Bjørn Kvalsvik Nicolaysen

Professor i lesevitenskap

Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Institutt for kultur- og språkvitenskap
HG O-253
Publikasjoner
 • Vitenskapelige publikasjoner
  • Nicolaysen, Bjørn Kvalsvik

   (2022)

   "Ein politisk intellektuell utfordrar". <Om Gudmund Hernes: Maktutreder og maktututøver>, Universitetsforlaget 2022.

   Dag og Tid.

   ISSN 0803-334X.

   s.28-29.

  • Nicolaysen, Bjørn Kvalsvik

   (2012)

   Fragment av minne i grenseland.

   Kirke og kultur.

   ISSN 0023-186X.

   Hefte 4.

   s.301-317.

  • Nicolaysen, Bjørn Kvalsvik; Aase, Laila

   (2005)

   Føreord om føremålet. I: Bjørn Kvalsvik Nicolaysen og Laila Aase (red.): Kulturmøte i tekstar. Litteraturdidaktiske perspektiv.

   Det Norske Samlaget.

  • Nicolaysen, Bjørn Kvalsvik

   (2005)

   Kven trur du at du er - som lesar? Pro memoria om resepsjonsestetikken. I: Kulturmøte i tekstar. Litteraturdidaktiske perspektiv. (Red. Bjørn Kvalsvik Nicolaysen og Laila Aase).

   Det Norske Samlaget.

   s.180-192.

  • Nicolaysen, Bjørn Kvalsvik

   (2005)

   "Profesjonsmedvit og forskarmedvit - same sak, dialog eller konflikt?". I: Vekst og utvikling. Lærarutdanninga i Stavanger 50 år. (Red. Martha Lea).

   Universitetet i Stavanger.

   s.106-129.

  • Nicolaysen, Bjørn Kvalsvik

   (2005)

   Har norskfaget eit omgrep om lesing?. I: Det nye norskfaget. (Red. Arne Johannes Aasen og Sture Nome).

   Fagbokforlaget.

   s.135-159.

  • Nicolaysen, Bjørn Kvalsvik

   (2005)

   Tilgangskompetanse. Arbeid med tekst som kulturdeltaking. I: Kulturmøte i tekstar. Litteraturdidaktiske perspektiv. (Red. Bjørn Kvalsvik Nicolaysen og Laila Aase).

   Det Norske Samlaget.

   s.9-31.

  • Nicolaysen, Bjørn Kvalsvik

   (2005)

   "Tilgang og demokrati. Nynorsken si rolle for demokratisk deltaking". I: Didaktiske perspektiv på nynorskopplæring, red. Anne Steinsvik Nordahl.

  • Nicolaysen, Bjørn Kvalsvik

   (2005)

   Den protestantiske etikken. Refleksjonar omkring verknadshistoria til den religiøse litteraturen. I: Lesande og skrivande bønder. Foredrag frå eit symposium. Festskrift til Jostein Fet.

   Høgskulen i Volda.

   ISBN 82-7661-231-8.

   s.87-109.

  • Nicolaysen, Bjørn Kvalsvik

   (2002)

   Den nordnorske frelsesopplevinga i salmediktinga til Elias Blix.

   Kirke og kultur.

   ISSN 0023-186X.

   Volum 2002.

   Hefte 5/6.

  • Nicolaysen, Bjørn Kvalsvik

   (2001)

   "Begjær. Meir, meir, alltid meir". I: synd.no (forfattarar: Ragnar Hovland, Ragnfrid Trohaug, Are Kalvø, Einar Gelius, Bjørn Kvalsvik Nicolaysen, Marit Eikemo, Frode Grytten).

   Det Norske Samlaget.

   s.67-92.

  • Kvalsvik Nicolaysen, Bjørn; Andersen, A. M.

   (1996)

   Den utskilde tagale. Tarjei Vesaas' novelle "Vesle-Trask". I: Nordisk filologi. Festskrift til Egil Sundland på syttiårsd agen.

   Universitetet i Stavanger.

  • Kvalsvik Nicolaysen, Bjørn; Høysæter, Sissel; Meland, Ingmar; Michelsen, Per Arne

   (1996)

   Retorikk og demokrati. I: Retorikkens veikryss.

 • Bøker og kapitler
  • Nicolaysen, Bjørn Kvalsvik

   (2020)

   *Livet i Livet. Filosofiske betraktninger og annet skrømt. Festskrift til Bjørn Olavs 70-årsdag*, red. Harald Grytten, Z-forlag, Trondheim 2020, s. 104-124..

   ISBN 978-82-93187-47-9.

  • Nicolaysen, Bjørn Kvalsvik

   (2014)

   "Då skriftkulturen kom til Hå", i Jan Bjarne Bøe og Marie Smith-Solbakken (red.): Hå kulturhistorie bd. 3, s. 357-384.

   Vigmostad & Bjørke.

   ISBN 978-82-321-0232-7.

  • Nicolaysen, Bjørn Kvalsvik

   (2005)

   Kulturmøte i tekstar. Litteraturdidaktiske perspektiv. (Red., saman med Laila Aase).

   Det Norske Samlaget.

   ISBN 8252163653.

  • Børdahl, Amund Ove; Høisæter, Sissel; Nicolaysen, Bjørn Kvalsvik; Nicolaysen, Bjørn Kvalsvik

   (2001)

   Bordsanger. Til Georg Johannesen på 70-årsdagen.

   J.W. Cappelens Forlag AS.

   ISBN 8202201799.

  • Kvalsvik Nicolaysen, Bjørn

   (1996)

   Sandhed og Retskaffenhed.

   Universitetet i Bergen.

 • Formidling
  • Nicolaysen, Bjørn Kvalsvik

   (2022)

   "Det franske demokratiet er ikkje som før", artikkel.

   Dag og Tid.

   ISSN 0803-334X.

   s.2-3.

  • Nicolaysen, Bjørn Kvalsvik

   (2022)

   "Korleis kan Frankrike styrast?".

   Dag og Tid.

   ISSN 0803-334X.

   s.2-3.

  • Nicolaysen, Bjørn Kvalsvik

   (2022)

   "Politiske oppløysingstendensar" <kommentar etter andre valomgang ved presidentvalet i Frankrike>.

   Dag og Tid.

   ISSN 0803-334X.

   s.2-3.

  • Nicolaysen, Bjørn Kvalsvik

   (2022)

   "Den overkontrollerte læraren", kommentarartikkel.

   Dag og Tid.

   ISSN 0803-334X.

   s.2-3.

  • Nicolaysen, Bjørn Kvalsvik

   (2022)

   "La conscience surindividuelle: Les approches de Ricoeur comparées aux Cassirer par rapport à l'intégration individuelle dans les contraintes culturelles et de leur emansipation".

   L'analyse culturelle et les recherches phénoménologiques;

   2022-04-24 - 2022-04-26.

  • Nicolaysen, Bjørn Kvalsvik

   (2022)

   "Tilgangskompetanse for ein visuelt prega tekstkultur i konstant endring".

   Nordisk konferanse om fagdidaktikk/morsmålsdidaktikk;

   2022-11-23 - 2022-11-24.

  • Nicolaysen, Bjørn Kvalsvik

   (2022)

   ABSTRACT Tilgangskompetanse for ein visuelt prega tekstkultur i konstant endring, side 114 i *Språk och litteratur - en omöjilig eller skön förening?", utgitt av Lunds Universitet til konferansen.

   Nordisk konferanse om fagdidaktikk/morsmålsdidaktikk;

   2022-11-23 - 2022-11-24.

  • Nicolaysen, Bjørn Kvalsvik

   (2022)

   "Nokre pauli ord om Georg Johannesen" <merknad til artikkel av Kaj Skagen>.

   Dag og Tid.

   ISSN 0803-334X.

  • Nicolaysen, Bjørn Kvalsvik

   (2022)

   "Nei takk til 'Den legendariske Georgssoga'" <tilsvar til Kaj Skagens svar til min forrige kommentar>.

   Dag og Tid.

   ISSN 0803-334X.

  • Nicolaysen, Bjørn Kvalsvik

   (2022)

   Podcast: Kommentar til avisartikkelen "Det franske demokratiet er ikkje som før", Dag og Tid 29.4. https://podcasts.apple.com/no/podcast/det-franske-demokratiet-er-ikkje-som-f%C3%B8r/id1551770953?i=1000559107180.

   Dag og Tid.

   ISSN 0803-334X.

   s.2-3.

  • Nicolaysen, Bjørn Kvalsvik

   (2022)

   Referat frå min kommentarartikkel i Dag og Tid 9.9.2022.

   Utdanning.

   ISSN 0804-3321.

  • Nicolaysen, Bjørn Kvalsvik

   (2022)

   "Sakprosaen møter nye utfordringar i den digitale kvardagen: informasjon mot kunnskapsvurdering". Fire timar førelesingar (Zoom) for studentar i lesespesialisering, Lesesenteret, UiS.

   Ekstra undervisning i kurs i EVU;

   2022-02-23.

  • Nicolaysen, Bjørn Kvalsvik

   (2022)

   "Pierre Bourdieus kulturteori: Reaksjonsevne og kulturelle bindingar", tre timar med studentar før lunsj, Lennart Rosenlund hadde tre timar etter lunsj i same fagdagen..

   Fagdag om kultursosiologen Pierre Bourdieu for sosiologistudentar;

   2022-03-16 - .

  • Nicolaysen, Bjørn Kvalsvik

   (2022)

   "Børs utan katedral"<om Aschehougs utsal av tidsskriftet Samtiden>.

   Dag og Tid.

   ISSN 0803-334X.

   s.28-28.

  • Nicolaysen, Bjørn Kvalsvik

   (2022)

   "Medrivande boksogeskriving" <melding av Tor Eysten Øverås: Fakkelen er tent! Den norske billigbokrevolusjonen>.

   Dag og Tid.

   ISSN 0803-334X.

   s.28-29.

  • Nicolaysen, Bjørn Kvalsvik

   (2022)

   "Med baugen først" <melding av Margunn Vikingstad: Rapport frå randsoner, essaysamling>.

   Dag og Tid.

   ISSN 0803-334X.

   s.27-27.

  • Nicolaysen, Bjørn Kvalsvik

   (2022)

   "Kynisme og tildekking: Kielland-skandalen" <Bokmelding av Frode Fanebust med Marie Smith-Solbakken: *Katastofe og korrupsjon. Det skjulte spillet etter Alexander L. Kielland-ulykken*, Oslo, Res Publica 2022..

   Dag og Tid.

   ISSN 0803-334X.

  • Nicolaysen, Bjørn Kvalsvik

   (2022)

   Referat: https://www.klartale.no/norge/2022/09/29/professor-frykter-at-enda-faerre-vil-bli-laerere/.

   Klar tale : lettlest ukeavis.

   ISSN 0804-1180.

  • Nicolaysen, Bjørn Kvalsvik; Schei, Amanda

   (2022)

   Intervju: "Frykter streikeutfall vil gi enda dårligere rekruttering til lærerutdanningene", https://khrono.no/frykter-streikeutfall-vil-gi-enda-darligere-rekruttering-til-laererutdanningene/720658.

   Khrono.no.

   ISSN 1894-8995.

  • Nicolaysen, Bjørn Kvalsvik

   (2022)

   I spalten "Ved vegs ende": "Øyvind Foss (1934-2022). Den røde pastor" <Minneord> .

   Klassekampen.

   ISSN 0805-3839.

  • Nicolaysen, Bjørn Kvalsvik

   (2022)

   "Sluttord om Johannesen-myten" <avrunding av debatt med Kaj Skagen>.

   Dag og Tid.

   ISSN 0803-334X.

   s.34-34.

  • Nicolaysen, Bjørn Kvalsvik

   (2022)

   "Når media svik rettsstatstanken" <omtale av Gisle Selnes og Frode Helmich Pedersen: *Forfølgelsen av Julian Assange*, Pelican forlag.

   Dag og Tid.

   ISSN 0803-334X.

  • Nicolaysen, Bjørn Kvalsvik

   (2022)

   "Sakprosa i sydvest: Første kalenderuke". <Intervju om arbeidet med sakprosa ved Universitetet i Stavanger, ved Signy Grape og Johan Laurits Tønnesson>.

   sakprosasiden.no.

  • Nicolaysen, Bjørn Kvalsvik

   (2022)

   "Sakprosa i sydvest: Andre kalenderuke" <intervju om arbeidet med sakprosa ved Universitetet i Bergen, ved Signy Grape og Johan Laurtis Tønnesson>.

   sakprosasiden.no.

  • Nicolaysen, Bjørn Kvalsvik

   (2022)

   "Sakprosa i sydvest: Tredje kalenderuke" <intervju om arbeidet med sakprosa ved Universitetet i Bergen, ved Signy Grape og Johan Laurtis Tønnesson>.

   sakprosasiden.no.

  • Nicolaysen, Bjørn Kvalsvik

   (2022)

   "Levande litteraturkritikk med sting" <omtale av Willy Dahl: Kaktus og roser. Anmeldelser 1953-1991, Bergen 2022>.

