Hopp til hovedinnhold

Briten Russdal-Hamre

Førstelektor

Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Institutt for grunnskolelærerutdanning, idrett og spesialpedagogikk
HG O-257
Publications
 • Vitenskapelige publikasjoner
  • Russdal-Hamre, Briten

   (2020)

   Lærarstudentar og nynorsk rettskriving. I: Vilkår for nynorsk mellom barn og unge.

   Cappelen Damm Akademisk

   ISBN 9788202693527.

   s.259-282.

   DOI: 10.23865/noasp.106

  • Russdal-Hamre, Briten

   (2018)

   Norsklærerstudenter og multimodalitet : en analyse av eksamensbesvarelser. I: Multimodalitet i skole- og fritidstekstar.

   Fagbokforlaget

   ISBN 9788245022889.

   s.39-54.

  • Russdal-Hamre, Brit-Helen

   (2009)

   Premisser for faglig lesing i skolen. I: Lys på lesing. Lesing av fagtekster i skolen.

   Novus Forlag

   ISBN 978-82-7099-526-4.

   s.71-86.

 • Bøker og kapitler
  • Russdal-Hamre, Brit-Helen

   (2005)

   Nasjonalt hastverk er nasjonalt lastverk. Nasjonal prøve i lesing for 10. trinn 2005.

   Gyldendal Akademisk

   ISBN 82-05-35302-6.

 • Formidling
  • Russdal-Hamre, Briten

   (2019)

   Den nyttige språkresponsen. Språklige kommentarer på lærerstudenters tekster, overføringsverdi fra arbeidskrav til eksamen .

  • Russdal-Hamre, Briten

   (2019)

   Den nyttige språkresponsen. Språklige kommentarer på lærerstudenters tekster, overføringsverdi fra arbeidskrav til eksamen .

  • Russdal-Hamre, Briten

   (2019)

   Dataspill som didaktisk ressurs i norskfaget.

  • Russdal-Hamre, Briten

   (2017)

   Modelltekst for multimodalitet. Norsklæreres refleksjoner over bruk av modelltekst for elevarbeid med sammensatte tekster.

  • Russdal-Hamre, Briten

   (2017)

   Tekststruktur og leseforståelse.

  • Russdal-Hamre, Brit-Helen

   (2016)

   Digitale tekster og lærerstudenter.

   Norsklæreren

   ISSN 0332-7264.

   Volum 2016.

   Hefte 4.

   s.46-49.

  • Russdal-Hamre, Brit-Helen

   (2008)

   Leser nynorskelever bedre bokmål enn nynorsk? En analyse av Carlstensprøvens to utgaver for 8. klasse (kortversjon).

   Norsklæreren

   ISSN 0332-7264.

   Volum 2008.

   Hefte 2.

  • Russdal-Hamre, Brit-Helen

   (2006)

   Smarte løsninger på utfordringene i Kunnskapsløftet - eller Nye læreverk på gammel grunn.

   Norsklæreren

   ISSN 0332-7264.

   Hefte 3.

  • Russdal-Hamre, Brit-Helen

   (2005)

   Morsmål i Norge og våre naboland.

   Norsklæreren

   ISSN 0332-7264.

   Hefte 2.

  • Russdal-Hamre, Brit-Helen

   (2004)

   SMS som feilforsterkar i normert språk.

   Norsklæreren

   ISSN 0332-7264.

   Hefte 4.

  • Russdal-Hamre, Brit-Helen

   (2003)

   En enkel lyrisk utprøving.

   Norsklæreren

   ISSN 0332-7264.

   Hefte 5.

 • Kunstnerisk produksjon
  • Dversnes, Gunvald; Russdal-Hamre, Briten

   (2021)

   Kan dataspill være en norskfaglig tekst?.

 • Kommersialisering
 • Cristin hovedlogo, Cristin current research information system in Norway