Egil Gabrielsen

Pensjonert tilknyttet UiS

Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Nasjonalt senter for leseopplæring og leseforsking
OD B-24144
Publikasjoner
 • Vitenskapelige publikasjoner
 • Bøker og kapitler
  • Gabrielsen, Egil

   (2017)

   Norway. I: PIRLS 2016 Encyclopedia: Education Policy and Curriculum in Reading.

   ISBN 9781889938479.

  • Gabrielsen, Egil

   (2017)

   Klar framgang! Leseferdighet på 4. og 5. trinn i et femtenårsperspektiv.

   Universitetsforlaget.

   ISBN 9788215030241.

  • Gabrielsen, Egil

   (2017)

   Kort om bokens oppbygning. I: Klar framgang! Leseferdighet på 4. og 5. trinn i et femtenårsperspektiv.

   Universitetsforlaget.

   ISBN 9788215030241.

   s.10-12.

   DOI: 10.18261/9788215030258-2017-1

  • Støle, Hildegunn; Gabrielsen, Egil; Hovig, Johanne Birgitte; Rongved, Elisabeth; Toft, Trond Egil

   (2017)

   Godt nytt! Norske resultater fra PIRLS 2016.

   ISBN 82-7649-085-9.

  • Gabrielsen, Egil

   (2016)

   Desentralisert allmennlærerutdanning i Dalane-regionen 1989 - 1993. I: Skolehistorisk årbok for Rogaland 2016. Tema: Lærerutdanning i Rogaland.

   s.148-150.

  • Gabrielsen, Egil; Hovig, Johanne Birgitte; Rongved, Elisabeth; Strand, Olaug; Støle, Hildegunn; Toft, Trond Egil

   (2016)

   Godt nytt! Norske resultater fra PIRLS 2016.

   ISBN 82-7649-085-9.

  • Gabrielsen, Egil; Solheim, Ragnar Gees

   (2013)

   Over kneiken? Leseferdighet på 4. og 5. trinn i et tiårsperspektiv.

   Akademika forlag.

   ISBN 978-82-321-0321-8.

  • Gabrielsen, Egil; Solheim, Ragnar Gees

   (2013)

   Hva har vi lært av PIRLS 2011?. I: Over kneiken? Leseferdighet på 4. og 5. trinn i et tiårsperspektiv.

   Akademika forlag.

   ISBN 978-82-321-0321-8.

   s.223-232.

  • Gabrielsen, Egil; Jones, Stan

   (2013)

   Comparison of the Frameworks for Reading (PISA) and Literacy (PIAAC).

  • Gabrielsen, Egil

   (2013)

   Basisferdigheter i voksenbefolkningen - en internasjonal sammenlikning.

   Universitetet i Stavanger.

   ISBN 978-82-7649-077-0.

  • Gabrielsen, Egil

   (2008)

   Unge og voksne med lesevansker.

   ISBN 9788292632185.

   Hefte 1.

  • Gabrielsen, Egil; Lagerstrøm, Bengt Oscar

   (2007)

   Med annen bakgrunn. Lese- og regneferdigheter blant voksne innvandrere.

   ISBN 9788276490466.

   Hefte nr. 7.

  • Mykletun, Reidar J.; Gabrielsen, Egil

   (2007)

   Kan arbeidslivet satse på seniorene? Basisferdigheter i den eldste delen av arbeidsstyrken.

   Universitetet i Stavanger.

   ISBN 9788276490473.

   Hefte 7.

  • Gabrielsen, Egil

   (2006)

   Slik kan voksnes leseferdigheter måles Om teorigrunnlaget for IALS og ALL.

   Universitetet i Stavanger.

   ISBN 9788276490459.

   Hefte 6.

  • Lundetræ, Kjersti; Gabrielsen, Egil

   (2006)

   På lik linje? Om voksnes mestring av matematikk i dagliglivet.

   ISBN 9788276490442.

   Hefte 5.

  • Finbak, Liv; Engesbak, Heidi; Gabrielsen, Egil

   (2006)

   Å delta eller ikke delta Om voksnes deltakelse i etter- og videreutdanning.

   ISBN 9788276490404.

   Hefte 1.

  • Nyen, Torgeir; Gabrielsen, Egil

   (2006)

   Hvis jobben krever det En analyse av sammenhengene mellom krav til basisferdigheter, faktiske basisferdigheter og deltakelse i læringsaktiviteter i norsk arbeidsliv.

