Dag Husebø

Professor i universitetspedagogikk

Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Publikasjoner
 • Vitenskapelige publikasjoner
 • Bøker og kapitler
  • Gjøtterud, Sigrid; Hiim, Hilde; Husebø, Dag; Jensen, Liv Helene

   (2020)

   Aksjonsforskning i Norge : Grunnlagstenkning forskerroller og bidrag til endring i ulike kontekster : volum 2.

   Cappelen Damm Akademisk.

   ISBN 9788202652296.

  • Igland, Mari-Ann; Skaftun, Atle; Husebø, Dag

   (2019)

   Ny hverdag? Literacy-praksiser i digitaliserte klasserom på ungdomstrinnet.

   Universitetsforlaget.

   ISBN 978-82-15-03160-6.

  • Gjøtterud, Sigrid; Hiim, Hilde; Husebø, Dag; Jensen, Liv Helene; Steen-Olsen, Tove Herborg; Stjernstrøm, Else

   (2017)

   Aksjonsforskning i Norge : teoretisk og empirisk mangfold .

   Cappelen Damm Akademisk.

   ISBN 9788202529819.

  • Husebø, Dag; Skeie, Geir

   (2016)

   Slutt på "Nytt på nytt"? Fra kristendomskunnskap til KRLE i skolefag og KRL til religionsstudier i studiefag. I: Skolehistorisk årbok for Rogaland 2016. Tema: Lærerutdanning i Rogaland.

   s.31-38.

  • Husebø, Dag

   (2013)

   Fagdidaktisk utprøving av en fortolkende kulturbevisst tilnærming til Religion, livssyn og etikk-undervisning. Om forholdet mellom teori og praksis i lærerutdanningsfaget og skolefaget RLE.

   Universitetet i Stavanger.

   ISBN 978-82-7644-536-7.

  • Hoel, Torlaug Løkensgard; Hanssen, Brit; Husebø, Dag

   (2012)

   Utdanningskvalitet og undervisningskvalitet under press? Spenninger i høgere utdanning..

   Tapir Akademisk Forlag.

   ISBN 978-82-519-2895-3.

  • Hoel, Torlaug Løkensgard; Hanssen, Brit; Husebø, Dag

   (2012)

   Utdanningskvalitet og undervisningskvalitet under press?.

   Tapir Akademisk Forlag.

   ISBN 9788251928953.

 • Formidling
  • Vathne, Runar; Husebø, Dag; Tungland, Inger Benny Espedal

   (2024)

   NyTi - en veiledningsordning for og med nytilsatte lærere i UH-sektor.

   Veiledningskonferansen i Fredrikstad;

   2024-02-08 - 2024-02-09.

  • Tungland, Inger Benny Espedal; Velde, Kjersti Lønning; Husebø, Dag; Nordheim, Erlend

   (2023)

   Aksjonsforskning som tilnærming til partnerskap mellom universitet og universitetsbarnehage..

   NASJONALT NETTVERK FOR LÆRERUTDANNINGS OG UNIVERSITETSBARNEHAGER;

   2023-04-24.

  • Wallin, Patric; Erikson, Inger Carin; Husebø, Dag; Ferguson, Leila Eve; Isaksen, Robert; Mavroudi, Anna; Stalheim, Odd Rune

   (2022)

   Spenninger, nyanser og mangfold i universitets- og høgskole­pedagogikk.

   Khrono.no.

   ISSN 1894-8995.

  • Thorsen, Olav; Husebø, Dag

   (2022)

   Kvalitet på veiledning av spesialistkandidater i allmennmedisin.

   Utposten.

   ISSN 0800-5680.

   Volum Utg 5.

  • Thorsen, Olav; Husebø, Dag

   (2022)

   Hvordan opplever ALIS-Vest veilederrollen?.

   Utposten.

   ISSN 0800-5680.

   Volum Utgave 6.

  • Thorsen, Olav; Husebø, Dag

   (2022)

   Perspectives on quality in the education of specialist candidates in general practice/family medicine .

   22nd NORDIC CONGRESS OF GENERAL PRACTICE - On the Edge - General practice for future generations;

   2022-06-21 - 2022-06-23.

