David Ploog

Førsteamanuensis

Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet
Institutt for matematikk og fysikk
KE E-524
Publikasjoner