Eli Nessa

Universitetslærer i journalistikk

Det samfunnsvitenskapelige fakultet
Institutt for medie- og samfunnsfag
EOJ SV-340