Brit Sissel Dragsund Fagerjord

Praksislærer/universitetslærer i sykepleierfag

Det helsevitenskapelige fakultet
Avdeling for omsorg og etikk