Elena Menichelli

Seniorrådgiver

Divisjon for organisasjon og infrastruktur
Avdeling for virksomhetsstyring og -utvikling
AR V-301
Publikasjoner