Bjørn Skaare

Professor II i offshore teknologi

Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet
Institutt for maskin, bygg og materialteknologi
Publikasjoner