Cato Wittusen

Professor i filosofi

Det samfunnsvitenskapelige fakultet
Institutt for medie- og samfunnsfag
KE C-385
Publikasjoner
 • Vitenskapelige publikasjoner
 • Bøker og kapitler
  • Gundersen, Ståle; Larsen, Tarjei Mandt; Wittusen, Cato

   (2018)

   Utvalgte filosofiske emner til EXPHIL.

   Universitetsforlaget.

   ISBN 978-82-15-03125-5.

  • Wittusen, Cato

   (2006)

   Lost Surroundings: Inquiries into Central Themes of Wittgenstein’s Later Philosophy.

   Universitetet i Bergen.

 • Formidling
  • Wittusen, Cato

   (2021)

   Den tankefulle filmtilskuer: noen perspektiver på refleksivitet og estetisk diskresjon.

   Vitenskapsteoretisk forum NTNU;

   2021-11-16.

  • Bengtsson, Gisela Susanna; Wittusen, Cato; Kuusela, Oskari

   (2020)

   Note from the Editors.

   Nordic Wittgenstein Review.

   ISSN 2194-6825.

   Volum 9.

   DOI: 10.15845/nwr.v9i0.3569

  • Wittusen, Cato

   (2019)

   Virtual Presence and Cavellian Skepticism.

   Film-Philosophy Conference;

   2019-07-09 - 2019-07-11.

  • Wittusen, Cato

   (2019)

   André Bazin og "Film and the New Psychology".

   Gest, utrykk og estetisk erfaring i Merleau-Pontys fenomenologi;

   2019-06-05 - 2019-06-06.

  • Wittusen, Cato

   (2019)

   Subjektivitet og immersive fortellinger.

   Subjektivitet og fortelling i immersive medier;

   2019-03-14 - 2019-03-15.

  • Wittusen, Cato

   (2019)

   “Understanding Through immersion: Carne y Arena (2017) and Reconstructing Utøya (2018)”.

   Modes of Immersion: Critical Perspectives ;

   2019-11-28 - 2019-11-29.

  • Wittusen, Cato

   (2019)

   Bazin og film .

   Oppløsningen av det estetiske: Kunstfilosofisk modernitet fra Kant til relasjonell estetikk;

   2019-12-05 - .

  • Säätelä, Simo Tuomo Sakari; Bengtsson, Gisela Susanna; Kuusela, Oskari; Wittusen, Cato

   (2019)

   Note from the editors.

   Nordic Wittgenstein Review.

   ISSN 2194-6825.

   Volum 8.

   Hefte 1-2.

   s.5-6.

   DOI: 10.15845/nwr.v8i1-2.3557

  • Hansen, Christine; Wittusen, Cato

   (2018)

   Perceptions of the United States Abroad: Discussions with Fulbright Scholars.

   Fiat Lux Freshman Seminar Program - UCLA;

   2018-02-14.

  • Wittusen, Cato

   (2018)

   Temporal Overlapping in Scandinavian Film: From Ingmar Bergman to Joachim Trier.

   Frontiers: Past, Present & Future;

   2018-05-04.

  • Wittusen, Cato

   (2018)

   Inflections of modernism in André Bazin's criticism.

   SCMS 2018;

   2018-03-14 - 2018-03-18.

  • Wittusen, Cato

   (2018)

   Persona's repeated monologue scene and the role of the specator.

   "Everything represents: nothing is" Bergman revisited - a centennial conference (1918-2018);

   2018-10-25 - 2018-10-27.

  • Wittusen, Cato

   (2018)

   Immersion and Alejandro González Iñárritu’s 2017 installation CARNE y ARENA (Virtually present, Physically invisible.

   The TecLab London seminar 2018;

   2018-11-28 - 2018-11-30.

  • Wittusen, Cato

   (2018)

   Paneldeltaker: Litteratur på Blå. Tankegods: Ludwig Wittgenstein..

   Litteratur på Blå. Tankegods: Ludwig Wittgenstein.;

   2018-11-13.

  • Wittusen, Cato

   (2017)

   Gestaltpsykologien og film.

   Seminar: Merleau-Ponty og gestaltpsykologien;

   2017-05-11 - .

  • Wittusen, Cato

   (2017)

   Bazin og den filmatiske modernismen: mening og flertydighet.

   Filosofisk seminar;

   2017-03-07 - 2017-03-09.

  • Klemsdal, Lars; Wittusen, Cato

   (2017)

   "To comply or not to comply, that's not the question. Challenging the compliance thesis within institutional theory.".

   Lars Klemsdal, Inagural lecture;

   2017-05-04.

  • Wittusen, Cato

   (2016)

   Litteratur og metafysikk - Simone de Beauvoir.

   Den andres fenomenologi – Sartre, Beauvoir og Merleau-Ponty i dialog ;

   2016-05-19 - 2016-05-20.

  • Wittusen, Cato

   (2016)

   The Inflection of Modernism in André Bazin's Criticism.

