Publikasjoner
 • Vitenskapelige publikasjoner
 • Bøker og kapitler
  • Dyrstad, Dagrunn Nåden; Sandman, Per-Olof; Lohne, Vibeke

   (2019)

   Rapport fra opposisjonskomiteen til Kine Gjesdals PhD avhandling: Exploring experiences of chronic pain care from the perspectives of patients and nurses: A qualitative study.

   Universitetet i Stavanger.

  • Dyrstad, Dagrunn Nåden; VanDillen, Jeroen; Lavender, Tina

   (2019)

   Rapport fra opposisjonskomite for Paschal Francis Mdoes PhD avhandling: Improving Fetal Heart Rate Monitoring in Low Resource Settings.

   Universitetet i Stavanger.

  • Dyrstad, Dagrunn Nåden

   (2016)

   Patient participation in transitional care of older patients.

   Universitetet i Stavanger.

  • Dyrstad, Dagrunn Nåden

   (2014)

   Sykepleie ved alvorlig respirasjonssvikt.

  • Dyrstad, Dagrunn Nåden

   (2014)

   Sykepleie ved hjerte- og karsykdom.

  • Dyrstad, Dagrunn Nåden

   (2012)

   PROSJEKTRAPPORT. Bruk av simulering som læringsmetode ved bachelor i sykepleie.

   Universitetet i Stavanger.

  • Dyrstad, Dagrunn Nåden

   (2009)

   Hjemmerespiratorbrukere og medvirkning. Brukernes erfaringer med innflytelse og medvirkning i planlegging og oppfølging av egen behandling, pleie og hjemmesituasjon.

   Universitetet i Stavanger.

 • Formidling
  • Øvrebø, Line Johanne; Dyrstad, Dagrunn Nåden; Johansen, Edda Aslaug; Hansen, Britt Sætre

   (2023)

   Vi trenger felles kriterier for å sikre mest mulig lik kompetanse hos intensivsykepleiere. .

   Dagens medisin.

   ISSN 1501-4290.

  • Larsen, Bente Hamre; Storm, Marianne; Dyrstad, Dagrunn Nåden; Falkenberg, Helle Kristine; Dieckmann, Gerhard Peter

   (2023)

   Tverrprofesjonell simuleringstrening for systematisk og helsefremmende kartlegging av eldre hjemmeboende .

   Helsetjenesteforskningskonferanse 2023;

   2023-11-02 - 2023-11-03.

  • Folkvord, Synnøve Mari Eidsvik; Gjesdal, Kine; Furskog-Risa, Christina; Mykkeltveit, Ida Helene; Lyngset, Jorunn; Dyrstad, Dagrunn Nåden

   (2022)

   Poster ID:611 Simulation in a hybrid supervision course to strengthen supervisors’ skills in relational competence .

   NETNEP;

   2022-10-19 - 2022-10-22.

  • Dyrstad, Dagrunn Nåden; Folkvord, Synnøve Eidsvik; Mykkeltveit, Ida Helene; Furskog-Risa, Christina; Lyngset, Jorunn Flaten; Mordt, Petter; Vogler, Fransizka; Gjesdal, Kine

   (2022)

   Evaluation of an innovative hybrid supervision course aimed at increasing supervisor competence at a nursing specialist and midwifery level: A multimethod qualitative study .

   NETNEP 2022;

   2022-10-19 - 2022-10-22.

  • Tjoflåt, Ingrid; Brandeggen, Tone Knutsen; Strandberg, Ellen Synnøve; Dyrstad, Dagrunn Nåden; Husebø, Sissel Iren Eikeland

   (2019)

   Evaluation of vSim® for Nursing.

   8th International Clinical Skills Conference 2019;

   2019-05-19 - 2019-05-22.

  • Dyrstad, Dagrunn Nåden

   (2018)

   Brukermedvirkning og pasientperspektivet.

   Fagdag i Geriatri, NSF;

   2018-05-31.

  • Dyrstad, Dagrunn Nåden

   (2018)

   Hjerte- lungeredningskurs (DHLR og HHLR)ansatte Helsefakultetet, UiS.

   Sertifisering i hjerte- lungeredning;

   2018-06-06.

  • Dyrstad, Dagrunn Nåden; Aareskjold, Otto M.

   (2018)

   Kommunikasjon og samhandling i team.

   Undervisning master i anestesi- intensiv- og operasjonssykepleie;

   2018-08-22.

  • Dyrstad, Dagrunn Nåden

   (2018)

   Digital Tools for simulation.

   Undervisning;

   2018-09-05.

