Publikasjoner
  • Vitenskapelige publikasjoner
  • Bøker og kapitler
    • Gjøtterud, Sigrid; Hiim, Hilde; Husebø, Dag; Jensen, Liv Helene

      (2020)

      Aksjonsforskning i Norge : Grunnlagstenkning forskerroller og bidrag til endring i ulike kontekster : volum 2.

      Cappelen Damm Akademisk.

      ISBN 9788202652296.

    • Igland, Mari-Ann; Skaftun, Atle; Husebø, Dag

      (2019)

      Ny hverdag? Literacy-praksiser i digitaliserte klasserom på ungdomstrinnet.

      Universitetsforlaget.

      ISBN 978-82-15-03160-6.

    • Gjøtterud, Sigrid; Hiim, Hilde; Husebø, Dag; Jensen, Liv Helene; Steen-Olsen, Tove Herborg; Stjernstrøm, Else

      (2017)

      Aksjonsforskning i Norge : teoretisk og empirisk mangfold .

      Cappelen Damm Akademisk.

      ISBN 9788202529819.

    • Husebø, Dag; Skeie, Geir

      (2016)

      Slutt på "Nytt på nytt"? Fra kristendomskunnskap til KRLE i skolefag og KRL til religionsstudier i studiefag. I: Skolehistorisk årbok for Rogaland 2016. Tema: Lærerutdanning i Rogaland.

      s.31-38.

    • Husebø, Dag

      (2013)

      Fagdidaktisk utprøving av en fortolkende kulturbevisst tilnærming til Religion, livssyn og etikk-undervisning. Om forholdet mellom teori og praksis i lærerutdanningsfaget og skolefaget RLE.

      Universitetet i Stavanger.

      ISBN 978-82-7644-536-7.

    • Hoel, Torlaug Løkensgard; Hanssen, Brit; Husebø, Dag

      (2012)

      Utdanningskvalitet og undervisningskvalitet under press?.

      Tapir Akademisk Forlag.

      ISBN 9788251928953.

    • Hoel, Torlaug Løkensgard; Hanssen, Brit; Husebø, Dag

      (2012)

      Utdanningskvalitet og undervisningskvalitet under press? Spenninger i høgere utdanning..

      Tapir Akademisk Forlag.

      ISBN 978-82-519-2895-3.

  • Formidling
    • Wallin, Patric; Erikson, Inger Carin; Husebø, Dag; Ferguson, Leila Eve; Isaksen, Robert; Mavroudi, Anna; Stalheim, Odd Rune

      (2022)

      Spenninger, nyanser og mangfold i universitets- og høgskole­pedagogikk.

      Khrono.no.

      ISSN 1894-8995.

    • Husebø, Dag

      (2022)

      Aksjonsforskningens mulighet i krevende og/eller velfungerende partnerskap.

      Partnerskap mellom skoler, barnehager og forskere - Muligheter og barrierer;

      2022-10-13 - 2022-10-14.

    • Thorsen, Olav; Husebø, Dag

      (2022)

      Kvalitet på veiledning av spesialistkandidater i allmennmedisin.

      Utposten.

      ISSN 0800-5680.

      Volum Utg 5.

    • Thorsen, Olav; Husebø, Dag

      (2022)

      Hvordan opplever ALIS-Vest veilederrollen?.

      Utposten.

      ISSN 0800-5680.

      Volum Utgave 6.

    • Husebø, Dag

      (2022)

      The use of Canvas as a digital mediating tool – Theory informed understandings influencing Canvas practices.

      The 9th Learning Forum;

      2022-10-25 - 2022-10-27.

    • Skeie, Geir; Johannessen, Øystein Lund; Husebø, Dag

      (2022)

      Outputs, Outcomes and Impact of doing AR in Communities of practice .

      CARN Conference 2022 - Changing Lives through Action Research;

      2022-10-28 - 2022-10-30.

    • Thorsen, Olav; Husebø, Dag

      (2022)

      Perspectives on quality in the education of specialist candidates in general practice/family medicine .

