Hopp til hovedinnhold

Carl Cato Wadel

Førsteamanuensis

Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Institutt for barnehagelærerutdanning
HL K-163
Publications
 • Vitenskapelige publikasjoner
  • Wadel, Carl Cato; Knaben, Åse Dagmar

   (2021)

   Barnehagen - en lærende organisasjon? Styreres forståelser av en lærende organisasjon og kjennetegn ved en lærende barnehage.

   Norsk pedagogisk tidsskrift

   ISSN 0029-2052.

   Volum 105.

   Hefte 4.

   s.397-408.

   DOI: 10.18261/issn.1504-2987-2021-04-04

  • Wadel, Carl Cato

   (2021)

   Design av organisasjonskultur. I: Design av organisasjon.

   Universitetsforlaget

   ISBN 9788215051727.

   s.107-120.

  • Wadel, Carl Cato; Knaben, Åse Dagmar

   (2021)

   Untapped Potential for Professional Learning and Development: Kindergarten as a Learning Organization.

   International Journal of Early Childhood

   ISSN 0020-7187.

   s.1-16.

   DOI: 10.1007/s13158-021-00303-w

  • Wadel, Carl Cato

   (2021)

   Samlederskap i barnehagen. Erfaringer med delt lederskap mellom likestilte pedagogiske ledere.

   Søkelys på arbeidslivet

   ISSN 1504-8004.

   Volum 38.

   Hefte 1.

   s.59-73.

   DOI: 10.18261/issn.1504-7989

  • Wadel, Carl Cato

   (2021)

   Design av organisasjonsstruktur som en kontinuerlig prosess. I: Design av organisasjon.

   Universitetsforlaget

   ISBN 9788215051727.

   s.223-238.

  • Wadel, Carl Cato

   (2019)

   Kollegaledelse : og ledelse af medarbejdere, som skal lede kolleger. I: Ledelse gennem organisatoriske ressourcepersoner.

   Samfundslitteratur

   ISBN 9788759329504.

   s.43-61.

  • Wadel, Carl Cato; Knaben, Åse Dagmar

   (2019)

   Pendling mellom utdanning og arbeid. Hvordan former barnehagelærerutdanningen deltidsstudenter som yrkesutøvere?.

   Norsk pedagogisk tidsskrift

   ISSN 0029-2052.

   Volum 103.

   Hefte 02-03.

   s.96-107.

   DOI: 10.18261/issn.1504-2987-2019-02-03-09

  • Wadel, Carl Cato

   (2018)

   Interaction and Risk Management in Shared Leadership. I: Interaction: ‘Samhandling’ Under Risk: A Step Ahead of the Unforeseen .

   Cappelen Damm Akademisk

   ISBN 978-82-02-53502-5.

   s.233-249.

   DOI: 10.23865/noasp.36

  • Gard, Eilef Johan; Wadel, Carl Cato

   (2017)

   Groups and boundaries in higher education: partnership in curriculum development. I: Collaboration, communities and competition : international perspectives from the academy.

   Brill|Sense

   ISBN 978-94-6351-120-9.

   s.107-123.

  • Wadel, Carl Cato

   (2017)

   Samhandling i delt ledelse og profesjonalisering av ledelse.

   Tidsskrift for Arbejdsliv

   ISSN 1399-1442.

   Volum 19.

   Hefte 3.

   s.46-64.

   DOI: 10.7146/tfa.v19i3.109065

  • Wadel, Carl Cato; Gard, Eilef Johan

   (2016)

   Ny i undervisning i høyere utdanning - Hvordan universitetslærere har erfart å bli tatt imot og fulgt opp som nyansatte.

   UNIPED

   ISSN 1500-4538.

   Volum 39.

   Hefte 3.

   s.240-253.

   DOI: 10.18261/issn.1893-8981-2016-03-05

  • Wadel, Carl Cato

   (2015)

   Participatory Work-Along as an Apprentice - A Qualitative Research Tool in Studying Organizations and Work Practices.

   Nordic Journal of Working Life Studies

   ISSN 2245-0157.

   Volum 5.

   Hefte 3a.

   s.85-103.

   DOI: 10.19154/njwls.v5i3a.4835

  • Wadel, Carl Cato; Fuglestad, Otto Laurits

   (2014)

   Feltarbeidsprosessen. I: Feltarbeid i egen kultur.

   Cappelen Damm Akademisk

   ISBN 978-82-02-45633-7.

   s.211-238.

  • Nesvold, Anette; Sjurseike, Ragnhild; Wadel, Carl Cato

   (2014)

   Å bruke nettdebatter som kilde i forskning.

   Tidsskrift for samfunnsforskning

   ISSN 0040-716X.

   Hefte 1.

   s.106-120.

