Brita Gjerstad

Førsteamanuensis i sosialt arbeid

Det samfunnsvitenskapelige fakultet
Institutt for sosialfag
KA A-236
Publikasjoner
 • Vitenskapelige publikasjoner
 • Bøker og kapitler
  • Meland, Kjersti V.; Gjerstad, Brita; Kraaijeveld, Arjen; Gjerstad-Sørensen, Ragnhild; Thorbjørnsen, Nina; Fresvik, Annette; Vatn, Elin

   (2024)

   Boligpiloter tilpasset beboere med alvorlig rus- og psykisk (ROP) lidelse. Funksjons- og ytelsesbeskrivelser for tre beboerprofiler .

   NORCE Norwegian Research Centre.

   ISBN 978-82-8408-324-7.

  • Fjelldal, Øystein Martin; Gjerstad, Brita; Bjørnarå, Helga Birgit

   (2023)

   Modell for simulering av velferds- og boligbehov i kommunene.

   NORCE Norwegian Research Centre.

  • Erdvik, Irina Burchard; Skoland, Kathrine; Gjerstad, Brita; Nødland, Svein Ingve; Studsrød, Ingunn

   (2022)

   The Norwegian Survey Data.

   NORCE Norwegian Research Centre.

  • Gjerstad-Sørensen, Ragnhild; Studsrød, Ingunn; Gjerstad, Brita; Buxton, Patrycja; Skoland, Kathrine

   (2022)

   "It's very complex": Professionals`work with domestic violence .

   Universitetet i Stavanger.

   ISBN 978-82-8439-128-1.

   Hefte 123.

  • Fjelldal, Øystein Martin; Gjerstad, Brita; Nødland, Svein Ingve

   (2021)

   Modell: Tilgjengelige boliger for eldre.

   NORCE Norwegian Research Centre.

   ISBN 978-82-8408-159-5.

  • Studsrød, Ingunn; Erdvik, Irina Burchard; Gjerstad, Brita; Skoland, Kathrine; Nødland, Svein Ingve

   (2021)

   Prevention of domestic violence: Literature and document review concerning the prevention of domestic violence, support of family relations and accessibility of services in Norway.

   Universitetet i Stavanger.

   ISBN 978-82-8439-027-7.

  • Båtevik, Finn Ove; Gjerstad, Brita; Grimsrud, Gro Marit; Johannessen, Øystein Lund; Netteland, Grete; Nødland, Svein Ingve; Prøitz, Lin; Skeie, Geir; Vedøy, Gunn

   (2017)

   Arbeidsinnvandrere som ressurs i regional utvikling.

   ISBN 978-82-7644-701-9.

   Hefte 62.

  • Gjerstad, Brita; Nødland, Svein Ingve

   (2017)

   Implementering av velferdsteknologi.

   ISBN 978-82-490-0891-9.

  • Gjerstad, Brita; Herzberg, Magdalena; Nødland, Svein Ingve; Kosakowska-Berezecka, Natasza; Krys, Kuba; Odden, Gunhild; Ryndyk, Oleksandr; Vedøy, Gunn; Zadkowska, Magdalena

   (2016)

   PAR Migration Navigator (WLB_GE). Socio-cultural and Psychological Predictors of Work-Life Balance and Gender Equality. Cross-Cultural Comparison of Polish and Norwegian Families. All WPs Report.

  • Gjerstad, Brita

   (2016)

   Itslearning: Mangfold og ensretting.

   Aalborg Universitetsforlag.

   ISBN 978-87-7112-360-9.

  • Gjerstad, Brita; Johannessen, Øystein Lund; Nødland, Svein Ingve; Skeie, Geir; Vedøy, Gunn

   (2015)

   Policies in Municipal Public Services and Migration to Norway.

   ISBN 978-82-490-0859-9.

   Volum IRIS-2015.

   Hefte 131.

  • Gjerstad, Brita

   (2015)

   Sykehus og medisinerutdanning i Odense og Ålborg. Referat og refleksjoner..

  • Gjerstad, Brita

   (2015)

   Tilpasset aktivisering av sykehjemsbeboere.

  • Bayer, Stian Brosvik; Gjerstad, Brita

   (2015)

   Hva forklarer fartsutviklingen på det norske riksvegnettet?.