  • Husebø, Dag

   (2022)

   Aksjonsforskningens mulighet i krevende og/eller velfungerende partnerskap.

   Partnerskap mellom skoler, barnehager og forskere - Muligheter og barrierer;

   2022-10-13 - 2022-10-14.

  • Husebø, Dag; Hiim, Hilde; Gjøtterud, Sigrid; Karlsen, James Tommy; Ludvigsen, Kristine; Grevle, Tessa Eriksen; Rubilar, Kristine Haugen; Holen, Rasa; Teigland, Oliva; Thorvaldsen, Tor

   (2022)

   National AR-network as grounds for building knowledge ecologies and democratization of academic communities .

   CARN Conference 2022 - Changing Lives through Action Research;

   2022-10-28 - 2022-10-30.

  • Skeie, Geir; Johannessen, Øystein Lund; Husebø, Dag

   (2022)

   Outputs, Outcomes and Impact of doing AR in Communities of practice .

   CARN Conference 2022 - Changing Lives through Action Research;

   2022-10-28 - 2022-10-30.

  • Husebø, Dag

   (2022)

   The use of Canvas as a digital mediating tool – Theory informed understandings influencing Canvas practices.

   The 9th Learning Forum;

   2022-10-25 - 2022-10-27.

  • Husebø, Dag; Tungland, Inger Benny Espedal; Vathne, Runar

   (2022)

   NyTi - Universitetet i Stavangers veiledningsordning for nyansatte i vitenskapelige stillinger..

   Webinar;

   2022-09-28 - .

  • Eggen, Astrid; Husebø, Dag; Marshall, Timothy James

   (2021)

   Fremtidens europeiske universitet: Hva er det - og vil det bety for studenter og folk flest?.

   Podcasten Kvalitetstid - for deg som jobber med utdanning;

   2021-10-05.

  • Thorsen, Olav; Husebø, Dag

   (2021)

   Presentasjon KVALIS-studien - Beskrivelse av forskning og foreløpige funn.

   Nasjonal ALIS-konferanse;

   2021-10-21.

  • Gjøtterud, Sigrid; Hiim, Hilde; Husebø, Dag; Jensen, Liv Helene

   (2020)

   Innledning. I: Aksjonsforskning i Norge : Grunnlagstenkning forskerroller og bidrag til endring i ulike kontekster : volum 2.

   Cappelen Damm Akademisk.

   ISBN 9788202652296.

  • Husebø, Dag

   (2019)

   Digital transformasjon – hvordan vil dette endre vår arbeidshverdag?.

   FFTA-vårkonferanse;

   2019-04-01 - 2019-04-02.

  • Husebø, Dag

   (2019)

   Inspirasjon til universitetsbyggere «in the making» .

   Enhetsamling - Avdeling for utdanningskvalitet og studieadministrasjon;

   2019-01-22 - 2019-01-23.

  • Husebø, Dag

   (2019)

   Digitalisering i sektoren – status og planer - nasjonalt og lokalt .

   Arkitektur og planer for digitalisert virksomhetsstyring;

   2019-02-06.

  • Husebø, Dag

   (2019)

   ECIU University.

   Nordic-French Seminar as part of EAIE conference ;

   2019-09-24 - 2019-09-27.

  • Husebø, Dag

   (2019)

   EAIE-debate European Universities.

   Paneldebatt;

   2019-09-24 - 2019-09-27.

  • Husebø, Dag

   (2018)

   Behov for data i arbeidet med studiekvalitet.

   Digital virksomhetsstyring for UH-sektor;

   2018-01-03.

  • Husebø, Dag

   (2018)

   Action Research – What, Why, How and When?.

   Faglig bidrag PhD-forskerskole;

   2018-03-07.

  • Husebø, Dag

   (2018)

   Kompetanse som ferskvare.

   Seminar for langtidsledige ingeniører;

   2018-03-09.

  • Husebø, Dag

   (2018)

   Digitalisering 2.0.

   Styreseminar ;

   2018-03-21 - 2018-03-22.

  • Husebø, Dag

   (2018)

   UiS Digitale Campus.

