Hopp til hovedinnhold

Brita Gjerstad

Førsteamanuensis

Det samfunnsvitenskapelige fakultet
Institutt for sosialfag
KA A-236
Publications
 • Vitenskapelige publikasjoner
  • Ramvi, Ellen; Gripsrud, Birgitta Haga; Hellstrand, Ingvil Førland; Gjerstad, Brita; Vagli, Åse Elisabeth

   (2021)

   CARING FUTURES: a study protocol for transdisciplinary qualitative research on technology-mediated care practices and theory development for ethics of care.

   BMJ Open

   ISSN 2044-6055.

   Volum 11.

   Hefte 9.

   DOI: 10.1136/bmjopen-2021-054458

  • Ask, Torunn Alise; Gjedrem, Jorunn; Gjerstad, Brita; Lundberg, Kjetil Grimastad; Oltedal, Siv

   (2021)

   Sosialfagleg arbeid med familieoppfølging i Nav – ein vignettstudie.

   Fontene forskning

   ISSN 1890-9868.

   Volum 14.

   Hefte 1.

   s.58-69.

  • Gjerstad, Brita; Nødland, Svein Ingve; Teig, Inger Lise

   (2020)

   Trust building in a Norwegian municipal acute ward.

   Journal of Health Organisation and Management

   ISSN 1477-7266.

   Volum 34.

   Hefte 6.

   s.673-685.

   DOI: 10.1108/JHOM-11-2019-0334

  • Båtevik, Finn Ove; Gjerstad, Brita; Grimsrud, Gro Marit; Johannessen, Øystein Lund; Netteland, Grete; Nødland, Svein Ingve; Prøitz, Lin; Skeie, Geir; Vedøy, Gunn

   (2019)

   Gjestar som blir? Arbeidsinnvandring som utfordring for kommunar på Vestlandet.

   Tidsskrift for velferdsforskning

   ISSN 0809-2052.

   Volum 22.

   Hefte 4.

   s.285-297.

   DOI: 10.18261/issn.2464-3076-2019-04-02

  • Krøvel, Anne Vatland; Gjerstad, Brita; Skoland, Kathrine; Lindland, Kristiane Marie Fjær; Hynes, Stephen; Ravagnan, Elisa

   (2019)

   Exploring attitudes toward aquaculture in Norway - Is there a difference between the Norwegian general public and local communities where the industry is established?.

   Marine Policy

   ISSN 0308-597X.

   Volum 108.

   DOI: 10.1016/j.marpol.2019.103648

  • Lindland, Kristiane Marie Fjær; Gjerstad, Brita; Krøvel, Anne Vatland; Ravagnan, Elisa

   (2019)

   Governing for sustainability in the Norwegian aquaculture industry.

   Ocean and Coastal Management

   ISSN 0964-5691.

   Volum 179.

   s.1-8.

   DOI: 10.1016/j.ocecoaman.2019.104827

  • Hynes, Stephen; Skoland, Kathrine; Ravagnan, Elisa; Gjerstad, Brita; Krøvel, Anne Vatland

   (2018)

   Public attitudes toward aquaculture: An Irish and Norwegian comparative study.

   Marine Policy

   ISSN 0308-597X.

   Volum 96.

   s.1-8.

   DOI: 10.1016/j.marpol.2018.07.011

  • Kosakowska-Berezecka, Natasza; Zadkowska, Magdalena; Gjerstad, Brita; Krys, Kuba; Kwiatkowska, Anna; Odden, Gunhild; Ryndyk, Oleksandr; Swidrak, Justyna; Vedøy, Gunn

   (2018)

   Changing country, changing gender roles: Migration to Norway and the transformation of gender roles among Polish families. I: Parenting from afar and the reconfiguration of family across distance.

   Oxford University Press

   ISBN 9780190265076.

   s.90-111.

   DOI: 10.1093/oso/9780190265076.003.0005

  • Billington, Mary Genevieve; Gjerstad, Brita; Nødland, Svein Ingve

   (2017)

   Technology supporting cooperative practice: A Norwegian municipality's implementation of electronic plan.

   Health Policy and Technology

   ISSN 2211-8837.

   Volum 6.

   Hefte 3.

   s.286-291.

   DOI: 10.1016/j.hlpt.2017.06.002

  • Gjerstad, Brita; Nødland, Svein Ingve; Vedøy, Gunn

   (2017)

   Arbeidsinnvandrerfamilier og brukervennlighet i kommunale tjenester.. I: Ledelse i og av flerkulturelle skoler.

   Universitetsforlaget

   ISBN 978-82-15-02003-7.

   s.187-205.

