Bjørn-Tore Blindheim

Førsteamanuensis i endringsledelse

Det samfunnsvitenskapelige fakultet
Institutt for medie- og samfunnsfag
EOJ SV-305
Publikasjoner
 • Vitenskapelige publikasjoner
  • Blindheim, Bjørn-Tore

   (2023)

   Organisasjon og ledelse i antropocen : Skisse til en naturnær teori om organisasjon.

   Universitetsforlaget.

   ISBN 9788215063959.

  • Blindheim, Bjørn-Tore; Klemsdal, Lars; Røvik, Kjell Arne

   (2021)

   Design av organisasjon.

   Universitetsforlaget.

   ISBN 9788215051727.

   s.15-26.

  • Røvik, Kjell Arne; Blindheim, Bjørn-Tore; Klemsdal, Lars

   (2021)

   Organisasjonsdesign som kompleks økologi. I: Design av organisasjon.

   Universitetsforlaget.

   ISBN 9788215051727.

   s.241-249.

  • Blindheim, Bjørn-Tore

   (2021)

   Vurdering og forming av organisasjoners karakter. I: Design av organisasjon.

   Universitetsforlaget.

   ISBN 9788215051727.

   s.121-135.

  • Klemsdal, Lars; Blindheim, Bjørn-Tore; Røvik, Kjell Arne

   (2021)

   Noen glimt fra tradisjonene for organisasjonsdesign. I: Design av organisasjon.

   Universitetsforlaget.

   ISBN 9788215051727.

   s.27-32.

  • Nygård, Stine Ravndal; Blindheim, Bjørn-Tore

   (2021)

   Reformdesign. I: Design av organisasjon.

   Universitetsforlaget.

   ISBN 9788215051727.

   s.203-222.

  • Blindheim, Bjørn-Tore

   (2020)

   Organization as composite order.

   Tidsskrift for samfunnsforskning.

   ISSN 0040-716X.

   Volum 61.

   Hefte 2.

   s.173-185.

   DOI: 10.18261/ISSN.1504-291X-2020-02-05

  • Blindheim, Bjørn-Tore

   (2015)

   Institutional models of corporate social responsibility: a proposed refinement of the explicit-implicit framework.

   Business & Society.

   ISSN 0007-6503.

   Volum 54.

   Hefte 1.

   s.52-88.

   DOI: 10.1177/0007650312443961

  • Blindheim, Bjørn-Tore; Laudal, Thomas; Langhelle, Oluf

   (2013)

   Responsible supply chain management - the economic and political responsibility of companies within global supply chains. I: CSR and beyond: A Nordic perspective.

   Cappelen Damm Akademisk.

   ISBN 978-82-02-41215-9.

   s.164-192.

  • Blindheim, Bjørn-Tore; Røvik, Kjell Arne

   (2011)

   Ledelse og bedrifters samfunnsansvar. I: Ledelse: Å bruke teori i praksis.

   Cappelen Damm Høyskoleforlaget.

   ISBN 978-82-7634-934-4.

   s.104-137.

  • Blindheim, Bjørn-Tore; Langhelle, Oluf

   (2010)

   A Reinterpretation of the Principles of CSR: A Pragmatic Approach.

   Corporate Social Responsibility and Environmental Management.

   ISSN 1535-3958.

   Volum 17.

   Hefte 2.

   s.107-117.

   DOI: 10.1002/csr.235

  • Blindheim, Bjørn-Tore

   (2009)

   Explicit and Implicit Manifestations of CSR. I: Langhelle, O., Blindheim, B-T., Laudal, T., Blomgren, A. and Fitjar, R. D. (2009). Conceptions of Corporate Social Responsibility.

  • Langhelle, Oluf; Blindheim, Bjørn-Tore; Øygarden, Olaug

   (2008)

   Framing oil and gas in the Arctic from a sustainable development perspective. I: Arctic oil and gas : sustainability at risk?.

   Routledge.

   ISBN 041544330X.

   s.15-44.

  • Blindheim, Bjørn-Tore

   (2008)

   Corporate social responsibility : the economic and institutional responsibility of business in society. I: Arctic oil and gas : sustainability at risk?.

   Routledge.

   ISBN 041544330X.

   s.57-86.

 • Bøker og kapitler
  • Blindheim, Bjørn-Tore; Klemsdal, Lars; Røvik, Kjell Arne

   (2021)

   Design av organisasjon.

   Universitetsforlaget.

   ISBN 9788215051727.

