Eli Vibeke Eriksen

førsteamanuensis i pedagogikk/spesialpedagogikk/psykologi

Læringsmiljøsenteret, avd. Stavanger
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Nasjonalt senter for læringsmiljø og atferdsforskning
HG Q-260

Bio

Forskningsområder: Emosjonelt velvære - Engasjement - Sosiale og Emosjonelle kompetanser - Emosjonsregulering - Relasjonelle ferdigheter - Planlegging av skolearbeid (coping).

Pågående forskning: Resilient; Improving youth well-being, motivation and academic achievement through social and emotional learning.

Publikasjoner