   ISBN 9788276490411.

   Hefte 2.

  • Tønseth, Christin; Finbak, Liv; Rønning, Wenche M.; Sølvberg, Astrid M.; Gabrielsen, Egil

   (2006)

   Digitale skillelinjer Voksnes bruk av PC og internett.

   ISBN 9788276490428.

   Hefte 3.

  • Bratsberg, Bernt; Hægeland, Torbjørn; Raaum, Oddbjørn; Gabrielsen, Egil

   (2006)

   Lese- og tallforståelse, utdanning og arbeidsmarkedssuksess.

   ISBN 9788276490435.

   Hefte 4.

  • Ohnstad, Frøydis Oma; Gabrielsen, Egil; Lorentzen, Ranveig Sofie; Ramberg, Per Johan; Raugland, Vidar

   (2004)

   Skikkethetsvurdering.

   Universitetsforlaget.

   ISBN 82-15-00562-4.

  • Gabrielsen, Egil; Oftedal, Marit Petersen; Dahle, Anne Elisabeth; Skaathun, Astrid; Gabrielsen, Nina Nøttaasen

   (2003)

   Lese- og skriveutvikling: fokus på grunnleggende ferdigheter.

   Gyldendal Akademisk.

  • Gabrielsen, Egil; Oftedal, Marit Petersen; Gabrielsen, Nina Nøttaasen; Dahle, Anne Elisabeth; Skaathun, Astrid

   (2003)

   Lese- og skriveutvikling. Fokus på grunnleggende ferdigheter.

   Gyldendal Akademisk.

  • Gabrielsen, Nina Nøttaasen; Gabrielsen, Egil

   (2003)

   Lese- og skriveutvikling Fokus på grunnleggende ferdigheter.

   Gyldendal Akademisk.

   ISBN 9788205314795.

  • Gabrielsen, Egil; Gabrielsen, Egil

   (2002)

   "Lese for livet". Lesekompetansen i den norske voksenbefolkningen sett i lys av visjonen om en enhetsskole.

   Universitetet i Bergen.

   ISBN 8249701569.

  • Gabrielsen, Egil

   (2000)

   Slik leser voksne i Norge. En kartlegging av leseferdigheten i aldersgruppen 16 - 65 år.

   ISBN 82-7649-021-2.

 • Formidling
  • Gabrielsen, Egil

   (2018)

   Er vi på rett spor? Norske resultater i de internasjonale kartleggingene av leseferdighet til barn, unge og voksne - sett i sammenheng..

   Fagkonferanse for norsklærere i lærerutdanning;

   2018-02-01.

  • Gabrielsen, Egil

   (2018)

   Klar framgang! Hva forteller PIRLS-resultatene?.

   Samling for skoleledere og PPT i Oslo kommune;

   2018-03-20.

  • Gabrielsen, Egil

   (2018)

   Den viktige og vanskelige skikkethetsvurderingen i profesjonsutdanningene.

   Fagkonferanse;

   2018-05-23.

  • Gabrielsen, Egil

   (2018)

   6-åringene i skolen; utfordringer og muligheter.

   Debatt;

   2018-11-08.

  • Gabrielsen, Egil

   (2018)

   Egil Gabrielsen om «skolesviket»: Flere barn bør utsette skolestarten https://www.vg.no/.../egil-gabrielsen-om-skolesviket-flere-barn-boer-utsette- skolestarten Egil Gabrielsen om «skolesviket»: Flere barn bør utsette skolestarten https://www.vg.no/.../egil-gabrielsen-om-skolesviket-flere-barn-boer-utsette- skolestarten.

   Kronikk;

   2018-10-09 - .

  • Gabrielsen, Egil

   (2018)

   Hvorfor og hvordan måler vi voksnes leseferdigheter?.

   Foredrag;

   2018-11-28 - .

  • Gabrielsen, Egil

   (2018)

   Høring i Stortingets Utdannings- og forskningskomite 09.04.2018 – Om erfaringer med seksårsreformen i norsk grunnskole.

   Høring i Stortingskomite;

   2018-04-19 - .

  • Solheim, Oddny Judith; Gabrielsen, Egil

   (2017)

   Er det sammmenheng mellom skolemiljø og elevenes leseferdigheter?.