  • Billington, Mary Genevieve; Gjerstad, Brita; Nødland, Svein Ingve

   (2014)

   Folkehelse i støpeskjeen- status og utfordringer sett fra kommuner i Rogaland.

  • Leknes, Einar; Gjerstad, Brita

   (2013)

   Forvaltningsreforma og fylkesvegansvaret: Maktfordeling, styringsdialog og samhandling.

   ISBN 978-82-490-0809-4.

  • Gjerstad, Brita

   (2013)

   Greit med overvåking av veiene?.

  • Gjerstad, Brita

   (2013)

   Nattfred - et forsøk med velferdsteknologi.

  • Bayer, Stian Brosvik; Gjerstad, Brita

   (2013)

   Analyse av loggdata fra alkolås i Statens vegvesens tjenestebiler.

  • Holte, Kari Anne; Gjerstad, Brita; Merkhus, Suzanne

   (2012)

   Arbeidstidsordninger i Statoil. De ansattes erfaringer med skiftordninger med fokus på forskjøvne skift.

  • Gjerstad, Brita; Bayer, Stian Brosvik

   (2012)

   Evaluering av to samkjøringspiloter.

  • Gjerstad, Brita; Bergsgard, Nils Asle; Bayer, Stian Brosvik

   (2012)

   Organisering av trafikksikkerhetsarbeid.

  • Gjerstad, Brita

   (2012)

   Hvordan øke trafikksikkerheten? Innspill til nytt etatsprogram om trafikksikkerhet..

  • Gjerstad, Brita; Johannessen, Øystein Lund; Nødland, Svein Ingve; Skeie, Geir; Vedøy, Gunn

   (2012)

   Regional integreringspolitikk og praksis. Kunnskapsstatus og utviklingsmuligheter. Rogaland som case.

  • Berg, Christin; Gjerstad, Brita

   (2011)

   Handlingsrommet for personvern og trafikk – Hvor går grensene?.

  • Gjerstad, Brita; Berg, Christin

   (2011)

   Alkolås i Statens vegvesens tjenestebiler?.

  • Gjerstad, Brita

   (2011)

   Alkolås i Statens vegvesens tjenestebiler – en sammendragsrapport.

  • Gjerstad, Brita; Heinzerling, Gottfried

   (2011)

   Innspill til Statens vegvesen idedugnad "ITS testarena".

  • Berg, Christin; Vassenden, Anders; Gjerstad, Brita

   (2010)

   Innvandrere som risikogruppe i trafikken -forslag til tiltak?.

  • Gjerstad, Brita

   (2009)

   Evaluering av ung mediemakt.

  • Gjerstad, Brita

   (2008)

   Brukerundersøkelse.

  • Berg, Christin; Gjerstad, Brita

   (2008)

   Holdninger til trafikksikkerhet blant unge på Jæren.

  • Gjerstad, Brita

   (2007)

   Innføring i bedriftsøkonomiske emner - Evaluering av kurs holdt av Høgskolen i Stavanger for norske hotellansatte skoleåret 2000 - 2001.

  • Gjerstad, Brita; Jøsendal, Kari

   (2007)

   Den samfunnsmessige betydninga av prosessindustrien på Sør-Vestlandet.

  • Bergsgard, Nils Asle; Nødland, Svein Ingve; Gjerstad, Brita

   (2007)

   2007/093 Kompetanse og aktivitet. En gjennomgang av aktivitetsmidler til barn og ungdom fordelt via særforbundene .

 • Formidling
  • Leiknes, Ingrid Margrethe; Jensen, Ida Bruheim; Gjerstad, Brita; Hellstrand, Ingvil Førland; Ramvi, Ellen

   (2023)

   Omsorgsframtider.

   Nasjonal e-helsekonferanse 2023 ;

   2023-02-15 - 2023-02-16.

  • Gjerstad, Brita; Studsrød, Ingunn

   (2022)

   Domestic violence prevention in Norway- politics and practice.

   International scientific conferense " Integrated domestic violence prevention system ;

   2022-07-07.

