Bjørn Skaare

Professor II

Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet
Institutt for maskin, bygg og materialteknologi
Publikasjoner