   Dag og Tid.

   ISSN 0803-334X.

   s.28-28.

  • Nicolaysen, Bjørn Kvalsvik

   (2021)

   "Ein seigliva, livleg og sentral kulturaktør" <bokmelding av Erik Rudeng: *Morgenbladet. En historie for seg*, Pax forlag 2021..

   Dag og Tid.

   ISSN 0803-334X.

   Volum 60.

   Hefte 48.

   s.24-25.

  • Nicolaysen, Bjørn Kvalsvik

   (2021)

   "Forskingsetikk: Spørsmålet er kva tid ei sak vert ein erkjent klage".

   Khrono.no.

   ISSN 1894-8995.

  • Nicolaysen, Bjørn Kvalsvik

   (2021)

   "Islamistisk 'separatisme' blir valgkampmat i Frankrike". Podcast.

   Forskning.no.

   ISSN 1891-635X.

  • Nicolaysen, Bjørn Kvalsvik

   (2021)

   "Kva er literacy - og kan det frelse verda?" (om aktuelle perspektiv på skriftkulturforsking).

   Vitenskapsteoretis Forum ved NTNUs forelesningsserie;

   2021-05-06.

  • Nicolaysen, Bjørn Kvalsvik

   (2021)

   "Trues Frankrike av islamsk separatisme?", https://open.spotify.com/episode/6IQycl5JJHkGxufC9oNh7G?si=RUonQd1xSvecQ01_Cgx6Ow&dl_branch=&fbclid=IwAR0QZv0UCfkgGQWHwk9d40XWkKfdMHf3G4C8wjuIoZpri8ZYLY529-O9oTI&nd=1.

  • Nicolaysen, Bjørn Kvalsvik

   (2021)

   "Kva er rettmessig klage om forskingsetikk?".

   Khrono.no.

   ISSN 1894-8995.

  • Nicolaysen, Bjørn Kvalsvik

   (2021)

   "Decolonization" Panel Discussion on the debates on racism in the Enlightenment etc..

  • Nicolaysen, Bjørn Kvalsvik

   (2021)

   "Historia og historiene: Forteljingane om Noreg i 1000 år", produsert video lagt på YouTube av UiS, som opning til Grunnskulelærarutdanningas historiekurs H-21. Leiar: Marie Smith-Solbakken. https://screen.wetransfer.com/downloads/7e836b23cbb7861e47a1ba96c7ba4de320210827134122/22f431?fbclid=IwAR03JJYvHd_5pRYf8GfjBzbcJqyO_uGybT3pbql1XR1FAZLVXdX2Voe8KFU.

   Demokrati og medborgerskap: historiekurset for GLU 1 og 2 H-21;

   2021-08-23.

  • Nicolaysen, Bjørn Kvalsvik

   (2021)

   "Boka vi sårt har bruk for, er her" <Melding av Hallvard Notaker: *Arbeiderpartiet og 22. juli*>.

   Dag og Tid.

   ISSN 0803-334X.

  • Nicolaysen, Bjørn Kvalsvik

   (2021)

   "Møte mellom skriftleg og munnleg tradisjon" <drøfting av spesielt siste bandet i Landstad-utgåva, og perspektiv på heile utgåva>.

   Dag og Tid.

   ISSN 0803-334X.

   s.24-25.

  • Nicolaysen, Bjørn Kvalsvik

   (2021)

   "Eventyret om oljestaten sprekk" <om Kielland-ulukka og forskinga kring den> .

   Dag og Tid.

   ISSN 0803-334X.

   s.1-3.

  • Nicolaysen, Bjørn Kvalsvik

   (2021)

   "Krossbering".

   Klassekampen.

   ISSN 0805-3839.

  • Nicolaysen, Bjørn Kvalsvik

   (2021)

   Jan Petter Myklebust: "Debate on international academics sparks national row", <oppsummering av debatt om rolla internasjonale kollegaer som kjem til Noreg har i norske universitet og ut frå samfunnsoppdraget, der eitt bidrag frå BKN er referert og sitert>, https://www.universityworldnews.com/post.php?story=20211014112205585.

   University World News.

  • Nicolaysen, Bjørn Kvalsvik

   (2021)

   "Syndfloden: 70 år med kyrkjeleg misbruk" <kommentar til Sauvé-rapporten om misbruk av born i den franske katolske kyrkja>.

   Dag og Tid.

   ISSN 0803-334X.

   Volum 60.

   Hefte 40.

   s.2-3.

  • Nicolaysen, Bjørn Kvalsvik

   (2021)

   "Satireteikninga - demokratiets barometer" <melding av Erle Marie Sørheim: *Karikaturenes historie. Fra hulemalerier til Charlie Hebdo*, Humanist Forlag 2021>. .

   Dag og Tid.

   ISSN 0803-334X.

   Volum 60.

   Hefte 39.

  • Nicolaysen, Bjørn Kvalsvik

   (2021)

   "Observatør, forteljar og tenkjar" <melding av Kadafi Zaman: *Den norske drømmen. Om bestefars Punjab, nyhetsjakt i farlig farvann og kjærligheten til landet vårt">.

   Dag og Tid.

   ISSN 0803-334X.

   Volum 60.

   Hefte 42.

   s.29-29.

  • Nicolaysen, Bjørn Kvalsvik

   (2021)

   "Ei lesebok for kritisk tenking" <bokmelding av Rune Slagstad: *Mine dannelsesagenter. En politisk idéhistorie*>, Dreyer Forlag 2021. .

   Dag og Tid.

   ISSN 0803-334X.

   Volum 60.

   Hefte 44.

   s.29-29.

  • Nicolaysen, Bjørn Kvalsvik

   (2020)

   "Ein ny fase i islamistisk terror i Europa?", kommentarartikkel.

   Dag og Tid.

   ISSN 0803-334X.

  • Nicolaysen, Bjørn Kvalsvik

   (2020)

   "Optimisme utan handling er skadeleg" <om koronaepidemien>.

   Dag og Tid.

   ISSN 0803-334X.

  • Nicolaysen, Bjørn Kvalsvik

   (2020)

   "Motsetningane aukar" https://www.dagogtid.no/samfunn/motsetningane-aukar-6.3.18249.ebd8b42d80.

   Dag og Tid.

   ISSN 0803-334X.

  • Nicolaysen, Bjørn Kvalsvik

   (2020)

   "Til Samuel Pepys minne: Ein martyr for lærarens kall", https://www.nettavisen.no/nyheter/til-samuel-patys-minne-ein-martyr-for-lararens-kall/s/12-95-3424034455.

   Nettavisen.

  • Nicolaysen, Bjørn Kvalsvik

   (2020)

   "Ute eller inne i distrikta - og verda?".

   Dag og Tid.

   ISSN 0803-334X.

   s.2-3.

  • Nicolaysen, Bjørn Kvalsvik

   (2020)

   "Harald Minges debattmåte", https://www.aftenbladet.no/meninger/debatt/i/GGdlzl/harald-minges-debattmaate.

   Stavanger Aftenblad.

   ISSN 0804-8991.

  • Nicolaysen, Bjørn Kvalsvik

   (2020)

   "Den store ofsen. Kampanjen mot rasjonaliteten" <om påstandane om at Linné var rasist>, Khrono 10.10.2020, https://khrono.no/den-store-ofsen-kampanjen-mot-rasjonaliteten/522380.

   Khrono.no.

   ISSN 1894-8995.

  • Nicolaysen, Bjørn Kvalsvik

   (2020)

   "Til Samuel Patys minne: ein martyr for lærarens kall".

   Nettavisen.

  • Roos, Merethe; Berge, Kjell Lars; Nicolaysen, Bjørn Kvalsvik

   (2020)

   Linné. En oppklaring (26.9.2020).

   Klassekampen.

   ISSN 0805-3839.

  • Berge, Kjell Lars; Nicolaysen, Bjørn Kvalsvik; Roos, Merethe

   (2020)

   Linné, en foreløpig avslutning (10.10.2020).

   Klassekampen.

   ISSN 0805-3839.

  • Myklebust, Kirsten Marie; Nicolaysen, Bjørn Kvalsvik

   (2020)

   Omtale av komande føredrag om "Garborgs retorikk", s. 12-13, 10. januar 2020..

   Jærbladet.

   s.12-13.

  • Nicolaysen, Bjørn Kvalsvik

   (2020)

   "Politikaren Arne Garborg: Kristianiaromanane og den politiske debatten".

   Garborgdagane;

   2020-01-23.

  • Nicolaysen, Bjørn Kvalsvik

   (2019)

   "Korleis radikale islamistar vert til i Europa" - bokmelding av Vibeke Knoop Rachline: *Terror i Europas hjerte*.

   Dag og Tid.

   ISSN 0803-334X.

  • Nicolaysen, Bjørn Kvalsvik

   (2019)

   "Samarbeid og utvikling". Bokmelding av Merethe Roos: *Hartvig Nissen - grundtvigianer, skandinav, skolemann*.

   Dag og Tid.

   ISSN 0803-334X.

  • Nicolaysen, Bjørn Kvalsvik

   (2019)

   "Det beste for oss alle". Kring diskusjonen om bruk av religiøse hovudplagg i offentleg teneste..

   Dag og Tid.

   ISSN 0803-334X.

   s.2-3.

  • Nicolaysen, Bjørn Kvalsvik

   (2019)

   "Ljos over grav", omtale i ein serie om Elias Blix' salmar, av salmen med denne tittelen..

   Dag og Tid.

   ISSN 0803-334X.

  • Nicolaysen, Bjørn Kvalsvik

   (2019)

   "Terrorismens bakdør inn i Europa". Føredrag i pensjonistforeininga "Karalaget", Sandnes.

   Lukka forsamling;

   2019-02-13 - .

  • Nicolaysen, Bjørn Kvalsvik

   (2019)

   "Frankrikes utfodringar - innan- og utanriks".

   Lukka forsamling;

   2019-03-15.

  • Nicolaysen, Bjørn Kvalsvik

   (2019)

   "Oppsummering: Kvar står litteraturhistoria som tekst- og kulturhistorie?", sluttinnlegg med oppsummering og diskusjonsforslag til konferansen "Hvor går litteraturhistorien etter Fagfornyelsen?" .

   Ope for påmelde deltakarar;

   2019-11-14 - 2019-11-15.

  • Nicolaysen, Bjørn Kvalsvik

   (2019)

   "For oss som har elska Sverige" - melding av Bjarne Riiser-Gundersen: *Svenske tilstander*.

   Dag og Tid.

   ISSN 0803-334X.

  • Nicolaysen, Bjørn Kvalsvik

   (2019)

   "Avvisinga og gjenoppdaginga" (om valresultatet og valkampens retorikk 2019).

   Dag og Tid.

   ISSN 0803-334X.

   s.2-3.

  • Nicolaysen, Bjørn Kvalsvik

   (2019)

   "Kvar er kjernen i djupna?" (Om ny læreplan i norsk).

   Dag og Tid.

   ISSN 0803-334X.

   s.2-2.

  • Nicolaysen, Bjørn Kvalsvik

   (2019)

   "Den grunnleggjande kunsten" (melding av Alice Zeniters roman i norsk omsetting med tittelen *Kunsten å miste*).

   Dag og Tid.

   ISSN 0803-334X.

  • Nicolaysen, Bjørn Kvalsvik

   (2019)

   "Etterkrigstida varer ved". Bokmelding av Kjartan Fløgstads roman *Due og drone*.

   Dag og Tid.

   ISSN 0803-334X.

  • Nicolaysen, Bjørn Kvalsvik

   (2019)

   "Om Notre-Dame-brannen og veikskapen i sekulærpolitikken i Frankrike".

   Folkeakademiets foredragsserie;

   2019-08-28.

  • Nicolaysen, Bjørn Kvalsvik

   (2019)

   "Rasismespøkelser på høylys dag". Opprop med støtte til Stovnerteaterets oppsetning, som fekk kritikk for rasisme. Medunderskrivar saman med ca 40 andre..

   Utrop - Norges første flerkulturelle avis.

  • Nicolaysen, Bjørn Kvalsvik

   (2018)

   "Har sosialdemokratiet ei framtid?".

   Dag og Tid.

   ISSN 0803-334X.

   s.2-3.

  • Nicolaysen, Bjørn Kvalsvik

   (2018)

   "Kva brast så høgt - i Frankrike?" (Om sosial uro i Frankrike pga Emmanuel Macrons reformer).

   Dag og Tid.

   ISSN 0803-334X.

   s.2-3.

  • Nicolaysen, Bjørn Kvalsvik

   (2018)

   "Politikk som realityshow" (om linjevalet i KrF).

   Dag og Tid.

   ISSN 0803-334X.

   s.2-3.

  • Nicolaysen, Bjørn Kvalsvik

   (2017)

   "France and its former colonies in North Africa - and the back door to French targets for terrorists".

   Dagskonferanse om innvandringsspørsmål;

   2017-02-15.