   Fortsatt framgang! Fagkonferansen om PIRLS 2016;

   2017-12-06.

  • Gabrielsen, Egil

   (2017)

   I hvilken grad reflekterer de norske PIRLS-resultatene enhetsskoleprinsippet på kommunenivå?.

   PIRLS-konferansen 2017;

   2017-12-06 - .

  • Gabrielsen, Egil; Lundetræ, Kjersti

   (2017)

   Indikerer de norske PIRLS-resultatene et behov for å justerenretningslinjene for skolestart?.

   PIRLS-konferansen 2017;

   2017-12-06 - .

  • Gabrielsen, Egil

   (2017)

   PIRLS 2016 - sett med norske øyne.

   PIRLS-konferansen 2017;

   2017-12-06 - .

  • Gabrielsen, Egil

   (2017)

   Godt nytt! Norske resultater fra PIRLS 2016.

   Pressekonferanse;

   2017-12-05 - .

  • Gabrielsen, Egil

   (2016)

   -Dropp nettbrettet, les heller et Donald-blad.

  • Gabrielsen, Egil

   (2016)

   Lesing er sunt for skjermtroll i alle aldre.

  • Gabrielsen, Egil

   (2016)

   Kunnskapsministeren: -Lytt og les i sommer.

  • Gabrielsen, Egil

   (2016)

   - Barn må lese mer.

  • Gabrielsen, Egil

   (2016)

   Statsråden foreslår lesing i dårlig ferievær.

  • Gabrielsen, Egil

   (2016)

   Lesing er sunt for skjermtroll i alle aldre.

  • Gabrielsen, Egil

   (2016)

   Lesing er sunt for skjermtroll i alle aldre.

  • Gabrielsen, Egil

   (2016)

   Lese- og regneferdigheter blant voksne innvandrere i Norge. Utfordringer og muligheter .

   UDIR.

  • Gabrielsen, Egil

   (2016)

   Fra utenforskap til ny sjanse (Meld. St. 16) sett med forskerøyne Stavanger 14.09.16, 95 deltakere. Oppdragsgiver Utdanningsdirektøren i Rogaland .

   Voksenopplæringskonferanse;

   2016-09-14.

  • Gabrielsen, Egil; Lundetræ, Kjersti

   (2016)

   Health-related skill differences.

   Nordic Seminar on Basic Skills;

   2016-11-17.

  • Gabrielsen, Egil

   (2016)

   Omlegging av allmennlærerutdanning ved SLH. I: Skolehistorisk årbok for Rogaland 2016. Tema: Lærerutdanning i Rogaland.

   s.158-162.

  • Gabrielsen, Egil

   (2016)

   Bør alle lærerstudenter bli lærere?. I: Skolehistorisk årbok for Rogaland 2016. Tema: Lærerutdanning i Rogaland.

   s.26-30.

  • Gabrielsen, Egil

   (2016)

   Grunnleggende lese-, skrive- og matematikkferdigheter (GLSM) i lærerutdanningen. I: Skolehistorisk årbok for Rogaland 2016. Tema: Lærerutdanning i Rogaland.

   s.128-132.

  • Gabrielsen, Egil

   (2016)

   Fra utenforskap til ny sjanse..

   Voksenopplæringssamling for Agder;

   2016-10-20 - .

  • Gabrielsen, Egil

   (2016)

   Fra utenforskap til ny sjanse.

   Voksenopplæringssamling;

   2016-09-14 - .

  • Gabrielsen, Egil

   (2016)

   PIRLS 2016 .

   Samling for skolekoordinatorer;

   2016-02-01 - 2016-02-05.

  • Gabrielsen, Egil

   (2016)

   PIRLS 2016; bakgrunn og utfordringer.

   Prosjektledersamlinger PIRLS 2016;

   2016-02-08 - 2016-02-11.

  • Tikkanen, Tarja Irene; Vedøy, Gunn; Gabrielsen, Egil

   (2016)

   Voksnes ferdigheter og arbeidskraft (SkillsREAL).

   Utdanningskonferansen 2016 (FINNUT): Ny kunnskap om læring –konsekvenser for praksis, styring og organisering.;

   2016-11-08.

  • Gabrielsen, Egil

   (2015)

   Grunnleggende ferdigheter i voksenbefolkningen. Resultater fra IALS, ALL og PIAAC sett i et norsk og et internasjonalt perspektiv.

