Camilla Jacqueline Hansine Normand

Førsteamanuensis II i kardiologi

Det helsevitenskapelige fakultet
Avdeling for kvalitet og helseteknologi
Follow me

Bio

Camilla Normand er spesialist i indremedisin, og avdelingssjef for LIS-leger (leger i spesialisering) ved Mottaksklinikken, Stavanger universitetssjukehus.

Publikasjoner