  • Gjelsvik, Martin; Gjerstad, Brita; Nødland, Svein Ingve

   (2016)

   Velferdsteknologi – mer enn bare teknologi.

   Magma - Tidsskrift for økonomi og ledelse

   ISSN 1500-0788.

   Hefte 7.

   s.74-86.

  • Gajewska, Magdalena; Gjerstad, Brita; Nødland, Svein Ingve; Vedøy, Gunn; Zadkowska, Magdalena

   (2016)

   Strange Heaven - The Social Implications of Nikola's Case.

   Miscellanea Anthropologica et Sociologica

   ISSN 2354-0389.

   Volum 17.

   Hefte 3.

   s.51-69.

  • Nødland, Svein Ingve; Vedøy, Gunn; Gjerstad, Brita

   (2016)

   Arbeidsinnvandrerfamiliers møter med kommunale tjenester.

   Norsk Statsvitenskapelig Tidsskrift

   ISSN 0801-1745.

   Volum 32.

   Hefte 2.

   s.143-165.

   DOI: 10.18261/issn.1504-2936-2016-02-03

  • Gjerstad, Brita; Johannessen, Øystein Lund; Nødland, Svein Ingve; Skeie, Geir; Vedøy, Gunn

   (2015)

   Policies in Municipal Public Services and Migration to Norway.

   Politeja

   ISSN 1733-6716.

   Volum 8.

   Hefte 31/2.

   s.159-184.

  • Hagen, Janne Merete; Valdal, Anne-Kari; Pettersen, Kenneth Arne; Gjerstad, Brita

   (2015)

   Evaluation of comprehensive security systems for public transport - A methodological approach.

   Journal of Risk Research

   ISSN 1366-9877.

   Volum 18.

   Hefte 7.

   s.822-839.

   DOI: 10.1080/13669877.2014.961512

 • Bøker og kapitler
  • Erdvik, Irina Burchard; Skoland, Kathrine; Gjerstad, Brita; Nødland, Svein Ingve; Studsrød, Ingunn

   (2022)

   The Norwegian Survey Data.

  • Studsrød, Ingunn; Erdvik, Irina Burchard; Gjerstad, Brita; Skoland, Kathrine; Nødland, Svein Ingve

   (2021)

   Prevention of domestic violence: Literature and document review concerning the prevention of domestic violence, support of family relations and accessibility of services in Norway.

   ISBN 978-82-8439-027-7.

  • Fjelldal, Øystein Martin; Gjerstad, Brita; Nødland, Svein Ingve

   (2021)

   Modell: Tilgjengelige boliger for eldre.

   ISBN 978-82-8408-159-5.

  • Gjerstad, Brita; Nødland, Svein Ingve

   (2017)

   Implementering av velferdsteknologi.

   ISBN 978-82-490-0891-9.

  • Båtevik, Finn Ove; Gjerstad, Brita; Grimsrud, Gro Marit; Johannessen, Øystein Lund; Netteland, Grete; Nødland, Svein Ingve; Prøitz, Lin; Skeie, Geir; Vedøy, Gunn

   (2017)

   Arbeidsinnvandrere som ressurs i regional utvikling.

   ISBN 978-82-7644-701-9.

   Hefte 62.

  • Gjerstad, Brita; Herzberg, Magdalena; Nødland, Svein Ingve; Kosakowska-Berezecka, Natasza; Krys, Kuba; Odden, Gunhild; Ryndyk, Oleksandr; Vedøy, Gunn; Zadkowska, Magdalena

   (2016)

   PAR Migration Navigator (WLB_GE). Socio-cultural and Psychological Predictors of Work-Life Balance and Gender Equality. Cross-Cultural Comparison of Polish and Norwegian Families. All WPs Report.

  • Gjerstad, Brita

   (2016)

   Itslearning: Mangfold og ensretting.

   Aalborg Universitetsforlag

   ISBN 978-87-7112-360-9.

  • Gjerstad, Brita

   (2015)

   Sykehus og medisinerutdanning i Odense og Ålborg. Referat og refleksjoner..

  • Gjerstad, Brita

   (2015)

   Tilpasset aktivisering av sykehjemsbeboere.

  • Bayer, Stian Brosvik; Gjerstad, Brita

   (2015)

   Hva forklarer fartsutviklingen på det norske riksvegnettet?.

  • Billington, Mary Genevieve; Gjerstad, Brita; Nødland, Svein Ingve

   (2014)

   Folkehelse i støpeskjeen- status og utfordringer sett fra kommuner i Rogaland.

