*>.

   Dag og Tid

   ISSN 0803-334X.

  • Nicolaysen, Bjørn Kvalsvik

   (2016)

   "Fransk sekularisme sikrar trusfridom".

   Dag og Tid

   ISSN 0803-334X.

   s.12-13.

  • Nicolaysen, Bjørn Kvalsvik

   (2016)

   "Fillon utmanøvrerer Le Pen" <om den franske valkampen etter at Francois Fillon er nominert som presidentkandidat for partiet Republikanarane>.

   Dag og Tid

   ISSN 0803-334X.

   Volum 48.

  • Nicolaysen, Bjørn Kvalsvik

   (2016)

   "Eskalerande spiralar". <Bokmelding av Viggo Vestel: *I gråsonen*).

   Dag og Tid

   ISSN 0803-334X.

  • Nicolaysen, Bjørn Kvalsvik

   (2016)

   "Den lokale verdsborgaren" <melding av Tore Stubberuds biografi om topografen Jacob Wilse>.

   Dag og Tid

   ISSN 0803-334X.

   Volum 55.

   Hefte 49.

  • Nicolaysen, Bjørn Kvalsvik

   (2016)

   "Opprør mot brutaliteten" <Bokmelding av Øyvind Foss: *Kvinneopprøret på bedehuset*>.

   Dag og Tid

   ISSN 0803-334X.

  • Nicolaysen, Bjørn Kvalsvik

   (2016)

   Norge og jotunopphav. <Presentasjon som konsulent for utgivinga av Flatøybok, saman med Eivind Eikil, av innhaldet i første bandet> http://www.flateyjarbok.no/no/nyheter/blogitem/31_flatoeybok_norge_og_jotunopphav.html.

  • Nicolaysen, Bjørn Kvalsvik

   (2016)

   "Sekulærstaten Frankrike". <Om politikken for "La Laïcité" i fransk historie og notid. 48 trykksider..

   Broenxyz

  • Nicolaysen, Bjørn Kvalsvik

   (2016)

   "Ugløymelege Umberto Eco" Minneord.

   Dag og Tid

   ISSN 0803-334X.

   s.16-17.

  • Nicolaysen, Bjørn Kvalsvik

   (2016)

   Hovedinnlegg i diskusjon om Merethe Roos: *Kraften i den allmenne dannelse*, boklanseringsdiskusjon med vinkling mot humanioras rolle..

  • Nicolaysen, Bjørn Kvalsvik

   (2016)

   "Sigbjørn Obstfelder: Øyeblikksfotografi, erotikk og kritikk". Foredrag i gruppa Rt41+ (tilknytta Round Table Society Service Club), Hansenhuset, Stavanger, 11. oktober 2016..

  • Nicolaysen, Bjørn Kvalsvik

   (2016)

   "Nybrotsarbeid om norsk litteraturkritikk" <bokomtale av Sissel Furuseth, Jahn Holljen Thon og Eirik Vassenden (red.): Norsk litteraturkritikks historie 1870-2010, Oslo: Universitetsforlaget 2016>.

   Dag og Tid

   ISSN 0803-334X.

   Volum 55.

   Hefte 45 .

  • Nicolaysen, Bjørn Kvalsvik

   (2016)

   "Visste hesten makta si..." <tilskot til humanioradebatten, med utgangspunkt i Merethe Roos' bok *Kraften i allmenn dannelse*, om literacyreformen og humanioras ansvar for den m.a.>.

   Klassekampen

   ISSN 0805-3839.

   Hefte 224.

   s.12-13.

  • Nicolaysen, Bjørn Kvalsvik

   (2016)

   "Aktivist og tenkjar - Berge Furre (1937-1916". Minneord. Omtale på førstesida: "Ein fri mann"..

   Dag og Tid

   ISSN 0803-334X.

   s.16-17.

  • Nicolaysen, Bjørn Kvalsvik

   (2016)

   "Seks punkt om terningar" <kommentar til diskusjonen etter intervjuet med meg om terningkast i litteraturmeldingane>.

   Dag og Tid

   ISSN 0803-334X.

  • Nicolaysen, Bjørn Kvalsvik

   (2015)

   "Franske ettertankar" <om tilstanden i Frankrike etter regionalvala>.

   Dag og Tid

   ISSN 0803-334X.

  • Nicolaysen, Bjørn Kvalsvik

   (2015)

   "Norge: saga og jotner" - opptak av foredrag på Sandnes Bibliotek om Flatøybok - http://www.flateyjarbok.no/no/nyheter/blogitem/31_flatoeybok_norge_og_jotunopphav.html.

  • Nicolaysen, Bjørn Kvalsvik

   (2013)

   Alle kan betre enn læraren. <Om lærarutdanningsdebatten>.

   Dag og Tid

   ISSN 0803-334X.

  • Nicolaysen, Bjørn Kvalsvik

   (2013)

   Svensk kompost. [Aftonbladets handsaming av norsk kulturdebatt].

   Dag og Tid

   ISSN 0803-334X.

  • Nicolaysen, Bjørn Kvalsvik

   (2013)

   Eit annleis blikk på Hulda Garborg. Melding av SIgrid Bø Grønstøl: Hulda Garborg - forfattaren og feministen. Aschehoug 2012. http://www.dagogtid.no/nyhet.cfm?nyhetid=2473.

   Dag og Tid

   ISSN 0803-334X.

  • Nicolaysen, Bjørn Kvalsvik

   (2013)

   Spissformulert, men naudsynt. [Kring debatten om kva som er norsk kultur, med referanse til Jon Hustads kritikk av kulturminister Hadia Tajik] http://www.dagogtid.no/nyhet.cfm?nyhetid=2462.

   Dag og Tid

   ISSN 0803-334X.

  • Nicolaysen, Bjørn Kvalsvik

   (2013)

   Minnepolitikk for 1814? [om framlegget om statuereising framfor Stortinget].

   Dag og Tid

   ISSN 0803-334X.

  • Nicolaysen, Bjørn Kvalsvik

   (2013)

   Menneskelandskapet hjå Munch. Omtale av kunstutstillinga "Det moderne øye", Edvard Munch i det 20. århundre, Paris/London/Frankfurt/Oslo 2011-2013.

   Dag og Tid

   ISSN 0803-334X.

  • Nicolaysen, Bjørn Kvalsvik

   (2013)

   Holdes utenfor Stortinget. Intervju med BKN og stortingsrepr Kjersti Toppe (Sp) om at norsk språkpolitikk blir endra ved at ein gjer administrative endringar i norskfagsplanen.

  • Nicolaysen, Bjørn Kvalsvik

   (2013)

   "Hersketeknikk - en del av valgkampen".