   Etterutdanningskonferanse;

   2015-10-26.

  • Gabrielsen, Egil

   (2015)

   Grunnleggende ferdigheter i voksenbefolkningen. Resultater fra IALS, ALL og PIAAC sett i et norsk og et internasjonalt perspektiv.

   Etterutdanningskurs;

   2015-11-05.

  • Gabrielsen, Egil

   (2015)

   Grunnleggende ferdigheter i voksenbefolkningen. Resultater fra IALS, ALL og PIAAC sett i et norsk og et internasjonalt perspektiv.

   Faglig samling;

   2015-01-29.

  • Gabrielsen, Egil

   (2015)

   Grunnleggende ferdigheter i voksenbefolkningen. Resultater fra IALS, ALL og PIAAC sett i et norsk og et nordisk perspektiv.

   Fagsamling;

   2015-09-11.

  • Gabrielsen, Egil

   (2015)

   Low Performing Readers in the Nordic countries. Acomparison of adults on the Component test in PIAAC.

   &.th Nordic Conference on Adult Education;

   2015-03-25 - 2015-03-27.

  • Naustdal, Anne-Grethe; Gabrielsen, Egil

   (2015)

   Skikkethetsvurderingen;hvilke utfordringer gir den universiteter og høgskoler? .

   Nasjonal forum for skikkethetsvurdering;

   2015-10-29.

  • Mykletun, Reidar J.; Gabrielsen, Egil; Lundetræ, Kjersti; Furunes, Trude

   (2014)

   Reading skills and work life participation among adults aged 41 years or more?.

   Nordic Working Life Conference;

   2014-06-11 - 2014-06-13.

  • Gabrielsen, Egil

   (2014)

   Hvor godt forstår voksne nordmenn skriftlig helseinformasjon?.

   Foredrag i Helsedirektoratet;

   2014-11-07.

  • Gabrielsen, Egil

   (2014)

   PIAAC-resultatene - grunnlag for bekymring for utsatte voksengrupper?.

   Vaksenopplæringskonferansen 2014;

   2014-11-22.

  • Gabrielsen, Egil

   (2013)

   Basisferdigheter i innvandrerbefolkningen.

   Foredrag;

   2013-05-15.

  • Gabrielsen, Egil

   (2013)

   Basisferdigheter i innvandrerbefolkningen.

   Skriv!Les!;

   2013-05-07.

  • Gabrielsen, Egil

   (2013)

   PIAAC-resultatene sett i lys av IALS og ALL.

   Offentliggjøring av PIAAC-resultatene;

   2013-10-08.

  • Gabrielsen, Egil

   (2013)

   Over kneiken? Leseferdighet på 4. og 5. trinn i et tiårsperspektiv.

   Fagkonferanse om reviderte læreplaner og ny forskning fra TIMSS og PIRLS;

   2013-10-14 - 2013-10-15.

  • Gabrielsen, Egil

   (2013)

   PIAAC-resultatene - grunnlag for større bekymring for utsatte voksengrupper?.

   Konferanse om PIAAC-resultater for innvandrere;

   2013-12-03.

  • Gabrielsen, Egil

   (2013)

   Den vanskelige skikkethetsvurderingen.

   Nasjonal konferanse for institusjonsansvarlige for skikkethetsvurdering;

   2013-10-31 - 2013-11-01.

  • Gabrielsen, Egil

   (2013)

   Mens vi venter på PISA.

   Norsk Lektorblad.

   Hefte 6.

   s.18-20.

  • Gabrielsen, Egil

   (2012)

   Literacy for ALL. Plenumsdebatt.

   Literacy for ALL;

   2012-09-06 - .

  • Gabrielsen, Egil

   (2012)

   Hva vet vi om voksnes basiskompetanse og hvilke utfordringer står vi overfor?.

   Foredrag;

   2012-02-28 - .

  • Gabrielsen, Egil

   (2012)

   Lesekompetanse hos unge og voksne. Hvilke utfordringer står vi overfor?.

   Foredrag;

   2012-08-27 - .

  • Lundetræ, Kjersti; Gabrielsen, Egil; Stokke, Reidar

   (2011)

   Leseferdigheter og egenopplevd helse.

   Skriv! Les!;

   2011-05-30 - 2011-06-01.

  • Gabrielsen, Egil

   (2011)

   International Adult Literacy Survey (IALS): The Norwegian story.

