Elin Ødegård

Ekstern tilknyttet UiS

Læringsmiljøsenteret, avd. Porsgrunn
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Nasjonalt senter for læringsmiljø og atferdsforskning
Avdeling Porsgrunn
Publikasjoner
 • Vitenskapelige publikasjoner
  • Eik, Liv Torunn; Steinnes, Gerd Sylvi; Ødegård, Elin

   (2020)

   Fra intensjon til handling i barnehagen : Dilemmaer som omdreiningspunkt for kompetansebygging.

   Fagbokforlaget.

   ISBN 9788245022605.

  • Ødegård, Elin; Nordahl, Julie; Røys, Helge

   (2017)

   Alle skal med! Veiledning i den lærende barnehage.

   Cappelen Damm Akademisk.

   ISBN 978-82-02-52301-5.

  • Eik, Liv Torunn; Steinnes, Gerd Sylvi; Ødegård, Elin

   (2016)

   Barnehagelæreres profesjonslæring.

   Fagbokforlaget.

   ISBN 978-82-450-1692-5.

  • Ødegård, Elin

   (2014)

   Lederes faglige legitimitet og medarbeideres lojalitet; to sider av samme sak?. I: FoU i praksis 2013. Artikkelsamling fra konferanse om praksisrettet FoU i lærerutdanning.

   Akademika forlag.

   ISBN 978-82-321-04215.

  • Bjerkholt, Eva; Ødegård, Elin; Søndenå, Kari; Hjardemaal, Finn R.

   (2014)

   Hvordan kan veiledningssamtaler åpne for kritisk tenkning?.

   UNIPED.

   ISSN 1500-4538.

   Volum 37.

   Hefte 4.

   s.19-31.

   DOI: 10.3402/uniped.v37.23814

  • Ødegård, Elin

   (2013)

   Nyutdannede førskolelæreres særskilte ledelsesutfordringer. I: Proceedings of FoU i praksis 2012 : conference proceedings. Trondheim, 23. og 24. april 2012.

   Akademika forlag.

   ISBN 978-82-321-0086-6.

   s.279-286.

  • Ødegård, Elin; Røys, Helge

   (2013)

   Å dra lasset sammen. Samhandling som strategi for pedagogisk ledelse i barnehagen.

   Cappelen Damm Akademisk.

   ISBN 9788202330972.

  • Bjerkholt, Eva; Eik, Liv Torunn; Ødegård, Elin

   (2008)

   Kompetansebygging i hetrogene veiledningsgrupper. I: Det store spranget - ny som lærer i skole og barnehage.

   Tapir Akademisk Forlag.

   ISBN 978-82-519-2282-1.

   s.137-146.

  • Bjerkholt, Eva; Eik, Liv Torunn; Ødegård, Elin

   (2007)

   Mangfold gir muligheter : om mangfold som ressurs for kompetansebygging. I: Når starten er god : en artikkelsamling om veiledning av nyutdannede lærere i barnehagen, grunnskolen og videregående opplæring.

   s.45-56.

 • Bøker og kapitler
  • Ødegård, Elin

   (2021)

   Helhet og sammenheng på SFO.

   Cappelen Damm Akademisk.

   ISBN 9788202687366.

  • Ødegård, Elin

   (2011)

   Nyutdannede pedagogiske lederes mestring og appropriering av barnehagens kulturelle redskaper. En kvalitativ studie av nyutdannede førskolelæreres kompetansebygging det første året i yrket.

   Hefte 145.

  • Karlsen, Thorbjørn J.; Bjerkholt, Eva; Eik, Liv Torunn; Olsen, Knut Rune; Ødegård, Elin

   (2005)

   Veiledning av nyutdannede lærere i barnehage og skole Forankring i lokal arbeidsgiverpolitikk, med fokus på kvalitet.

   Hefte 5.

  • Løkka, Niri; Ødegård, Elin

   (2004)

   Praksis som læringsarena : FOU-rapport 2001-2003.