  • Nicolaysen, Bjørn Kvalsvik

   (2017)

   "Framleis ein læremeister" <Omtale, portrett av Willy Dahls verksemd i samband med hans 90-års-dag>.

   Dag og Tid.

   ISSN 0803-334X.

  • Nicolaysen, Bjørn Kvalsvik

   (2017)

   "Macron - Algeriekrigens siste offer?".

   Dag og Tid.

   ISSN 0803-334X.

   s.2-3.

  • Nicolaysen, Bjørn Kvalsvik

   (2017)

   "Eit nytt verdsrike etablerer seg" <Bokmelding, av Carl Schiøtz Wibye: *Terrorens rike*>.

   Dag og Tid.

   ISSN 0803-334X.

   s.34-35.

  • Nicolaysen, Bjørn Kvalsvik

   (2017)

   "Dei mørkeblå i Frankrike".

   Dag og Tid.

   ISSN 0803-334X.

   s.2-3.

  • Nicolaysen, Bjørn Kvalsvik

   (2017)

   "Greitt nok om Marine Le Pen" <Bokmelding av *Marine Le Pen og høyrepopulismen i Europa>, av Elisabeth Sørsdahl og Alf Ole Ask,Oslo: Cappelen Damm.

   Dag og Tid.

   ISSN 0803-334X.

  • Nicolaysen, Bjørn Kvalsvik

   (2017)

   Forsideomtale med referat frå artikkel om Morten Søbergs essaybok, overskrift: "Essaykunst".

   Dag og Tid.

   ISSN 0803-334X.

  • Nicolaysen, Bjørn Kvalsvik

   (2017)

   "Krigens kulturelle krimgåte" <Bokmelding av Øyvind Foss: *Nazibaronen bak dr. Mengele og menneskeverdets undergang*, Oslo: Kolofon.

   Dag og Tid.

   ISSN 0803-334X.

  • Nicolaysen, Bjørn Kvalsvik

   (2017)

   "Frå to kulturar til eit nytt verdsbilete". <Omtale av Johan Tønnesson og Merethe Roos (red.): *Sann opplysning?*, Oslo: Cappelen Damm Undervisning.

   Dag og Tid.

   ISSN 0803-334X.

  • Nicolaysen, Bjørn Kvalsvik

   (2017)

   "Biografien over Noreg". <Omtale av *Norsk Lærebokhistorie* av Jorunn Askeland, Dagrun Skjelbred og Bente Aamotsbakken (red.), Oslo: Universitetsforlaget.

   Dag og Tid.

   ISSN 0803-334X.

  • Nicolaysen, Bjørn Kvalsvik

   (2017)

   "Det kritiske valet" <Om valkampen i Frankrike>.

   Dag og Tid.

   ISSN 0803-334X.

  • Nicolaysen, Bjørn Kvalsvik

   (2017)

   "Kulturell kanon i Noreg?" Foredrag til debatt, lagt ut på nettet etterpå..

   Fagleg debattmøte;

   2017-02-14.

  • Nicolaysen, Bjørn Kvalsvik

   (2017)

   "Essay: Frankrike romantiserte islamismen alt for lenge", publisert i avis og på nett..

   Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).

   ISSN 0804-3116.

  • Nicolaysen, Bjørn Kvalsvik

   (2017)

   "Rik bok om stor song." Bokmelding av Gisle Selnes: *Den store sangen*, biografi over Bob Dylan>.

   Dag og Tid.

   ISSN 0803-334X.

  • Nicolaysen, Bjørn Kvalsvik

   (2017)

   "Motstraums i kanondebatten". <Omtale av Jan Erik Volds essaysamling *Kanón, kannon, kànon*>.

   Dag og Tid.

   ISSN 0803-334X.

  • Nicolaysen, Bjørn Kvalsvik; Birkevold, Harald

   (2017)

   "Fransk skjebnevalg. Lørdagsintervjuet"..

   Stavanger Aftenblad.

   ISSN 0804-8991.

   s.50-51.

  • Nicolaysen, Bjørn Kvalsvik

   (2017)

   Det nyaste norskfaget. Plenumsinnlegg og deltaking i diskusjon, plenum saman med Laila Aase, Kjell Lars Berge, Jørgen Sejersted og Knut Hoem..

   Planleggingsdag for vidaregåandelærarar i Hordaland;

   2017-11-10.

  • Nicolaysen, Bjørn Kvalsvik

   (2017)

   "Utfordringane i norskfaget i literacyperspektiv: Lesing og literacy".

   Den nasjonale Les!-konferansen;

   2017-05-10 - 2017-05-13.

  • Nicolaysen, Bjørn Kvalsvik

   (2017)

   "Utfordringane i norskdidaktikken overfor praksis i PPU", foredrag på praksiskurs og seinare samtale med praksislærarar.

   Kurs for praksislærarar i lektorutdanning og PPU;

   2017-11-30.

  • Nicolaysen, Bjørn Kvalsvik

   (2017)

   "Kvar tek Macron optimismen frå?".

   Dag og Tid.

   ISSN 0803-334X.

  • Nicolaysen, Bjørn Kvalsvik

   (2017)

   "Låtteleg mas om K-en" <Om debatten om KRLE-faget>.

   VG : Verdens gang.

   ISSN 0805-5203.

  • Nicolaysen, Bjørn Kvalsvik

   (2017)

   "Myten om fransk innvandring".

   Dag og Tid.

   ISSN 0803-334X.

  • Nicolaysen, Bjørn Kvalsvik

   (2017)

   Sitering i Stavanger Aftenblad om uttale av skj-lyden og fylgjene for bibellesing.

   Stavanger Aftenblad.

   ISSN 0804-8991.

  • Nicolaysen, Bjørn Kvalsvik

   (2017)

   "Eit lagnadstungt val for Frankrike", nettpublikasjon.

   Nettavisen.

  • Nicolaysen, Bjørn Kvalsvik

   (2017)

   "Høgrepopulismen i Frankrike".

   Ope diskusjonsmøte med betalt adgang;

   2017-03-10.

  • Nicolaysen, Bjørn Kvalsvik

   (2017)

   "Literacy - eit spørsmål om sosial praksis", totimars føredrag på UiOs doktorgradsseminar 12.-13. desember 2017.

   PhD-seminar for doktorandar frå Søraust-Noreg;

   2017-12-12 - 2017-12-13.

  • Nicolaysen, Bjørn Kvalsvik

   (2017)

   "Essaykunst i daudvinkelen. Melding av Morten Søberg: *Ekofisk, Eidsvoll. Eit essay om oljepengar og Grunlova*, Det norske samlaget, Oslo..

   Dag og Tid.

   ISSN 0803-334X.

   s.28-29.

  • Nicolaysen, Bjørn Kvalsvik

   (2017)

   "Det franske valet: Utfordringar i kø". Eitt av to føredrag, det andre av Alexandre Dessingué, UiS..

   Ope møte utan inngangspengar;

   2017-06-11.

  • Nicolaysen, Bjørn Kvalsvik

   (2017)

   "Då venstresida vart opportunistar" <Bokmelding av Espen Goffeng: *Vikeplikt for Høyre*, Oslo: Kolofon.

   Dag og Tid.

   ISSN 0803-334X.

  • Nicolaysen, Bjørn Kvalsvik

   (2017)

   "Tideverv i skriftkulturen", foredrag i kåseristil..

   Festforedrag;

   2017-12-12 - 2018-12-12.

  • Nicolaysen, Bjørn Kvalsvik

   (2017)

   Universitetets bidrag i regional utvikling. Paneldebatt, Verdibørsen, Sting.

   Debattmøte;

   2017-01-16.

  • Nicolaysen, Bjørn Kvalsvik

   (2017)

   "Multiliteracy og multimodalitet - vi treng lengre perspektiv".

   Seminar;

   2017-05-24 - 2017-05-26.

  • Nicolaysen, Bjørn Kvalsvik

   (2017)

   "Kanon og makt".

   Kåkå-avisa.

   Hefte 2.

  • Nicolaysen, Bjørn Kvalsvik

   (2016)

   Striden om norskfaget - førstesideoppslag med sitat + utvida versjon på nettet av artikkel om utskiljing og deltaking i norskfaget. https://www.dagogtid.no/fra-debatten-om-norskfaget/ .

   Dag og Tid.

   ISSN 0803-334X.

   Volum 55.

   Hefte 51.

  • Nicolaysen, Bjørn Kvalsvik

   (2016)

   "Utskiljing eller deltaking" <innlegg i debatten om norskfaget>.

   Dag og Tid.

   ISSN 0803-334X.

   Volum 55.

   Hefte 50.

  • Nicolaysen, Bjørn Kvalsvik

   (2016)

   "Klår tale frå verkelege ekspertar". Drøfting av Lærerrolle-utvalets rapport. S, 2-3.

   Dag og Tid.

   ISSN 0803-334X.

   s.2-3.

  • Nicolaysen, Bjørn Kvalsvik

   (2016)

   "Visste hesten makta si..." <tilskot til humanioradebatten, med utgangspunkt i Merethe Roos' bok *Kraften i allmenn dannelse*, om literacyreformen og humanioras ansvar for den m.a.>.

   Klassekampen.

   ISSN 0805-3839.

   Hefte 224.

   s.12-13.

  • Nicolaysen, Bjørn Kvalsvik

   (2016)

   "Sigbjørn Obstfelder: Øyeblikksfotografi, erotikk og kritikk". Foredrag i gruppa Rt41+ (tilknytta Round Table Society Service Club), Hansenhuset, Stavanger, 11. oktober 2016..

   Lukka arrangement i ideell gruppe;

   2016-10-11 - .

  • Nicolaysen, Bjørn Kvalsvik

   (2016)

   "Skandalar, ståk og stemningar i Frankrike" <om rettsforfølginga av presidentkandidaten Nicolas Sarkozy og andre, og opninga av den franske presidentvalkampen for valet i 2017>.

   Dag og Tid.

   ISSN 0803-334X.

   Volum 55.

   Hefte 40.

   s.10-11.

  • Nicolaysen, Bjørn Kvalsvik

   (2016)

   "Levande prosa om store spörsmål" <bokomtale av lærebøker i KRLE: Olav Hove, Jørg Arne Jørgensen, Jarle Rasmussen, Marit Sandboe: *Store spørsmål*, 8. trinn; Olav Hove, Jørg Arne Jørgensen og Marit Sandboe: *Store spørsmål*, 9. trinn. Med diverse lærar- og elevressursar i tillegg. Aschehoug 2016..

   Dag og Tid.

   ISSN 0803-334X.

   Volum 55.

   Hefte 39.

  • Nicolaysen, Bjørn Kvalsvik

   (2016)

   "Frankrike kan aldri møte utfordringen uten å ta opp sitt svært bitre forhold til Nord-Afrika", intervju ved Fahrid Ighoubah - http://www.nettavisen.no/nyheter/utenriks/ekspert---frankrike-kan-aldri-mte-utfordringen-uten-a-ta-opp-sitt-svrt-bitre-forhold-til-nord-afrika/3423243924.html.

  • Nicolaysen, Bjørn Kvalsvik

   (2016)

   Norge og jotunopphav. <Presentasjon som konsulent for utgivinga av Flatøybok, saman med Eivind Eikil, av innhaldet i første bandet> http://www.flateyjarbok.no/no/nyheter/blogitem/31_flatoeybok_norge_og_jotunopphav.html.

  • Nicolaysen, Bjørn Kvalsvik

   (2016)

   "Jungel og jungellov i Frankrike" <om tømminga og avskaffinga av den sjølvgrodde migrantleiren "Jungelen" sør for Calais, og problema i fransk migrasjonspolitikk>.

   Dag og Tid.

   ISSN 0803-334X.

   Volum 55.

   Hefte 43.

  • Nicolaysen, Bjørn Kvalsvik

   (2016)

   Deltakar i paneldebatt som representant for Universitetet i Stavanger: Verdikommisjonen – Hvor skal den politiske debatten i Stavangerregionen foregå i framtida? Forstår politikerne konsekvensene av den nye mediesituasjonen for demokratiet og offentligheten i Stavanger med Aftenbladet og tradisjonelle medier i fritt fall? Tenker politikerne nå: endelig får vi fred? Eller bekymrer de seg for demokratiets og den politiske debattens framtid..

   Mediedagar i Stavanger;

   2016-10-22.

  • Nicolaysen, Bjørn Kvalsvik

   (2016)

   "Frankrike i strid med seg sjølv" <forsideomtale: "Frankrike skubbar innvandringsbøra over på grannelanda, meiner B.K.N">.

   Dag og Tid.

   ISSN 0803-334X.

   s.2-3.

  • Nicolaysen, Bjørn Kvalsvik

   (2016)

   "Soga om den norske godleiken" <bokmelding av Terje Tvedt: *Norske tenkemåter*, essaysamling>.

   Dag og Tid.

   ISSN 0803-334X.

  • Nicolaysen, Bjørn Kvalsvik

   (2016)

   "Guds revansje?" <om den franske statsviteren Gilles Kepels kritikk av europeisk venstresides tilhøve til islamismen>.

   Dag og Tid.