  • Wadel, Carl Cato

   (2012)

   Ledelse i et interaksjonsperspektiv :.

   Sosiologi i dag

   ISSN 0332-6330.

   Volum 42.

   Hefte 2.

   s.9-28.

  • Gard, Eilef Johan; Wadel, Carl Cato

   (2012)

   "Det er ikkje dansen i seg sjøl som er problemet, men alt han føre med seg" : : diskusjon av undervisning i lys av kvalifikasjonsrammeverket. I: Utdanningskvalitet og undervisningskvalitet under press?.

   Tapir Akademisk Forlag

   ISBN 9788251928953.

   s.205-218.

  • Wadel, Carl Cato

   (2011)

   Work-along som metod -om att få tillträde till och ta seg fram på fältet som lärling. I: Många Möjliga metoder.

   ISBN 978-91-44-07422-1.

   s.129-144.

  • Wadel, Carl Cato

   (2011)

   Utvikling av læringsforhold i organisasjonen. I: Ledelse: Å bruke teori i praksis.

   Cappelen Damm Høyskoleforlaget

   ISBN 978-82-7634-934-4.

   s.81-103.

  • Wadel, Carl Cato; Fuglestad, Otto Laurits; Fuglestad, Otto Laurits

   (2011)

   "Og kven si skuld er det?" : ein arbeidslaus mann sin kamp for sjølvrespekt og eit verdig liv.

   Cappelen Damm Høyskoleforlaget

   ISBN 978-82-7634-916-0.

  • Wadel, Carl Cato

   (2011)

   Work-along som metode. I: Mange ulike metoder.

   Gyldendal Akademisk

   ISBN 9788205413917.

   s.128-143.

  • Wadel, Carl Cato

   (2011)

   Work-along som metode. I: Mange ulike metoder.

   Gyldendal Akademisk

   ISBN 9788205413917.

   s.128-143.

  • Wadel, Cato

   (2008)

   Innlemmelser i sosiale fellesskap.

   Sosiologisk Tidsskrift

   ISSN 0804-0486.

   Volum 3.

   Hefte 16.

   s.237-253.

  • Wadel, Carl Cato

   (2008)

   Pædagogisk ledelse og udvikling af lærende organisationer. I: Ledelse og læring : i organisationer.

   Hans Reitzels Forlag

   ISBN 9788741251295.

   s.54-86.

  • Wadel, Carl Cato

   (2007)

   Uformell arbeidsrelatert medarbeidersamhandling hvordan medarbeidere gjør bruk av hverandre i utførelsen av sitt arbeid.

   Nordiske organisasjonsstudier

   ISSN 1501-8237.

   Volum 9.

   Hefte 2.

   s.25-50.

  • Wadel, Carl Cato

   (2006)

   Om å lede seg selv sammen med andre.

   Sosiologi i dag

   ISSN 0332-6330.

   Volum 36.

   Hefte 1.

   s.59-77.

  • Wadel, Carl Cato

   (2005)

   Når medarbeidere må lede hverandre -organisasjonsendring mot mer medarbeiderledelse.

   Tidsskrift for Arbejdsliv

   ISSN 1399-1442.

   Hefte 4.

   s.78-92.

  • Wadel, Cato

   (2003)

   Ledelse og organisasjonsendring. I: Ledelse som et mellommenneskelig forhold.

  • Wadel, Cato

   (2002)

   Overorganisatorisk læringsledelse. I: Læring i lærende organisasjoner.

  • Wadel, Carl Cato

   (2001)

   The Social Organisation of Cultural values. Some reflections on the translation of values into social organisation within the school. Den sosiale organisasjon av kulturelle verdier. I: Qualitative Methods in Educational Reseach. Fuglestad, O.L. (red.) Under utgivelse.

  • Wadel, Carl Cato; Fly, Milter; Hounsgaard, Lise

   (1999)

   Pædagogisk ledelse og udvikling af læringskultur. I: Faglig ledelse i sundhedsvæsenet.

   s.73-86.

  • Wadel, Carl Cato; Fuglestad, Otto Laurits; Lillejord, Sølvi

   (1997)

   Pedagogisk ledelse og utvikling av læringskultur. I: Pedagogisk ledelse - et relasjonelt perspektiv.

   Fagbokforlaget

 • Bøker og kapitler
  • Wadel, Cato; Wadel, Carl Cato; Fuglestad, Otto Laurits

   (2014)

   Feltarbeid i egen kultur.

   Cappelen Damm Akademisk

   ISBN 978-82-02-45633-7.

  • Wadel, Carl Cato

   (2007)

   Medarbeidersamhandling og medarbeiderledelse i en lagbasert organisasjon.