   IALS: its meaning and impact;

   2011-10-23 - 2011-10-25.

  • Gabrielsen, Egil

   (2011)

   Lesekompetansen i voksenbefolkningen. Hvilke utfordringer står vi overfor?.

   Nord- Norsk bibliotekskonferanse;

   2011-05-25 - .

  • Gabrielsen, Egil; Gabrielsen, Nina Nøttaasen

   (2010)

   Kartlegging av voksnes leseferdigheter.

   Spesialpedagogikk.

   ISSN 0332-8457.

   Volum 4.

  • Gabrielsen, Egil

   (2010)

   Voksnes lesing: Verdi for samfunnet og for den enkelte.

   Voksenopplæringskonferansen 2010;

   2010-11-11.

  • Gabrielsen, Egil

   (2010)

   Forskning på voksnes lesekompetanse.

   Nasjonal Bibliotekskonferanse;

   2010-03-18.

  • Gabrielsen, Egil

   (2009)

   Lesing etter hjerneslag.

   Spesialpedagogikk.

   ISSN 0332-8457.

   Volum 5.

  • Gabrielsen, Egil

   (2009)

   Den vanskelige skikkethetsvurderingen.

   Samling for faglige ledere i lærerutdanningen;

   2009-05-07.

  • Gabrielsen, Egil

   (2009)

   Sertifiseringskurs PDK-testen.

   Sertifiseringskurs PDK-testen;

   2009-03-13.

  • Gabrielsen, Egil

   (2009)

   Sertifiseringskurs PDK-testen.

   PDK-sertifisering;

   2009-04-30.

  • Mykletun, Reidar J.; Gabrielsen, Egil; Lundetræ, Kjersti; Furunes, Trude; Mykletun, Arnstein

   (2008)

   DOCUMENT READING SKILLS AND PARTICIPATION IN WORKING LIFE FOR WORKFORCE AGED 26-65 YEARS.

   "Contemporary Problems of Prolonging Work Ability. Age Management: Extending the Work Life".;

   2008-10-09 - 2008-10-10.

  • Gabrielsen, Egil

   (2008)

   Literacy Skills in the Norwegian adult population: results and challenges.

   UNESCO-konferanse;

   2008-01-18.

  • Gabrielsen, Egil

   (2008)

   Sertifiseringskurs i PDK-testen.

   Kartlegging av unge og voksnes leseferdigheter;

   2008-03-05 - 2008-03-06.

  • Gabrielsen, Egil

   (2008)

   Sertifiseringskurs i PDK-testen.

   Voksne med lesevansker;

   2008-11-06 - 2008-11-07.

  • Gabrielsen, Egil

   (2008)

   Sertifiseringskurs i Reynells språktest.

   utenTitteltekst;

   2008-10-17 - 2008-10-18.

  • Gabrielsen, Egil

   (2008)

   Basisferdigheter i voksenbefolkningen- hvilke utfordringer står vi overfor?.

   Voksenopplæringskonferansen 2008;

   2008-10-14.

  • Gabrielsen, Egil

   (2007)

   Lese- og mestringskompetanse i voksenbefolkningen - hvilke utfordringer står vi overfor?.

   Introduksjon av programmet Basiskompetanse i arbeidslivet;

   2007-06-06.

  • Gabrielsen, Egil

   (2007)

   Den vanskelige skikkethetsvurderingen.

   Lærerutdanningen i støpeskjeen;

   2007-03-14.

  • Gabrielsen, Egil

   (2007)

   Utfordringer for BKA-programmet.

   Introduksjon av programmet Basiskompetanse i arbeidslivet (KD);

   2007-02-15.

  • Gabrielsen, Egil

   (2007)

   Lese- og mestringskompetanse i voksenbefolkningen-hvilke utfordringer står vi overfor?.

   NAV-konferanse;

   2007-05-15.

  • Gabrielsen, Egil

   (2007)

   Lese- og skrivevansker. Dysleksi.

   utenTitteltekst;

   2007-04-14.

  • Gabrielsen, Egil

   (2007)

   Lese og mestringskompetanse i den norske voksenbefolkningen-hvilke utfordringer står vi overfor?.

   Ordblindhedkonferansen 2007;

   2007-06-07.

  • Gabrielsen, Egil

   (2007)

   Den vanskelige skikkethetsvurderingen.