  • Nicolaysen, Bjørn Kvalsvik

   (2013)

   Boka, inspirasjonen og åndslivet. Lutherdommen som bakgrunn for utdanning og lesekunne i Nord-Europa.

  • Nicolaysen, Bjørn Kvalsvik

   (2013)

   Ved Asbjørn Aarnes' død.

   Dag og Tid

   ISSN 0803-334X.

  • Nicolaysen, Bjørn Kvalsvik; Lindanger, Birger

   (2013)

   Plenumskommentar til Stadsteatrets framsyning av Danmark.

  • Nicolaysen, Bjørn Kvalsvik; Waage, Erling

   (2013)

   Politikarar repeterar seg. Intevju med underteikna som kommenterer intervju med statssekretær Geir Pollestad. Sendt opphavleg i 18.40-nyheitene, Rogaland.

  • Nordmark, Ingvald; Nicolaysen, Bjørn Kvalsvik

   (2013)

   Intervju om fylkesmannsposisjonen i forhold til styringsdokument og sakshandsaming.

  • Nicolaysen, Bjørn Kvalsvik

   (2013)

   Helten og folket. Svar til Lars Roar Langslet (om minnesmerke for Stortingets 200-års-jubileum). Publisert under "Ordskifte".

   Dag og Tid

   ISSN 0803-334X.

  • Nicolaysen, Bjørn Kvalsvik; Waage, Erling; Oppedal, Mathias

   (2013)

   - Dette er ei grunnleggjande krise. NRKs nettavis. Intervju, skriftleg.

  • Nicolaysen, Bjørn Kvalsvik; Undheim, Inger

   (2013)

   "Et språk er et våpen": Ordkkunstnaren Arne Garborg. Samtale om tekstar sungne og opplesne. Ved Inger Undheim og Bjørn K. Nicolaysen som delar av meir omfattande kunstarisk program, Petrikjellaren, St. Petri kyrkje, Stavanger.

  • Nicolaysen, Bjørn Kvalsvik

   (2013)

   Ny katolsk vårløysing? Bokmelding av *Hellig uro. 50 år etter det annet vatikankonsil", Emilie forlag Oslo 2012.

   Dag og Tid

   ISSN 0803-334X.

  • Nicolaysen, Bjørn Kvalsvik

   (2013)

   Atle Kittang (1941-2013). Minneord.

   Dag og Tid

   ISSN 0803-334X.

  • Nicolaysen, Bjørn Kvalsvik

   (2013)

   Lite lærerikt. Melding av Erik Solheim: Politikk er å ville. Cappelen Damm.

   Dag og Tid

   ISSN 0803-334X.

  • Nicolaysen, Bjørn Kvalsvik

   (2012)

   Paul Ricoeur og den ufrie viljen. Kommentar til framlagt arbeid av Kirsten Jæger Fjetland. Hovudkommentator.

  • Nicolaysen, Bjørn Kvalsvik

   (2012)

   LIteracy og demokrati på Madagaskar. Utkast til eit prosjekt, med særleg omsyn teke til forskingssituasjonen.

  • Nicolaysen, Bjørn Kvalsvik

   (2012)

   Kva skjer med norskfaget i departement og direktorat? Ein analyse av bakgrunnen for norskfagsrevisjonen.

  • Nicolaysen, Bjørn Kvalsvik

   (2012)

   Ny hjelpeløyse for norskfaget [om ny norskfagsrevisjon].

   Dag og Tid

   ISSN 0803-334X.

  • Nicolaysen, Bjørn Kvalsvik

   (2012)

   Nye takter i eurovalsen.

   Dag og Tid

   ISSN 0803-334X.

  • Nicolaysen, Bjørn Kvalsvik

   (2012)

   Til urnene og til arbeid [det franske presidentvalet].

   Dag og Tid

   ISSN 0803-334X.

  • Nicolaysen, Bjørn Kvalsvik

   (2012)

   Ein overtydd pragmatikar [Francois Hollande].

   Dag og Tid

   ISSN 0803-334X.

  • Nicolaysen, Bjørn Kvalsvik

   (2012)

   Ved dominikanerpater Arnfinn Harams bortgang.

   Klassekampen

   ISSN 0805-3839.

  • Nicolaysen, Bjørn Kvalsvik

   (2012)

   Sjølvforsvar og åtak: Same kunst og sak. Bokmelding av Marcus Tullius Cicero: Om talekunst. De Oratore I-III. Omsett frå latin av Hermund Slaattelid.

   Dag og Tid

   ISSN 0803-334X.

  • Nicolaysen, Bjørn Kvalsvik

   (2012)

   Melder litteraturen inn att i den pulserande verda.

   Sakprosa

   ISSN 1502-6000.

  • Nicolaysen, Bjørn Kvalsvik

   (2012)

   Saman med fleire: Nominasjon av dei ti beste nynorskbøkene i 2011. Saman med fleire forf. http://www.bokogsamfunn.no/tre-oktober-forfatterar-nominert-til-arets-beste-nynorskbok-2011/.

   Bok og samfunn

   ISSN 0800-0778.

  • Nicolaysen, Bjørn Kvalsvik

   (2012)

   Hulda Garborg: Nasjonal entreprenør med moderne kroppsfilosofi.

  • Nicolaysen, Bjørn Kvalsvik

   (2012)

   Arne Garborg: Kjærleik, lyster og laster i Christiania.

  • Nicolaysen, Bjørn Kvalsvik

   (2012)

   Ei uroleg sjel. Bokmelding av Ingeborg Solbrekken: Kors og kårde. Martha Steinsvik. Ein biografi.

   Dag og Tid

   ISSN 0803-334X.

  • Nicolaysen, Bjørn Kvalsvik

   (2012)

   Intellektuell sjølvmelding. Bokmelding av Hans Fredrik Dahl: Fra pax til paven.

   Dag og Tid

   ISSN 0803-334X.

  • Nicolaysen, Bjørn Kvalsvik

   (2012)

   Arnfinn Haram (1948-2012). Minneord.

   Klassekampen

   ISSN 0805-3839.

  • Nicolaysen, Bjørn Kvalsvik

   (2012)

   Vi og dei andre.

   Dag og Tid

   ISSN 0803-334X.

  • Nicolaysen, Bjørn Kvalsvik

   (2012)

   Vigdis Hjorth plagierer Sebald. Intervju gjort av journalist Jan Zahl.

  • Nicolaysen, Bjørn Kvalsvik

   (2012)

   Eit nasjonalt klenodium. Omtale av den samla M. B. Landstad-utgåva.

   Dag og Tid

   ISSN 0803-334X.

  • Nicolaysen, Bjørn Kvalsvik

   (2011)

   Verkanalysen som fortolkningsarena. Presentasjon av Per Dahls bok på Universitetsbiblioteket, UiS, BKN kommenterer og samtalar med Dahl.