  • Studsrød, Ingunn; Gjerstad, Brita; Skoland, Kathrine; Buxton, Patrycja

   (2022)

   Preventing domestoc violence in Norway- reflecting on examples of applied measures.

   International Scientific conference "How to help victims of domestic violence amd what can be done better?- review of existing solutions and proposition of new activities";

   2022-09-29 - 2022-09-30.

  • Studsrød, Ingunn; Buxton, Patrycja; Gjerstad, Brita

   (2022)

   Research Impact: " The integrated system of domestic violence prevention".

   Seminar ved UIS;

   2022-09-28.

  • Hellstrand, Ingvil Førland; Gjerstad, Brita; Jensen, Ida Bruheim; Ramvi, Ellen

   (2022)

   How do Care Technologies Affect Family and Next of Kin?.

   Caring Futures Midway Symposium;

   2022-11-23 - 2022-11-24.

  • Gjerstad, Brita; Gjerstad-Sørensen, Ragnhild; Teig, Inger Lise

   (2022)

   Whether Welfare Technologies Redefine Healthcare.

   Caring Futures Midway Symposium;

   2022-11-23 - 2022-11-24.

  • Gjerstad, Brita; Gjerstad-Sørensen, Ragnhild; Nødland, Svein Ingve; Teig, Inger Lise

   (2022)

   Managing technologies in municipal care services.

   Caring Futures Project Meeting Summer 2022;

   2022-06-15 - 2022-06-16.

  • Gjerstad, Brita

   (2022)

   Panelsamtale om teknologi, etikk og omsorg.

   Panelsamtale;

   2022-09-29.

  • Studsrød, Ingunn; Skoland, Kathrine; Gjerstad, Brita; Buxton, Patrycja; Erdvik, Irina Burchard; Nødland, Svein Ingve

   (2021)

   Nødvendig med forskningssamarbeid om voldsforebygging i Polen.

   Khrono.no.

   ISSN 1894-8995.

  • Gjerstad, Brita; Nødland, Svein Ingve; Teig, Inger Lise

   (2021)

   Caring futures: Technology suppliers' ethics.

   Caring Futures Project Meeting December 2021;

   2021-12-02.

  • Lundberg, Kjetil; Oltedal, Siv; Ask, Torunn Alise; Gjerstad, Brita; Gjedrem, Jorunn

   (2019)

   Sosialfaglig arbeid med familieoppfølging i NAV.

   FORSA-konferansen;

   2019-11-14 - 2019-11-15.

  • Ravagnan, Elisa; Gjerstad, Brita; Provan, Fiona; Krøvel, Anne Vatland; Sikaneta, Megan Brunswig; Mæland, Mari; Bergheim, Asbjørn; Gomiero, Alessio; Ágústsson, Thorleifur; Skoland, Kathrine; Lindland, Kristiane Marie Fjær; Hynes, Stephen; Carr, Liam; Fabi, Gianna; Tassetti, Nora

   (2018)

   AquaAccept: Building knowledge for a sustainable aquaculture industry. “We R aquaculture”.

   Aqua 2018;

   2018-08-25 - 2018-08-29.

  • Ravagnan, Elisa; Provan, Fiona; Gjerstad, Brita; Krøvel, Anne Vatland; Ágústsson, Thorleifur; Gomiero, Alessio; Skoland, Kathrine; Lindland, Kristiane Marie Fjær; Hynes, Stephen; Fabi, Gianna; Gramolini, R; Tassetti, Nora

   (2018)

   AquaAccept Project: Developing new socio-environmental indicators and decision supporting tool for sustainable aquaculture..

   IIFET2018;

   2018-07-16 - 2018-07-20.

  • Ravagnan, Elisa; Gjerstad, Brita; Provan, Fiona; Krøvel, Anne Vatland; Sikaneta, Megan Brunswig; Mæland, Mari; Bergheim, Asbjørn; Gomiero, Alessio; Ágústsson, Thorleifur; Skoland, Kathrine; Lindland, Kristiane Marie Fjær; Hynes, Stephen; Fabi, Gianna; Tassetti, Nora

   (2018)

   AquaAccept Prosjekt: Utvikling av nye sosio-miljø indikatorer og styringsverktøy for et bærekraftig havbruk. .

