Cille Hagland Sevild

ekstern uten lønn

Det helsevitenskapelige fakultet
Avdeling for folkehelse
Follow me

Bio

Cille Sevild er fysioterapeut og prosjektleder Stavanger kommune. Hun disputerte for ph.d.-graden i helse og medisin ved Universitetet i Stavanger i 2021.