Hopp til hovedinnhold
Publications
 • Vitenskapelige publikasjoner
  • Øvrebø, Line Johanne; Dyrstad, Dagrunn Nåden; Hansen, Britt Sætre

   (2021)

   Assessment methods and tools to evaluate postgraduate critical care nursing students' competence in clinical placement: An integrative review.

   Nurse Education in Practice

   ISSN 1471-5953.

   Volum 58.

   DOI: 10.1016/j.nepr.2021.103258

  • Dyrstad, Dagrunn Nåden; Bodsberg, Kristin Glenna; Søiland, Malene; Bergesen, Åse Undersrud; Urstad, Kristin Hjorthaug

   (2021)

   Value of Simulating Holistic Nursing Care: A Quantitative Study.

   Clinical Simulation in Nursing

   ISSN 1876-1399.

   Volum 54.

   s.113-120.

   DOI: 10.1016/j.ecns.2021.02.002

  • Tjoflåt, Ingrid; Brandeggen, Tone Knutsen; Standberg, Ellen Synnøve; Dyrstad, Dagrunn Nåden; Husebø, Sissel Iren Eikeland

   (2018)

   Norwegian nursing students' evaluation of vSim® for Nursing.

   Advances in Simulation

   ISSN 2059-0628.

   Volum 3.

   Hefte 10.

   DOI: 10.1186/s41077-018-0070-9

  • Dyrstad, Dagrunn Nåden; Storm, Marianne

   (2017)

   The Role of Next of Kin in Care Transitions. I: Researching quality in care transitions : international perspectives.

   Palgrave Macmillan

   ISBN 978-3-319-62345-0.

   s.87-101.

   DOI: 10.1007/978-3-319-62346-7_5

  • Laugaland, Kristin Alstveit; Dyrstad, Dagrunn Nåden; Aase, Karina

   (2017)

   Studying complex care transitions from a qualitative perspective. I: Researching quality in care transitions : international perspectives.

   Palgrave Macmillan

   ISBN 978-3-319-62345-0.

   s.31-48.

   DOI: 10.1007/978-3-319-62346-7_2

  • Dyrstad, Dagrunn Nåden; Storm, Marianne

   (2016)

   Interprofessional simulation to improve patient participation in transitional care.

   Scandinavian Journal of Caring Sciences

   ISSN 0283-9318.

   Volum 31.

   Hefte 2.

   s.273-284.

   DOI: 10.1111/scs.12341

  • Dyrstad, Dagrunn Nåden; Laugaland, Kristin A; Storm, Marianne

   (2015)

   An observational study of older patients' participation in hospital admission and discharge - exploring patient and next of kin perspectives.

   Journal of Clinical Nursing (JCN)

   ISSN 0962-1067.

   Volum 24.

   Hefte 11-12.

   s.1693-1706.

   DOI: 10.1111/jocn.12773

  • Dyrstad, Dagrunn Nåden; Testad, Ingelin; Storm, Marianne

   (2015)

   Older patients’ participation in hospital admissions through the emergency department: an interview study of healthcare professionals.

   BMC Health Services Research

   ISSN 1472-6963.

   Volum 15.

   Hefte October.

   DOI: 10.1186/s12913-015-1136-1

  • Dyrstad, Dagrunn Nåden

   (2015)

   Tiltak for økt pasientinvolvering. I: Pasientsikkerhet teori og praksis.

   Universitetsforlaget

   ISBN 9788215024813.

   s.263-274.

  • Storm, Marianne; Groene, Oliver; Testad, Ingelin; Dyrstad, Dagrunn Nåden; Heskestad, Randi Nisja; Aase, Karina

   (2014)

   Quality and safety in the transitional care of the elderly (phase 2): the study protocol of a quasi-experimental intervention study for a cross-level educational program.

   BMJ Open

   ISSN 2044-6055.

   Volum 4.

   Hefte 7.

   s.1-9.

   DOI: 10.1136/bmjopen-2014-005962

  • Storm, Marianne; Siemsen, Inger Margrete D; Laugaland, Kristin A; Dyrstad, Dagrunn Nåden; Aase, Karina

   (2014)

   Quality in transitional care of the elderly: Key challenges and relevant improvement measures.

   International Journal of Integrated Care (IJIC)

   ISSN 1568-4156.

   Volum 14.

   Hefte Apr–Jun.

   DOI: 10.5334/ijic.1194

  • Dyrstad, Dagrunn Nåden; Aase, Karina; Testad, Ingelin; Storm, Marianne

   (2014)

   A review of the literature on patient participation in transitions of the elderly.

   Cognition, Technology & Work

   ISSN 1435-5558.

   Volum 17.

   Hefte 1.

   s.15-34.