  • Nicolaysen, Bjørn Kvalsvik

   (2011)

   Det utvida Noregsomgrepet. Melding av Ottar Grepstad: Avisene som utvida Noreg. Nynorskpressa 1850-2010.

   Dag og Tid

   ISSN 0803-334X.

  • Nicolaysen, Bjørn Kvalsvik

   (2011)

   Sarkozy i Libya.

   Dag og Tid

   ISSN 0803-334X.

  • Nicolaysen, Bjørn Kvalsvik

   (2011)

   Ein nasjonal anamnese. [om 22/7/2011].

   Dag og Tid

   ISSN 0803-334X.

  • Nicolaysen, Bjørn Kvalsvik

   (2011)

   Fallet. <Om Dominique Strauss-Kahn, klagemåla mot han og rolla hans i fransk politikk>.

   Dag og Tid

   ISSN 0803-334X.

  • Nicolaysen, Bjørn Kvalsvik

   (2011)

   Musikk som språk. Melding av Per Dahl: Verkanalysen som fortolkningsarena. Unipub forlag.

   Dag og Tid

   ISSN 0803-334X.

  • Nicolaysen, Bjørn Kvalsvik

   (2011)

   Råare og tydelegare bibelspråk. Omtale av nyomsetjinga av Bibelen i båe målformer forutan eiga litterær utgåve. Bibelselskapets utgåve 2011. http://www.dagogtid.no/nyhet.cfm?nyhetid=2134.

   Dag og Tid

   ISSN 0803-334X.

  • Nicolaysen, Bjørn Kvalsvik

   (2011)

   Godt om det vonde. Melding av Kjell Nilsens omsetting av Charles Baudelaire: Det vondes blomster. Les fleurs du mal.

   Dag og Tid

   ISSN 0803-334X.

  • Nicolaysen, Bjørn Kvalsvik

   (2011)

   Sensuell strategi: Lyst, leik, likeverd. Bokmelding av Arnhild Skre sin biografi: Hulda Garborg. Nasjonal strateg.

   Dag og Tid

   ISSN 0803-334X.

  • Nicolaysen, Bjørn Kvalsvik

   (2011)

   Når nokon gjer ei reise. Bokmelding av Jon Severud: Ei gjenreise. Ferdamine etter A.O. Vinje. Det Norske Samlaget 2010.

   Dag og Tid

   ISSN 0803-334X.

  • Nicolaysen, Bjørn Kvalsvik

   (2011)

   Den nynorske bibelomsetjinga 2011; spørsmål som galdt stilen og biletspråket. Det var mitt emne. Dette var eit panel saman med forfattaren Odveig Klyve og gammaltestamentprofessoren Magnar Kartveit.

  • Nicolaysen, Bjørn Kvalsvik

   (2011)

   Francois, trist som ein trase. Melding av Henning Hagerups omsetting av Francois Rabelais: Femte bok.

   Dag og Tid

   ISSN 0803-334X.

  • Nicolaysen, Bjørn Kvalsvik

   (2011)

   Om åndeleg kloakk i Europa. Bokmelding av Umberto Eco: Gravlunden i Praha.

   Dag og Tid

   ISSN 0803-334X.

  • Nicolaysen, Bjørn Kvalsvik

   (2010)

   Toler avisene moms?.

   Dag og Tid

   ISSN 0803-334X.

  • Nicolaysen, Bjørn Kvalsvik

   (2010)

   Makt og humor. Panel i Humorfestivalen i Stavanger. http://www.uis.no/nyheter/uis-fagfolk-i-humordebatter-article27588-12.html.

  • Nicolaysen, Bjørn Kvalsvik

   (2010)

   Marknad for kunnskapspolitikk?.

   Rosenkilden

   Volum 2010.

   Hefte 03.

  • Nicolaysen, Bjørn Kvalsvik

   (2010)

   Idédikting krev idéar. Melding av Elisaberth Vallevik Engelstad: Åse Marie Nesse. EIt poetisk liv.Det Norske Samlaget.

   Dag og Tid

   ISSN 0803-334X.

  • Nicolaysen, Bjørn Kvalsvik

   (2010)

   Intellektuelt mot.

   Rosenkilden

   Volum 2010.

   Hefte 04.

  • Nicolaysen, Bjørn Kvalsvik

   (2010)

   Atle Skaftun: Litteraturens nytteverdi. Samtale ved Universitetsbiblioteket i Stavanger, tatt opp og lagt ut på nett av Kommunikasjonsavdelinga ved UiS.

  • Nicolaysen, Bjørn Kvalsvik

   (2010)

   Srtudiemarknad?.

   Rosenkilden

   Volum 2010.

   Hefte 02.

  • Nicolaysen, Bjørn Kvalsvik

   (2010)

   Essayisten Kåre Lunden. [Klassekampen hyllar Lunden ved 80-årsdagen].

   Klassekampen

   ISSN 0805-3839.

  • Nicolaysen, Bjørn Kvalsvik

   (2010)

   Eit banebrytande verk: Norsk presses historie 1-4.

   Dag og Tid

   ISSN 0803-334X.

  • Nicolaysen, Bjørn Kvalsvik

   (2010)

   Beste nynorskbok i 2009. Saman med fleire. http://www.dagogtid.no/nyhet.cfm?nyhetid=1672.

   Dag og Tid

   ISSN 0803-334X.

  • Nicolaysen, Bjørn Kvalsvik

   (2010)

   Mytar og nasjon: Dømet Israel. Omtale av Shlomo Sand: The Invention of the Jewish People.

   Dag og Tid

   ISSN 0803-334X.

  • Nicolaysen, Bjørn Kvalsvik

   (2010)

   Retorikaren Georg Johannesen. Jf. http://www.uis.no/nyheter/aapent-filosofisk-forum-i-haust-article26833-12.html.

  • Nicolaysen, Bjørn Kvalsvik

   (2010)

   Meir pedagogikk hjelper ingenting [om reformene i grunnskulelærarutdanninga].

   Dag og Tid

   ISSN 0803-334X.

  • Nicolaysen, Bjørn Kvalsvik

   (2010)

   Fransk glød + norsk modell = suksess. Intervju med tidl. kultur- og utdanningsminister i Frankrike, Jack Lang.

   Dag og Tid

   ISSN 0803-334X.

  • Nicolaysen, Bjørn Kvalsvik

   (2010)

   Lyset løynd av mørkret eller teater som openberring: Jon Fosse og Lars Norén.

  • Nicolaysen, Bjørn Kvalsvik

   (2010)

   Meir om rituell retorikk.

   Dag og Tid

   ISSN 0803-334X.

  • Nicolaysen, Bjørn Kvalsvik

   (2010)

   Visste ikkje kva vi gjorde. [Intervju med ei rekkje universitets- og høgskulefolk som kommenterer den danske debatten om gruppeundervisning osb].

