Charlotte Helen Haaland Hancock

Doktorgradsstipendiat i utdanningsvitenskap

Læringsmiljøsenteret, avd. Stavanger
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Nasjonalt senter for læringsmiljø og atferdsforskning
HG Q-260
Publikasjoner