   DOI: 10.1007/s10111-014-0300-4

  • Aase, Karina; Laugaland, Kristin A; Dyrstad, Dagrunn Nåden; Storm, Marianne

   (2013)

   Quality and Safety in Transitional Care of the Elderly: The Study Protocol of a case study research design (Phase 1).

   BMJ Open

   ISSN 2044-6055.

   Hefte 3.

   DOI: 10.1136/bmjopen-2013-003506

  • Dyrstad, Dagrunn Nåden; Hansen, Britt Sætre; Gundersen, Evy Margrethe

   (2013)

   Factors that influence user satisfaction: tracheotomised home mechanical ventilation users' experiences.

   Journal of Clinical Nursing (JCN)

   ISSN 0962-1067.

   Volum 22.

   Hefte 3-4.

   s.331-338.

   DOI: 10.1111/j.1365-2702.2012.04304.x

 • Bøker og kapitler
  • Dyrstad, Dagrunn Nåden; VanDillen, Jeroen; Lavender, Tina

   (2019)

   Rapport fra opposisjonskomite for Paschal Francis Mdoes PhD avhandling: Improving Fetal Heart Rate Monitoring in Low Resource Settings.

  • Dyrstad, Dagrunn Nåden; Sandman, Per-Olof; Lohne, Vibeke

   (2019)

   Rapport fra opposisjonskomiteen til Kine Gjesdals PhD avhandling: Exploring experiences of chronic pain care from the perspectives of patients and nurses: A qualitative study.

  • Dyrstad, Dagrunn Nåden

   (2016)

   Patient participation in transitional care of older patients.

  • Dyrstad, Dagrunn Nåden

   (2012)

   PROSJEKTRAPPORT. Bruk av simulering som læringsmetode ved bachelor i sykepleie.

  • Dyrstad, Dagrunn Nåden

   (2009)

   Hjemmerespiratorbrukere og medvirkning. Brukernes erfaringer med innflytelse og medvirkning i planlegging og oppfølging av egen behandling, pleie og hjemmesituasjon.

 • Formidling
  • Tjoflåt, Ingrid; Brandeggen, Tone Knutsen; Strandberg, Ellen Synnøve; Dyrstad, Dagrunn Nåden; Husebø, Sissel Iren Eikeland

   (2019)

   Evaluation of vSim® for Nursing.

  • Dyrstad, Dagrunn Nåden; Aareskjold, Otto M.

   (2018)

   Kommunikasjon og samhandling i team.

  • Dyrstad, Dagrunn Nåden

   (2018)

   Brukermedvirkning og pasientperspektivet.

  • Dyrstad, Dagrunn Nåden; Qvindesland, Sigrun Anna

   (2018)

   KPT. Evaluere simuleringsbaserte effekter.

  • Dyrstad, Dagrunn Nåden

   (2018)

   Digital Tools for simulation.

  • Dyrstad, Dagrunn Nåden

   (2018)

   Hjerte- lungeredningskurs (DHLR og HHLR)ansatte Helsefakultetet, UiS.

  • Dyrstad, Dagrunn Nåden

   (2017)

   Pasientmedvirkning ved overføring av eldre.

  • Dyrstad, Dagrunn Nåden

   (2017)

   Simulation as a tool for collaboration between the hospital and municipal Healthcare services.

  • Dyrstad, Dagrunn Nåden

   (2017)

   Blir eldre pasientar tatt med i avgjerder knytt til innlegging og utskriving?.

  • Dyrstad, Dagrunn Nåden

   (2017)

   Pasientmedvirkning i overføring av eldre.

  • Dyrstad, Dagrunn Nåden

   (2017)

   Brukermedvirkning i forbedringsarbeid, på system og individnivå.

  • Aase, Karina; Aase, Ingunn; Haraldseid, Cecilie; Dyrstad, Dagrunn Nåden; Guise, Veslemøy; Husebø, Sissel Iren Eikeland; Tjoflåt, Ingrid

   (2017)

   Hva menes med effektiv utdanning og implementering? Utvalgte forskningsresultater fra SHARE.

  • Dyrstad, Dagrunn Nåden; Bodsberg, Kristin Glenna

   (2017)

   Simuleringsaktiviteter ved Institutt for helsefag, UiS.

  • Dyrstad, Dagrunn Nåden

   (2017)

   Pasientmedvirkning ved inn- og utskrivelse av sykehus.

  • Dyrstad, Dagrunn Nåden

   (2017)

   Hjerte- lungeredningskurs (DHLR) for ansatte ved institutt for helsefag, UiS, uten helsefagutdanning.

  • Dyrstad, Dagrunn Nåden

   (2017)

   Brukermedvirkning for bedre samhandling og behandlingskvalitet.