  • Wadel, Cato

   (2007)

   Den samfunnsvitenskaplige konstruksjon av virkeligheten.

   ISBN 9788276347647.

  • Wadel, Cato

   (2007)

   Den samfunnsvitenskapelige konstruksjon av virkeligheten.

   Cappelen Damm Høyskoleforlaget

   ISBN 9788276347647.

  • Wadel, Carl Cato

   (2003)

   Arbeid og arbeidsliv - et arbeidslivssosiologisk perspektiv.

   ISBN 8299676509.

  • Wadel, Cato

   (2002)

   Læring i lærende organisasjoner.

   ISBN 8299178185.

  • Wadel, Cato

   (1999)

   Kommunikasjon : et mangfoldig samspill.

   ISBN 82-991781-7-7.

  • Wadel, Carl Cato; Fuglestad, Otto Lauritz

   (1996)

   Ledelse og læringskultur i skolen.

  • Wadel, Carl Cato

   (1993)

   Lokalsamfunn i krise.

  • Wadel, Carl Cato

   (1993)

   Lokalsamfunn som prosess.

  • Wadel, Carl Cato

   (1992)

   Endring av organisasjonskultur.

   ISBN 82-91089-07-8.

   Hefte 7.

  • Wadel, Carl Cato

   (1990)

   Kvinne i ledelse - Sonja Thorburn og Hudiksvallmodellen.

   ISBN 82-991781-5-0.

 • Formidling
  • Andreassen, Cecilie Schou; Wadel, Carl Cato

   (2021)

   Om å være på ballen – den etiske ledelsen i Fotballforbundet .

   Stavanger Aftenblad

   ISSN 0804-8991.

  • Wadel, Carl Cato

   (2021)

   Hvordan lede seg selv som barnehagelærer?.

   Første steg

   ISSN 1504-1891.

   Hefte 4.

   s.60-63.

  • Wadel, Carl Cato

   (2021)

   Kan organisasjonskultur bevisst formes?.

  • Wadel, Carl Cato

   (2021)

   Selvledelse: Å ta ansvar for å lede seg selv som barnehagelærer i samhandling med andre.

  • Wadel, Carl Cato

   (2021)

   Å ta ansvar for å lede seg selv i samhandling med andre.

  • Wadel, Carl Cato

   (2020)

   Ledelse av seg selv - for seg selv og i samhandling med andre.

  • Wadel, Carl Cato

   (2020)

   Organisasjonskultur.

  • Wadel, Carl Cato

   (2020)

   Å lære sammen.

  • Wadel, Carl Cato

   (2018)

   Design av organisasjonskultur.

  • Wadel, Carl Cato

   (2018)

   Samhandling og risikostyring ved delt ledelse.

  • Sjurseike, Ragnhild; Jensen, Ingeborg Marie; Blåsternes, Terje; Wadel, Carl Cato; Farsund, Arild Aurvåg; Holmen, Ann Karin Tennås

   (2017)

   «Hva bidrar til at studenter utvikler en identitet som akademiske fagskrivere, og hvilke hindringer og hjelpere møter de på veien»?.

  • Wadel, Carl Cato

   (2016)

   Den samfunnsvitenskapelige konstruksjon av relasjon tenkning. Verdifullt for arbeid i barnehagen?.

  • Wadel, Carl Cato

   (2016)

   Delt lederskap som organisatorisk ressurs.

  • Wadel, Carl Cato

   (2016)

   Relasjonell tenkning - et nyttig verktøy i arbeid i barnehagen?.

  • Eilef, Gard; Wadel, Carl Cato

   (2016)

   Groups and Bounderies in Higher Education. Partnership in Curriculum Development.

  • Wadel, Carl Cato

   (2015)

   Den sosiale og samfunnsvitenskaplige konstruksjon av virkeligheten..

  • Wadel, Carl Cato

   (2015)

   Kunsten å rive en kirke.

  • Wadel, Carl Cato

   (2014)

   Samarbeid som samhandlingsform.

  • Wadel, Carl Cato

   (2014)

   Samledende ledere.

  • Wadel, Carl Cato; Sjurseike, Ragnhild

   (2014)

   Å bruke nettdebatter som kilde i forskning.

  • Wadel, Carl Cato

   (2014)

   Design av en ny organisasjon.

  • Wadel, Carl Cato

   (2014)

   Revisjonslederrollen - Å leder uten å være sjef.

  • Wadel, Carl Cato

   (2014)

   Ledelse og samhandling. Beretninger fra et feltarbeid.

  • Wadel, Carl Cato

   (2014)

   Ledelse i Ptil. Noen refleksjoner om oppgaveledelse, samledelse og lederutvikling.

  • Wadel, Carl Cato

   (2014)

   Revisjonsledelse: Naturlig og uheldig variasjon?.

