Dugassa Nemie-Feyissa

Senioringneiør

Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet
Institutt for kjemi, biovitenskap og miljøteknologi
Laboratorium IKBM
I8 E-BYGG
Publikasjoner