Publikasjoner
 • Vitenskapelige publikasjoner
 • Bøker og kapitler
  • van Trijp, Catharina Petronella Johanna

   (2023)

   Toddlers’ Social-Emotional Well-Being in Early Childhood Education and Care: The Role of Child Temperament and Process Quality.

   Universitetet i Oslo.

   Hefte 359.

  • Van Trijp, Catharina Petronella Johanna; Metz, Judith

   (2018)

   Meidenwerk en de rol van familie..

  • Van Trijp, Catharina Petronella Johanna; Boomkens, Cynthia; Van der Grient, Hannah; Metz, Judith

   (2018)

   Meidenwerk en de rol van de omgeving van meiden. .

  • Van Trijp, Catharina Petronella Johanna; Metz, Judith

   (2018)

   Meiden en de rol van familie. Onderzoek naar de invloed van de familie op hoe meiden zelf vormgeven aan het eigen leven..

  • Boomkens, Cynthia; Rauwerdink-Nijland, Evelien; Van der Grient, Hannah; Van Trijp, Catharina Petronella Johanna; Metz, Judith

   (2018)

   Kracht van Meiden! Meidenwerk als specifieke methodiek van het jongerenwerk..

   ISBN 9789088508240.

  • Broekhuizen, Martine Louise; Leseman, Paul; Moser, Thomas; Van Trijp, Catharina Petronella Johanna

   (2015)

   Stakeholders Study. Values, beliefs and concerns of parents, staff and policy representatives regarding ECEC services in nine European countries.

 • Formidling
  • van Trijp, Catharina Petronella Johanna

   (2024)

   Ledelse av profesjonelle læringsfellesskap.

   Regional ordning for barnehagebasert kompetanseutvikling;

   2024-02-23 - .

  • Skjei Bjørnsen, Linn; Rosell, Lars Yngve; van Trijp, Catharina Petronella Johanna

   (2024)

   Forskningsprosjekt skal bidra til innsikt i hvordan vi kan forberede barnehager på framtidige pandemier.

  • van Trijp, Catharina Petronella Johanna

   (2024)

   Temperament en zorgkwaliteit als factoren voor welbevinden.

   Kindcentrum BBMP.

   Hefte 2.

   s.44-47.

  • Sæbø, Janken Camilla; van Trijp, Catharina Petronella Johanna

   (2023)

   Skape engasjement og motivasjon for utviklingsarbeid.

   Regional ordning for barnehagebasert kompetanseutvikling;

   2023-01-31 - .

  • van Trijp, Catharina Petronella Johanna

   (2023)

   Endringseksperimentet i flere faser som metode og verktøy i utviklingsledelse.

   Regional ordning for barnehagebasert kompetanseutvikling;

   2023-03-22 - .

  • van Trijp, Catharina Petronella Johanna

   (2023)

   Småbarns trivsel i barnehagen: betydningen av barns temperament.

   Sola-seminar;

   2023-03-29 - .

  • van Trijp, Catharina Petronella Johanna

   (2023)

   Examining the longitudinal association between toddlers’ early shyness and their wellbeing during their first year in Norwegian early childhood education and care.

   EECERA Cascais 2023;

   2023-08-30 - 2023-09-02.

  • van Trijp, Catharina Petronella Johanna

   (2023)

   Den longitudinelle sammenhengen mellom småbarns sjenanse ved oppstarten i barnehagen og deres trivsel etter ett barnehageår.

   Norsk barnehageforskningskonferanse;

   2023-10-24 - 2023-10-26.

  • Wiken Sandgrind, Silje; van Trijp, Catharina Petronella Johanna

   (2023)

   Det første barnehageåret kan være ekstra utfordrende for sjenerte barn. Forskere finner sammenheng mellom sjenanse ved barnehageoppstart og barns trivsel etter ett barnehageår.

  • van Trijp, Catharina Petronella Johanna

   (2023)

   Småbarns trivsel: betydningen av barns temperament.

   Schizofrenidagene: småbarnsdagen;

   2023-11-07.

  • van Trijp, Catharina Petronella Johanna

   (2023)

   Småbarns trivsel i barnehagen: betydningen av barns temperament og kvalitet i barnehagen.

   Regional ordning for barnehagebasert kompetanseutvikling;

   2023-11-17.

  • Van Trijp, Catharina Petronella Johanna

   (2021)

   Validation of the Leiden Inventory for the Child’s Well-Being in Daycare (LICW-D) questionnaire in Norwegian ECEC centers..

   EECERA;

   2021-09-09 - .

  • Van Trijp, Catharina Petronella Johanna

   (2021)

   The association between toddlers’ temperament and well-being in Norwegian ECEC, and the moderating effect of ECEC process quality..

   EADP Summer Tour;

   2021-09-17 - .

  • Van Trijp, Catharina Petronella Johanna

   (2021)

   The association between toddlers’ temperament and well-being in Norwegian ECEC, and the moderating effect of ECEC process quality..

   Norsk barnehageforskningskonferanse;

   2021-10-27 - .

  • Van Trijp, Catharina Petronella Johanna

   (2021)

   Sammenhengen mellom barns temperament og trivsel i barnehagen.

   Trygg før 3 avslutningskonferanse;

   2021-12-02 - 2021-12-03.

  • Van Trijp, Catharina Petronella Johanna; Lekhal, Ratib

   (2019)

   The influence of ECEC quality on toddlers’ development and well-being in Norwegian ECEC. How to measure these concepts with instruments from the Thrive by 3 intervention? .

   ICSEI Stavanger 2019;

   2019-01-08 - 2019-01-12.

  • Van Trijp, Catharina Petronella Johanna

   (2019)

   Parental views on characteristics of ECEC settings that foster young children’s well-being. A comparison across nine European countries. .

   ICSEI Stavanger 2019;

   2019-01-08 - 2019-01-12.

  • Van Trijp, Catharina Petronella Johanna

   (2019)

   Measuring young children’s well-being in multiple environments. .

   EECERA Thessaloniki 2019;

   2019-08-20 - 2019-08-23.

  • Van Trijp, Catharina Petronella Johanna

   (2019)

   Measuring young children’s well-being in ECEC. .

   Pre-konferanse Norsk barnehageforskningskonferanse;

   2019-10-15.

 • Kunstnerisk produksjon
 • Kommersialisering
 • Cristin hovedlogo, Cristin current research information system in Norway