   Dag og Tid

   ISSN 0803-334X.

  • Nicolaysen, Bjørn Kvalsvik

   (2010)

   Lokalt eller kompetent?.

   Dag og Tid

   ISSN 0803-334X.

  • Nicolaysen, Bjørn Kvalsvik

   (2010)

   Pensjon på fransk.

   Dag og Tid

   ISSN 0803-334X.

  • Nicolaysen, Bjørn Kvalsvik

   (2010)

   Rituell politikk. [Om retorikken i Helga Pedersens tale på landsmøtet i Arbeidarpartiet].

   Dag og Tid

   ISSN 0803-334X.

  • Nicolaysen, Bjørn Kvalsvik

   (2010)

   Ingen leik for born. [Om pedagogikk].

   Dag og Tid

   ISSN 0803-334X.

  • Nicolaysen, Bjørn Kvalsvik

   (2010)

   Uforsvarleg uskuld tapt [om Afghanistanoperasjonane].

   Dag og Tid

   ISSN 0803-334X.

  • Nicolaysen, Bjørn Kvalsvik

   (2009)

   "Snarvegen til deg sjølv". Melding av Trond Giske (rd.): Mangfold eller enfold. 21 stemmer om kultur i vår tid. Oslo: Aschehoug.

   Dag og Tid

   ISSN 0803-334X.

  • Nicolaysen, Bjørn Kvalsvik

   (2009)

   Frisett på nytt. Bokomtale av Hermund Slaattelids nyomsetjing frå latin av fullstendig utgåve av Augustin: Confessiones. Det Norske Samlaget.

   Dag og Tid

   ISSN 0803-334X.

  • Nicolaysen, Bjørn Kvalsvik

   (2009)

   Ein storfelt konsert på prent. Melding av Terje Aarset: Den nynorske songskatten, LNU/Fagbokforlaget.

   Dag og Tid

   ISSN 0803-334X.

  • Nicolaysen, Bjørn Kvalsvik

   (2009)

   "Annerledestenkerne". Ein kronikk om nyskaping og vitskaplege konfliktar ut frå boka til Per Arne Bjørkum med denne tittelen.

   Rosenkilden

   Volum 16.

   Hefte 08.

  • Nicolaysen, Bjørn Kvalsvik

   (2009)

   Hijab og rasjonalitet.

   Dag og Tid

   ISSN 0803-334X.

  • Nicolaysen, Bjørn Kvalsvik

   (2009)

   Kven vil elske Stor-Paris? [Om utvidkinga av Paris til Le Havre].

   Dag og Tid

   ISSN 0803-334X.

  • Nicolaysen, Bjørn Kvalsvik

   (2009)

   Kvifor er finansfolk blitt så vulgære?.

   Rosenkilden

   Volum 16.

   Hefte 4.

  • Nicolaysen, Bjørn Kvalsvik

   (2009)

   "Universitetet mister tre språkfag". Intervju saman med fleire om nedlegging av framandspråksfaga ved Universitetet i Stavanger.

   Stavanger Aftenblad

   ISSN 0804-8991.

  • Nicolaysen, Bjørn Kvalsvik

   (2009)

   Pedagogane marsjerer inn [om reformene i lærarutdanningane].

   Dag og Tid

   ISSN 0803-334X.

  • Nicolaysen, Bjørn Kvalsvik

   (2009)

   Forskingsmeldingane.

   Dag og Tid

   ISSN 0803-334X.

  • Nicolaysen, Bjørn Kvalsvik

   (2009)

   "Dannelsesutvalget": Eit gjenreisingsforsøk. Om rapporten frå eit utval nedsett av universiteta i Oslo og Bergen og Høgskolen i Bodø, 2007.

   Rosenkilden

   Volum 16.

   Hefte 07.

  • Nicolaysen, Bjørn Kvalsvik

   (2009)

   Konfliktar er naudsynte for nyskaping. Melding av Per Arne Bjørkum: Annerledestenkerne, ny utg. 2009.

   Dag og Tid

   ISSN 0803-334X.

  • Nicolaysen, Bjørn Kvalsvik

   (2009)

   30-åra ligg framfor oss [finanskrisa sett frå Frankrike].

   Dag og Tid

   ISSN 0803-334X.

  • Nicolaysen, Bjørn Kvalsvik

   (2008)

   Tormod Torfæus: Ein fornya klassikar. Omtale av utgjervararbeidet til Torgrim Titlestad for fullstendig utgåve av Torfæus, og melding av første bandet.

   Dag og Tid

   ISSN 0803-334X.

  • Nicolaysen, Bjørn Kvalsvik

   (2008)

   Høvesdikting i Ap.

   Dag og Tid

   ISSN 0803-334X.

  • Nicolaysen, Bjørn Kvalsvik

   (2008)

   Stat og religion.

   Dag og Tid

   ISSN 0803-334X.

  • Nicolaysen, Bjørn Kvalsvik

   (2008)

   Mellom andre intervjua om den såkalla Vinnem-saka. Kommenterte ad hominem-prinsippet i retorisk og argumentativ teori.

   Stavanger Aftenblad

   ISSN 0804-8991.

  • Nicolaysen, Bjørn Kvalsvik

   (2008)

   "Attråa må du skilje deg ifrå". Melding av Slaattelids Seneca-utgåve.

   Dag og Tid

   ISSN 0803-334X.

  • Nicolaysen, Bjørn Kvalsvik

   (2008)

   Revansje for Oslo. [om aktuell fordelingspolitikk i forskinga].

   Dag og Tid

   ISSN 0803-334X.

  • Nicolaysen, Bjørn Kvalsvik

   (2008)

   Tillit/kontroll: To prinsipp for utvikling.

   Rosenkilden

   Volum 15.

   Hefte 6.

  • Nicolaysen, Bjørn Kvalsvik

   (2008)

   FrP-paradokset.

   Dag og Tid

   ISSN 0803-334X.

  • Nicolaysen, Bjørn Kvalsvik

   (2008)

   Kaffislaberas-frimuereri.

   Dag og Tid

   ISSN 0803-334X.

  • Nicolaysen, Bjørn Kvalsvik

   (2008)

   Meisterleg om salmemeisteren. Melding av Anders Aschim: EIn betre vår ein gong. Elias Blix. Biografi. Det Norske Samlaget. http://www.dagogtid.no/nyhet.cfm?nyhetid=1249.

   Dag og Tid

   ISSN 0803-334X.

  • Nicolaysen, Bjørn Kvalsvik

   (2007)

   Målstrev i Midgard. Bokomtale av den nynorske omsetjinga av J.R.R. Tolkien: Ringdrotten.

   Dag og Tid

   ISSN 0803-334X.

   s.20-21.

