Daniel Adrian Lungu

Professor i prehospital akuttmedisin

Det helsevitenskapelige fakultet
Avdeling for kvalitet og helseteknologi
Publikasjoner