Christophe Eward Kattouw

Førsteamanuensis i sykepleievitenskap/helsevitenskap

Det helsevitenskapelige fakultet
Avdeling for folkehelse

Bio

(home) health systems - long-term care services - resilience in healthcare - quality - safety - change management - evidence-based management - governance - organisational design - design-thinking - transformation - innovation - redesign - service design - co-design - co-creation - stakeholder involvement - co-production - "Higher order thinking" as a pedagogical approach

Publikasjoner