 • Formidling
  • Steinnes, Gerd Sylvi; Eik, Liv Torunn; Ødegård, Elin

   (2022)

   Kompetansebygging i barnehagen.

   Fagseminar Utdanningsforbundet;

   2022-04-04.

  • Ødegård, Elin; Eik, Liv Torunn; Steinnes, Gerd Sylvi

   (2020)

   Interaktiv forskning som omdreiningspunkt for kompetansebygging i barnehagen..

   Norsk barnehageforskningskonferanse;

   2020-09-28 - 2020-09-30.

  • Steinnes, Gerd Sylvi; Eik, Liv Torunn; Ødegård, Elin

   (2020)

   Webinar "Fra intensjon til handling i barnehagen. Dilemma som omdreiningspunkt for kompetansebygging".

   Webinar;

   2020-11-24.

  • Steinnes, Gerd Sylvi; Eik, Liv Torunn; Ødegård, Elin

   (2019)

   Dilemmaer som omdreiningspunkt i kompetansebygging​ .

   Nasjonal forskningskonferanse;

   2019-10-16 - 2019-10-17.

  • Ødegård, Elin; Eik, Liv Torunn; Steinnes, Gerd Sylvi

   (2019)

   Dilemmaer som omdreiningspunkt for kompetansebygging.

   Nordisk barnehageforskningskonferanse;

   2019-10-16 - 2019-10-17.

  • Ødegård, Elin

   (2019)

   Ledere som kan og vil.

   Styrersamling;

   2019-03-27.

  • Ødegård, Elin

   (2019)

   Interaktivforskning - redskap for komeptansebygging.

   Nasjonalt nettverk for kompetanseutvikling;

   2019-02-11 - 2019-02-12.

  • Ødegård, Elin

   (2017)

   Tochange and improvequality in kindergarten. Developing professional learning communities through leadership..

   Internasjonal barnehagekonferanse;

   2017-08-29 - 2017-09-01.

  • Ødegård, Elin

   (2017)

   Alle skal med i utviklingen av den lærende barnehage.

   Fagdag;

   2017-11-14 - .

  • Ødegård, Elin

   (2017)

   Hvordan skape et godt og tryggt læringsmiljø i barnehager?.

   Barnehagekonferanse;

   2017-11-10 - .

  • Steinnes, Gerd Sylvi; Eik, Liv Torunn; Ødegård, Elin; Bjerkholt, Eva

   (2016)

   Utforsking av barnehagelæreres kompetansebygging. Ulike teoretiske perspektiver som kilde til dypere forståelse og nye muligheter?.

   Nordpro-konferanse;

   2016-10-27 - 2016-10-28.

  • Ødegård, Elin; Martinsen Torve, Marianne

   (2016)

   Helhetlig arbeid med gode barnehagemiljøer i norsk kontekst.

   Statlig konferanse;

   2016-11-14 - 2016-11-15.

  • Ødegård, Elin; Steinnes, Gerd Sylvi; Eik, Liv Torunn

   (2016)

   Exploring the complexity of competence building. Mixed theoretical perspectives, a source for deeper understanding and New answers..

   Earli konferanse;

   2016-06-29 - 2016-07-01.

  • Ødegård, Elin

   (2016)

   Bridging different competencies - aleadership perspective.

   Earli konferanse;

   2016-06-29 - 2016-07-01.

  • Ødegård, Elin

   (2016)

   Veiledning og ledelse som ild og vann eller hånd i hanske.

   Styrerkonferansen;

   2016-11-07 - 2016-11-08.

  • Ødegård, Elin

   (2015)

   Pedagogisk ledelse i barnehager.

   Bamble kommune;

   2015-02-12 - .

  • Nordahl, J.; Ødegård, Elin

   (2015)

   Competence development through mentoring: Pedagogical leaders’ follow up of academic concepts while mentoring their assistants.

   EECERA Conference 2015;

   2015-09-05 - .

  • Ødegård, Elin

   (2015)

   Promoting quality through interactive research.