   ISSN 0803-334X.

   s.12-13.

  • Nicolaysen, Bjørn Kvalsvik

   (2016)

   "Er bibliotekenes innkjøpsordning upartisk?" <referat av intervju i Dag og Tid med kommentarar>.

   Bergens Tidende.

   ISSN 0804-8983.

  • Nicolaysen, Bjørn Kvalsvik

   (2016)

   "Franske våkenetter" <om den overraskande protestrørsla mot ny arbeidslov i Frankrike, "Nuit Debout">.

   Dag og Tid.

   ISSN 0803-334X.

   s.2-3.

  • Nicolaysen, Bjørn Kvalsvik

   (2016)

   "Stamfar til det norske kunnskapssamfunnet" <bokmelding av Rolv Nøtvig Jakobsen: *Gunnerus*>.

   Dag og Tid.

   ISSN 0803-334X.

  • Nicolaysen, Bjørn Kvalsvik

   (2016)

   "Seks punkt om terningar" <kommentar til diskusjonen etter intervjuet med meg om terningkast i litteraturmeldingane>.

   Dag og Tid.

   ISSN 0803-334X.

  • Nicolaysen, Bjørn Kvalsvik

   (2016)

   "Ei innvandringspolitisk openberring" <bokmelding av Sylo Taraku: *Innvandringsrealismen*>.

   Dag og Tid.

   ISSN 0803-334X.

   s.28-29.

  • Nicolaysen, Bjørn Kvalsvik

   (2016)

   "God dag mann! - Økseskaft" Schibstedomstillinga i Aftenbladet. <Kommentar til tidlegare artiklar av bystyrerepresenant i Stavanger Wedler og konsernsjef i Schibsted Munch>.

   Stavanger Aftenblad.

   ISSN 0804-8991.

  • Nicolaysen, Bjørn Kvalsvik

   (2016)

   "Kva meir kan gå gale for Hollande?" <om Nuit Debout-opprøret i Frankrike våren 2016>.

   Dag og Tid.

   ISSN 0803-334X.

  • Nicolaysen, Bjørn Kvalsvik

   (2016)

   "SEKS-litteraturen" - omtale på førstesida <om intervju v/Ottar Fyllingsnes om litteraturkritikkens praksis med terningkast-vurderingar>.

   Dag og Tid.

   ISSN 0803-334X.

  • Nicolaysen, Bjørn Kvalsvik

   (2016)

   "Ugløymelege Umberto Eco" Minneord.

   Dag og Tid.

   ISSN 0803-334X.

   s.16-17.

  • Nicolaysen, Bjørn Kvalsvik

   (2016)

   "Smikkløyen pressefotohistorie" <bokmelding av boka *Vindfallet* med Steinar Lyse, ei bok med bilete og soger frå Knut S. Vindfallets fotografkarrière>.

   Dag og Tid.

   ISSN 0803-334X.

  • Nicolaysen, Bjørn Kvalsvik

   (2016)

   "Svar til Tony Burner" <om oppfatningane omkring "aggressiv sekularisme" i Frankrike> - --- https://medium.com/@broenxyz/svar-til-tony-burner-fr%C3%A5-bj%C3%B8rn-kvalsvik-nicolaysen-e529f4d29cd3#.vnqnxljnb.

   Broenxyz.

  • Nicolaysen, Bjørn Kvalsvik

   (2016)

   "Makta minkar, sinnet veks" <bokmelding av Arne Klyves *Sinte unge menn*.

   Dag og Tid.

   ISSN 0803-334X.

   s.31-31.

  • Nicolaysen, Bjørn Kvalsvik

   (2016)

   "Sekulærstaten Frankrike". <Om politikken for "La Laïcité" i fransk historie og notid. 48 trykksider..

   Broenxyz.

  • Nicolaysen, Bjørn Kvalsvik

   (2016)

   "Mot hatet, for livskjensla" <omtale av Antoine Leiris: *Hatet mitt får dere ikke*, fransk dokumentarbok, omsett av Christine Mediaas, Oslo: Solum Forlag 2016..

   Dag og Tid.

   ISSN 0803-334X.

   Volum 55.

   Hefte 41.

  • Nicolaysen, Bjørn Kvalsvik

   (2016)

   "Ikkje saumlaust" <bokmelding av Kjartan Fløgstads siste esaysamling *Etter i saumane*>.

   Dag og Tid.

   ISSN 0803-334X.

  • Nicolaysen, Bjørn Kvalsvik

   (2016)

   "Fransk sekularisme sikrar trusfridom".

   Dag og Tid.

   ISSN 0803-334X.

   s.12-13.

  • Nicolaysen, Bjørn Kvalsvik

   (2016)

   "Opprør mot brutaliteten" <Bokmelding av Øyvind Foss: *Kvinneopprøret på bedehuset*>.

   Dag og Tid.

   ISSN 0803-334X.

  • Nicolaysen, Bjørn Kvalsvik

   (2016)

   "Boyesen klappet inn i næringsforeningen" <er en av de intervjuede om spørsmålet rundt forholdet mellom Stavanger Næringsforening og Universitetet i Stavanger>.

   Stavanger Aftenblad.

   ISSN 0804-8991.

  • Nicolaysen, Bjørn Kvalsvik

   (2016)

   "Eskalerande spiralar". <Bokmelding av Viggo Vestel: *I gråsonen*).

   Dag og Tid.

   ISSN 0803-334X.

  • Nicolaysen, Bjørn Kvalsvik

   (2016)

   "Erotikk og kvinnesak hos Arne Garborg og Sigbjørn Obstfelder", Garborgsenteret, Bryne.

   I serie for Obstfelderjubileet;

   2016-09-07.

  • Nicolaysen, Bjørn Kvalsvik

   (2016)

   "Taraku til folket!" <om manglande innkjøp av Tarakus bok *Innvandringsrealismen* frå Kulturrådet>.

   Dag og Tid.

   ISSN 0803-334X.

  • Nicolaysen, Bjørn Kvalsvik

   (2016)

   Innleiingsføredrag til debatt om boka "Hva har oljen gjort med oss?", red. Anders Vassenden m.fl..

   Bokpresentasjon;

   2016-02-25.

  • Nicolaysen, Bjørn Kvalsvik

   (2016)

   Den vanskelege nasjonaliteten.

   Syn og Segn.

   ISSN 0039-7717.

   Volum 112.

   Hefte 3.

   s.52-61.

  • Nicolaysen, Bjørn Kvalsvik

   (2016)

   Referat fra hovedinnlegg på seminar i Universitetsbiblioteket, UiS, om boken "Hva har oljen gjort med oss?", i Stavanger Aftenblads nettsider. http.//www.aftenbladet.no/nyheter/lokalt/stavanger/Hva-har-oljen-gjort med oss-3878....

   Stavanger Aftenblad.

   ISSN 0804-8991.

  • Nicolaysen, Bjørn Kvalsvik

   (2016)

   Hovedinnlegg i diskusjon om Merethe Roos: *Kraften i den allmenne dannelse*, boklanseringsdiskusjon med vinkling mot humanioras rolle..

   Åpent møte uten inngangspenger;

   2016-09-15.

  • Nicolaysen, Bjørn Kvalsvik

   (2016)

   "Altså drikk han!" <Om kriser i Frankrike>.

   Dag og Tid.

   ISSN 0803-334X.

  • Nicolaysen, Bjørn Kvalsvik

   (2016)

   "Aktivist og tenkjar - Berge Furre (1937-1916". Minneord. Omtale på førstesida: "Ein fri mann"..

   Dag og Tid.

   ISSN 0803-334X.

   s.16-17.

  • Nicolaysen, Bjørn Kvalsvik

   (2016)

   "Ekstremhøyres nyttige idioter" <om debatten i Frankrike omkring burkinibruk, forskrifter med forbud og avskaffelsen av forbudet ved Conseil d'Etat> - https://medium.com/@broenxyz/ekstremh%C3%B8yres-nyttige-idioter-c69c2173cc81#.5jimgtyve.

   Broenxyz.

  • Nicolaysen, Bjørn Kvalsvik

   (2016)

   "Kvifor Frankrike?" Gjesteblogg i Nettavisen. 14 trykksider. <Om årsaker til at Frankrike er særskilt råka av terror frå nordafrikanske islamistar> - http://gjest.blogg.no/1468667834_kvifor_frankrike.html.

   Nettavisen.

  • Nicolaysen, Bjørn Kvalsvik

   (2016)

   "Påfallande mange seksarar" <intervju v/Ottar Fyllingsnes om litteraturkritikken og terningkast>.

   Dag og Tid.

   ISSN 0803-334X.

   s.18-19.

  • Nicolaysen, Bjørn Kvalsvik

   (2016)

   "Kven styrer Noreg?" <bokomtale av Knut Olav Åmås, Kristin Clemet m.fl: *Makteliten*, Kagge 2016>.

   Dag og Tid.

   ISSN 0803-334X.

   Volum 55.

   Hefte 38.

  • Nicolaysen, Bjørn Kvalsvik

   (2016)

   "Vinnertalen: Trump gjorde ingen feil" <om retorikken i Donald Trumps tale som president elect>, ved journalist Camilla Bjørheim.

  • Nicolaysen, Bjørn Kvalsvik

   (2016)

   "Nybrotsarbeid om norsk litteraturkritikk" <bokomtale av Sissel Furuseth, Jahn Holljen Thon og Eirik Vassenden (red.): Norsk litteraturkritikks historie 1870-2010, Oslo: Universitetsforlaget 2016>.

   Dag og Tid.

   ISSN 0803-334X.

   Volum 55.

   Hefte 45 .

  • Nicolaysen, Bjørn Kvalsvik

   (2016)

   "Literacy - skriftkunne" <merknad til intervju med Jørgen Sejersted om litteraturlesing i skulen under Kunnskapsløftet, Dag og Tid nr 46>.

   Dag og Tid.

   ISSN 0803-334X.

   Volum 55.

   Hefte 47.

  • Nicolaysen, Bjørn Kvalsvik

   (2016)

   "Den franske jokeren - trygg eller utrygg?" <om nomineringa av Francois Fillon til presidentkandidat for Republikanarane i Frankrike>.

   Dag og Tid.

   ISSN 0803-334X.

   Volum 55.

   Hefte 47.

  • Nicolaysen, Bjørn Kvalsvik

   (2016)

   "Den lokale verdsborgaren" <melding av Tore Stubberuds biografi om topografen Jacob Wilse>.

   Dag og Tid.

   ISSN 0803-334X.

   Volum 55.

   Hefte 49.

  • Nicolaysen, Bjørn Kvalsvik

   (2016)

   "Fillon utmanøvrerer Le Pen" <om den franske valkampen etter at Francois Fillon er nominert som presidentkandidat for partiet Republikanarane>.

   Dag og Tid.

   ISSN 0803-334X.

   Volum 48.

  • Nicolaysen, Bjørn Kvalsvik

   (2015)

   "Franske ettertankar" <om tilstanden i Frankrike etter regionalvala>.

   Dag og Tid.

   ISSN 0803-334X.

  • Nicolaysen, Bjørn Kvalsvik

   (2015)

   "Norge: saga og jotner" - opptak av foredrag på Sandnes Bibliotek om Flatøybok - http://www.flateyjarbok.no/no/nyheter/blogitem/31_flatoeybok_norge_og_jotunopphav.html.

  • Nordmark, Ingvald; Nicolaysen, Bjørn Kvalsvik

   (2013)

   Intervju om fylkesmannsposisjonen i forhold til styringsdokument og sakshandsaming.

  • Nicolaysen, Bjørn Kvalsvik

   (2013)

   Lite lærerikt. Melding av Erik Solheim: Politikk er å ville. Cappelen Damm.

   Dag og Tid.

   ISSN 0803-334X.

  • Nicolaysen, Bjørn Kvalsvik

   (2013)

   Menneskelandskapet hjå Munch. Omtale av kunstutstillinga "Det moderne øye", Edvard Munch i det 20. århundre, Paris/London/Frankfurt/Oslo 2011-2013.

   Dag og Tid.

   ISSN 0803-334X.

  • Nicolaysen, Bjørn Kvalsvik

   (2013)

   Eit annleis blikk på Hulda Garborg. Melding av SIgrid Bø Grønstøl: Hulda Garborg - forfattaren og feministen. Aschehoug 2012. http://www.dagogtid.no/nyhet.cfm?nyhetid=2473.

   Dag og Tid.

   ISSN 0803-334X.

  • Nicolaysen, Bjørn Kvalsvik

   (2013)

   Holdes utenfor Stortinget. Intervju med BKN og stortingsrepr Kjersti Toppe (Sp) om at norsk språkpolitikk blir endra ved at ein gjer administrative endringar i norskfagsplanen.

  • Nicolaysen, Bjørn Kvalsvik; Lindanger, Birger

   (2013)

   Plenumskommentar til Stadsteatrets framsyning av Danmark.

   Samtale etter teaterframsyning;

   2013-04-24 - .