   UHR økonomi og administrasjonsutvalg;

   2018-04-25 - 2018-04-26.

  • Husebø, Dag

   (2018)

   Digital Campus 2017-2019.

   UHR-konferansen 2018;

   2018-11-21.

  • Husebø, Dag; Njå, Morten; Holm, Silje Cathin; Håland, Esther

   (2017)

   Integrering av digitale verktøy i klasserommet – et spørsmål om tid, sammenheng og hensikt .

   Skriv! Les! 2017 Nordisk forskerkonferanse om skriving, lesing og literacy;

   2017-05-09 - 2017-05-11.

  • Husebø, Dag

   (2017)

   Nettbrett gjer gutane betre.

  • Husebø, Dag

   (2017)

   Nettbrett gjer gutane betre.

  • Husebø, Dag; Skaftun, Atle

   (2017)

   Digital hverdag i ungdomsskolen.

   Nordic Edge - EdTech;

   2017-09-26 - 2017-09-28.

  • Husebø, Dag; Johannessen, Øystein Lund; Skeie, Geir

   (2017)

   Dialogue in upper secondary school.

   Forskningskonferanse ;

   2017-06-12 - 2017-06-15.

  • Husebø, Dag; Johannessen, Øystein Lund; Skeie, Geir

   (2017)

   Videregående elevers erfaringer med tros- og livssynsdialog – Hva kan kirken lære av forskning på dialog i skolen?.

   Nordisk dialogkonferanse;

   2017-04-24 - 2017-04-25.

  • Johannessen, Øystein Lund; Husebø, Dag; Skeie, Geir

   (2017)

   Dialogue in Religious Education and History and Philosophy in upper secondary school – Norway.

   Norsk religionspedagogisk Forskerforum;

   2017-11-30 - 2017-12-01.

  • Husebø, Dag; Nordmark, Ingvald

   (2017)

   Nettbrett gjer gutane betre.

  • Hanssen, Brit; Husebø, Dag; Moen, Vegard

   (2016)

   En studie av nytilsatte universitetslæreres læring og utvikling av profesjonskompetanse gjennom deltakelse i formelle undervisningsgrupper.

   Nasjonal nettverkskonferanse i universitets - og høgskolepedagogikk;

   2016-05-02 - 2016-05-04.

  • Skaftun, Atle; Husebø, Dag; Igland, Mari Ann

   (2016)

   Respons i ungdomsskolen. Erfaringer fra to års samarbeid.

   Årlig skoleledermøte;

   2016-06-23 - .

  • Hanssen, Brit; Husebø, Dag; Moen, Vegard

   (2016)

   Slik kan studentene lære mer..

  • Skaftun, Atle; Igland, Mari-Ann; Husebø, Dag; Nøsen, Odin

   (2016)

   Respons i digitale klasserom.

   Utdanningskonferansen;

   2016-11-08.

  • Husebø, Dag; Bjørnevik, Torunn Helene; Tokheim Allaico, Ann Kristin

   (2016)

   Dialog i Religion og etikk-faget.

   Åpen fagdag;

   2016-11-15.

  • Skeie, Geir; Brömssen, Kerstin von; Husebø, Dag; Lund Johannessen, Øystein; Undseth Bakke, Sidsel

   (2016)

   Critical events challenging human rights and values as part of religious education.

   ISREV - International Seminar on Religious Education and Values;

   2016-07-31 - 2016-08-05.

  • Boyesen, Marit; Husebø, Dag

   (2016)

   Å lede læring med kvalitet.

   Khrono.no.

   ISSN 1894-8995.

  • Husebø, Dag; Lund Johannessen, Øystein

   (2016)

   HEF i dialog.

   HEF - Vestlandsseminar 2016;

   2016-10-02.

  • Christ, Inge; Husebø, Dag

   (2016)

   Innovative teaching experiments in PBL.

   PBL in the World;

   2016-11-18.

  • Skaftun, Atle; Igland, Mari-Ann; Husebø, Dag; Nygard, Arne Olav; Nome, Sture

   (2015)

   Going digital: Transitional practices in secondary school classrooms. Symposium..

   IAIMTE 2015;

   2015-06-03 - 2015-06-06.

