Christophe Eward Kattouw

Førsteamanuensis i sykepleievitenskap/helsevitenskap

Det helsevitenskapelige fakultet
Avdeling for folkehelse

Bio

(home) health systems - long-term care services - resilience in healthcare - quality - safety - change management - evidence-based management - governance - organisational design - design-thinking - transformation - innovation - redesign - service design - co-design - co-creation - stakeholder involvement - co-production - "Higher order thinking" as a pedagogical approach

Publikasjoner
 • Vitenskapelige publikasjoner
 • Bøker og kapitler
 • Formidling
  • Kattouw, Christophe Eward

   (2024)

   Det foretrukne "tjenesteøkosystemet" for hjemmeboende borgere (67år+) - om de fikk bestemme . . .. Presentasjon av forskningsresultatene.

   Avdelingsmøte;

   2024-02-14.

  • Kattouw, Christophe Eward

   (2024)

   Det foretrukne "tjenesteøkosystemet" for hjemmeboende borgere (67år+) - om de fikk bestemme... (presentasjon av bakgrunn, metoder og funn).

   Avdelingssamling;

   2024-04-12.

  • Kattouw, Christophe Eward

   (2023)

   Det foretrukne "tjenesteøkosystemet" for hjemmeboende borgere (67år+) - om de fikk bestemme . . ..

   Presentasjon av forskningsresultatene;

   2023-11-23.

  • Kattouw, Christophe Eward

   (2022)

   Design- & systemtenkning ved utvikling av helsetjenester.

   Ledermøte;

   2022-06-09.

  • Kattouw, Christophe Eward; Aase, Karina; Viksveen, Petter

   (2022)

   A person-centred and age-friendly service ecosystem for senior citizens: Stakeholder perspectives.

   6th Nordic Conference on Research in Patient Safety and Quality in Healthcare (NSQH);

   2022-09-28 - 2022-10-01.

  • Kattouw, Christophe Eward

   (2022)

   Co-design of the preferred service ecosystem for senior citizens to continue living at home.

   50% seminar;

   2022-02-11.

  • Kattouw, Christophe Eward

   (2022)

   Co-design of the preferred service ecosystem for senior citizens to continue living at home.

   SHARE fagseminar;

   2022-03-24 - 2022-03-25.

  • Kattouw, Christophe Eward

   (2021)

   Å oppdage eksamensfusk, hvorfor og hvordan?.

   Pedagogisk uke, Det helsevitenskapelige fakultet;

   2021-04-19.

  • Kattouw, Christophe Eward

   (2020)

   “Høyere OrdensTenkning” som pedagogisk tilnærming i opplæring og kvalitativt forskningsintervju .

   Heldagssamling;

   2020-10-13 - 2020-10-14.

  • Pentz, Benedicte; Kattouw, Christophe Eward; Wiig, Siri

   (2019)

   Tror hjemmesykepleien blir bedre dersom pasientene får være med å bestemme.

  • Kattouw, Christophe Eward; Dragsund, Helge; Gravdal, Lena Gundersby

   (2019)

   Eldre kan møte 110 ulike pleiere på et år.

  • Kattouw, Christophe Eward

   (2016)

   Organisering av hjemmesykepleie.

   Fagdag for hjemmetjenester og hjemmesykepleie - Organisering og samhandling internt og på tvers;

   2016-11-10.

 • Kunstnerisk produksjon
 • Kommersialisering
 • Cristin hovedlogo, Cristin current research information system in Norway