      22nd NORDIC CONGRESS OF GENERAL PRACTICE - On the Edge - General practice for future generations;

      2022-06-21 - 2022-06-23.

    • Husebø, Dag; Hiim, Hilde; Gjøtterud, Sigrid; Karlsen, James Tommy; Ludvigsen, Kristine; Grevle, Tessa Eriksen; Rubilar, Kristine Haugen; Holen, Rasa; Teigland, Oliva; Thorvaldsen, Tor

      (2022)

      National AR-network as grounds for building knowledge ecologies and democratization of academic communities .

      CARN Conference 2022 - Changing Lives through Action Research;

      2022-10-28 - 2022-10-30.

    • Husebø, Dag; Tungland, Inger Benny Espedal; Vathne, Runar

      (2022)

      NyTi - Universitetet i Stavangers veiledningsordning for nyansatte i vitenskapelige stillinger..

      Webinar;

      2022-09-28 - .

    • Eggen, Astrid; Husebø, Dag; Marshall, Timothy James

      (2021)

      Fremtidens europeiske universitet: Hva er det - og vil det bety for studenter og folk flest?.

      Podcasten Kvalitetstid - for deg som jobber med utdanning;

      2021-10-05.

    • Thorsen, Olav; Husebø, Dag

      (2021)

      Presentasjon KVALIS-studien - Beskrivelse av forskning og foreløpige funn.

      Nasjonal ALIS-konferanse;

      2021-10-21.

    • Gjøtterud, Sigrid; Hiim, Hilde; Husebø, Dag; Jensen, Liv Helene

      (2020)

      Innledning. I: Aksjonsforskning i Norge : Grunnlagstenkning forskerroller og bidrag til endring i ulike kontekster : volum 2.

      Cappelen Damm Akademisk.

      ISBN 9788202652296.

    • Husebø, Dag

      (2019)

      Digitalisering i sektoren – status og planer - nasjonalt og lokalt .

      Arkitektur og planer for digitalisert virksomhetsstyring;

      2019-02-06.

    • Husebø, Dag

      (2019)

      Digital transformasjon – hvordan vil dette endre vår arbeidshverdag?.

      FFTA-vårkonferanse;

      2019-04-01 - 2019-04-02.

    • Husebø, Dag

      (2019)

      ECIU University.

      Nordic-French Seminar as part of EAIE conference ;

      2019-09-24 - 2019-09-27.

    • Husebø, Dag

      (2019)

      Inspirasjon til universitetsbyggere «in the making» .

      Enhetsamling - Avdeling for utdanningskvalitet og studieadministrasjon;

      2019-01-22 - 2019-01-23.

    • Husebø, Dag

      (2019)

      EAIE-debate European Universities.

      Paneldebatt;

      2019-09-24 - 2019-09-27.

    • Husebø, Dag

      (2018)

      Digital Campus 2017-2019.

      UHR-konferansen 2018;

      2018-11-21.

    • Husebø, Dag

      (2018)

      Digitalisering 2.0.

      Styreseminar ;

      2018-03-21 - 2018-03-22.

    • Husebø, Dag

      (2018)

      Kompetanse som ferskvare.

      Seminar for langtidsledige ingeniører;

      2018-03-09.

    • Husebø, Dag

      (2018)

      Action Research – What, Why, How and When?.

      Faglig bidrag PhD-forskerskole;

      2018-03-07.

    • Husebø, Dag

      (2018)

      UiS Digitale Campus.

      UHR økonomi og administrasjonsutvalg;

      2018-04-25 - 2018-04-26.

    • Husebø, Dag

      (2018)

      Behov for data i arbeidet med studiekvalitet.

      Digital virksomhetsstyring for UH-sektor;

      2018-01-03.

    • Husebø, Dag; Skaftun, Atle

      (2017)

      Digital hverdag i ungdomsskolen.

      Nordic Edge - EdTech;

      2017-09-26 - 2017-09-28.