  • Dyrstad, Dagrunn Nåden

   (2017)

   ABCDE, nøkkelen til systematisk pasientobservasjon.

  • Dyrstad, Dagrunn Nåden; Storm, Marianne

   (2017)

   Pasientmedvirkning ved overføring av eldre.

  • Dyrstad, Dagrunn Nåden

   (2017)

   Hjerte- lungeredning for helsepersonell (HHLR).

  • Dyrstad, Dagrunn Nåden

   (2016)

   Macquarie University, Australia - Patient participation in transitional care of older patients.

  • Dyrstad, Dagrunn Nåden

   (2015)

   Pasientmedvirkning i overføring av gamle pasienter.

  • Dyrstad, Dagrunn Nåden

   (2015)

   Kvalitet og sikkerhet i overføring av eldre pasienter.

  • Dyrstad, Dagrunn Nåden

   (2014)

   Eldre pasienter, en kasteball i helsesystemet.

  • Dyrstad, Dagrunn Nåden

   (2014)

   Sykepleie ved hjerte- og karsykdom.

  • Dyrstad, Dagrunn Nåden

   (2014)

   Sykepleie ved alvorlig respirasjonssvikt.

  • Dyrstad, Dagrunn Nåden

   (2014)

   Nursing care for critically ill patients with respiratory failure.

  • Storm, Marianne; Dyrstad, Dagrunn Nåden; Aase, Karina

   (2014)

   "Møteplassen" - en tverrprofesjonell arena for kvalitet og sikkerhet i overføringer av eldre.

  • Dyrstad, Dagrunn Nåden; Storm, Marianne

   (2014)

   Development of healthcare professionals’ competencies in supporting elderly patients’ participation in transitional care.

  • Dyrstad, Dagrunn Nåden

   (2014)

   Helseprosjekt Etiopia.

  • Wiig, Siri; Guise, Veslemøy; Storm, Marianne; Husebø, Sissel Eikeland; schibevåg, lene; Hansen, Britt Sætre; Aase, Karina; Heskestad, Randi Nisja; Haraldseid, Cecilie; Dyrstad, Dagrunn Nåden

   (2014)

   Status on Nordic research on patient safety and quailty in healthcare and suggestions for future research.

  • Dyrstad, Dagrunn Nåden

   (2014)

   Ventilator Assessment.

  • Storm, Marianne; Laugaland, Kristin A; Dyrstad, Dagrunn Nåden; Aase, Karina

   (2013)

   Setting the scene for supporting quality in transitional care of the elderly: An analysis of the current situation in two Norwegian hospital regions.

  • Dyrstad, Dagrunn Nåden; Laugaland, Kristin A; Storm, Marianne

   (2013)

   Elderly patients' participation in transitional care.

  • Laugaland, Kristin A; Dyrstad, Dagrunn Nåden

   (2013)

   Samhandling på tvers av spesialist-og primærhelsetjenesten.

  • Dyrstad, Dagrunn Nåden

   (2013)

   Hvordan skjer pasientinvolveringen?.

  • Storm, Marianne; Dyrstad, Dagrunn Nåden; Aase, Karina

   (2012)

   A review of patient-oriented care models as applied in transitional care of the elderly.

  • Dyrstad, Dagrunn Nåden

   (2012)

   Bruk av simulering som læringsmetode ved bachelor i sykepleie.

  • Dyrstad, Dagrunn Nåden; Gundersen, Evy Margrethe; Hansen, Britt Sætre

   (2012)

   The importance of competence within technical and non-technical skills. Tracheotomized home mechanical ventilation users' experiences.

  • Dyrstad, Dagrunn Nåden; Aase, Karina; Laugaland, Kristin A

   (2012)

   Kvalitet og sikkerhet i overganger mellom spesialist- og primærhelsetjeneste: samhandling, sårbarhet og pasientperspektivet.

  • Dyrstad, Dagrunn Nåden

   (2012)

   Samhandling sett fra brukerens perspektiv.

 • Kunstnerisk produksjon
  • Dyrstad, Dagrunn Nåden

   (2019)

   Avansert hjerte- lungeredning (AHLR) sertifisering av masterstudenter i anestestesi-, intensiv- og operasjonssykepleie. Godkjent av Norsk Resusitasjonsråd (NRR).

  • Dyrstad, Dagrunn Nåden

   (2019)

   Temadag studentveiledere - simulering.

  • Dyrstad, Dagrunn Nåden

   (2018)

   Tverrfaglig simuleringsdag ved Masteremne i Profesjonsveiledning, UiS.

  • Dyrstad, Dagrunn Nåden; Storm, Marianne; Aase, Karina

   (2013)

   Pasientperspektivet i overføring av eldre.

 • Kommersialisering
 • Cristin hovedlogo, Cristin current research information system in Norway