  • Dyrstad, Dagrunn Nåden; Qvindesland, Sigrun Anna

   (2018)

   KPT. Evaluere simuleringsbaserte effekter.

   MedSim Norge 2018;

   2018-04-09 - 2018-04-10.

  • Dyrstad, Dagrunn Nåden

   (2017)

   Blir eldre pasientar tatt med i avgjerder knytt til innlegging og utskriving?.

   Kvalitetskonferansen 2017;

   2017-03-29 - 2017-03-30.

  • Dyrstad, Dagrunn Nåden

   (2017)

   Pasientmedvirkning i overføring av eldre.

   Invitert til presentasjon av PhD-avhandling;

   2017-05-12.

  • Dyrstad, Dagrunn Nåden

   (2017)

   Pasientmedvirkning ved overføring av eldre.

   Pensjonistforeningen ved SUS;

   2017-02-01.

  • Dyrstad, Dagrunn Nåden

   (2017)

   Pasientmedvirkning ved inn- og utskrivelse av sykehus.

   Norsk Sykepleierforbund, Faggruppe for lungesykepleiere. 'Pust fremover';

   2017-04-28.

  • Dyrstad, Dagrunn Nåden

   (2017)

   Simulation as a tool for collaboration between the hospital and municipal Healthcare services.

   ECIU, Masterclass;

   2017-06-01 - 2017-06-02.

  • Dyrstad, Dagrunn Nåden; Bodsberg, Kristin Glenna

   (2017)

   Simuleringsaktiviteter ved Institutt for helsefag, UiS.

   Faglig seminar Lindesnes;

   2017-06-08.

  • Dyrstad, Dagrunn Nåden

   (2017)

   Hjerte- lungeredning for helsepersonell (HHLR).

   Hjerte- lungeredningskurs for ansatte ved institutt for helsefag;

   2017-05-15 - 2017-05-19.

  • Dyrstad, Dagrunn Nåden

   (2017)

   Hjerte- lungeredningskurs (DHLR) for ansatte ved institutt for helsefag, UiS, uten helsefagutdanning.

   Hjerte- lungeredningskurs (DHLR) for ansatte uten helsefagutdanning;

   2017-06-21.

  • Dyrstad, Dagrunn Nåden; Storm, Marianne

   (2017)

   Pasientmedvirkning ved overføring av eldre.

   Fagdag Finnøy Kommune;

   2017-03-06.

  • Dyrstad, Dagrunn Nåden

   (2017)

   Brukermedvirkning for bedre samhandling og behandlingskvalitet.

   Extrastiftelsens Forskningsseminar;

   2017-10-17.

  • Dyrstad, Dagrunn Nåden

   (2017)

   Brukermedvirkning i forbedringsarbeid, på system og individnivå.

   Læringsnettverk for utvikling av gode pasientforløp - Rogaland;

   2017-09-21.

  • Dyrstad, Dagrunn Nåden

   (2017)

   ABCDE, nøkkelen til systematisk pasientobservasjon.

   ABCDE, systematisk observasjon og kommunkasjon i kommunehelsetjenesten;

   2017-09-20.

  • Aase, Karina; Aase, Ingunn; Haraldseid, Cecilie; Dyrstad, Dagrunn Nåden; Guise, Veslemøy; Husebø, Sissel Iren Eikeland; Tjoflåt, Ingrid

   (2017)

   Hva menes med effektiv utdanning og implementering? Utvalgte forskningsresultater fra SHARE.

   SAFER Julesymposium;

   2017-12-15.

  • Dyrstad, Dagrunn Nåden

   (2016)

   Macquarie University, Australia - Patient participation in transitional care of older patients.

   Faglig presentasjon;

   2016-02-02.

  • Dyrstad, Dagrunn Nåden

   (2015)

   Pasientmedvirkning i overføring av gamle pasienter.

   Prekonferanse Helsefaglig Forskning Helse Vest;

   2015-10-29.

  • Dyrstad, Dagrunn Nåden

   (2015)

   Kvalitet og sikkerhet i overføring av eldre pasienter.

   NSF Fagkonferanse - Faggruppe for sykepleiere med interesse for ortopedi;

   2015-04-19.

  • Dyrstad, Dagrunn Nåden

   (2014)

   Helseprosjekt Etiopia.

  • Dyrstad, Dagrunn Nåden

   (2014)

   Eldre pasienter, en kasteball i helsesystemet.

   Forsker Grand Prix;

   2014-09-18.

  • Dyrstad, Dagrunn Nåden

   (2014)

   Nursing care for critically ill patients with respiratory failure.