  • Nicolaysen, Bjørn Kvalsvik

   (2007)

   Et Garborg-senter i Haugtussas land? Intervju saman med fleire.

   Klassekampen

   ISSN 0805-3839.

  • Nicolaysen, Bjørn Kvalsvik

   (2007)

   Puritanisme og Samlaget. [Om Det Norske Samlagets forlagspolitikk].

   Dag og Tid

   ISSN 0803-334X.

  • Nicolaysen, Bjørn Kvalsvik

   (2007)

   Ny statleg flyttedugnad? BKN er eitt av fleire intervjuobjekt i ein diskusjon om utflytting av statsinstitusjonar frå Oslo.

   Dag og Tid

   ISSN 0803-334X.

  • Nicolaysen, Bjørn Kvalsvik

   (2007)

   Svikter klassikerne. [Om forlag, særleg Det Norske Samlaget, som mottek støtte for utgjeving av klassikarane og ikkje har nokon policy for det].

   Klassekampen

   ISSN 0805-3839.

  • Nicolaysen, Bjørn Kvalsvik

   (2007)

   Kunsten å vere fransk. [om Nicolas Sarkozy].

   Dag og Tid

   ISSN 0803-334X.

  • Nicolaysen, Bjørn Kvalsvik

   (2007)

   Olav Vesaas fortel meir enn vi treng om mora. Melding av Olav Vesaas: Halldis Moren Vesaas. Ein biografi.

   Dag og Tid

   ISSN 0803-334X.

  • Nicolaysen, Bjørn Kvalsvik

   (2007)

   Vi treng dei nye universiteta.

   Dag og Tid

   ISSN 0803-334X.

  • Nicolaysen, Bjørn Kvalsvik

   (2007)

   Elefantar og løver [om skilja mellom eldre og yngre i fransk politikk].

   Dag og Tid

   ISSN 0803-334X.

  • Nicolaysen, Bjørn Kvalsvik

   (2007)

   Kvifor er vi som vi er? Melding av den til no største utstillinga av arbeid av Anthony Gormley, London.

   Dag og Tid

   ISSN 0803-334X.

  • Nicolaysen, Bjørn Kvalsvik

   (2007)

   Tidi ho renn som elv mot os. Salmediktaren Anders Hovden og tidsforståinga hans.

  • Nicolaysen, Bjørn Kvalsvik

   (2007)

   Profeten Johannesen. Georg Johannesens profetbøker og deira bakgrunn.

  • Nicolaysen, Bjørn Kvalsvik

   (2007)

   Mellommannen. Portrettintervju av BKN v/Jon Hustad.

   Forskerforum

   ISSN 0800-1715.

   Volum 2007.

   Hefte 03.

   s.24-27.

  • Nicolaysen, Bjørn Kvalsvik

   (2007)

   Gamle soger, nye innsikter. Bokomtale av omsetjingane til Kåre Flokenes av fornaldarsogene.

   Dag og Tid

   ISSN 0803-334X.

  • Nicolaysen, Bjørn Kvalsvik

   (2007)

   Skriveuro og fri tanke. Bokmelding av biografien til Ernst Berge Drange: Rasmus Løland. Barnebokpioneren frå Ryfylke. Det Norske Samlaget.

   Dag og Tid

   ISSN 0803-334X.

  • Nicolaysen, Bjørn Kvalsvik

   (2007)

   Garborg-lokaliseringar utan hald. Saman med Magne Drangeid m.fl.

   Dag og Tid

   ISSN 0803-334X.

  • Nicolaysen, Bjørn Kvalsvik

   (2007)

   Taletid. Intervju av Torbjørn Vølstad om råd for talarar til konfirmasjonsfeiringa. Publisert i alle Medie-Norge-avisene.

   Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.)

   ISSN 0804-3116.

  • Nicolaysen, Bjørn Kvalsvik

   (2007)

   Heilstøypt om halvgjort livsverk. Melding av Alfred Fidjestøl: Eit halvt liv. Per Sivle. Ein biografi. Det Norske Samlaget 2007.

   Dag og Tid

   ISSN 0803-334X.

  • Nicolaysen, Bjørn Kvalsvik

   (2007)

   Tildekking eller avdekking av vilkår for nynorskopplæring.

  • Nicolaysen, Bjørn Kvalsvik

   (2007)

   "Det er typisk nokrs å være god" - om innovasjon og investering.

   Rosenkilden

   Volum 13.

   Hefte 07.

  • Nicolaysen, Bjørn Kvalsvik

   (2007)

   Kvifor klassikarar - no?.

   Dag og Tid

   ISSN 0803-334X.

  • Nicolaysen, Bjørn Kvalsvik

   (2007)

   Det endegyldige sviket. Bokmelding av Øyvind Foss: Kampen mod de mindreværdige. Auschwitz, videnskabens og kirkens forræderi.

   Dag og Tid

   ISSN 0803-334X.

  • Nicolaysen, Bjørn Kvalsvik

   (2007)

   Franske og norske arabeskar. Kiellands landskaps- og byrom.

  • Nicolaysen, Bjørn Kvalsvik

   (2007)

   Anti-parlamentarismen i 1945. Bokmelding av Harald Berntsen: Statsministerkuppet.Gerhardsen mot Nygaardsvold. En politisk thriller fra norsk virkelighet mai–juni 1945. Centrum Norsk Forlag 2006.

   Dag og Tid

   ISSN 0803-334X.

  • Nicolaysen, Bjørn Kvalsvik

   (2007)

   Ei livline til klassisk kkultur. Essay om arbeidet med Thorleif Dahls Kulturbibliotek.

   Dag og Tid

   ISSN 0803-334X.

  • Nicolaysen, Bjørn Kvalsvik

   (2007)

   Biografisk opptur. Melding av Heming Gujord: Olav Duun. Ein biografi.

   Dag og Tid

   ISSN 0803-334X.

  • Nicolaysen, Bjørn Kvalsvik

   (2007)

   Tru og lære i London [om kristne religiøse offerskikkar mellom anglikanarar etc.].

   Dag og Tid

   ISSN 0803-334X.

  • Nicolaysen, Bjørn Kvalsvik

   (2006)

   Slåande forteljingar til ettertanke. Melding av den fyrste boka av Asbjørn Aarnes på nynorsk, bygd på anekdotar frå livet hans.

   Dag og Tid

   ISSN 0803-334X.

  • Nicolaysen, Bjørn Kvalsvik

   (2006)

   Georg Johannesen (1931-2005).

   Dag og Tid

   ISSN 0803-334X.

  • Nicolaysen, Bjørn Kvalsvik

   (2006)

   Vi smugkikar på Ibsen. Melding av dei to fyrste brevbanda i Ibsen-utgåva. Henrik Ibsens skrifter. Band 12. Brev 1844-1871 Redigerte og kommenterte og med innleiing av Narve Fulsås.