   Fagdag på sykepleierutdanningen ved Høgskolen i Molde;

   2007-06-08.

  • Gabrielsen, Egil

   (2007)

   Lesekompetansen i den norske voksenbefolkningen.

   Fagdag på Telenor;

   2007-11-27.

  • Gabrielsen, Egil

   (2007)

   Blant de beste, men likevel grunn til bekymring, Kartlegging av voksne nordmenns lese- og regneferdigheter.

   Utdanning 2007;

   2007-11-28.

  • Gabrielsen, Egil

   (2006)

   Rapporter om voksnes lese- og mestringskompetanse.

   ?.

   Volum 01.jun.

  • Gabrielsen, Egil

   (2006)

   Sammenhenger mellom basisferdigheter og uførepensjonering.

   ?.

   Volum jan.06.

  • Gabrielsen, Egil

   (2006)

   Voksnes bruk av IKT relatert til leseferdighet.

   ?.

   Hefte jan.06.

  • Gabrielsen, Egil

   (2006)

   Grunnleggende ferdigheter i den norske voksenbefolkningen- hvilke utfordringer står vi overfor?.

   Nordisk Ministerråds konferanse "Lærende virksomheter";

   2006-11-16 - 2006-11-17.

  • Gabrielsen, Egil

   (2006)

   Grunnleggende ferdigheter i den norske voksenbefolkningen - hvilke utfordringer står vi overfor?.

   Kunnskapsdepartementets konferanseserie om basisferdigheter i opplæringen;

   2006-06-13.

  • Gabrielsen, Egil

   (2006)

   Grunnleggende ferdigheter i den norske voksenbefolkningen - hvilke utfordringer står vi overfor?.

   Texten, Läsaren och Samhället;

   2006-10-16 - 2006-10-17.

  • Gabrielsen, Egil

   (2006)

   Grunnleggende ferdigheter i den norske voksenbefolkningen - hvilke utfordringer står vi overfor?.

   Basiskompetanse i arbeidslivet - Oppstartskonferanse;

   2006-09-14.

  • Gabrielsen, Egil

   (2006)

   Voksnes lese- og mestringskompetanse vurdert i forhold til arbeidslivet.

   Stiklestadkonferansen 2006;

   2006-02-16 - 2006-02-17.

  • Gabrielsen, Egil

   (2006)

   Kartlegging av lesekompetansen i aldersgruppen 16 - 19 år. Hvordan er tilstanden og hvilke utfordringer står vi overfor?.

   Bibliotekkonferanse;

   2006-02-13.

  • Gabrielsen, Egil

   (2006)

   Kartlegging av lesekompetansen i aldersgruppen 16 - 19 år. Hvordan er tilstanden og hvilke utfordringer står vi overfor?.

   Bibliotekkonferanse;

   2006-02-14.

  • Gabrielsen, Egil

   (2006)

   Den vanskelige skikkethetsvurderingen.

   utenTitteltekst;

   2006-09-06.

  • Gabrielsen, Egil

   (2006)

   Lesing og Dysleksi.

   utenTitteltekst;

   2006-04-29.

  • Gabrielsen, Egil

   (2006)

   Lesing og Dysleksi.

   utenTitteltekst;

   2006-04-22.

  • Gabrielsen, Egil

   (2006)

   Sertifiseringskurs. ITPA-testen.

   utenTitteltekst;

   2006-03-23 - 2006-03-24.

  • Mykletun, Reidar J.; Gabrielsen, Egil

   (2006)

   Basic skills and participation in working life for the ageing workforce.

   The 26. International Conference of Applied Psychology;

   2006-07-17 - 2006-07-21.

  • Mykletun, Reidar J.; Gabrielsen, Egil

   (2005)

   Competence and learning capabilities of the ageing workforce.

   Promoting Active Ageing in Work Life;

   2005-06-02 - 2005-06-03.

  • Gabrielsen, Egil

   (2005)

   Basic Skills in the Adult Population. Focus on Immigrants in Norway.

   UNESCO conference "International Adult Learners week;

   2005-10-24 - 2005-10-26.

  • Gabrielsen, Egil

   (2005)

   Lese- og mestringskompetanse hos unge og voksne.

   utenTitteltekst;

   2005-11-09.

  • Gabrielsen, Egil

   (2005)

   Voksne nordmenns leseferdigheter.

   utenTitteltekst;

   2005-10-17.

