Casper Cappelen

Stipendiat i medisinsk avbildning av hjernen

Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet
Institutt for data- og elektroteknologi
KE E-402