   Trauma Care Ethiopia - Critical Care Nurse education;

   2014-11-03 - 2014-11-05.

  • Dyrstad, Dagrunn Nåden

   (2014)

   Ventilator Assessment.

   Critical Care Nurse education;

   2014-11-06 - .

  • Dyrstad, Dagrunn Nåden; Storm, Marianne

   (2014)

   Development of healthcare professionals’ competencies in supporting elderly patients’ participation in transitional care.

   3rd Nordic Conference on Research in Patient Safety and Quality in Healthcare;

   2014-10-02 - 2014-10-03.

  • Storm, Marianne; Dyrstad, Dagrunn Nåden; Aase, Karina

   (2014)

   "Møteplassen" - en tverrprofesjonell arena for kvalitet og sikkerhet i overføringer av eldre.

   Fagseminar;

   2014-11-19.

  • Wiig, Siri; Guise, Veslemøy; Storm, Marianne; Husebø, Sissel Eikeland; schibevåg, lene; Hansen, Britt Sætre; Aase, Karina; Heskestad, Randi Nisja; Haraldseid, Cecilie; Dyrstad, Dagrunn Nåden

   (2014)

   Status on Nordic research on patient safety and quailty in healthcare and suggestions for future research.

   Preconference workshop - NSQH 2014;

   2014-10-01 - .

  • Storm, Marianne; Laugaland, Kristin A; Dyrstad, Dagrunn Nåden; Aase, Karina

   (2013)

   Setting the scene for supporting quality in transitional care of the elderly: An analysis of the current situation in two Norwegian hospital regions.

   Oslo2013 - 38th world hospital congress;

   2013-06-18 - 2013-06-20.

  • Laugaland, Kristin A; Dyrstad, Dagrunn Nåden

   (2013)

   Samhandling på tvers av spesialist-og primærhelsetjenesten.

   Fagdag tasta sykehjem;

   2013-12-05.

  • Dyrstad, Dagrunn Nåden; Laugaland, Kristin A; Storm, Marianne

   (2013)

   Elderly patients' participation in transitional care.

   World Hospital Congress, Oslo 2013;

   2013-06-18 - 2013-06-20.

  • Dyrstad, Dagrunn Nåden

   (2013)

   Hvordan skjer pasientinvolveringen?.

   Møteplassen. Et møte mellom sykehus og kommune;

   2013-11-06.

  • Dyrstad, Dagrunn Nåden

   (2012)

   Samhandling sett fra brukerens perspektiv.

   Regional konferanse for eldremedisin i Vest, Stavanger 29.-31.05.12;

   2012-05-31.

  • Dyrstad, Dagrunn Nåden; Aase, Karina; Laugaland, Kristin A

   (2012)

   Kvalitet og sikkerhet i overganger mellom spesialist- og primærhelsetjeneste: samhandling, sårbarhet og pasientperspektivet.

   Fagdag ortopedisk avdeling;

   2012-10-25.

  • Dyrstad, Dagrunn Nåden; Gundersen, Evy Margrethe; Hansen, Britt Sætre

   (2012)

   The importance of competence within technical and non-technical skills. Tracheotomized home mechanical ventilation users' experiences.

   Norsk Sykepleierforbunds 100 års jubileum;

   2012-09-24 - 2012-09-26.

  • Storm, Marianne; Dyrstad, Dagrunn Nåden; Aase, Karina

   (2012)

   A review of patient-oriented care models as applied in transitional care of the elderly.

   2nd Nordic Conference on Research in Patient Safety and Quality in Healthcare ;

   2012-03-06 - 2012-03-07.

  • Dyrstad, Dagrunn Nåden

   (2012)

   Bruk av simulering som læringsmetode ved bachelor i sykepleie.

   Læring av praktiske ferdigheter;

   2012-03-19 - 2012-03-20.

 • Kunstnerisk produksjon
  • Dyrstad, Dagrunn Nåden

   (2019)

   Avansert hjerte- lungeredning (AHLR) sertifisering av masterstudenter i anestestesi-, intensiv- og operasjonssykepleie. Godkjent av Norsk Resusitasjonsråd (NRR).

  • Dyrstad, Dagrunn Nåden

   (2019)

   Temadag studentveiledere - simulering.

  • Dyrstad, Dagrunn Nåden

   (2018)

   Tverrfaglig simuleringsdag ved Masteremne i Profesjonsveiledning, UiS.

  • Dyrstad, Dagrunn Nåden; Storm, Marianne; Aase, Karina

   (2013)

   Pasientperspektivet i overføring av eldre.

 • Kommersialisering
 • Cristin hovedlogo, Cristin current research information system in Norway