   Ledelseskonferanse, ILRF ;

   2015-06-15 - 2015-06-17.

  • Ødegård, Elin

   (2015)

   Promoting leadership through staff training.

   EECERA Conference 2015;

   2015-09-02 - 2015-09-05.

  • Ødegård, Elin; Røys, Helge

   (2015)

   Pedagogisk ledelse i barnehager.

   Fylkesmannen i Telemark;

   2015-03-16 - 2015-03-17.

  • Ødegård, Elin

   (2015)

   Promoting quality in kindergarten through staff training. How can mentoring create opportunities for professional leadership?.

   ILRF konferanse;

   2015-12-08 - 2015-12-11.

  • Ødegård, Elin

   (2014)

   Professions under pressure. Interactive research possiblities and challengers.

   EECERA conference;

   2014-09-08 - 2014-09-10.

  • Ødegård, Elin

   (2014)

   Veiledning og kritisk tenkning.

   NORDPRO;

   2014-10-24 - 2014-10-25.

  • Ødegård, Elin

   (2014)

   Professional practice under pressure. Promoting quality in leadership through interactive research.

   International leadership research forum early childhood;

   2014-06-10 - 2014-06-12.

  • Steinnes, Gerd Sylvi; Eik, Liv Torunn; Ødegård, Elin

   (2014)

   Professional practice under pressure? Views on challenges and possibilities of kindergarten teachers`professional development.

   Symposium at EECERA conference;

   2014-09-07 - 2014-09-10.

  • Bjerkholt, Eva; Ødegård, Elin

   (2014)

   Are there footprints of critical thinking in mentoring sessions?.

   Teacher Matters - But How?;

   2014-10-23 - 2014-10-24.

  • Ødegård, Elin

   (2014)

   Pedagogisk ledelse i barnehager.

   Seljord kommune;

   2014-10-28 - .

  • Ødegård, Elin

   (2013)

   Legitimitet og lojalitet - lederens utfordring.

   Konferanse;

   2013-04-22 - 2013-04-23.

  • Ødegård, Elin

   (2013)

   Legitimacy alnd loyalty as tools for pedagogical leadership in kindergarten.

   Konferanse;

   2013-09-28 - 2013-09-30.

  • Bjerkholt, Eva; Ødegård, Elin

   (2013)

   Danning i lys av kritisk tenkning.

   Workshop om danning, Senter for profesjonalisering;

   2013-12-02 - .

  • Bjerkholt, Eva; Hjardemaal, Finn R.; Søndenå, Kari; Ødegård, Elin; Jordell, Karl Øyvind

   (2013)

   How to understand the phenomenon of a common metaphore for two different fields as supervision and life word research interview.

   NFPF-NERA Conference 2013;

   2013-03-06 - 2013-03-09.

  • Ødegård, Elin

   (2012)

   System of mentoring of newly qualified teachers in Norway.

   ViT conference ;

   2012-02-17 - .

  • Ødegård, Elin

   (2012)

   Competence building of Newly Qualified Kindergarten Teachers.

   CSU conference;

   2012-02-22 - .

  • Ødegård, Elin

   (2012)

   Newly Qualified Kindergarten Teachers and leadership.

   CSU conference;

   2012-02-27 - .

  • Ødegård, Elin

   (2012)

   Nyutdannede pedagogiske lederes mestring og appropriering av barnehagens kulturelle redskaper.

   Kontaktmøte;

   2012-03-16 - .

  • Ødegård, Elin

   (2012)

   Mentoring new teachers at the University College.

   ATEE 2012 Winter Conference;

   2012-04-03 - .

  • Ødegård, Elin

   (2012)

   Bridging diverse competencies – a leadership perspective.

   EECERA 2012;

   2012-08-31 - .

  • Ødegård, Elin

   (2012)

   Nyutdannede førskolelæreres utfordringer.

   FoU i praksis;

   2012-04-24 - .

  • Ødegård, Elin

   (2012)

   Nyutdannede førskolelæreres utfordringer.

