Eli Flatekval

Universitetslektor i norsk

Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Institutt for grunnskolelærerutdanning, idrett og spesialpedagogikk
HG O-237
Publikasjoner
 • Vitenskapelige publikasjoner
  • Flatekval, Eli

   (2016)

   Barnefolklore som utgangspunkt for språk- og kulturarbeid. I: Barns flerkulturelle steder. Kulturskaping, retorikk og barnehageutvikling.

   Universitetsforlaget.

   ISBN 9788215026299.

   s.84-100.

  • Flatekval, Eli

   (2013)

   Er det ønskelig og mulig å validere litterære habituser i barnehagen?. I: Vitskap og kunnskap i profesjonsutdanningane : essaysamling frå kurs i vitskapsteori og kunnskapsforståing ved Høgskolen Stord/Haugesund, H-2011/V-2012.

   Høgskulen på Vestlandet.

   s.110-129.

 • Bøker og kapitler
  • Flatekval, Eli

   (2010)

   Norsk & Svensk i danskundervisningen 5.-6.-klasse.

  • Flatekval, Eli

   (1999)

   Innledning. I: Forankring og fornying. Nordiske ungdomsromaner fram mot år 2000.

   Cappelen Damm Akademisk.

   ISBN 82-456-0592-1.

   s.7-9.

  • Laberg, Steinar; Flatekval, Eli

   (1995)

   Skolen og den kommersielle kulturen - kollisjon og koalisjon : forbrukerundervisning med utgangspunkt i faget norsk : idehefte.

   Høgskolen i Innlandet.

 • Formidling
  • Flatekval, Eli

   (2018)

   Når bildebøker tematiserer det å dele med andre En analyse av representasjoner av solidaritet med utgangspunkt i Lilie Chouliarakis bok The ironic spectator..

   Critical Literacy, Ydalir;

   2018-10-04 - 2018-10-05.

  • Flatekval, Eli

   (2017)

   Presentasjon av prosjektet barns flerkulturelle steder.

   Forum for barnehagevitenskap;

   2017-05-23.

  • Flatekval, Eli

   (2017)

   Kritikk av kritikk. En vurdering av kritikk rettet mot dialogisme.

   Kritisk Literacy;

   2017-02-17.

  • Flatekval, Eli

   (2017)

   50% seminar Ph.d-prosjektet tekstpraksiser i den flerkulturelle barnehagen.

   50% seminar;

   2017-08-18.

  • Flatekval, Eli

   (2016)

   Høytlesningspraksiser og litteraturpedagogiske diskurser i flerkulturelle barnehager.

   Forum for barnehagevitenskap;

   2016-05-24.

  • Flatekval, Eli

   (2016)

   Presentasjon av forskningsprosjektet tekstpraksiser i den flerkulturelle barnehagen.

   Forum for barnehagevitenskap;

   2016-05-24.

 • Kunstnerisk produksjon
 • Kommersialisering
 • Cristin hovedlogo, Cristin current research information system in Norway