  • Skaftun, Atle; Igland, Mari Ann; Husebø, Dag; Nygard, Arne Olav; Nome, Sture

   (2015)

   Digitalisering av klasserommet: Skriftkulturelle overgangspraksiser i ungdomsskolen.

   Skriv! Les! Den tredje nordiske forskerkonferansen om lesing, skriving og literacy;

   2015-05-18 - 2015-05-21.

  • Husebø, Dag; Nome, Sture

   (2015)

   Digitale kart i RLE.

   Skriv! Les! Den tredje nordiske forskerkonferansen om lesing, skriving og literacy;

   2015-05-18 - 2015-05-21.

  • Husebø, Dag; Nome, Sture

   (2015)

   The North East School.

   IAIMTE 2015;

   2015-06-03 - 2015-06-06.

  • Husebø, Dag; Nome, Sture

   (2015)

   Responspraksis med kvalitet og potensial for fagundervisning.

   Faglig seminar for lærere på ungdomstrinnet;

   2015-09-03.

  • Husebø, Dag; Skaftun, Atle

   (2015)

   Brytninger mellom teknologi og praksis i den digitaliserte ungdomsskolen.

   Forum for Utdanningsforsknig;

   2015-11-03 - .

  • Hanssen, Brit; Husebø, Dag; Moen, Vegard

   (2014)

   Professionalizing newly employed scientific staff as teachers in higher education.

   The Eurpoean Conference on Educational Research 2014;

   2014-09-02 - 2014-09-05.

  • Husebø, Dag

   (2014)

   Universelt utformet didaktikk – læringsprosesser for mangfold i høgere utdanning.

   Ta grep 2014;

   2014-10-24.

  • Husebø, Dag

   (2014)

   Helhetlig, sammenhengende og eksplisitt lesedidaktisk praksis.

   Fagdag;

   2014-09-22.

  • Husebø, Dag

   (2014)

   CARN-Norge gruppesesjon.

   CARN 2014;

   2014-10-29 - 2014-11-01.

  • Husebø, Dag

   (2014)

   Forholdet mellom undervisning og læring. Individuell og kollektiv praksisutvikling.

   Fagdag;

   2014-10-22.

  • Husebø, Dag

   (2013)

   Intervensjonsstudier i lærerutdanningens- og skolens klasserom - Om makt og motmakt, ansvar og ansvarsfraskrivelser.

   NOLES;

   2013-10-16 - 2013-10-17.

  • Husebø, Dag

   (2013)

   Endringer i religionsundervisning i Skandinavia.

   Vestlandsseminaret HEF;

   2013-09-27 - 2013-09-29.

  • Husebø, Dag; Hoem, Toril Frafjord

   (2013)

   Teachers and teacher educators understanding of their profession, the subjects they teach and their reading didactics.

   Collaborative Action Research Network CARN;

   2013-11-07 - 2013-11-09.

  • Hoem, Toril Frafjord; Husebø, Dag; Nielsen, Ingrid

   (2013)

   Skolebasert kompetanseutvikling.

   Fagdag for lærere;

   2013-08-15.

  • Rønneberg, Vibeke; Gourvennec, Aslaug Fodstad; Husebø, Dag; Mossige, Margunn; Uppstad, Per Henning; Staurseth, Hanne Egenæs

   (2013)

   Faglig lesing - lesing i fagene.

   Nasjonal konferanse ;

   2013-03-18 - 2013-03-19.

  • Hanssen, Brit; Husebø, Dag

   (2013)

   Utdanningskvalitet og undervisningskvalitet under press?.

   Bokpresentasjon ;

   2013-01-15.

  • Hanssen, Brit; Husebø, Dag

   (2012)

   " Å forelese er en ensom affære. jeg er sikker på at der fleste går inn i klasserommet med en sommerfugl eller to i magen (...) ".

   NU12 Gränslöst lärande;

   2012-10-17 - 2012-10-19.

  • Husebø, Dag; Mathisen, Petter

   (2012)

   Utprøving og utforming av pedagogisk mentorskap for nyansatte - Betydningen av takt og utakt universitetspedagogisk samarbeid.