   Sammen om lærerutdanning : praksislærerkonferanse HiT;

   2012-10-04 - .

  • Ødegård, Elin

   (2012)

   Nyutdannede førskolelæreres største utfordring.

   Barnehagefolk.

   ISSN 1500-6905.

   Hefte 1.

   s.61-65.

  • Steinnes, Gerd Sylvi; Ødegård, Elin; Eik, Liv Torunn

   (2011)

   Kindergarten Teachers. Experts in a Field of Lay(women) Symposia.

   EECERA conference;

   2011-09-14 - 2011-09-18.

  • Bjerkholt, Eva ; Ødegård, Elin

   (2011)

   Et komparativt perspektiv på veiledning av nyutdannede førskolelærere og lærere.

   Becoming a professional teacher: The New Teacher in schools and kindergartens;

   2011-03-31 - .

  • Ødegård, Elin

   (2010)

   Hjelpetrengende eller en ressurs.

   Barnehagefolk.

   ISSN 1500-6905.

   Hefte 2.

   s.67-73.

  • Hjortdal, Gry; Ødegård, Elin

   (2010)

   From leadership to management.

   20th EECERA Annual Conference;

   2010-09-06 - 2010-09-08.

  • Ødegård, Elin

   (2010)

   Newly qualified kindergarten techers and leadership - Do we need an alternative way of framing and constructing leadership in kindergarten?.

   20th EECERA Annual Conference;

   2010-09-06 - 2010-09-08.

  • Bjerkholt, Eva; Ødegård, Elin

   (2009)

   Mangfold i veiledningspraksis, hvor står vi og hvor går vi?.

   Fagtreff i programmet "Ny som lærer";

   2009-12-03 - 2009-12-04.

  • Eik, Liv Torunn; Ødegård, Elin; Ødegård, Elin

   (2008)

   Mentoring of Newly Qualified pre-school Teachers; Adaptation to Their Actual Workplace or Support for Further Competence Building?.

   18th EECERA Annual Conference Reconsidering the Basics in Early Childhood Education.;

   2008-09-03 - 2008-09-06.

  • Bjerkholt, Eva; Ødegård, Elin

   (2008)

   New teacher induction in the North of Europe.

   10th national Symposium on Teacher Induction;

   2008-02-03 - 2008-02-05.

  • Ødegård, Elin; Ødegård, Elin; Eik, Liv Torunn

   (2007)

   Diversity as a Positive Asset for Professional Competence.

   17th EECERA Annual conference;

   2007-08-30.

  • Bjerkholt, Eva; Bjerkholt, Eva; Eik, Liv Torunn; Ødegård, Elin; Ødegård, Elin

   (2007)

   Mangfold som ressurs i veiledningen.

   Når starten er god... Veiledning av nyutdannede lærere i barnehagen, grunnskolen og videregående opplæring;

   2007-09-24.

  • Ødegård, Elin

   (2007)

   Feltarbeid og etiske utfordringer. Hvilke etiske utfordringer må jeg som forsker på nyutdannede førskolelærere være forberedt på?.

   FoU i praksis 2007;

   2007-04-19.

  • Ødegård, Elin; Hansson, Eidbjørg; Samuelsen, Arne Marius; Hjortdal, Gry; Gjemmestad Nilsen, Anne; Hofstad Dahl, Anne

   (2006)

   Veiledning og det estetiske blikket på praksisbarnehagen.

   Universitetet i Sørøst-Norge/Universitetet i Søraust-Noreg.

  • Bjerkholt, Eva; Ødegård, Elin

   (2005)

   Veiledning en investering i stabilitet.

 • Kunstnerisk produksjon
  • Karlsen, Thorbjørn J.; Pihlstrøm, Jon T.; Bjerkholt, Eva; Ødegård, Elin; Eik, Liv Torunn; Olsen, Knut Rune

   (2006)

   Ny i Yrket Et tiltak om veiledning av nyutdannede.

 • Kommersialisering
 • Cristin hovedlogo, Cristin current research information system in Norway