  • Leknes, Einar; Gjerstad, Brita

   (2013)

   Forvaltningsreforma og fylkesvegansvaret: Maktfordeling, styringsdialog og samhandling.

   ISBN 978-82-490-0809-4.

  • Gjerstad, Brita

   (2013)

   Greit med overvåking av veiene?.

  • Gjerstad, Brita

   (2013)

   Nattfred - et forsøk med velferdsteknologi.

  • Bayer, Stian Brosvik; Gjerstad, Brita

   (2013)

   Analyse av loggdata fra alkolås i Statens vegvesens tjenestebiler.

  • Holte, Kari Anne; Gjerstad, Brita; Merkhus, Suzanne

   (2012)

   Arbeidstidsordninger i Statoil. De ansattes erfaringer med skiftordninger med fokus på forskjøvne skift.

  • Gjerstad, Brita; Johannessen, Øystein Lund; Nødland, Svein Ingve; Skeie, Geir; Vedøy, Gunn

   (2012)

   Regional integreringspolitikk og praksis. Kunnskapsstatus og utviklingsmuligheter. Rogaland som case.

  • Gjerstad, Brita; Bayer, Stian Brosvik

   (2012)

   Evaluering av to samkjøringspiloter.

  • Gjerstad, Brita

   (2012)

   Hvordan øke trafikksikkerheten? Innspill til nytt etatsprogram om trafikksikkerhet..

  • Gjerstad, Brita; Bergsgard, Nils Asle; Bayer, Stian Brosvik

   (2012)

   Organisering av trafikksikkerhetsarbeid.

  • Gjerstad, Brita; Heinzerling, Gottfried

   (2011)

   Innspill til Statens vegvesen idedugnad "ITS testarena".

  • Gjerstad, Brita; Berg, Christin

   (2011)

   Alkolås i Statens vegvesens tjenestebiler?.

  • Berg, Christin; Gjerstad, Brita

   (2011)

   Handlingsrommet for personvern og trafikk – Hvor går grensene?.

  • Gjerstad, Brita

   (2011)

   Alkolås i Statens vegvesens tjenestebiler – en sammendragsrapport.

  • Berg, Christin; Vassenden, Anders; Gjerstad, Brita

   (2010)

   Innvandrere som risikogruppe i trafikken -forslag til tiltak?.

  • Gjerstad, Brita

   (2009)

   Evaluering av ung mediemakt.

  • Berg, Christin; Gjerstad, Brita

   (2008)

   Holdninger til trafikksikkerhet blant unge på Jæren.

  • Gjerstad, Brita

   (2008)

   Brukerundersøkelse.

  • Bergsgard, Nils Asle; Nødland, Svein Ingve; Gjerstad, Brita

   (2007)

   2007/093 Kompetanse og aktivitet. En gjennomgang av aktivitetsmidler til barn og ungdom fordelt via særforbundene .

  • Gjerstad, Brita; Jøsendal, Kari

   (2007)

   Den samfunnsmessige betydninga av prosessindustrien på Sør-Vestlandet.

  • Gjerstad, Brita

   (2007)

   Innføring i bedriftsøkonomiske emner - Evaluering av kurs holdt av Høgskolen i Stavanger for norske hotellansatte skoleåret 2000 - 2001.

 • Formidling
  • Bergseth, Jon Øystein Friestad; Braut, Geir Sverre; Gjerstad, Brita; Nødland, Svein Ingve; Teig, Inger Lise

   (2022)

   Kommunal akutt døgneining i historisk lys.

   Michael

   ISSN 1893-9651.

   Hefte 19.

   s.125-142.

  • Studsrød, Ingunn; Skoland, Kathrine; Gjerstad, Brita; Buxton, Patrycja; Erdvik, Irina Burchard; Nødland, Svein Ingve

   (2021)

   Nødvendig med forskningssamarbeid om voldsforebygging i Polen.

   Khrono.no

   ISSN 1894-8995.

  • Lundberg, Kjetil; Oltedal, Siv; Ask, Torunn Alise; Gjerstad, Brita; Gjedrem, Jorunn

   (2019)

   Sosialfaglig arbeid med familieoppfølging i NAV.

  • Ravagnan, Elisa; Gjerstad, Brita; Provan, Fiona; Krøvel, Anne Vatland; Sikaneta, Megan Brunswig; Mæland, Mari; Bergheim, Asbjørn; Gomiero, Alessio; Ágústsson, Thorleifur; Skoland, Kathrine; Lindland, Kristiane Marie Fjær; Hynes, Stephen; Carr, Liam; Fabi, Gianna; Tassetti, Nora

   (2018)

   AquaAccept: Building knowledge for a sustainable aquaculture industry. “We R aquaculture”.