   NU 2012 - Gränslöst lärande, Gøteborg Universitet;

   2012-10-17 - 2012-10-19.

  • Husebø, Dag; Skeie, Geir; Johannessen, Øystein Lund

   (2012)

   Subject oriented Action Research in school and teacher education - Intentions and Outcome.

   CARN 2012;

   2012-11-23 - 2012-11-25.

  • Hanssen, Brit; Husebø, Dag

   (2012)

   Utdanningsledelse - utfordringer og muligheter sett fra UiS sitt ståsted.

   Nettverksseminar;

   2012-12-10 - 2012-12-11.

  • Husebø, Dag

   (2011)

   Makt og motmakt i et religionsdidaktisk aksjonsforskningsprosjekt.

   FOU i praksis;

   2011-04-26 - 2011-04-27.

  • Husebø, Dag

   (2011)

   Bridging theory and practice in RE teacher education.

   CARN;

   2011-11-04 - 2011-11-06.

  • Husebø, Dag; Johannessen, Øystein Lund

   (2010)

   ROM-prosjektet: Erfaringer og resultater fra et samarbeid mellom UiS og kommuner i Nord-Rogaland.

   Utdanning 2010;

   2010-11-08.

  • Husebø, Dag; Johannessen, Øystein Lund

   (2010)

   Solidarisk kunnskap, hva er det?.

   Åpen fagdag - UiS;

   2010-11-24.

  • Husebø, Dag

   (2010)

   Læring og praksisutvikling i et sosialt virksomhetssystem.

   Religion og livssyn : Tidsskrift for religionslærerforeningen i Norge.

   ISSN 0802-8214.

   Volum 22.

   Hefte 1.

   s.30-41.

  • Husebø, Dag

   (2010)

   Participative trajectories in RE teacher training.

   ENRECA - The European Network for Religious Education in Europe through Contextual Approaches;

   2010-05-29 - 2010-06-03.

  • Husebø, Dag

   (2010)

   Praksisutvikling i utdanning av religionslærere.

   Stockholms universitet;

   2010-05-26.

  • Hanssen, Brit; Husebø, Dag

   (2010)

   Det tredje rommet.

   At lære at være lærer - professionen i læreruddannelsen;

   2010-05-05 - 2010-08-05.

  • Husebø, Dag

   (2010)

   Læring og praksisutvikling i en integrert, prosjesjonsrettet og forskningsbasert lærerutdanning.

   Religion og livssyn : Tidsskrift for religionslærerforeningen i Norge.

   ISSN 0802-8214.

   Volum 22.

   Hefte 1.

   s.29-36.

  • Mjåtveit, Atle; Hanssen, Brit; Husebø, Dag; Melhus, Kjersti; Ree, Idar; Næsheim-Bjørkvik, Gro

   (2008)

   Er det mulig å skape en felles kunnskapsbase for lærerutdannere gjennom veiledning av nyutdannede lærere? Skolen - Den nyutdannede - Allmennlærerutdanningen - Lagkamerater eller motstandere?.

   10. Nordiske lærerutdannelseskongress;

   2008-05-21 - 2008-05-24.

  • Skeie, Geir; Husebø, Dag

   (2007)

   Religionsfag til besvær? Om KRL-faget, rettssaker og livet i klasserommet.

   Åpen fagdag, Universitetet i Stavanger;

   2007-11-28.

 • Kunstnerisk produksjon
  • Jensen, Ingeborg Marie; Choi-Natvik, Miriam Emilie; Eng, Anne-Lise; Løkkeberg, Stine Eileen Torp; Halvorsen, Lars Rune; Valan, Ingunn; Pedersen, Tor Henning Valnes; Husebø, Dag

   (2018)

   1. Hjelp, jeg er blitt student!.

  • Jensen, Ingeborg Marie; Choi-Natvik, Miriam Emilie; Eng, Anne-Lise; Løkkeberg, Stine Eileen Torp; Halvorsen, Lars Rune; Valan, Ingunn; Pedersen, Tor Henning Valnes; Husebø, Dag

   (2018)

   2. Akademiske ord og begreper for dummies.

 • Kommersialisering
 • Cristin hovedlogo, Cristin current research information system in Norway