Daniel Adrian Lungu

Førsteamanuensis i prehospital akuttmedisin

Det helsevitenskapelige fakultet
Avdeling for kvalitet og helseteknologi
Publikasjoner