  • Nicolaysen, Bjørn Kvalsvik

   (2013)

   Ny katolsk vårløysing? Bokmelding av *Hellig uro. 50 år etter det annet vatikankonsil", Emilie forlag Oslo 2012.

   Dag og Tid.

   ISSN 0803-334X.

  • Nicolaysen, Bjørn Kvalsvik; Undheim, Inger

   (2013)

   "Et språk er et våpen": Ordkkunstnaren Arne Garborg. Samtale om tekstar sungne og opplesne. Ved Inger Undheim og Bjørn K. Nicolaysen som delar av meir omfattande kunstarisk program, Petrikjellaren, St. Petri kyrkje, Stavanger.

   "Et språk er et våpen: Ordkunstnaren Arne Garborg.;

   2013-04-07 - .

  • Nicolaysen, Bjørn Kvalsvik; Waage, Erling

   (2013)

   Politikarar repeterar seg. Intevju med underteikna som kommenterer intervju med statssekretær Geir Pollestad. Sendt opphavleg i 18.40-nyheitene, Rogaland.

  • Nicolaysen, Bjørn Kvalsvik; Waage, Erling; Oppedal, Mathias

   (2013)

   - Dette er ei grunnleggjande krise. NRKs nettavis. Intervju, skriftleg.

  • Nicolaysen, Bjørn Kvalsvik

   (2013)

   Alle kan betre enn læraren. <Om lærarutdanningsdebatten>.

   Dag og Tid.

   ISSN 0803-334X.

  • Nicolaysen, Bjørn Kvalsvik

   (2013)

   Atle Kittang (1941-2013). Minneord.

   Dag og Tid.

   ISSN 0803-334X.

  • Nicolaysen, Bjørn Kvalsvik

   (2013)

   Spissformulert, men naudsynt. [Kring debatten om kva som er norsk kultur, med referanse til Jon Hustads kritikk av kulturminister Hadia Tajik] http://www.dagogtid.no/nyhet.cfm?nyhetid=2462.

   Dag og Tid.

   ISSN 0803-334X.

  • Nicolaysen, Bjørn Kvalsvik

   (2013)

   Svensk kompost. [Aftonbladets handsaming av norsk kulturdebatt].

   Dag og Tid.

   ISSN 0803-334X.

  • Nicolaysen, Bjørn Kvalsvik

   (2013)

   Minnepolitikk for 1814? [om framlegget om statuereising framfor Stortinget].

   Dag og Tid.

   ISSN 0803-334X.

  • Nicolaysen, Bjørn Kvalsvik

   (2013)

   Ved Asbjørn Aarnes' død.

   Dag og Tid.

   ISSN 0803-334X.

  • Nicolaysen, Bjørn Kvalsvik

   (2013)

   Boka, inspirasjonen og åndslivet. Lutherdommen som bakgrunn for utdanning og lesekunne i Nord-Europa.

   Åpent seminar for alle interesserte og spesielt for UiS-ansatte;

   2013-03-13 - .

  • Nicolaysen, Bjørn Kvalsvik

   (2013)

   Helten og folket. Svar til Lars Roar Langslet (om minnesmerke for Stortingets 200-års-jubileum). Publisert under "Ordskifte".

   Dag og Tid.

   ISSN 0803-334X.

  • Nicolaysen, Bjørn Kvalsvik

   (2013)

   "Hersketeknikk - en del av valgkampen".

  • Nicolaysen, Bjørn Kvalsvik

   (2012)

   Sjølvforsvar og åtak: Same kunst og sak. Bokmelding av Marcus Tullius Cicero: Om talekunst. De Oratore I-III. Omsett frå latin av Hermund Slaattelid.

   Dag og Tid.

   ISSN 0803-334X.

  • Nicolaysen, Bjørn Kvalsvik

   (2012)

   Melder litteraturen inn att i den pulserande verda.

   Sakprosa.

   ISSN 1502-6000.

  • Nicolaysen, Bjørn Kvalsvik

   (2012)

   Vi og dei andre.

   Dag og Tid.

   ISSN 0803-334X.

  • Nicolaysen, Bjørn Kvalsvik

   (2012)

   Hulda Garborg: Nasjonal entreprenør med moderne kroppsfilosofi.

   Fagseminar om Hulda Garborg;

   2012-02-22 - 2012-02-23.

  • Nicolaysen, Bjørn Kvalsvik

   (2012)

   Arne Garborg: Kjærleik, lyster og laster i Christiania.

   Garborg-seminaret "Mot til å meina, styrke til å skapa";

   2012-09-07.

  • Nicolaysen, Bjørn Kvalsvik

   (2012)

   Eit nasjonalt klenodium. Omtale av den samla M. B. Landstad-utgåva.

   Dag og Tid.

   ISSN 0803-334X.

  • Nicolaysen, Bjørn Kvalsvik

   (2012)

   Nye takter i eurovalsen.

   Dag og Tid.

   ISSN 0803-334X.

  • Nicolaysen, Bjørn Kvalsvik

   (2012)

   Intellektuell sjølvmelding. Bokmelding av Hans Fredrik Dahl: Fra pax til paven.

   Dag og Tid.

   ISSN 0803-334X.

  • Nicolaysen, Bjørn Kvalsvik

   (2012)

   Ei uroleg sjel. Bokmelding av Ingeborg Solbrekken: Kors og kårde. Martha Steinsvik. Ein biografi.

   Dag og Tid.

   ISSN 0803-334X.

  • Nicolaysen, Bjørn Kvalsvik

   (2012)

   Kva skjer med norskfaget i departement og direktorat? Ein analyse av bakgrunnen for norskfagsrevisjonen.

   Det moderne norskfaget;

   2012-10-05.

  • Nicolaysen, Bjørn Kvalsvik

   (2012)

   Ny hjelpeløyse for norskfaget [om ny norskfagsrevisjon].

   Dag og Tid.

   ISSN 0803-334X.

  • Nicolaysen, Bjørn Kvalsvik

   (2012)

   Vigdis Hjorth plagierer Sebald. Intervju gjort av journalist Jan Zahl.

  • Nicolaysen, Bjørn Kvalsvik

   (2012)

   Saman med fleire: Nominasjon av dei ti beste nynorskbøkene i 2011. Saman med fleire forf. http://www.bokogsamfunn.no/tre-oktober-forfatterar-nominert-til-arets-beste-nynorskbok-2011/.

   Bok og samfunn.

   ISSN 0800-0778.

  • Nicolaysen, Bjørn Kvalsvik

   (2012)

   Ein overtydd pragmatikar [Francois Hollande].

   Dag og Tid.

   ISSN 0803-334X.

  • Nicolaysen, Bjørn Kvalsvik

   (2012)

   Arnfinn Haram (1948-2012). Minneord.

   Klassekampen.

   ISSN 0805-3839.

  • Nicolaysen, Bjørn Kvalsvik

   (2012)

   Ved dominikanerpater Arnfinn Harams bortgang.

   Klassekampen.

   ISSN 0805-3839.

  • Nicolaysen, Bjørn Kvalsvik

   (2012)

   LIteracy og demokrati på Madagaskar. Utkast til eit prosjekt, med særleg omsyn teke til forskingssituasjonen.

   Forskargruppemøte mellom Misjonshøgskulen og UiS for å etablere fellesprosjekt;

   2012-04-22 - .

  • Nicolaysen, Bjørn Kvalsvik

   (2012)

   Paul Ricoeur og den ufrie viljen. Kommentar til framlagt arbeid av Kirsten Jæger Fjetland. Hovudkommentator.

   90% seminar for PhD-graden;

   2012-10-21 - .

  • Nicolaysen, Bjørn Kvalsvik

   (2012)

   Til urnene og til arbeid [det franske presidentvalet].

   Dag og Tid.

   ISSN 0803-334X.

  • Nicolaysen, Bjørn Kvalsvik

   (2011)

   Den nynorske bibelomsetjinga 2011; spørsmål som galdt stilen og biletspråket. Det var mitt emne. Dette var eit panel saman med forfattaren Odveig Klyve og gammaltestamentprofessoren Magnar Kartveit.

   Ope møte for alle interesserte;

   2011-10-25 - .

  • Nicolaysen, Bjørn Kvalsvik

   (2011)

   Råare og tydelegare bibelspråk. Omtale av nyomsetjinga av Bibelen i båe målformer forutan eiga litterær utgåve. Bibelselskapets utgåve 2011. http://www.dagogtid.no/nyhet.cfm?nyhetid=2134.

   Dag og Tid.

   ISSN 0803-334X.

  • Nicolaysen, Bjørn Kvalsvik

   (2011)

   Når nokon gjer ei reise. Bokmelding av Jon Severud: Ei gjenreise. Ferdamine etter A.O. Vinje. Det Norske Samlaget 2010.

   Dag og Tid.

   ISSN 0803-334X.

  • Nicolaysen, Bjørn Kvalsvik

   (2011)

   Musikk som språk. Melding av Per Dahl: Verkanalysen som fortolkningsarena. Unipub forlag.

   Dag og Tid.

   ISSN 0803-334X.

  • Nicolaysen, Bjørn Kvalsvik

   (2011)

   Det utvida Noregsomgrepet. Melding av Ottar Grepstad: Avisene som utvida Noreg. Nynorskpressa 1850-2010.

   Dag og Tid.

   ISSN 0803-334X.

  • Nicolaysen, Bjørn Kvalsvik

   (2011)

   Ein nasjonal anamnese. [om 22/7/2011].

   Dag og Tid.

   ISSN 0803-334X.

  • Nicolaysen, Bjørn Kvalsvik

   (2011)

   Verkanalysen som fortolkningsarena. Presentasjon av Per Dahls bok på Universitetsbiblioteket, UiS, BKN kommenterer og samtalar med Dahl.

  • Nicolaysen, Bjørn Kvalsvik

   (2011)

   Francois, trist som ein trase. Melding av Henning Hagerups omsetting av Francois Rabelais: Femte bok.

   Dag og Tid.

   ISSN 0803-334X.

  • Nicolaysen, Bjørn Kvalsvik

   (2011)

   Fallet. <Om Dominique Strauss-Kahn, klagemåla mot han og rolla hans i fransk politikk>.

   Dag og Tid.

   ISSN 0803-334X.

  • Nicolaysen, Bjørn Kvalsvik

   (2011)

   Om åndeleg kloakk i Europa. Bokmelding av Umberto Eco: Gravlunden i Praha.

   Dag og Tid.

   ISSN 0803-334X.

  • Nicolaysen, Bjørn Kvalsvik

   (2011)

   Sarkozy i Libya.

   Dag og Tid.

   ISSN 0803-334X.

  • Nicolaysen, Bjørn Kvalsvik

   (2011)

   Sensuell strategi: Lyst, leik, likeverd. Bokmelding av Arnhild Skre sin biografi: Hulda Garborg. Nasjonal strateg.

   Dag og Tid.

   ISSN 0803-334X.

  • Nicolaysen, Bjørn Kvalsvik

   (2011)

   Godt om det vonde. Melding av Kjell Nilsens omsetting av Charles Baudelaire: Det vondes blomster. Les fleurs du mal.

   Dag og Tid.

   ISSN 0803-334X.

  • Nicolaysen, Bjørn Kvalsvik

   (2010)

   Eit banebrytande verk: Norsk presses historie 1-4.

   Dag og Tid.

   ISSN 0803-334X.

  • Nicolaysen, Bjørn Kvalsvik

   (2010)

   Toler avisene moms?.

   Dag og Tid.

   ISSN 0803-334X.

  • Nicolaysen, Bjørn Kvalsvik

   (2010)

   Visste ikkje kva vi gjorde. [Intervju med ei rekkje universitets- og høgskulefolk som kommenterer den danske debatten om gruppeundervisning osb].

   Dag og Tid.

   ISSN 0803-334X.

  • Nicolaysen, Bjørn Kvalsvik

   (2010)

   Meir pedagogikk hjelper ingenting [om reformene i grunnskulelærarutdanninga].

   Dag og Tid.

   ISSN 0803-334X.

  • Nicolaysen, Bjørn Kvalsvik

   (2010)

   Intellektuelt mot.

   Rosenkilden.

   Volum 2010.

   Hefte 04.

  • Nicolaysen, Bjørn Kvalsvik

   (2010)

   Srtudiemarknad?.

   Rosenkilden.

   Volum 2010.

   Hefte 02.

  • Nicolaysen, Bjørn Kvalsvik

   (2010)

   Makt og humor. Panel i Humorfestivalen i Stavanger. http://www.uis.no/nyheter/uis-fagfolk-i-humordebatter-article27588-12.html.

  • Nicolaysen, Bjørn Kvalsvik

   (2010)

   Mytar og nasjon: Dømet Israel. Omtale av Shlomo Sand: The Invention of the Jewish People.

   Dag og Tid.

   ISSN 0803-334X.

  • Nicolaysen, Bjørn Kvalsvik

   (2010)

   Essayisten Kåre Lunden. [Klassekampen hyllar Lunden ved 80-årsdagen].

   Klassekampen.

   ISSN 0805-3839.

