Daniel Aspnes Kristiansen

Universitetslektor i norsk språk og kultur

Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Institutt for kultur- og språkvitenskap
HG N-218
Publikasjoner
 • Vitenskapelige publikasjoner
 • Bøker og kapitler
 • Formidling
  • Kristiansen, Daniel Aspnes

   (2023)

   "Veiledning av norsk som andrespråkselever".

   Fagkveld for leksehjelperne;

   2023-10-23 - .

  • Kristiansen, Daniel Aspnes; Thomassen, Wenche Elisabeth; Christensen, Sofija; Pereira, Unni Puntervold

   (2022)

   "Jeg følte meg som en del av universitetet og samtidig følte jeg meg inkludert": Identitet som motivasjonsfaktor for andrespråkslæring..

   NORDAND 15: Forskningskonferanse om Nordens språk som andrespråk;

   2022-05-24 - 2022-05-26.

 • Kunstnerisk produksjon
 • Kommersialisering
 • Cristin hovedlogo, Cristin current research information system in Norway