  • Wadel, Carl Cato; Gard, Eilef Johan

   (2013)

   Kvalifisering for undervisning.

  • Wadel, Carl Cato

   (2013)

   The Work of Managers - Towards a Practice Theory of Management.

   Nordic Journal of Working Life Studies

   ISSN 2245-0157.

   Volum 3.

   Hefte 1.

   s.149-155.

  • Wadel, Carl Cato

   (2013)

   Å være medarbeider i en kunnskapsorganisasjon. Noen refleksjoner omkring medarbeiderrollen, medarbeidersamhandling og medarbeideres selvledelse.

  • Wadel, Carl Cato

   (2013)

   Oppgaveledelse. Revisjonslederrollen i en tilsynsetat.

  • Wadel, Carl Cato; Gard, Eilef Johan

   (2012)

   Discussing teaching and learning on the background of the National Qualifications Framework for Higher Education.

  • Wadel, Carl Cato

   (2011)

   Work-along som metode.

  • Wadel, Carl Cato

   (2011)

   Leadership as an interactional process.

  • Wadel, Carl Cato

   (2010)

   Organisasjonsendring mot økt medarbeiderledelse.

  • Wadel, Carl Cato

   (2009)

   Medarbeiderrollen i forandring.

  • Wadel, Carl Cato

   (2009)

   Rollen som leder blir forskjellig alt etter hvem jeg skal være leder for Lederrollen i en lagbasert organisasjon.

  • Wadel, Carl Cato

   (2009)

   Theorising practice in the emergence of CoPs The case of the Norwegian Petroleum Directorate.

  • Wadel, Carl Cato

   (2009)

   Medarbeidersamhandling og medarbeiderledelse i en lagbasert organsasjon.

  • Wadel, Carl Cato

   (2009)

   Medarbeiderrollen i teambaserte organisasjoner.

  • Wadel, Carl Cato

   (2008)

   Om å ta ledelsen - medarbeiderledelse i en lagbasert organisasjon.

  • Wadel, Carl Cato

   (2008)

   Erfaringer fra en organisasjonsendring.

  • Wadel, Carl Cato

   (2008)

   Medarbeiderledelse og selvledelse.

  • Wadel, Carl Cato

   (2007)

   Når medarbeidere skal lede seg selv og hverandre Hvilke utfordringer stiller det medarbeidere og ledere overfor? Hvordan påvirker det begrepet ledelse?.

  • Wadel, Carl Cato

   (2006)

   Når medarbeidere må lede seg selv og hverandre. Endringer i medarbeidersamhandling og betydningen for arbeidsmiljøet.

  • Wadel, Carl Cato

   (2005)

   Uformell arbeidsrelatert medarbeidersamhandling og dens betydning for organisasjoners fungering.

  • Wadel, Carl Cato

   (2004)

   Medarbeiderrelasjoner, medarbeidersamhandling, medarbeiderrollen og selvledelse - refleksjon ut fra observasjoner i OD.

  • Wadel, Carl Cato

   (2004)

   Medarbeidersamhandling, medarbeiderrollen og selvledelse. Refleksjoner ut fra observasjoner i OD.

  • Wadel, Carl Cato

   (2004)

   Den samfunnsvitenskaplige konstruksjon av virkeligheten - om relasjonell og prosessuell tenkning.

  • Wadel, Carl Cato

   (2003)

   Kvalitetsreformen krever endring av læringskultur.

  • Wadel, Carl Cato

   (2003)

   Kvalitetsreformen krever endring i læringskulturen.

   ?

   Hefte Nr. 3.

   s.39-48.

  • Wadel, Carl Cato

   (2002)

   Kulturendring og utvikling av en lærende organisasjon.

  • Wadel, Carl Cato

   (2002)

   Organisasjonskultur og organisasjonskulturendring.

  • Wadel, Carl Cato

   (2002)

   Implementering av nye læringsformer. Fra plan til kulturendring.

  • Wadel, Carl Cato

   (2000)

   The social organisation of cultural values within the school. Some reflections on the translation of values into social organisation.

  • Wadel, Carl Cato

   (1999)

   Lokalsamfunn som bilde.

  • Wadel, Carl Cato

   (1996)

   Manus til lærebok i arbeidslivssosiologi.

 • Kunstnerisk produksjon
  • Wadel, Carl Cato; Ravndal, Bjarte

   (2002)

   Vurdering for læring.

  • Wadel, Carl Cato

   (2002)

   Lærings-og evalueringsformer i kvalitetsreforma.

  • Wadel, Carl Cato

   (2001)

   Arbeidsorganisering i en lagbasert organisasjon.

 • Kommersialisering
 • Cristin hovedlogo, Cristin current research information system in Norway