Damoun Nassehi

Postdoktor

Det helsevitenskapelige fakultet
Avdeling for omsorg og etikk
Publikasjoner