Britt Ingunn Misund

Førstelektor i statsvitenskap

Det samfunnsvitenskapelige fakultet
Institutt for sosialfag
KA A-217
Publikasjoner
 • Vitenskapelige publikasjoner
  • Misund, Britt Ingunn

   (2023)

   Statlig styring og lokalt handlingsrom i barnevernet.

   Norsk Statsvitenskapelig Tidsskrift.

   ISSN 0801-1745.

   Volum 39.

   Hefte 4.

   s.142-158.

   DOI: 10.18261/nst.39.4.2

  • Misund, Britt Ingunn

   (2022)

   Reformer i barnevernet: Oppgave- og ansvarsfordeling til besvær.

   Tidsskrift for velferdsforskning.

   ISSN 0809-2052.

   Volum 25.

   Hefte 1.

   DOI: 10.18261/tfv.25.1.1

  • Misund, Britt Ingunn

   (2014)

   Barnevernets undersøkelse- innenfor rammen av en organisasjon. I: Barnevernets undersøkelse.

   Universitetsforlaget.

   ISBN 978-82-15-02351-9.

   s.89-104.

  • Misund, Britt Ingunn

   (2014)

   Beslutningsteoretiske perspektiver på beslutningsprosesser i barneverntjenesten. I: Barnevernets brennpunkt - Beslutningsgrunnlag og beslutninger.

   Universitetsforlaget.

   ISBN 978-82-15-02352-6.

   s.57-80.

  • Misund, Britt-Ingunn

   (2011)

   Sentral faglig styring og delegert sosialt ansvar.

   Norsk pedagogisk tidsskrift.

   ISSN 0029-2052.

   Volum 95.

   Hefte 6.

   s.437-448.

 • Bøker og kapitler
  • Misund, Britt Ingunn

   (2005)

   Miljøarbeid i skolen: Organisasjonens betydning.

   Cappelen Damm Høyskoleforlaget.

   ISBN 8276346413.

 • Formidling
  • Misund, Britt Ingunn

   (2023)

   Governmental steering of the Norwegian child protection services.

   Forsakonferansen;

   2023-06-14 - 2023-06-16.

  • Misund, Britt Ingunn

   (2023)

   Samarbeidsvansker mellom kommunalt og statlig barnevern er vanskelig å løse.

   Forskning.no.

   ISSN 1891-635X.

  • Hærem, Eva; Misund, Britt Ingunn

   (2001)

   Norsk skole en lukket institusjon.Barnevern og miljøarbeidere stenges ute.

 • Kunstnerisk produksjon
 • Kommersialisering
 • Cristin hovedlogo, Cristin current research information system in Norway