   Havbruk 2018;

   2018-04-18 - 2018-04-20.

  • Gjerstad, Brita; Skoland, Kathrine; Lindland, Kristiane Marie Fjær; Krøvel, Anne Vatland

   (2018)

   Å leva tett på oppdrettsnæringa – Haldningar til oppdrettsnæringa i Finnøy kommune samanlikna med folk flest..

   Havbruk 2018;

   2018-04-18 - 2018-04-20.

  • Ravagnan, Elisa; Provan, Fiona; Gjerstad, Brita; Krøvel, Anne Vatland; Ágústsson, Thorleifur; Gomiero, Alessio; Skoland, Kathrine; Lindland, Kristiane Marie Fjær; Hynes, Stephen; Fabi, Gianna; Gramolini, R; Tassetti, Nora

   (2018)

   AquaAccept Project: Developing new socio-enviromental indicators and decision supporting tool for sustainable aquaculture.

   Aquainform Workshop;

   2018-06-11.

  • Vedøy, Gunn; Gjerstad, Brita; Johannessen, Øystein Lund; Nødland, Svein Ingve

   (2017)

   Fri flyt eller god flyt? Barn av arbeidsinnvandrere i norsk skole.

   Bedre Skole.

   ISSN 0802-183X.

   Hefte 3.

   s.22-27.

  • Nødland, Svein Ingve; Vedøy, Gunn; Gjerstad, Brita

   (2017)

   Polish work migrant families in municipalities in Western Norway. Presentation..

   Polish migration to Norway: Facts and knowledge gaps conference;

   2017-10-20.

  • Vedøy, Gunn; Nødland, Svein Ingve; Gjerstad, Brita

   (2016)

   Public services and children of work migrants.

   Nettverksseminar om polsk arbeidsinnvandring til Norge;

   2016-04-21 - 2016-04-22.

  • Vedøy, Gunn; Gjerstad, Brita; Nødland, Svein Ingve

   (2016)

   Encounters between Polish migrant families and public services in Norway.

   Couple in Norway, Couple in Poland – PAR Migration Navigator conference;

   2016-03-04 - .

  • Gjerstad, Brita; Kurzynoga, Olga Magdalena; Nødland, Svein Ingve; Vedøy, Gunn

   (2015)

   Work migrant families: Encounters and its opposite.

   International conference of Gender, Culture and Migration 2015;

   2015-03-06 - 2015-03-07.

  • Gjerstad, Brita; Kurzynoga, Olga Magdalena; Nødland, Svein Ingve; Vedøy, Gunn

   (2015)

   Work migrants, notions of gender and gender equality.

   Nettverksseminar om polsk arbeidsinnvandring til Norge;

   2015-10-15 - 2015-10-16.

  • Gjerstad, Brita; Vedøy, Gunn; Nødland, Svein Ingve

   (2014)

   How does increased work migration challenge the established welfare models?.

   Migration and welfare. Political discourses and public attitudes in European states;

   2014-06-18 - .

  • Vedøy, Gunn; Nødland, Svein Ingve; Gjerstad, Brita

   (2014)

   Arbeidsinnvandring og offentlige tjenester.

   Nyere trender i arbeidsmigrasjon;

   2014-04-28 - .

  • Gjerstad, Brita; Johannessen, Øystein Lund; Nødland, Svein Ingve; Skeie, Geir; Vedøy, Gunn

   (2013)

   Policies in Municipal Public Services and Migration to Norway.

   Ethnicity, Culture, Politics: Mutual Dependencies;

   2013-04-18 - 2013-04-19.

  • Gjerstad, Brita

   (2011)

   Greit med overvåking av veiene?.

   Forskning.no.

   ISSN 1891-635X.

  • Gjerstad, Brita; Vassenden, Anders

   (2010)

   Skreddersydd kjøreopplæring.

   Samferdsel.

   ISSN 0332-8988.

   Hefte 9.

  • Gjerstad, Brita; Vassenden, Anders

   (2010)

   Innvandrere i trafikken.

   Dagens næringsliv.

   ISSN 0803-9372.

 • Kunstnerisk produksjon
 • Kommersialisering
 • Cristin hovedlogo, Cristin current research information system in Norway