  • Ravagnan, Elisa; Gjerstad, Brita; Provan, Fiona; Krøvel, Anne Vatland; Sikaneta, Megan Brunswig; Mæland, Mari; Bergheim, Asbjørn; Gomiero, Alessio; Ágústsson, Thorleifur; Skoland, Kathrine; Lindland, Kristiane Marie Fjær; Hynes, Stephen; Fabi, Gianna; Tassetti, Nora

   (2018)

   AquaAccept Prosjekt: Utvikling av nye sosio-miljø indikatorer og styringsverktøy for et bærekraftig havbruk. .

  • Ravagnan, Elisa; Provan, Fiona; Gjerstad, Brita; Krøvel, Anne Vatland; Ágústsson, Thorleifur; Gomiero, Alessio; Skoland, Kathrine; Lindland, Kristiane Marie Fjær; Hynes, Stephen; Fabi, Gianna; Gramolini, R; Tassetti, Nora

   (2018)

   AquaAccept Project: Developing new socio-environmental indicators and decision supporting tool for sustainable aquaculture..

  • Gjerstad, Brita; Skoland, Kathrine; Lindland, Kristiane Marie Fjær; Krøvel, Anne Vatland

   (2018)

   Å leva tett på oppdrettsnæringa – Haldningar til oppdrettsnæringa i Finnøy kommune samanlikna med folk flest..

  • Ravagnan, Elisa; Provan, Fiona; Gjerstad, Brita; Krøvel, Anne Vatland; Ágústsson, Thorleifur; Gomiero, Alessio; Skoland, Kathrine; Lindland, Kristiane Marie Fjær; Hynes, Stephen; Fabi, Gianna; Gramolini, R; Tassetti, Nora

   (2018)

   AquaAccept Project: Developing new socio-enviromental indicators and decision supporting tool for sustainable aquaculture.

  • Nødland, Svein Ingve; Vedøy, Gunn; Gjerstad, Brita

   (2017)

   Polish work migrant families in municipalities in Western Norway. Presentation..

  • Vedøy, Gunn; Gjerstad, Brita; Johannessen, Øystein Lund; Nødland, Svein Ingve

   (2017)

   Fri flyt eller god flyt? Barn av arbeidsinnvandrere i norsk skole.

   Bedre Skole

   ISSN 0802-183X.

   Hefte 3.

   s.22-27.

  • Vedøy, Gunn; Nødland, Svein Ingve; Gjerstad, Brita

   (2016)

   Public services and children of work migrants.

  • Vedøy, Gunn; Gjerstad, Brita; Nødland, Svein Ingve

   (2016)

   Encounters between Polish migrant families and public services in Norway.

  • Gjerstad, Brita; Kurzynoga, Olga Magdalena; Nødland, Svein Ingve; Vedøy, Gunn

   (2015)

   Work migrants, notions of gender and gender equality.

  • Gjerstad, Brita; Johannessen, Øystein Lund; Nødland, Svein Ingve; Skeie, Geir; Vedøy, Gunn

   (2015)

   Policies in Municipal Public Services and Migration to Norway.

   ISBN 978-82-490-0859-9.

  • Gjerstad, Brita; Kurzynoga, Olga Magdalena; Nødland, Svein Ingve; Vedøy, Gunn

   (2015)

   Work migrant families: Encounters and its opposite.

  • Gjerstad, Brita; Vedøy, Gunn; Nødland, Svein Ingve

   (2014)

   How does increased work migration challenge the established welfare models?.

  • Vedøy, Gunn; Nødland, Svein Ingve; Gjerstad, Brita

   (2014)

   Arbeidsinnvandring og offentlige tjenester.

  • Gjerstad, Brita; Johannessen, Øystein Lund; Nødland, Svein Ingve; Skeie, Geir; Vedøy, Gunn

   (2013)

   Policies in Municipal Public Services and Migration to Norway.

  • Gjerstad, Brita

   (2011)

   Greit med overvåking av veiene?.

   Forskning.no

   ISSN 1891-635X.

  • Gjerstad, Brita; Vassenden, Anders

   (2010)

   Innvandrere i trafikken.

   Dagens næringsliv

   ISSN 0803-9372.

  • Gjerstad, Brita; Vassenden, Anders

   (2010)

   Skreddersydd kjøreopplæring.

   Samferdsel

   ISSN 0332-8988.

   Hefte 9.

 • Kunstnerisk produksjon
 • Kommersialisering
 • Cristin hovedlogo, Cristin current research information system in Norway