Dagmar Strohmeier

Professor II

University of Applied Sciences Upper Austria, Østerrike
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Nasjonalt senter for læringsmiljø og atferdsforskning