Britt Sætre Hansen

Professor i sykepleievitenskap

Det helsevitenskapelige fakultet
Avdeling for kvalitet og helseteknologi
KA U-116
Publikasjoner