    • Husebø, Dag

      (2017)

      Nettbrett gjer gutane betre.
    • Husebø, Dag

      (2017)

      Nettbrett gjer gutane betre.
    • Husebø, Dag; Njå, Morten; Holm, Silje Cathin; Håland, Esther

      (2017)

      Integrering av digitale verktøy i klasserommet – et spørsmål om tid, sammenheng og hensikt .

      Skriv! Les! 2017 Nordisk forskerkonferanse om skriving, lesing og literacy;

      2017-05-09 - 2017-05-11.

    • Husebø, Dag; Johannessen, Øystein Lund; Skeie, Geir

      (2017)

      Videregående elevers erfaringer med tros- og livssynsdialog – Hva kan kirken lære av forskning på dialog i skolen?.

      Nordisk dialogkonferanse;

      2017-04-24 - 2017-04-25.

    • Husebø, Dag; Johannessen, Øystein Lund; Skeie, Geir

      (2017)

      Dialogue in upper secondary school.

      Forskningskonferanse ;

      2017-06-12 - 2017-06-15.

    • Husebø, Dag; Nordmark, Ingvald

      (2017)

      Nettbrett gjer gutane betre.
    • Johannessen, Øystein Lund; Husebø, Dag; Skeie, Geir

      (2017)

      Dialogue in Religious Education and History and Philosophy in upper secondary school – Norway.

      Norsk religionspedagogisk Forskerforum;

      2017-11-30 - 2017-12-01.

    • Hanssen, Brit; Husebø, Dag; Moen, Vegard

      (2016)

      En studie av nytilsatte universitetslæreres læring og utvikling av profesjonskompetanse gjennom deltakelse i formelle undervisningsgrupper.

      Nasjonal nettverkskonferanse i universitets - og høgskolepedagogikk;

      2016-05-02 - 2016-05-04.

    • Husebø, Dag; Lund Johannessen, Øystein

      (2016)

      HEF i dialog.

      HEF - Vestlandsseminar 2016;

      2016-10-02.

    • Christ, Inge; Husebø, Dag

      (2016)

      Innovative teaching experiments in PBL.

      PBL in the World;

      2016-11-18.

    • Husebø, Dag; Bjørnevik, Torunn Helene; Tokheim Allaico, Ann Kristin

      (2016)

      Dialog i Religion og etikk-faget.

      Åpen fagdag;

      2016-11-15.

    • Skeie, Geir; Brömssen, Kerstin von; Husebø, Dag; Lund Johannessen, Øystein; Undseth Bakke, Sidsel

      (2016)

      Critical events challenging human rights and values as part of religious education.

      ISREV - International Seminar on Religious Education and Values;

      2016-07-31 - 2016-08-05.

    • Boyesen, Marit; Husebø, Dag

      (2016)

      Å lede læring med kvalitet.

      Khrono.no.

      ISSN 1894-8995.

    • Hanssen, Brit; Husebø, Dag; Moen, Vegard

      (2016)

      Slik kan studentene lære mer..

    • Skaftun, Atle; Husebø, Dag; Igland, Mari Ann

      (2016)

      Respons i ungdomsskolen. Erfaringer fra to års samarbeid.

      Årlig skoleledermøte;

      2016-06-23 - .

    • Skaftun, Atle; Igland, Mari-Ann; Husebø, Dag; Nøsen, Odin

      (2016)

      Respons i digitale klasserom.

      Utdanningskonferansen;

      2016-11-08.

    • Husebø, Dag; Nome, Sture

      (2015)

      Digitale kart i RLE.

      Skriv! Les! Den tredje nordiske forskerkonferansen om lesing, skriving og literacy;

      2015-05-18 - 2015-05-21.

    • Husebø, Dag; Nome, Sture

      (2015)

      The North East School.

      IAIMTE 2015;

      2015-06-03 - 2015-06-06.

    • Husebø, Dag; Nome, Sture

      (2015)

      Responspraksis med kvalitet og potensial for fagundervisning.

      Faglig seminar for lærere på ungdomstrinnet;

      2015-09-03.