  • Gabrielsen, Egil

   (2005)

   Den vanskelige skikkethetsvurderingen.

   Fagsamling for lærerutdanningen;

   2005-01-27.

  • Gabrielsen, Egil

   (2005)

   Den vanskelige skikkethetsvurderingen.

   utenTitteltekst;

   2005-05-26.

  • Gabrielsen, Egil

   (2005)

   Lesekompetansen i aldersgruppen 16 - 20 år. Hvordan er tilstanden og hvilke utfordringer står vi overfor?.

   utenTitteltekst;

   2005-04-05.

  • Gabrielsen, Egil

   (2005)

   Lesekompetansen i aldersgruppen 16 - 20 år. Hvordan er tilstanden og hvilke utfordringer står vi overfor?.

   utenTitteltekst;

   2005-04-20.

  • Gabrielsen, Egil

   (2005)

   Lesekompetansen i aldersgruppen 16 - 20 år. Hvordan er tilstanden og hvilke utfordringer står vi overfor?.

   utenTitteltekst;

   2005-09-13.

  • Gabrielsen, Egil

   (2005)

   Lesekompetansen i aldersgruppen 16 - 20 år. Hvordan er tilstanden og hvilke utfordringer står vi overfor?.

   utenTitteltekst;

   2005-10-20.

  • Gabrielsen, Egil

   (2005)

   Leseferdighet blant unge og voksne.

   utenTitteltekst;

   2005-05-30.

  • Gabrielsen, Egil

   (2005)

   Resultater fra "Adult Literacy and Life Skills".

   utenTitteltekst;

   2005-06-09.

  • Gabrielsen, Egil

   (2005)

   Leseferdighet hos unge og voksne.

   utenTitteltekst;

   2005-06-16.

  • Gabrielsen, Egil

   (2005)

   De norske hovedresultatene fra "Adult Literacy and Life Skills".

   ALL-konferansen;

   2005-05-11 - 2005-05-12.

  • Gabrielsen, Egil

   (2005)

   Resultatene fra ALL-undersøkelsen.

  • Gabrielsen, Egil

   (2005)

   Er vi egentlig så dårlige til å regne?.

   ?.

   Volum 19.

   Hefte 3.

   s.15-20.

  • Gabrielsen, Egil

   (2005)

   Hvor godt må vi kunne lese for å fungere i dagens samfunn?.

   ?.

   Volum 19.

   Hefte 2.

   s.45-49.

  • Gabrielsen, Egil

   (2005)

   Kan leseferdigheter måles og sammenlignes?.

   ?.

   Volum 19.

   Hefte 2.

   s.39-44.

  • Gabrielsen, Egil; Lagerstrøm, Bengt Oscar

   (2005)

   Mange innvandrere er dårlige til å lese norsk.

   ?.

   Volum 19.

   Hefte 2.

  • Gabrielsen, Egil

   (2003)

   Unge og voksnes lesekompetanse.

   ?.

  • Gabrielsen, Egil

   (2003)

   Lesekompetansen hos unge og voksne innvandrere; hvilke utfordringer står vi overfor?.

   VG : Verdens gang.

   ISSN 0805-5203.

  • Gabrielsen, Egil

   (2001)

   Voksnes leseferdigheter.

   Konferanse;

   2001-01-31.

  • Gabrielsen, Egil

   (2001)

   Slik leser voksne i Norge.

   Konferanse;

   2001-10-15.

  • Gabrielsen, Egil

   (2001)

   Hvordan ivaretas "Den første lese- og skriveopplæringen" i lærerutdanningen?.

   Konferanse;

   2001-04-27.

  • Dahle, Anne Elisabeth; Gabrielsen, Egil

   (2001)

   Kan nyutdannede lærere lære elevene å lese?.

   ?.

  • Gabrielsen, Egil

   (2001)

   Slik leser voksne i Norge.

   Konferanse;

   2001-10-15.

  • Gabrielsen, Egil

   (2001)

   Kan nyutdannede lærere lære elevene å lese?.

   ?.

  • Gabrielsen, Egil; Ritland, Agnes

   (2000)

   Tre av ti leser for dårlig.

   ?.

   Volum apr.00.

   s.36-43.

 • Kunstnerisk produksjon
 • Kommersialisering
 • Cristin hovedlogo, Cristin current research information system in Norway