  • Blindheim, Bjørn-Tore; Klemsdal, Lars; Røvik, Kjell Arne

   (2021)

   Forord. I: Design av organisasjon.

   Universitetsforlaget.

   ISBN 9788215051727.

   s.11-11.

  • Andersen, Joachim Kolnes

   (2015)

   Én reform i ulike uniformer – Kan grunnskolelærerreformens utforming bidra til å forklare variasjonene i lærerutdanningsinstitusjonenes implementering?.

   Universitetet i Stavanger.

  • Blindheim, Bjørn-Tore

   (2010)

   Towards a Convergent Institutional Perspective on Corporate Social Responsibility (CSR).

   Universitetet i Stavanger.

   ISBN 9788276444063.

  • Langhelle, Oluf; Blindheim, Bjørn-Tore; Blomgren, Atle; Fitjar, Rune Dahl; Laudal, Thomas

   (2009)

   Conceptions of Corporate Social Responsibility. Case: The Clothing Business.

  • Langhelle, Oluf; Blindheim, Bjørn-Tore; Laudal, Thomas; Blomgren, Atle; Fitjar, Rune Dahl

   (2009)

   Conceptions of Corporate Social Responsibility Case: The Clothing Business.

   Hefte 247.

 • Formidling
  • Blindheim, Bjørn-Tore

   (2018)

   Train of Hope - Deling av ansvar .

   Fagdag;

   2018-12-04.

  • Blindheim, Bjørn-Tore

   (2017)

   Organisasjon som sammensatt orden.

   Fagforum, IMKS, UiS;

   2017-06-06.

  • Blindheim, Bjørn-Tore

   (2017)

   Organisasjonsutforming.

   Fagsamling bokprosjekt;

   2017-10-31 - 2017-11-01.

  • Blindheim, Bjørn-Tore

   (2016)

   Organisasjonsendring for vår tids utfordringer - om et levende slott, en forhekset jente og trollmannen Hauru.

   Fagdag Kultur og byutvikling;

   2016-06-07.

  • Blindheim, Bjørn-Tore

   (2016)

   The Institutional Logic turn in corporate social responsibility Research: An opportunity to engage Power and values - Comments and questions..

   76th Annual Meeting of the Academy of Management;

   2016-08-05 - 2016-08-09.

  • Blindheim, Bjørn-Tore; Langhelle, Oluf

   (2014)

   Sustainable business? The myth of sustainable corporations.

   NEON-dagene 2014;

   2014-11-25 - 2014-11-27.

  • Blindheim, Bjørn-Tore

   (2014)

   Hva er samfunnsansvar?.

  • Blindheim, Bjørn-Tore

   (2013)

   Samfunnsansvar i globale verdikjeder.

   Lanseringsseminar for boken CSR and Beyond - A Nordic Perspective;

   2013-06-03.

  • Blindheim, Bjørn-Tore

   (2013)

   Forbrukeravmakt.

  • Blindheim, Bjørn-Tore

   (2012)

   Om bedrifters ansvar for forhold i sine leverandørkjeder. Tittel på programmet: Dagsnytt Atten (NRK).

  • Blindheim, Bjørn-Tore

   (2012)

   Om forbrukernes ansvar for økonomiske, sosiale og miljømessige forhold hos produsenter av varer og tjenester i utviklingsland Programtittel: Ukeslutt.

  • Blindheim, Bjørn-Tore

   (2010)

   Bedriftenes samfunnsansvar: Retorikk eller bidrag til det felles beste?.

   utenTitteltekst;

   2010-10-28.

  • Blindheim, Bjørn-Tore

   (2007)

   Managers Perceptions of CSR - The Importance of Global Governance and National Regulations.

   Sixth Annual Colloquium of the European Academy of Business in Society (EABIS);

   2007-09-20 - 2007-09-21.

  • Blindheim, Bjørn-Tore

   (2007)

   A Reinterpretation of the Principles of CSR from the Perspective of Sustainable Development.

   13th Annual International Sustainable Development Research Conference;

   2007-06-10 - 2007-06-12.

  • Blindheim, Bjørn-Tore

   (2007)

   Klesbransjen dropper etikken Norske klesbutikker tar ikke samfunnsansvar.

  • Blindheim, Bjørn-Tore

   (2007)

   Klesbransjens samfunnsansvar.

 • Kunstnerisk produksjon
  • Blindheim, Bjørn-Tore

   (2019)

   Organisasjonsteori.

 • Kommersialisering
 • Cristin hovedlogo, Cristin current research information system in Norway