    • Skaftun, Atle; Igland, Mari Ann; Husebø, Dag; Nygard, Arne Olav; Nome, Sture

      (2015)

      Digitalisering av klasserommet: Skriftkulturelle overgangspraksiser i ungdomsskolen.

      Skriv! Les! Den tredje nordiske forskerkonferansen om lesing, skriving og literacy;

      2015-05-18 - 2015-05-21.

    • Husebø, Dag; Skaftun, Atle

      (2015)

      Brytninger mellom teknologi og praksis i den digitaliserte ungdomsskolen.

      Forum for Utdanningsforsknig;

      2015-11-03 - .

    • Skaftun, Atle; Igland, Mari-Ann; Husebø, Dag; Nygard, Arne Olav; Nome, Sture

      (2015)

      Going digital: Transitional practices in secondary school classrooms. Symposium..

      IAIMTE 2015;

      2015-06-03 - 2015-06-06.

    • Husebø, Dag

      (2014)

      Forholdet mellom undervisning og læring. Individuell og kollektiv praksisutvikling.

      Fagdag;

      2014-10-22.

    • Husebø, Dag

      (2014)

      CARN-Norge gruppesesjon.

      CARN 2014;

      2014-10-29 - 2014-11-01.

    • Husebø, Dag

      (2014)

      Helhetlig, sammenhengende og eksplisitt lesedidaktisk praksis.

      Fagdag;

      2014-09-22.

    • Husebø, Dag

      (2014)

      Universelt utformet didaktikk – læringsprosesser for mangfold i høgere utdanning.

      Ta grep 2014;

      2014-10-24.

    • Hanssen, Brit; Husebø, Dag; Moen, Vegard

      (2014)

      Professionalizing newly employed scientific staff as teachers in higher education.

      The Eurpoean Conference on Educational Research 2014;

      2014-09-02 - 2014-09-05.

    • Rønneberg, Vibeke; Gourvennec, Aslaug Fodstad; Husebø, Dag; Mossige, Margunn; Uppstad, Per Henning; Staurseth, Hanne Egenæs

      (2013)

      Faglig lesing - lesing i fagene.

      Nasjonal konferanse ;

      2013-03-18 - 2013-03-19.

    • Husebø, Dag

      (2013)

      Intervensjonsstudier i lærerutdanningens- og skolens klasserom - Om makt og motmakt, ansvar og ansvarsfraskrivelser.

      NOLES;

      2013-10-16 - 2013-10-17.

    • Husebø, Dag; Hoem, Toril Frafjord

      (2013)

      Teachers and teacher educators understanding of their profession, the subjects they teach and their reading didactics.

      Collaborative Action Research Network CARN;

      2013-11-07 - 2013-11-09.

    • Husebø, Dag

      (2013)

      Endringer i religionsundervisning i Skandinavia.

      Vestlandsseminaret HEF;

      2013-09-27 - 2013-09-29.

    • Hoem, Toril Frafjord; Husebø, Dag; Nielsen, Ingrid

      (2013)

      Skolebasert kompetanseutvikling.

      Fagdag for lærere;

      2013-08-15.

    • Hanssen, Brit; Husebø, Dag

      (2013)

      Utdanningskvalitet og undervisningskvalitet under press?.

      Bokpresentasjon ;

      2013-01-15.

    • Husebø, Dag; Mathisen, Petter

      (2012)

      Utprøving og utforming av pedagogisk mentorskap for nyansatte - Betydningen av takt og utakt universitetspedagogisk samarbeid.

      NU 2012 - Gränslöst lärande, Gøteborg Universitet;

      2012-10-17 - 2012-10-19.

    • Husebø, Dag; Skeie, Geir; Johannessen, Øystein Lund

      (2012)

      Subject oriented Action Research in school and teacher education - Intentions and Outcome.

      CARN 2012;

      2012-11-23 - 2012-11-25.

    • Hanssen, Brit; Husebø, Dag

      (2012)

      " Å forelese er en ensom affære. jeg er sikker på at der fleste går inn i klasserommet med en sommerfugl eller to i magen (...) ".