   Dag og Tid

   ISSN 0803-334X.

  • Nicolaysen, Bjørn Kvalsvik

   (2006)

   Ny kulturlov - kva så?.

   Dag og Tid

   ISSN 0803-334X.

  • Nicolaysen, Bjørn Kvalsvik

   (2006)

   Det er blitt noko feil med mennesket. PÅ TOMANNSHAND-serien: Samtale med sjømannsprest og NATO-offiser Torbjørn Holt, London.

   Dag og Tid

   ISSN 0803-334X.

  • Nicolaysen, Bjørn Kvalsvik

   (2006)

   Langdalsk lauskrut? [Diskusjon om tilhøvet mellom moderne og klassisk litteratur].

   Dag og Tid

   ISSN 0803-334X.

  • Nicolaysen, Bjørn Kvalsvik

   (2006)

   Herrar i rom sjø. [Kåseri om å oppleve norske båtar utselde til sjøfart mellom øyane i Karibia. Herrar stod framleis som bnamnet på ei viss dør].

   Dag og Tid

   ISSN 0803-334X.

  • Nicolaysen, Bjørn Kvalsvik

   (2006)

   Medredaktør av spesialnummer (forfattaravis) om Georg Johannesen, vår 2006. Andre redaktørar: Svein Gjerdåker og Sissel Høisæter.

   Dag og Tid

   ISSN 0803-334X.

  • Nicolaysen, Bjørn Kvalsvik

   (2006)

   Vedleg Georg Johannesen: Skrivemåten. http://www.dagogtid.no/nyhet.cfm?nyhetid=684. I Forfattaravisa til Dag og TId om Georg Johannesen.

   Dag og Tid

   ISSN 0803-334X.

  • Nicolaysen, Bjørn Kvalsvik

   (2006)

   Gamle sanningar, nye myter. [Debatt om ny kultur i Noreg].

   Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.)

   ISSN 0804-3116.

  • Nicolaysen, Bjørn Kvalsvik

   (2006)

   Kulturlov livsviktig for demokratiet.

   Dag og Tid

   ISSN 0803-334X.

  • Nicolaysen, Bjørn Kvalsvik

   (2005)

   "Korleis er retorikken?".

  • Nicolaysen, Bjørn Kvalsvik

   (2005)

   "Realityillusjonane".

   Dag og Tid

   ISSN 0803-334X.

  • Nicolaysen, Bjørn Kvalsvik

   (2005)

   Frankrike brenn [om ungdomsopprøra i suburbia, der bilar vart brende i hundretal og også somtid hus].

   Dag og Tid

   ISSN 0803-334X.

  • Nicolaysen, Bjørn Kvalsvik

   (2005)

   Paul Ricoers hermeneutikk og sosialfaga.

  • Nicolaysen, Bjørn Kvalsvik

   (2005)

   "Lesing og tilgangskompetanse. Nye utfordringar i norskfaget", fire timars føredrag.

  • Nicolaysen, Bjørn Kvalsvik

   (2005)

   "Retorikk og forhandling: Institusjonens rytme".

  • Nicolaysen, Bjørn Kvalsvik

   (2005)

   "Nynorsken si rolle for tilgang til kommunikasjonskultur og demokrati".

  • Nicolaysen, Bjørn Kvalsvik

   (2005)

   "Innvandrarsagaen Morkinskinna".

   Dag og Tid

   ISSN 0803-334X.

  • Nicolaysen, Bjørn Kvalsvik

   (2005)

   "Ukultur i NRK" (Ytring).

   Stavanger Aftenblad

   ISSN 0804-8991.

  • Nicolaysen, Bjørn Kvalsvik

   (2005)

   "Sidemål og vitskapsetikk".

   Dag og Tid

   ISSN 0803-334X.

  • Nicolaysen, Bjørn Kvalsvik

   (2005)

   "'Det friviljuge' og 'det ufriviljuge' hjå Paul Ricoeur (1913-2005) og vår inklusjon eller eksklusjon som samfunnsdeltakarar".

  • Nicolaysen, Bjørn Kvalsvik

   (2005)

   "To catch a crying bird".

  • Nicolaysen, Bjørn Kvalsvik

   (2005)

   "Humaniora ved universitetet".

   Stavanger Aftenblad

   ISSN 0804-8991.

  • Nicolaysen, Bjørn Kvalsvik

   (2005)

   "Det naudsynt annleise - salmediktaren Matias Orheim".

  • Nicolaysen, Bjørn Kvalsvik

   (2005)

   "Paul Ricoeur (1913-2005)".

   Morgenbladet

   ISSN 0805-3847.

  • Nicolaysen, Bjørn Kvalsvik

   (2005)

   "Kva med leseteoriane? Kvifor er leseprøvene så mykje vanskelegare å vurdere enn skriveprøvene?".

  • Nicolaysen, Bjørn Kvalsvik

   (2005)

   "Ei bok som utvidar horisonten".

   Stavanger Aftenblad

   ISSN 0804-8991.

  • Nicolaysen, Bjørn Kvalsvik

   (2005)

   "Aristokraten og folket" (kommentarartikkel).

   Dag og Tid

   ISSN 0803-334X.

  • Nicolaysen, Bjørn Kvalsvik

   (2005)

   Kan ikke bruke dikt.

  • Nicolaysen, Bjørn Kvalsvik

   (2005)

   Da Vinci-koden og den tomme gralen. [Presentert på forsida slik: Da Vinci-koden finst ikkje]. Omtale av Dan Brown: Da Vinci-koden. http://www.dagogtid.no/nyhet.cfm?nyhetid=219.

   Dag og Tid

   ISSN 0803-334X.

  • Nicolaysen, Bjørn Kvalsvik

   (2005)

   "Lesevitskapen - ei utfordring for humanistiske faggrenser".

  • Nicolaysen, Bjørn Kvalsvik

   (2005)

   "Språk som kommunikasjon".

  • Nicolaysen, Bjørn Kvalsvik

   (2004)

   Republikanar med tru på Mette-Marit-effekten. Intervju ved journalist Ottar Fyllingsnes.

  • Nicolaysen, Bjørn Kvalsvik

   (2004)

   "Den protestantiske etikken. Religiøs litteratur 16.-18.hundreåret".

  • Nicolaysen, Bjørn Kvalsvik

   (2004)

   Folkemonarkiet.

   Klassekampen

   ISSN 0805-3839.

  • Nicolaysen, Bjørn Kvalsvik

   (2004)

   "Folkeleg monarki og ufolkeleg stat".

  • Nicolaysen, Bjørn Kvalsvik

   (2004)

   Mottakarstaten.

