Cristian Tosa

Postdoktor i by- og regional planlegging

Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet
Institutt for sikkerhet, økonomi og planlegging
KE C-316
Publikasjoner