  • Nicolaysen, Bjørn Kvalsvik

   (2010)

   Atle Skaftun: Litteraturens nytteverdi. Samtale ved Universitetsbiblioteket i Stavanger, tatt opp og lagt ut på nett av Kommunikasjonsavdelinga ved UiS.

  • Nicolaysen, Bjørn Kvalsvik

   (2010)

   Pensjon på fransk.

   Dag og Tid.

   ISSN 0803-334X.

  • Nicolaysen, Bjørn Kvalsvik

   (2010)

   Uforsvarleg uskuld tapt [om Afghanistanoperasjonane].

   Dag og Tid.

   ISSN 0803-334X.

  • Nicolaysen, Bjørn Kvalsvik

   (2010)

   Rituell politikk. [Om retorikken i Helga Pedersens tale på landsmøtet i Arbeidarpartiet].

   Dag og Tid.

   ISSN 0803-334X.

  • Nicolaysen, Bjørn Kvalsvik

   (2010)

   Meir om rituell retorikk.

   Dag og Tid.

   ISSN 0803-334X.

  • Nicolaysen, Bjørn Kvalsvik

   (2010)

   Ingen leik for born. [Om pedagogikk].

   Dag og Tid.

   ISSN 0803-334X.

  • Nicolaysen, Bjørn Kvalsvik

   (2010)

   Fransk glød + norsk modell = suksess. Intervju med tidl. kultur- og utdanningsminister i Frankrike, Jack Lang.

   Dag og Tid.

   ISSN 0803-334X.

  • Nicolaysen, Bjørn Kvalsvik

   (2010)

   Lokalt eller kompetent?.

   Dag og Tid.

   ISSN 0803-334X.

  • Nicolaysen, Bjørn Kvalsvik

   (2010)

   Marknad for kunnskapspolitikk?.

   Rosenkilden.

   Volum 2010.

   Hefte 03.

  • Nicolaysen, Bjørn Kvalsvik

   (2010)

   Idédikting krev idéar. Melding av Elisaberth Vallevik Engelstad: Åse Marie Nesse. EIt poetisk liv.Det Norske Samlaget.

   Dag og Tid.

   ISSN 0803-334X.

  • Nicolaysen, Bjørn Kvalsvik

   (2010)

   Lyset løynd av mørkret eller teater som openberring: Jon Fosse og Lars Norén.

   Dagsseminar om Jon Fosses dramatikk;

   2010-12-03 - .

  • Nicolaysen, Bjørn Kvalsvik

   (2010)

   Beste nynorskbok i 2009. Saman med fleire. http://www.dagogtid.no/nyhet.cfm?nyhetid=1672.

   Dag og Tid.

   ISSN 0803-334X.

  • Nicolaysen, Bjørn Kvalsvik

   (2010)

   Retorikaren Georg Johannesen. Jf. http://www.uis.no/nyheter/aapent-filosofisk-forum-i-haust-article26833-12.html.

   På Cardinal Pub, andreetasjen, filosofiseminar;

   2010-08-30 - .

  • Nicolaysen, Bjørn Kvalsvik

   (2009)

   30-åra ligg framfor oss [finanskrisa sett frå Frankrike].

   Dag og Tid.

   ISSN 0803-334X.

  • Nicolaysen, Bjørn Kvalsvik

   (2009)

   Pedagogane marsjerer inn [om reformene i lærarutdanningane].

   Dag og Tid.

   ISSN 0803-334X.

  • Nicolaysen, Bjørn Kvalsvik

   (2009)

   Kven vil elske Stor-Paris? [Om utvidkinga av Paris til Le Havre].

   Dag og Tid.

   ISSN 0803-334X.

  • Nicolaysen, Bjørn Kvalsvik

   (2009)

   Frisett på nytt. Bokomtale av Hermund Slaattelids nyomsetjing frå latin av fullstendig utgåve av Augustin: Confessiones. Det Norske Samlaget.

   Dag og Tid.

   ISSN 0803-334X.

  • Nicolaysen, Bjørn Kvalsvik

   (2009)

   Kvifor er finansfolk blitt så vulgære?.

   Rosenkilden.

   Volum 16.

   Hefte 4.

  • Nicolaysen, Bjørn Kvalsvik

   (2009)

   "Universitetet mister tre språkfag". Intervju saman med fleire om nedlegging av framandspråksfaga ved Universitetet i Stavanger.

   Stavanger Aftenblad.

   ISSN 0804-8991.

  • Nicolaysen, Bjørn Kvalsvik

   (2009)

   "Snarvegen til deg sjølv". Melding av Trond Giske (rd.): Mangfold eller enfold. 21 stemmer om kultur i vår tid. Oslo: Aschehoug.

   Dag og Tid.

   ISSN 0803-334X.

  • Nicolaysen, Bjørn Kvalsvik

   (2009)

   "Dannelsesutvalget": Eit gjenreisingsforsøk. Om rapporten frå eit utval nedsett av universiteta i Oslo og Bergen og Høgskolen i Bodø, 2007.

   Rosenkilden.

   Volum 16.

   Hefte 07.

  • Nicolaysen, Bjørn Kvalsvik

   (2009)

   "Annerledestenkerne". Ein kronikk om nyskaping og vitskaplege konfliktar ut frå boka til Per Arne Bjørkum med denne tittelen.

   Rosenkilden.

   Volum 16.

   Hefte 08.

  • Nicolaysen, Bjørn Kvalsvik

   (2009)

   Forskingsmeldingane.

   Dag og Tid.

   ISSN 0803-334X.

  • Nicolaysen, Bjørn Kvalsvik

   (2009)

   Konfliktar er naudsynte for nyskaping. Melding av Per Arne Bjørkum: Annerledestenkerne, ny utg. 2009.

   Dag og Tid.

   ISSN 0803-334X.

  • Nicolaysen, Bjørn Kvalsvik

   (2009)

   Ein storfelt konsert på prent. Melding av Terje Aarset: Den nynorske songskatten, LNU/Fagbokforlaget.

   Dag og Tid.

   ISSN 0803-334X.

  • Nicolaysen, Bjørn Kvalsvik

   (2009)

   Hijab og rasjonalitet.

   Dag og Tid.

   ISSN 0803-334X.

  • Nicolaysen, Bjørn Kvalsvik

   (2008)

   Mellom andre intervjua om den såkalla Vinnem-saka. Kommenterte ad hominem-prinsippet i retorisk og argumentativ teori.

   Stavanger Aftenblad.

   ISSN 0804-8991.

  • Nicolaysen, Bjørn Kvalsvik

   (2008)

   Høvesdikting i Ap.

   Dag og Tid.

   ISSN 0803-334X.

  • Nicolaysen, Bjørn Kvalsvik

   (2008)

   Revansje for Oslo. [om aktuell fordelingspolitikk i forskinga].

   Dag og Tid.

   ISSN 0803-334X.

  • Nicolaysen, Bjørn Kvalsvik

   (2008)

   "Attråa må du skilje deg ifrå". Melding av Slaattelids Seneca-utgåve.

   Dag og Tid.

   ISSN 0803-334X.

  • Nicolaysen, Bjørn Kvalsvik

   (2008)

   Kaffislaberas-frimuereri.

   Dag og Tid.

   ISSN 0803-334X.

  • Nicolaysen, Bjørn Kvalsvik

   (2008)

   Stat og religion.

   Dag og Tid.

   ISSN 0803-334X.

  • Nicolaysen, Bjørn Kvalsvik

   (2008)

   FrP-paradokset.

   Dag og Tid.

   ISSN 0803-334X.

  • Nicolaysen, Bjørn Kvalsvik

   (2008)

   Tillit/kontroll: To prinsipp for utvikling.

   Rosenkilden.

   Volum 15.

   Hefte 6.

  • Nicolaysen, Bjørn Kvalsvik

   (2008)

   Meisterleg om salmemeisteren. Melding av Anders Aschim: EIn betre vår ein gong. Elias Blix. Biografi. Det Norske Samlaget. http://www.dagogtid.no/nyhet.cfm?nyhetid=1249.

   Dag og Tid.

   ISSN 0803-334X.

  • Nicolaysen, Bjørn Kvalsvik

   (2008)

   Tormod Torfæus: Ein fornya klassikar. Omtale av utgjervararbeidet til Torgrim Titlestad for fullstendig utgåve av Torfæus, og melding av første bandet.

   Dag og Tid.

   ISSN 0803-334X.

  • Nicolaysen, Bjørn Kvalsvik

   (2007)

   Puritanisme og Samlaget. [Om Det Norske Samlagets forlagspolitikk].

   Dag og Tid.

   ISSN 0803-334X.

  • Nicolaysen, Bjørn Kvalsvik

   (2007)

   Ei livline til klassisk kkultur. Essay om arbeidet med Thorleif Dahls Kulturbibliotek.

   Dag og Tid.

   ISSN 0803-334X.

  • Nicolaysen, Bjørn Kvalsvik

   (2007)

   Tru og lære i London [om kristne religiøse offerskikkar mellom anglikanarar etc.].

   Dag og Tid.

   ISSN 0803-334X.

  • Nicolaysen, Bjørn Kvalsvik

   (2007)

   Elefantar og løver [om skilja mellom eldre og yngre i fransk politikk].

   Dag og Tid.

   ISSN 0803-334X.

  • Nicolaysen, Bjørn Kvalsvik

   (2007)

   Biografisk opptur. Melding av Heming Gujord: Olav Duun. Ein biografi.

   Dag og Tid.

   ISSN 0803-334X.

  • Nicolaysen, Bjørn Kvalsvik

   (2007)

   Kvifor er vi som vi er? Melding av den til no største utstillinga av arbeid av Anthony Gormley, London.

   Dag og Tid.

   ISSN 0803-334X.

  • Nicolaysen, Bjørn Kvalsvik

   (2007)

   Svikter klassikerne. [Om forlag, særleg Det Norske Samlaget, som mottek støtte for utgjeving av klassikarane og ikkje har nokon policy for det].

   Klassekampen.

   ISSN 0805-3839.

  • Nicolaysen, Bjørn Kvalsvik

   (2007)

   Det endegyldige sviket. Bokmelding av Øyvind Foss: Kampen mod de mindreværdige. Auschwitz, videnskabens og kirkens forræderi.

   Dag og Tid.

   ISSN 0803-334X.

  • Nicolaysen, Bjørn Kvalsvik

   (2007)

   Målstrev i Midgard. Bokomtale av den nynorske omsetjinga av J.R.R. Tolkien: Ringdrotten.

   Dag og Tid.

   ISSN 0803-334X.

   s.20-21.

  • Nicolaysen, Bjørn Kvalsvik

   (2007)

   Tidi ho renn som elv mot os. Salmediktaren Anders Hovden og tidsforståinga hans.

   Seminar om salmediktinga til Anders Hovden;

   2007-04-19 - .

  • Nicolaysen, Bjørn Kvalsvik

   (2007)

   Taletid. Intervju av Torbjørn Vølstad om råd for talarar til konfirmasjonsfeiringa. Publisert i alle Medie-Norge-avisene.

   Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).

   ISSN 0804-3116.

  • Nicolaysen, Bjørn Kvalsvik

   (2007)

   Ny statleg flyttedugnad? BKN er eitt av fleire intervjuobjekt i ein diskusjon om utflytting av statsinstitusjonar frå Oslo.

   Dag og Tid.

   ISSN 0803-334X.

  • Nicolaysen, Bjørn Kvalsvik

   (2007)

   "Det er typisk nokrs å være god" - om innovasjon og investering.

   Rosenkilden.

   Volum 13.

   Hefte 07.

  • Nicolaysen, Bjørn Kvalsvik

   (2007)

   Et Garborg-senter i Haugtussas land? Intervju saman med fleire.

   Klassekampen.

   ISSN 0805-3839.

  • Nicolaysen, Bjørn Kvalsvik

   (2007)

   Gamle soger, nye innsikter. Bokomtale av omsetjingane til Kåre Flokenes av fornaldarsogene.

   Dag og Tid.

   ISSN 0803-334X.

  • Nicolaysen, Bjørn Kvalsvik

   (2007)

   Kunsten å vere fransk. [om Nicolas Sarkozy].

   Dag og Tid.

   ISSN 0803-334X.

  • Nicolaysen, Bjørn Kvalsvik

   (2007)

   Profeten Johannesen. Georg Johannesens profetbøker og deira bakgrunn.

   Georg Johannesen-seminaret: Det imaginære rom;

   2007-04-06 - .

  • Nicolaysen, Bjørn Kvalsvik

   (2007)

   Tildekking eller avdekking av vilkår for nynorskopplæring.

   Forsøk eller fusk i norskfaget? ;

   2007-03-27 - .

  • Nicolaysen, Bjørn Kvalsvik

   (2007)

   Heilstøypt om halvgjort livsverk. Melding av Alfred Fidjestøl: Eit halvt liv. Per Sivle. Ein biografi. Det Norske Samlaget 2007.

   Dag og Tid.

   ISSN 0803-334X.

  • Nicolaysen, Bjørn Kvalsvik

   (2007)

   Mellommannen. Portrettintervju av BKN v/Jon Hustad.

