Christopher Townsend

Førsteamanuensis II i bore- og brønnteknologi

Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet
Institutt for energiressurser
Publikasjoner