Britt Elin Kjørholt

Seksjonssjef

Stavanger Ø-213
Divisjon for organisasjon og infrastruktur
Økonomiavdelingen
Seksjon for lønn og reiser
AR Ø-213