Elin Espeland

Universitetslektor i helsevitenskap

Det helsevitenskapelige fakultet
Avdeling for kvalitet og helseteknologi

Bio

Elin Espeland er utdannet sykepleier med videreutdanning innen sårbehandling (2013) og mastergrad i Helsevitenskap (2018). Har bred klinisk erfaring som sykepleier. Hun er årskullansvarlig for andre året i Bachelor i sykepleie og emneansvarlig for BSY 260 (Helse, sykdom og sykepleie del1). Underviser i Forebygging av trykksår (1.år) og Sykepleie til pasienter med kroniske sår (2.år). Deltar i forskningsprosjekter i programområdet ELOS (e-læring og simulering).

 

Publikasjoner