Eilef Johan Gard

Seniorrådgiver

Divisjon for utdanning
Utdanningsavdelingen
Seksjon for kvalitet og utvikling i utdanningene
KK S-318
Publikasjoner
 • Vitenskapelige publikasjoner
  • Gard, Eilef Johan; Wadel, Carl Cato

   (2017)

   Groups and boundaries in higher education: partnership in curriculum development. I: Collaboration, communities and competition : international perspectives from the academy.

   Brill|Sense.

   ISBN 978-94-6351-120-9.

   s.107-123.

  • Wadel, Carl Cato; Gard, Eilef Johan

   (2016)

   Ny i undervisning i høyere utdanning - Hvordan universitetslærere har erfart å bli tatt imot og fulgt opp som nyansatte.

   UNIPED.

   ISSN 1500-4538.

   Volum 39.

   Hefte 3.

   s.240-253.

   DOI: 10.18261/issn.1893-8981-2016-03-05

  • Gard, Eilef Johan; Wadel, Carl Cato

   (2012)

   "Det er ikkje dansen i seg sjøl som er problemet, men alt han føre med seg" : : diskusjon av undervisning i lys av kvalifikasjonsrammeverket. I: Utdanningskvalitet og undervisningskvalitet under press?.

   Tapir Akademisk Forlag.

   ISBN 9788251928953.

   s.205-218.

 • Bøker og kapitler
 • Formidling
  • Wadel, Carl Cato; Gard, Eilef Johan

   (2013)

   Kvalifisering for undervisning.

   Nasjonal nettverkskonferanse for universitets- og høgskolepedagogikk;

   2013-05-13 - 2014-05-14.

  • Wadel, Carl Cato; Gard, Eilef Johan

   (2012)

   Discussing teaching and learning on the background of the National Qualifications Framework for Higher Education.

   EAIR;

   2012-09-05 - 2012-09-08.

 • Kunstnerisk produksjon
 • Kommersialisering
 • Cristin hovedlogo, Cristin current research information system in Norway