   Forskerforum.

   ISSN 0800-1715.

   Volum 2007.

   Hefte 03.

   s.24-27.

  • Nicolaysen, Bjørn Kvalsvik

   (2007)

   Franske og norske arabeskar. Kiellands landskaps- og byrom.

   symposiet Kielland i Europa, 13.-15. april 2007;

   2007-04-15 - 2007-04-17.

  • Nicolaysen, Bjørn Kvalsvik

   (2007)

   Anti-parlamentarismen i 1945. Bokmelding av Harald Berntsen: Statsministerkuppet.Gerhardsen mot Nygaardsvold. En politisk thriller fra norsk virkelighet mai–juni 1945. Centrum Norsk Forlag 2006.

   Dag og Tid.

   ISSN 0803-334X.

  • Nicolaysen, Bjørn Kvalsvik

   (2007)

   Skriveuro og fri tanke. Bokmelding av biografien til Ernst Berge Drange: Rasmus Løland. Barnebokpioneren frå Ryfylke. Det Norske Samlaget.

   Dag og Tid.

   ISSN 0803-334X.

  • Nicolaysen, Bjørn Kvalsvik

   (2007)

   Olav Vesaas fortel meir enn vi treng om mora. Melding av Olav Vesaas: Halldis Moren Vesaas. Ein biografi.

   Dag og Tid.

   ISSN 0803-334X.

  • Nicolaysen, Bjørn Kvalsvik

   (2007)

   Vi treng dei nye universiteta.

   Dag og Tid.

   ISSN 0803-334X.

  • Nicolaysen, Bjørn Kvalsvik

   (2007)

   Kvifor klassikarar - no?.

   Dag og Tid.

   ISSN 0803-334X.

  • Nicolaysen, Bjørn Kvalsvik

   (2007)

   Garborg-lokaliseringar utan hald. Saman med Magne Drangeid m.fl.

   Dag og Tid.

   ISSN 0803-334X.

  • Nicolaysen, Bjørn Kvalsvik

   (2006)

   Ny kulturlov - kva så?.

   Dag og Tid.

   ISSN 0803-334X.

  • Nicolaysen, Bjørn Kvalsvik

   (2006)

   Slåande forteljingar til ettertanke. Melding av den fyrste boka av Asbjørn Aarnes på nynorsk, bygd på anekdotar frå livet hans.

   Dag og Tid.

   ISSN 0803-334X.

  • Nicolaysen, Bjørn Kvalsvik

   (2006)

   Vi smugkikar på Ibsen. Melding av dei to fyrste brevbanda i Ibsen-utgåva. Henrik Ibsens skrifter. Band 12. Brev 1844-1871 Redigerte og kommenterte og med innleiing av Narve Fulsås.

   Dag og Tid.

   ISSN 0803-334X.

  • Nicolaysen, Bjørn Kvalsvik

   (2006)

   Langdalsk lauskrut? [Diskusjon om tilhøvet mellom moderne og klassisk litteratur].

   Dag og Tid.

   ISSN 0803-334X.

  • Nicolaysen, Bjørn Kvalsvik

   (2006)

   Vedleg Georg Johannesen: Skrivemåten. http://www.dagogtid.no/nyhet.cfm?nyhetid=684. I Forfattaravisa til Dag og TId om Georg Johannesen.

   Dag og Tid.

   ISSN 0803-334X.

  • Nicolaysen, Bjørn Kvalsvik

   (2006)

   Gamle sanningar, nye myter. [Debatt om ny kultur i Noreg].

   Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).

   ISSN 0804-3116.

  • Nicolaysen, Bjørn Kvalsvik

   (2006)

   Medredaktør av spesialnummer (forfattaravis) om Georg Johannesen, vår 2006. Andre redaktørar: Svein Gjerdåker og Sissel Høisæter.

   Dag og Tid.

   ISSN 0803-334X.

  • Nicolaysen, Bjørn Kvalsvik

   (2006)

   Georg Johannesen (1931-2005).

   Dag og Tid.

   ISSN 0803-334X.

  • Nicolaysen, Bjørn Kvalsvik

   (2006)

   Det er blitt noko feil med mennesket. PÅ TOMANNSHAND-serien: Samtale med sjømannsprest og NATO-offiser Torbjørn Holt, London.

   Dag og Tid.

   ISSN 0803-334X.

  • Nicolaysen, Bjørn Kvalsvik

   (2006)

   Kulturlov livsviktig for demokratiet.

   Dag og Tid.

   ISSN 0803-334X.

  • Nicolaysen, Bjørn Kvalsvik

   (2006)

   Herrar i rom sjø. [Kåseri om å oppleve norske båtar utselde til sjøfart mellom øyane i Karibia. Herrar stod framleis som bnamnet på ei viss dør].

   Dag og Tid.

   ISSN 0803-334X.

  • Nicolaysen, Bjørn Kvalsvik

   (2005)

   "Innvandrarsagaen Morkinskinna".

   Dag og Tid.

   ISSN 0803-334X.

  • Nicolaysen, Bjørn Kvalsvik

   (2005)

   "Ukultur i NRK" (Ytring).

   Stavanger Aftenblad.

   ISSN 0804-8991.

  • Nicolaysen, Bjørn Kvalsvik

   (2005)

   "'Det friviljuge' og 'det ufriviljuge' hjå Paul Ricoeur (1913-2005) og vår inklusjon eller eksklusjon som samfunnsdeltakarar".

   utenTitteltekst;

   2005-08-31.

  • Nicolaysen, Bjørn Kvalsvik

   (2005)

   "To catch a crying bird".

   Literacy Studies;

   2005-04-20 - 2005-04-22.

  • Nicolaysen, Bjørn Kvalsvik

   (2005)

   "Ei bok som utvidar horisonten".

   Stavanger Aftenblad.

   ISSN 0804-8991.

  • Nicolaysen, Bjørn Kvalsvik

   (2005)

   "Det naudsynt annleise - salmediktaren Matias Orheim".

   "'Lengting, liv og song' - frå syndenød til frelsesfryd", arrangørar Uranienborg Menighet, Nynorsklaget og Norsk Hymnologisk Forening;

   2005-05-28.

  • Nicolaysen, Bjørn Kvalsvik

   (2005)

   "Språk som kommunikasjon".

   Fagdag for tilsette ved Sola Vidaregåande Skole;

   2005-01-03.

  • Nicolaysen, Bjørn Kvalsvik

   (2005)

   "Lesevitskapen - ei utfordring for humanistiske faggrenser".

   Nasjonalt møte om utvikling av sakprosa- og skriftkulturforskning, arrangørar: Universitetet i Oslo og Norsk Faglitterær Forfattar- og Oversettarforeining;

   2005-05-27.

  • Nicolaysen, Bjørn Kvalsvik

   (2005)

   "Nynorsken si rolle for tilgang til kommunikasjonskultur og demokrati".

   Konferanse: Nynorsk i opplæringa, i samband med opninga av Nasjonalt senter for nynorsk i opplæringa;

   2005-03-31.

  • Nicolaysen, Bjørn Kvalsvik

   (2005)

   Kan ikke bruke dikt.

  • Nicolaysen, Bjørn Kvalsvik

   (2005)

   "Aristokraten og folket" (kommentarartikkel).

   Dag og Tid.

   ISSN 0803-334X.

  • Nicolaysen, Bjørn Kvalsvik

   (2005)

   "Realityillusjonane".

   Dag og Tid.

   ISSN 0803-334X.

  • Nicolaysen, Bjørn Kvalsvik

   (2005)

   "Paul Ricoeur (1913-2005)".

   Morgenbladet.

   ISSN 0805-3847.

  • Nicolaysen, Bjørn Kvalsvik

   (2005)

   "Sidemål og vitskapsetikk".

   Dag og Tid.

   ISSN 0803-334X.

  • Nicolaysen, Bjørn Kvalsvik

   (2005)

   "Kva med leseteoriane? Kvifor er leseprøvene så mykje vanskelegare å vurdere enn skriveprøvene?".

   Nasjonalt fagmøte i samband med lanseringa av KAL-prosjektets sluttrapport i to band; *Ungdommens skrivekompetanse*, red. Kjell Lars Berge, Lars S. Evensen og Frøydis Hertzberg, Universitetsforlaget,;

   2005-06-13.

  • Nicolaysen, Bjørn Kvalsvik

   (2005)

   Paul Ricoers hermeneutikk og sosialfaga.

   FAGMØTE for forskarar og stipendiatar i prekliniske fag, sosialmedisin, sosialhistorie, sjukepleievitskap, helse- og sosialpolitikk, praktisk pedagogikk;

   2005-03-30.

  • Nicolaysen, Bjørn Kvalsvik

   (2005)

   "Korleis er retorikken?".

   utenTitteltekst;

   2005-03-11.

  • Nicolaysen, Bjørn Kvalsvik

   (2005)

   "Retorikk og forhandling: Institusjonens rytme".

   Lunchseminaret, Oljeindustriens Landsforening, Forus, Stavanger;

   2005-05-09.

  • Nicolaysen, Bjørn Kvalsvik

   (2005)

   "Lesing og tilgangskompetanse. Nye utfordringar i norskfaget", fire timars føredrag.

   Kunnskapsløftet, to-dagars konferanse skipa til av Utdanningsforbundet i Møre og Romsdal;

   2005-03-13 - 2005-03-14.

  • Nicolaysen, Bjørn Kvalsvik

   (2005)

   "Humaniora ved universitetet".

   Stavanger Aftenblad.

   ISSN 0804-8991.

  • Nicolaysen, Bjørn Kvalsvik

   (2005)

   Da Vinci-koden og den tomme gralen. [Presentert på forsida slik: Da Vinci-koden finst ikkje]. Omtale av Dan Brown: Da Vinci-koden. http://www.dagogtid.no/nyhet.cfm?nyhetid=219.

   Dag og Tid.

   ISSN 0803-334X.

  • Nicolaysen, Bjørn Kvalsvik

   (2005)

   Frankrike brenn [om ungdomsopprøra i suburbia, der bilar vart brende i hundretal og også somtid hus].

   Dag og Tid.

   ISSN 0803-334X.

  • Nicolaysen, Bjørn Kvalsvik

   (2004)

   "Skrivande bønder med danning".

   Dag og Tid.

   ISSN 0803-334X.

  • Nicolaysen, Bjørn Kvalsvik

   (2004)

   "Fyr og flamme for Fløgstad".

  • Nicolaysen, Bjørn Kvalsvik

   (2004)

   "Forskinga, visdommen, verda" (art. i spalten 'Ytring').

   Stavanger Aftenblad.

   ISSN 0804-8991.

  • Nicolaysen, Bjørn Kvalsvik

   (2004)

   "Salmar: Dei ti beste nynorsksalmane", saman med Liv Ingebrigtsen og Roger Lockertsen.

   Dag og Tid.

   ISSN 0803-334X.

  • Nicolaysen, Bjørn Kvalsvik

   (2004)

   "Forsking i kulturbyen".

   Stavanger Aftenblad.

   ISSN 0804-8991.

  • Nicolaysen, Bjørn Kvalsvik

   (2004)

   "Salmar: Songoffer og lovsong".

   Dag og Tid.

   ISSN 0803-334X.

  • Nicolaysen, Bjørn Kvalsvik

   (2004)

   "Verdens første mestere i lesevitenskap".

  • Nicolaysen, Bjørn Kvalsvik

   (2004)

   "Kvalitetsreformasjonen".

   Dag og Tid.

   ISSN 0803-334X.

  • Nicolaysen, Bjørn Kvalsvik

   (2004)

   "Et kritisk blikk på kvalitetsreformens innhold og mulige resultat, sett i lys av europeiske erfaringer".

   FUS - Forum for Utdanning i Safmunnsplanlegging. Årets arrangør: Institutt for industriell økonomi, risikostyring og planlegging, Høgskolen i Stavanger. Nasjonal årskonferanse om "Samfunnssikkerhet og planleg;

   2004-08-08 - 2004-08-09.

  • Nicolaysen, Bjørn Kvalsvik

   (2004)

   "Større leseforskjeller mellom unge".

  • Nicolaysen, Bjørn Kvalsvik

   (2004)

   "Bernt Støylen: Salmesong og songoffer - Kyrkjesyn og praktisk liv".

   Salmediktaren Bernt Støylen. Seminar arrangert av Uranienborg Menighet og Nynorsklaget.;

   2004-04-28.

  • Nicolaysen, Bjørn Kvalsvik

   (2004)

   "Radikalaren Holberg".

   Radikalaren Holberg, arrangør Studentersamfunnet i Bergen, i samarbeid med Grieg-akademiet;

   2004-09-15.

  • Nicolaysen, Bjørn Kvalsvik

   (2004)

   "Stoler på kongen".

  • Nicolaysen, Bjørn Kvalsvik

   (2004)

   "Skriftrommet: Tekst og samfunnsmessig endring".

   utenTitteltekst;

   2004-09-28.