   European Society for Aesthetics Conference 2016;

   2016-06-08 - 2016-06-10.

  • Wittusen, Cato; Klemsdal, Lars

   (2016)

   Institutions, actors and agency: what can we learn from a modern reading of Wittgenstein’s later philosophy on the relationship between language as institution and as individual expression?.

   32nd EGOS Colloquium, Naples 2016: Organizing in the Shadow of Power;

   2016-07-07 - 2016-07-09.

  • Wittusen, Cato

   (2016)

   Innledning til Roberto Rosselinis "Rom: Åpen by".

   Cinemateket Sølvberget;

   2016-09-29.

  • Wittusen, Cato

   (2016)

   Ut i kulturen (Jostein Gjertsen) Tema: Tapt og funnet i oversettelse.

  • Wittusen, Cato; Klemsdal, Lars

   (2016)

   Institutions, Actors and Agency: The Relevance of Wittgenstein’s Rule-following Considerations.

   Seminar Stanford University;

   2016-12-02 - .

  • Wittusen, Cato

   (2016)

   "Merleau-Ponty 'The Film and the New Psychology'".

   The Philosophical Relevance of Phenomenology;

   2016-02-12 - 2016-02-19.

  • Wittusen, Cato

   (2015)

   Romantic Film-Philosophy and Philosophical Film Criticism.

   The European Society for Aesthetics Conference 2015;

   2015-06-11 - 2015-06-13.

  • Wittusen, Cato

   (2015)

   Merleau-Pontys Prose of the World.

   Merleau-Ponty Workshop;

   2015-05-21 - 2015-05-22.

  • Wittusen, Cato

   (2015)

   Innledning til Yasujiro Ozus "Tokyo Story" (1953).

   Sølvberget cinematek;

   2015-11-12.

  • Wittusen, Cato

   (2015)

   Romantic Film-Philosophy and the Notion Film Criticism.

   New School for Social Research;

   2015-10-09.

  • Wittusen, Cato

   (2014)

   "On the Notion of Philosophical Film Criticism: Some Arguments within Film-philosophy".

   UEA Wittgenstein Workshop;

   2014-01-15.

  • Wittusen, Cato

   (2013)

   Om filosofiske tolkninger av film.

   Filosofiseminar;

   2013-11-14.

  • Wittusen, Cato

   (2013)

   Temporalitet i film i et filosofisk perspektiv.

   Filosofiseminar;

   2013-09-06.

  • Wittusen, Cato

   (2012)

   A Puzzling Thought Experiment.

   Wittgenstein Workshop, Department of Philosophy, The New School for Social Research;

   2012-11-09.

  • Wittusen, Cato

   (2011)

   Varieties of Temporal Overlaps.

   The Film Philosophy Conference 2011;

   2011-07-06 - 2011-07-08.

  • Wittusen, Cato

   (2011)

   Michael Fried: Why Photography Matters as Art as Never Before.

   Ekfrase: Nordisk Tidsskrift for Visuell Kultur.

   ISSN 1891-5752.

   Hefte 1.

  • Wittusen, Cato

   (2011)

   Philosophical Method as Technique of Art.

   American Philosophical Association, 85th Annual Meeting;

   2011-04-20 - 2011-04-23.

  • Wittusen, Cato

   (2011)

   Exalting Points of View: A Critical Discussion of Michael Fried’s Reading of Wittgenstein’s Contribution to Aesthetic thought”.

   Wittgenstein Workshop, Boston University;

   2011-04-19.

  • Wittusen, Cato

   (2010)

   Science fiction og filosofi.

   utenTitteltekst;

   2010-04-15.

  • Wittusen, Cato

   (2010)

   Michael Fried, Minimalism, Jeff Wall and Wittgenstein.

   utenTitteltekst;

   2010-02-12.

  • Wittusen, Cato

   (2010)

   Cato Wittusen: The automatic revelation of ontological ambivalence in cinema.

   Film-Philosophy III;

   2010-07-15 - 2010-07-17.

  • Wittusen, Cato

   (2009)

   Realism and narrating in depth.

   The Film-Philosophy Conference;

   2009-07-16 - 2009-07-18.

  • Wittusen, Cato

   (2009)

   Wittgenstein and secondary sense.

   utenTitteltekst;

   2009-03-07.

  • Wittusen, Cato

   (2009)

   What do you really mean?.

   Uppsala philosophical studies.

   ISSN 1402-1110.

   Volum 56.

   s.39-78.

  • Wittusen, Cato

   (2008)

   Skepticism and Raymond Carver's Literary Minimalism.

   Stanley Cavell and Literary Criticism;

   2008-05-09 - 2008-05-11.

  • Wittusen, Cato

   (2008)

   Making sense slowly.

   Backwards and Forward: Questions of Method;

   2008-02-15 - 2008-02-17.

 • Kunstnerisk produksjon
 • Kommersialisering
 • Cristin hovedlogo, Cristin current research information system in Norway