   Dag og Tid

   ISSN 0803-334X.

  • Nicolaysen, Bjørn Kvalsvik

   (2004)

   "Nyliberalisme og barokk".

   Rogalands Avis

  • Nicolaysen, Bjørn Kvalsvik

   (2004)

   "Kultur og utvikling".

   Rogalands Avis

  • Nicolaysen, Bjørn Kvalsvik

   (2004)

   "Kultur som sidemål".

   Dag og Tid

   ISSN 0803-334X.

  • Nicolaysen, Bjørn Kvalsvik

   (2004)

   "Skrivande bønder med danning".

   Dag og Tid

   ISSN 0803-334X.

  • Nicolaysen, Bjørn Kvalsvik

   (2004)

   "Islam: Korkje horer eller underkua".

   Dag og Tid

   ISSN 0803-334X.

  • Nicolaysen, Bjørn Kvalsvik

   (2004)

   "Mottakarstaten" (kommentarartikkel).

   Dag og Tid

   ISSN 0803-334X.

  • Nicolaysen, Bjørn Kvalsvik

   (2004)

   "Lesehistoria: Ei mentalitetshistorie om kulturforvandling".

  • Nicolaysen, Bjørn Kvalsvik

   (2004)

   "Avhandlingsretorikk".

  • Nicolaysen, Bjørn Kvalsvik

   (2004)

   "Bernt Støylen: Salmesong og songoffer - Kyrkjesyn og praktisk liv".

  • Nicolaysen, Bjørn Kvalsvik

   (2004)

   "Salmar: Dei ti beste nynorsksalmane", saman med Liv Ingebrigtsen og Roger Lockertsen.

   Dag og Tid

   ISSN 0803-334X.

  • Nicolaysen, Bjørn Kvalsvik

   (2004)

   "Botnen i ei grunnlov".

   Dag og Tid

   ISSN 0803-334X.

  • Nicolaysen, Bjørn Kvalsvik

   (2004)

   "Kunsten å vere UiS" (Ytring, toppartikkel).

   Stavanger Aftenblad

   ISSN 0804-8991.

  • Nicolaysen, Bjørn Kvalsvik

   (2004)

   "Europas første professor i lesevitenskap".

  • Nicolaysen, Bjørn Kvalsvik

   (2004)

   "Masterstudiet i lesevitskap".

   Stavanger Aftenblad

   ISSN 0804-8991.

  • Nicolaysen, Bjørn Kvalsvik

   (2004)

   "Meir nynorsk, mindre eksamen", intervju v/ Anders M. Andersen.

  • Nicolaysen, Bjørn Kvalsvik

   (2004)

   "Forskinga, visdommen, verda" (art. i spalten 'Ytring').

   Stavanger Aftenblad

   ISSN 0804-8991.

  • Nicolaysen, Bjørn Kvalsvik

   (2004)

   "Fyr og flamme for Fløgstad".

  • Nicolaysen, Bjørn Kvalsvik

   (2004)

   "Skriftrommet: Tekst og samfunnsmessig endring".

  • Nicolaysen, Bjørn Kvalsvik

   (2004)

   "Kvalitetsreformasjonen".

   Dag og Tid

   ISSN 0803-334X.

  • Nicolaysen, Bjørn Kvalsvik

   (2004)

   "Stoler på kongen".

  • Nicolaysen, Bjørn Kvalsvik

   (2004)

   "Folkekongedømmet - demokratisk eller mystisk?".

   Samtiden

   ISSN 0036-3928.

   Volum 114.

   Hefte 1.

   s.6-18.

  • Nicolaysen, Bjørn Kvalsvik

   (2004)

   "Jacques Derrida (1930-2004".

   Dag og Tid

   ISSN 0803-334X.

  • Nicolaysen, Bjørn Kvalsvik

   (2004)

   "Nasjonalpedagogiske framsteg?".

   Dag og Tid

   ISSN 0803-334X.

  • Nicolaysen, Bjørn Kvalsvik

   (2004)

   "Større leseforskjeller mellom unge".

  • Nicolaysen, Bjørn Kvalsvik

   (2004)

   "Nyliberalisme og barokk i Kjartan Fløgstads *Kron og mynt*".

  • Nicolaysen, Bjørn Kvalsvik

   (2004)

   "Forsking i kulturbyen".

   Stavanger Aftenblad

   ISSN 0804-8991.

  • Nicolaysen, Bjørn Kvalsvik

   (2004)

   "Salmar: Songoffer og lovsong".

   Dag og Tid

   ISSN 0803-334X.

  • Nicolaysen, Bjørn Kvalsvik

   (2004)

   "Verdens første mestere i lesevitenskap".

  • Nicolaysen, Bjørn Kvalsvik

   (2004)

   Innlegg om Kjartan Fløgstads pamflett "Brennbart".

  • Nicolaysen, Bjørn Kvalsvik

   (2004)

   "Om veiledning av stipendiater".

  • Nicolaysen, Bjørn Kvalsvik

   (2004)

   "Et kritisk blikk på kvalitetsreformens innhold og mulige resultat, sett i lys av europeiske erfaringer".

  • Nicolaysen, Bjørn Kvalsvik

   (2004)

   "Radikalaren Holberg".

  • Nicolaysen, Bjørn Kvalsvik

   (2003)

   "Det universelle språket".

   Dag og Tid

   ISSN 0803-334X.

  • Nicolaysen, Bjørn Kvalsvik

   (2003)

   "Krig er unødvendig, massemord er nok!" Samtale med Georg Johannesen.

   Dag og Tid

   ISSN 0803-334X.

   s.9-11.

  • Nicolaysen, Bjørn Kvalsvik

   (2003)

   Det universelle språket.

   Dag og Tid

   ISSN 0803-334X.

  • Nicolaysen, Bjørn Kvalsvik

   (2003)

   Alt for Norge.

   Dag og Tid

   ISSN 0803-334X.

  • Nicolaysen, Bjørn Kvalsvik

   (2003)

   115 + 7,5.

   Dag og Tid

   ISSN 0803-334X.

  • Nicolaysen, Bjørn Kvalsvik

   (2003)

   Rettsstat eller statsrett.

   Dag og Tid

   ISSN 0803-334X.

  • Nicolaysen, Bjørn Kvalsvik

   (2003)

   "Ein forstyrrande Garborg (Geir Mork: Den reflekterte latteren. PÂ spor etter Arne Garborgs ironi.".

   Dag og Tid

   ISSN 0803-334X.

  • Nicolaysen, Bjørn Kvalsvik

   (2003)

   Rettsstat eller statsrett (kronikk).

   Dag og Tid

   ISSN 0803-334X.

  • Nicolaysen, Bjørn Kvalsvik

   (2003)

   "På tomannshand: Krig er unødvendig. Massemord er nok". Samtale mellom Georg Johannesen og Bjørn Kvalsvik Nicolaysen.

