Brynhild Stavland

Stipendiat i risikostyring

Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet
Institutt for sikkerhet, økonomi og planlegging
KE D-331
Publikasjoner