  • Nicolaysen, Bjørn Kvalsvik

   (2004)

   "Europas første professor i lesevitenskap".

  • Nicolaysen, Bjørn Kvalsvik

   (2004)

   "Kunsten å vere UiS" (Ytring, toppartikkel).

   Stavanger Aftenblad.

   ISSN 0804-8991.

  • Nicolaysen, Bjørn Kvalsvik

   (2004)

   "Masterstudiet i lesevitskap".

   Stavanger Aftenblad.

   ISSN 0804-8991.

  • Nicolaysen, Bjørn Kvalsvik

   (2004)

   "Nasjonalpedagogiske framsteg?".

   Dag og Tid.

   ISSN 0803-334X.

  • Nicolaysen, Bjørn Kvalsvik

   (2004)

   "Islam: Korkje horer eller underkua".

   Dag og Tid.

   ISSN 0803-334X.

  • Nicolaysen, Bjørn Kvalsvik

   (2004)

   "Mottakarstaten" (kommentarartikkel).

   Dag og Tid.

   ISSN 0803-334X.

  • Nicolaysen, Bjørn Kvalsvik

   (2004)

   "Jacques Derrida (1930-2004".

   Dag og Tid.

   ISSN 0803-334X.

  • Nicolaysen, Bjørn Kvalsvik

   (2004)

   "Folkekongedømmet - demokratisk eller mystisk?".

   Samtiden.

   ISSN 0036-3928.

   Volum 114.

   Hefte 1.

   s.6-18.

  • Nicolaysen, Bjørn Kvalsvik

   (2004)

   "Botnen i ei grunnlov".

   Dag og Tid.

   ISSN 0803-334X.

  • Nicolaysen, Bjørn Kvalsvik

   (2004)

   "Nyliberalisme og barokk i Kjartan Fløgstads *Kron og mynt*".

   utenTitteltekst;

   2004-09-15.

  • Nicolaysen, Bjørn Kvalsvik

   (2004)

   "Den protestantiske etikken. Religiøs litteratur 16.-18.hundreåret".

   Om Jostein Fet;

   2004-10-18.

  • Nicolaysen, Bjørn Kvalsvik

   (2004)

   Innlegg om Kjartan Fløgstads pamflett "Brennbart".

   Diskusjonsinnlegg i paneldebatt ved møte arrangert av Klassekampen og Gyldendal;

   2004-12-03.

  • Nicolaysen, Bjørn Kvalsvik

   (2004)

   "Om veiledning av stipendiater".

   Startseminar for doktorgrads-stipendiater ved HF-fakultetet, UiB;

   2004-11-04 - 2004-11-05.

  • Nicolaysen, Bjørn Kvalsvik

   (2004)

   "Kultur som sidemål".

   Dag og Tid.

   ISSN 0803-334X.

  • Nicolaysen, Bjørn Kvalsvik

   (2004)

   "Avhandlingsretorikk".

   Nordisk konferanse om retorikk, arrangørar Høgskolen i Stavanger v/Inst. for kultur- og språkvitenskap; Københavns Universitet v/Inst. for filosofi, pædagogik og retorik; Universitetet i Bergen v/Retorisk Forum;

   2004-04-12 - 2004-04-16.

  • Nicolaysen, Bjørn Kvalsvik

   (2004)

   "Folkeleg monarki og ufolkeleg stat".

   Samtiden-seminar, Aschehoug-villaen, Drammensveien.;

   2004-02-24.

  • Nicolaysen, Bjørn Kvalsvik

   (2004)

   "Lesehistoria: Ei mentalitetshistorie om kulturforvandling".

   Fagdag ved Rogalandsforskning i samband med utdeling av Lyse Krafts forskingspris;

   2004-10-10.

  • Nicolaysen, Bjørn Kvalsvik

   (2004)

   "Meir nynorsk, mindre eksamen", intervju v/ Anders M. Andersen.

  • Nicolaysen, Bjørn Kvalsvik

   (2004)

   Republikanar med tru på Mette-Marit-effekten. Intervju ved journalist Ottar Fyllingsnes.

  • Nicolaysen, Bjørn Kvalsvik

   (2004)

   Mottakarstaten.

   Dag og Tid.

   ISSN 0803-334X.

  • Nicolaysen, Bjørn Kvalsvik

   (2004)

   Folkemonarkiet.

   Klassekampen.

   ISSN 0805-3839.

  • Nicolaysen, Bjørn Kvalsvik

   (2004)

   "Kultur og utvikling".

   Rogalands Avis.

  • Nicolaysen, Bjørn Kvalsvik

   (2004)

   "Nyliberalisme og barokk".

   Rogalands Avis.

  • Nicolaysen, Bjørn Kvalsvik

   (2003)

   "Det universelle språket".

   Dag og Tid.

   ISSN 0803-334X.

  • Nicolaysen, Bjørn Kvalsvik

   (2003)

   "Ein forstyrrande Garborg (Geir Mork: Den reflekterte latteren. PÂ spor etter Arne Garborgs ironi.".

   Dag og Tid.

   ISSN 0803-334X.

  • Nicolaysen, Bjørn Kvalsvik

   (2003)

   Rettsstat eller statsrett (kronikk).

   Dag og Tid.

   ISSN 0803-334X.

  • Nicolaysen, Bjørn Kvalsvik

   (2003)

   "På tomannshand: Krig er unødvendig. Massemord er nok". Samtale mellom Georg Johannesen og Bjørn Kvalsvik Nicolaysen.

  • Nicolaysen, Bjørn Kvalsvik

   (2003)

   Ein forstyrrande Garborg. Bokomtale av Geir Mork: Den reflekterte latteren. På spor etter Arne Garborgs ironi. Aschehoug 2002.

   Dag og Tid.

   ISSN 0803-334X.

   s.19-21.

  • Nicolaysen, Bjørn Kvalsvik

   (2003)

   Synd og politikk.

   Dag og Tid.

   ISSN 0803-334X.

  • Nicolaysen, Bjørn Kvalsvik

   (2003)

   Krigsspråk.

   Dag og Tid.

   ISSN 0803-334X.

  • Nicolaysen, Bjørn Kvalsvik

   (2003)

   115 + 7,5.

   Dag og Tid.

   ISSN 0803-334X.

  • Nicolaysen, Bjørn Kvalsvik

   (2003)

   Det universelle språket.

   Dag og Tid.

   ISSN 0803-334X.

  • Nicolaysen, Bjørn Kvalsvik

   (2003)

   Rettsstat eller statsrett.

   Dag og Tid.

   ISSN 0803-334X.

  • Nicolaysen, Bjørn Kvalsvik

   (2003)

   "Krig er unødvendig, massemord er nok!" Samtale med Georg Johannesen.

   Dag og Tid.

   ISSN 0803-334X.

   s.9-11.

  • Nicolaysen, Bjørn Kvalsvik

   (2003)

   Alt for Norge.

   Dag og Tid.

   ISSN 0803-334X.

  • Nicolaysen, Bjørn Kvalsvik

   (2002)

   "Dag og Tid 40 Âr: Det nyttar, hald fram!".

   Dag og Tid.

   ISSN 0803-334X.

  • Nicolaysen, Bjørn Kvalsvik

   (2002)

   "Frankrike: Snublesteinar i vegskiljet".

   Dag og Tid.

   ISSN 0803-334X.

  • Nicolaysen, Bjørn Kvalsvik

   (2002)

   "Det forsvunne biblioteket".

   Dag og Tid.

   ISSN 0803-334X.

  • Nicolaysen, Bjørn Kvalsvik

   (2002)

   "Sjokkvalet: Frankrike mørknar" (kommentarartikkel).

   Dag og Tid.

   ISSN 0803-334X.

  • Nicolaysen, Bjørn Kvalsvik

   (2002)

   "Pierre Bourdieu (1930-2002)".

   Dag og Tid.

   ISSN 0803-334X.

  • Nicolaysen, Bjørn Kvalsvik

   (2002)

   Euroland.

   Dag og Tid.

   ISSN 0803-334X.

  • Nicolaysen, Bjørn Kvalsvik

   (2002)

   Pierre Bourdieu (1930-2002). Minneord.

   Dag og Tid.

   ISSN 0803-334X.

  • Nicolaysen, Bjørn Kvalsvik

   (2002)

   Advent med djevlehale [Adventsfeiring i Strasbourg mot bakgrunn av terrorfrykta hausten før].

   Dag og Tid.

   ISSN 0803-334X.

  • Nicolaysen, Bjørn Kvalsvik

   (2002)

   Sjokkskadd Frankrike etter valet.

   Dag og Tid.

   ISSN 0803-334X.

  • Nicolaysen, Bjørn Kvalsvik

   (2002)

   I staden for barnetru.

   Dag og Tid.

   ISSN 0803-334X.

  • Nicolaysen, Bjørn Kvalsvik

   (2002)

   Gotiske eventyr.

   Dag og Tid.

   ISSN 0803-334X.

  • Nicolaysen, Bjørn Kvalsvik

   (2002)

   Alexandria-biblioteket.

   Dag og Tid.

   ISSN 0803-334X.

   s.20-21.

  • Nicolaysen, Bjørn Kvalsvik

   (2002)

   Frankrike mørknar [Den politiske situasjonen i Frankrike kring presidentvalet].

   Dag og Tid.

   ISSN 0803-334X.

  • Nicolaysen, Bjørn Kvalsvik

   (2002)

   Pierre Bourdieu og den norske røyndomen. [Enquète med norske forskarar som har arbeidd ut frå den franske kultursosiologen Bourdieus metodar og teoriar].

   Dag og Tid.

   ISSN 0803-334X.

   s.20-21.

  • Nicolaysen, Bjørn Kvalsvik

   (2002)

   Bourdieu sin kritikk av kapitalismen og liberalismen.

   Stalheim-seminaret;

   2002-09-27 - 2002-09-29.

  • Nicolaysen, Bjørn Kvalsvik

   (2002)

   Det nyttar, hald fram! Jubileumsessay til Dag og Tids 40 år.

   Dag og Tid.

   ISSN 0803-334X.

   s.9-11.

  • Nicolaysen, Bjørn Kvalsvik

   (2002)

   Jødeland og Nord-Noreg: Frå Arrebo via Dass til Blix.

   Salmeseminaret. ;

   2002-05-12 - 2002-05-13.

  • Nicolaysen, Bjørn Kvalsvik

   (2001)

   "Endetidstrua kan breie seg".

   Dag og Tid.

   ISSN 0803-334X.

  • Nicolaysen, Bjørn Kvalsvik

   (2001)

   Kultur som norgesreklame? [Om bruken av norske kulturprodukt i presentasjonen av Noreg i utlandet].

   Dag og Tid.

   ISSN 0803-334X.

   s.20-21.

  • Nicolaysen, Bjørn Kvalsvik

   (2001)

   Leve krisa! [kring diskusjonen om krisa i humaniora].

   Dag og Tid.

   ISSN 0803-334X.

  • Nicolaysen, Bjørn Kvalsvik

   (2001)

   Med stokk over stein. Essay om undervisning og vandring.

   Dag og Tid.

   ISSN 0803-334X.

  • Nicolaysen, Bjørn Kvalsvik

   (2001)

   Legg ned nordisk i Oslo!.

   Dag og Tid.

   ISSN 0803-334X.

  • Nicolaysen, Bjørn Kvalsvik

   (2001)

   "Endetidstrua kan breide om seg". Intervju med fransk religionsforskar om islamsk populærkultur mellom ungdomen.

   Dag og Tid.

   ISSN 0803-334X.

  • Nicolaysen, Bjørn Kvalsvik

   (1999)

   Allgilde meiningar, topikkar og slikt. Diskusjon med Ragnar Helgheim.

   Dag og Tid.

   ISSN 0803-334X.

  • Kvalsvik Nicolaysen, Bjørn

   (1998)

   Elektronisk republikasjon av bidrag til Working Papers of The Wittgenstein Archives, vol. 5.

   Konferanse;

   1996-11-30 - .

  • Nicolaysen, Bjørn Kvalsvik

   (1997)

   Pornografiske vers.

   Dag og Tid.

   ISSN 0803-334X.

   Volum 35.

   Hefte 32.

  • Nicolaysen, Bjørn Kvalsvik

   (1997)

   "Museum med meirsmak". Petit, om den samla museumsaksjonen i Stavanger.

   Stavanger Aftenblad.

   ISSN 0804-8991.

  • Nicolaysen, Bjørn Kvalsvik

   (1994)

   "Demonar og gagns menneske i Cyberspace?".

   Norsklæreren.

   ISSN 0332-7264.

   Hefte 4.

   s.56-59.

 • Kunstnerisk produksjon
  • Dversnes, Gunvald; Nicolaysen, Bjørn Kvalsvik

   (2020)

   Hva er et godt teorikapittel?.
  • Kvalsvik Nicolaysen, Bjørn

   (1998)

   Medansvarlig for jubileumsfeiringen i forbindelse med jubileet for Claus Fastings 250-års fødselsdag.

 • Kommersialisering
 • Cristin hovedlogo, Cristin current research information system in Norway