  • Nicolaysen, Bjørn Kvalsvik

   (2003)

   Ein forstyrrande Garborg. Bokomtale av Geir Mork: Den reflekterte latteren. På spor etter Arne Garborgs ironi. Aschehoug 2002.

   Dag og Tid

   ISSN 0803-334X.

   s.19-21.

  • Nicolaysen, Bjørn Kvalsvik

   (2003)

   Krigsspråk.

   Dag og Tid

   ISSN 0803-334X.

  • Nicolaysen, Bjørn Kvalsvik

   (2003)

   Synd og politikk.

   Dag og Tid

   ISSN 0803-334X.

  • Nicolaysen, Bjørn Kvalsvik

   (2002)

   Det nyttar, hald fram! Jubileumsessay til Dag og Tids 40 år.

   Dag og Tid

   ISSN 0803-334X.

   s.9-11.

  • Nicolaysen, Bjørn Kvalsvik

   (2002)

   Frankrike mørknar [Den politiske situasjonen i Frankrike kring presidentvalet].

   Dag og Tid

   ISSN 0803-334X.

  • Nicolaysen, Bjørn Kvalsvik

   (2002)

   Pierre Bourdieu og den norske røyndomen. [Enquète med norske forskarar som har arbeidd ut frå den franske kultursosiologen Bourdieus metodar og teoriar].

   Dag og Tid

   ISSN 0803-334X.

   s.20-21.

  • Nicolaysen, Bjørn Kvalsvik

   (2002)

   Euroland.

   Dag og Tid

   ISSN 0803-334X.

  • Nicolaysen, Bjørn Kvalsvik

   (2002)

   "Pierre Bourdieu (1930-2002)".

   Dag og Tid

   ISSN 0803-334X.

  • Nicolaysen, Bjørn Kvalsvik

   (2002)

   Gotiske eventyr.

   Dag og Tid

   ISSN 0803-334X.

  • Nicolaysen, Bjørn Kvalsvik

   (2002)

   "Dag og Tid 40 Âr: Det nyttar, hald fram!".

   Dag og Tid

   ISSN 0803-334X.

  • Nicolaysen, Bjørn Kvalsvik

   (2002)

   Advent med djevlehale [Adventsfeiring i Strasbourg mot bakgrunn av terrorfrykta hausten før].

   Dag og Tid

   ISSN 0803-334X.

  • Nicolaysen, Bjørn Kvalsvik

   (2002)

   Bourdieu sin kritikk av kapitalismen og liberalismen.

  • Nicolaysen, Bjørn Kvalsvik

   (2002)

   Pierre Bourdieu (1930-2002). Minneord.

   Dag og Tid

   ISSN 0803-334X.

  • Nicolaysen, Bjørn Kvalsvik

   (2002)

   "Frankrike: Snublesteinar i vegskiljet".

   Dag og Tid

   ISSN 0803-334X.

  • Nicolaysen, Bjørn Kvalsvik

   (2002)

   "Sjokkvalet: Frankrike mørknar" (kommentarartikkel).

   Dag og Tid

   ISSN 0803-334X.

  • Nicolaysen, Bjørn Kvalsvik

   (2002)

   Alexandria-biblioteket.

   Dag og Tid

   ISSN 0803-334X.

   s.20-21.

  • Nicolaysen, Bjørn Kvalsvik

   (2002)

   Sjokkskadd Frankrike etter valet.

   Dag og Tid

   ISSN 0803-334X.

  • Nicolaysen, Bjørn Kvalsvik

   (2002)

   "Det forsvunne biblioteket".

   Dag og Tid

   ISSN 0803-334X.

  • Nicolaysen, Bjørn Kvalsvik

   (2002)

   Jødeland og Nord-Noreg: Frå Arrebo via Dass til Blix.

  • Nicolaysen, Bjørn Kvalsvik

   (2002)

   I staden for barnetru.

   Dag og Tid

   ISSN 0803-334X.

  • Nicolaysen, Bjørn Kvalsvik

   (2001)

   Kultur som norgesreklame? [Om bruken av norske kulturprodukt i presentasjonen av Noreg i utlandet].

   Dag og Tid

   ISSN 0803-334X.

   s.20-21.

  • Nicolaysen, Bjørn Kvalsvik

   (2001)

   Leve krisa! [kring diskusjonen om krisa i humaniora].

   Dag og Tid

   ISSN 0803-334X.

  • Nicolaysen, Bjørn Kvalsvik

   (2001)

   "Endetidstrua kan breide om seg". Intervju med fransk religionsforskar om islamsk populærkultur mellom ungdomen.

   Dag og Tid

   ISSN 0803-334X.

  • Nicolaysen, Bjørn Kvalsvik

   (2001)

   "Endetidstrua kan breie seg".

   Dag og Tid

   ISSN 0803-334X.

  • Nicolaysen, Bjørn Kvalsvik

   (2001)

   Med stokk over stein. Essay om undervisning og vandring.

   Dag og Tid

   ISSN 0803-334X.

  • Nicolaysen, Bjørn Kvalsvik

   (2001)

   Legg ned nordisk i Oslo!.

   Dag og Tid

   ISSN 0803-334X.

  • Nicolaysen, Bjørn Kvalsvik

   (1999)

   Allgilde meiningar, topikkar og slikt. Diskusjon med Ragnar Helgheim.

   Dag og Tid

   ISSN 0803-334X.

  • Kvalsvik Nicolaysen, Bjørn

   (1998)

   Elektronisk republikasjon av bidrag til Working Papers of The Wittgenstein Archives, vol. 5.

  • Nicolaysen, Bjørn Kvalsvik

   (1997)

   "Museum med meirsmak". Petit, om den samla museumsaksjonen i Stavanger.

   Stavanger Aftenblad

   ISSN 0804-8991.

  • Nicolaysen, Bjørn Kvalsvik

   (1997)

   Pornografiske vers.

   Dag og Tid

   ISSN 0803-334X.

   Volum 35.

   Hefte 32.

  • Nicolaysen, Bjørn Kvalsvik

   (1994)

   "Demonar og gagns menneske i Cyberspace?".

   Norsklæreren

   ISSN 0332-7264.

   Hefte 4.

   s.56-59.

 • Kunstnerisk produksjon
  • Dversnes, Gunvald; Nicolaysen, Bjørn Kvalsvik

   (2020)

   Hva er et godt teorikapittel?.

  • Kvalsvik Nicolaysen, Bjørn

   (1998)

   Medansvarlig for jubileumsfeiringen i forbindelse med jubileet for Claus Fastings 250-års fødselsdag.

 • Kommersialisering
 • Cristin hovedlogo, Cristin current research information system in Norway