Dagmar Strohmeier

Professor II i psykologi

University of Applied Sciences Upper Austria, Østerrike
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Nasjonalt senter for læringsmiljø og atferdsforskning
Publikasjoner