      NU12 Gränslöst lärande;

      2012-10-17 - 2012-10-19.

    • Hanssen, Brit; Husebø, Dag

      (2012)

      Utdanningsledelse - utfordringer og muligheter sett fra UiS sitt ståsted.

      Nettverksseminar;

      2012-12-10 - 2012-12-11.

    • Husebø, Dag

      (2011)

      Makt og motmakt i et religionsdidaktisk aksjonsforskningsprosjekt.

      FOU i praksis;

      2011-04-26 - 2011-04-27.

    • Husebø, Dag

      (2011)

      Bridging theory and practice in RE teacher education.

      CARN;

      2011-11-04 - 2011-11-06.

    • Husebø, Dag

      (2010)

      Læring og praksisutvikling i en integrert, prosjesjonsrettet og forskningsbasert lærerutdanning.

      Religion og livssyn : Tidsskrift for religionslærerforeningen i Norge.

      ISSN 0802-8214.

      Volum 22.

      Hefte 1.

      s.29-36.

    • Husebø, Dag; Johannessen, Øystein Lund

      (2010)

      Solidarisk kunnskap, hva er det?.

      Åpen fagdag - UiS;

      2010-11-24.

    • Husebø, Dag; Johannessen, Øystein Lund

      (2010)

      ROM-prosjektet: Erfaringer og resultater fra et samarbeid mellom UiS og kommuner i Nord-Rogaland.

      Utdanning 2010;

      2010-11-08.

    • Husebø, Dag

      (2010)

      Participative trajectories in RE teacher training.

      ENRECA - The European Network for Religious Education in Europe through Contextual Approaches;

      2010-05-29 - 2010-06-03.

    • Husebø, Dag

      (2010)

      Praksisutvikling i utdanning av religionslærere.

      Stockholms universitet;

      2010-05-26.

    • Husebø, Dag

      (2010)

      Læring og praksisutvikling i et sosialt virksomhetssystem.

      Religion og livssyn : Tidsskrift for religionslærerforeningen i Norge.

      ISSN 0802-8214.

      Volum 22.

      Hefte 1.

      s.30-41.

    • Hanssen, Brit; Husebø, Dag

      (2010)

      Det tredje rommet.

      At lære at være lærer - professionen i læreruddannelsen;

      2010-05-05 - 2010-08-05.

    • Mjåtveit, Atle; Hanssen, Brit; Husebø, Dag; Melhus, Kjersti; Ree, Idar; Næsheim-Bjørkvik, Gro

      (2008)

      Er det mulig å skape en felles kunnskapsbase for lærerutdannere gjennom veiledning av nyutdannede lærere? Skolen - Den nyutdannede - Allmennlærerutdanningen - Lagkamerater eller motstandere?.

      10. Nordiske lærerutdannelseskongress;

      2008-05-21 - 2008-05-24.

    • Skeie, Geir; Husebø, Dag

      (2007)

      Religionsfag til besvær? Om KRL-faget, rettssaker og livet i klasserommet.

      Åpen fagdag, Universitetet i Stavanger;

      2007-11-28.

  • Kunstnerisk produksjon
    • Jensen, Ingeborg Marie; Choi-Natvik, Miriam Emilie; Eng, Anne-Lise; Løkkeberg, Stine Eileen Torp; Halvorsen, Lars Rune; Valan, Ingunn; Pedersen, Tor Henning Valnes; Husebø, Dag

      (2018)

      1. Hjelp, jeg er blitt student!.
    • Jensen, Ingeborg Marie; Choi-Natvik, Miriam Emilie; Eng, Anne-Lise; Løkkeberg, Stine Eileen Torp; Halvorsen, Lars Rune; Valan, Ingunn; Pedersen, Tor Henning Valnes; Husebø, Dag

      (2018)

      2. Akademiske ord og begreper for dummies.
  • Kommersialisering
  • Cristin hovedlogo, Cristin current research information system in Norway