Hopp til hovedinnhold

Elin Ødegård

Tidligere avdelingsleder ved Læringsmiljøsenteret, avdeling Porsgrunn

Læringsmiljøsenteret, avd. Porsgrunn
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Nasjonalt senter for læringsmiljø og atferdsforskning
Avdeling Porsgrunn
Publications
 • Vitenskapelige publikasjoner
  • Eik, Liv Torunn; Steinnes, Gerd Sylvi; Ødegård, Elin

   (2020)

   Fra intensjon til handling i barnehagen : Dilemmaer som omdreiningspunkt for kompetansebygging.

   Fagbokforlaget

   ISBN 9788245022605.

  • Ødegård, Elin; Nordahl, Julie; Røys, Helge

   (2017)

   Alle skal med! Veiledning i den lærende barnehage.

   Cappelen Damm Akademisk

   ISBN 978-82-02-52301-5.

  • Eik, Liv Torunn; Steinnes, Gerd Sylvi; Ødegård, Elin

   (2016)

   Barnehagelæreres profesjonslæring.

   Fagbokforlaget

   ISBN 978-82-450-1692-5.

  • Ødegård, Elin

   (2014)

   Lederes faglige legitimitet og medarbeideres lojalitet; to sider av samme sak?. I: FoU i praksis 2013. Artikkelsamling fra konferanse om praksisrettet FoU i lærerutdanning.

   Akademika forlag

   ISBN 978-82-321-04215.

  • Bjerkholt, Eva; Ødegård, Elin; Søndenå, Kari; Hjardemaal, Finn R.

   (2014)

   Hvordan kan veiledningssamtaler åpne for kritisk tenkning?.

   UNIPED

   ISSN 1500-4538.

   Volum 37.

   Hefte 4.

   s.19-31.

   DOI: 10.3402/uniped.v37.23814

  • Ødegård, Elin

   (2013)

   Nyutdannede førskolelæreres særskilte ledelsesutfordringer. I: Proceedings of FoU i praksis 2012 : conference proceedings. Trondheim, 23. og 24. april 2012.

   Akademika forlag

   ISBN 978-82-321-0086-6.

   s.279-286.

  • Ødegård, Elin; Røys, Helge

   (2013)

   Å dra lasset sammen. Samhandling som strategi for pedagogisk ledelse i barnehagen.

   Cappelen Damm Akademisk

   ISBN 9788202330972.

  • Bjerkholt, Eva; Eik, Liv Torunn; Ødegård, Elin

   (2008)

   Kompetansebygging i hetrogene veiledningsgrupper. I: Det store spranget - ny som lærer i skole og barnehage.

   Tapir Akademisk Forlag

   ISBN 978-82-519-2282-1.

   s.137-146.

  • Bjerkholt, Eva; Eik, Liv Torunn; Ødegård, Elin

   (2007)

   Mangfold gir muligheter : om mangfold som ressurs for kompetansebygging. I: Når starten er god : en artikkelsamling om veiledning av nyutdannede lærere i barnehagen, grunnskolen og videregående opplæring.

   s.45-56.

 • Bøker og kapitler
  • Ødegård, Elin

   (2021)

   Helhet og sammenheng på SFO.

   ISBN 9788202687366.

  • Ødegård, Elin

   (2011)

   Nyutdannede pedagogiske lederes mestring og appropriering av barnehagens kulturelle redskaper. En kvalitativ studie av nyutdannede førskolelæreres kompetansebygging det første året i yrket.

   Hefte 145.

  • Karlsen, Thorbjørn J.; Bjerkholt, Eva; Eik, Liv Torunn; Olsen, Knut Rune; Ødegård, Elin

   (2005)

   Veiledning av nyutdannede lærere i barnehage og skole Forankring i lokal arbeidsgiverpolitikk, med fokus på kvalitet.

   Hefte 5.

  • Løkka, Niri; Ødegård, Elin

   (2004)

   Praksis som læringsarena : FOU-rapport 2001-2003.

 • Formidling
  • Steinnes, Gerd Sylvi; Eik, Liv Torunn; Ødegård, Elin

   (2022)

   Kompetansebygging i barnehagen.

  • Steinnes, Gerd Sylvi; Eik, Liv Torunn; Ødegård, Elin

   (2020)

   Webinar "Fra intensjon til handling i barnehagen. Dilemma som omdreiningspunkt for kompetansebygging".

  • Ødegård, Elin; Eik, Liv Torunn; Steinnes, Gerd Sylvi

   (2020)

   Interaktiv forskning som omdreiningspunkt for kompetansebygging i barnehagen..

  • Steinnes, Gerd Sylvi; Eik, Liv Torunn; Ødegård, Elin

   (2019)

   Dilemmaer som omdreiningspunkt i kompetansebygging​ .

  • Ødegård, Elin

   (2019)

   Interaktivforskning - redskap for komeptansebygging.

  • Ødegård, Elin

   (2019)

   Ledere som kan og vil.

  • Ødegård, Elin; Eik, Liv Torunn; Steinnes, Gerd Sylvi

   (2019)

   Dilemmaer som omdreiningspunkt for kompetansebygging.

  • Ødegård, Elin

   (2017)

   Tochange and improvequality in kindergarten. Developing professional learning communities through leadership..

  • Ødegård, Elin

   (2017)

   Alle skal med i utviklingen av den lærende barnehage.

  • Ødegård, Elin

   (2017)

   Hvordan skape et godt og tryggt læringsmiljø i barnehager?.

  • Ødegård, Elin

   (2016)

   Veiledning og ledelse som ild og vann eller hånd i hanske.

  • Steinnes, Gerd Sylvi; Eik, Liv Torunn; Ødegård, Elin; Bjerkholt, Eva

   (2016)

   Utforsking av barnehagelæreres kompetansebygging. Ulike teoretiske perspektiver som kilde til dypere forståelse og nye muligheter?.

  • Ødegård, Elin

   (2016)

   Bridging different competencies - aleadership perspective.

  • Ødegård, Elin; Martinsen Torve, Marianne

   (2016)

   Helhetlig arbeid med gode barnehagemiljøer i norsk kontekst.

  • Ødegård, Elin; Steinnes, Gerd Sylvi; Eik, Liv Torunn

   (2016)

   Exploring the complexity of competence building. Mixed theoretical perspectives, a source for deeper understanding and New answers..

  • Nordahl, J.; Ødegård, Elin

   (2015)

   Competence development through mentoring: Pedagogical leaders’ follow up of academic concepts while mentoring their assistants.

  • Ødegård, Elin

   (2015)

   Promoting quality in kindergarten through staff training. How can mentoring create opportunities for professional leadership?.

  • Ødegård, Elin

   (2015)

   Promoting quality through interactive research.

  • Ødegård, Elin

   (2015)

   Promoting leadership through staff training.

  • Ødegård, Elin; Røys, Helge

   (2015)

   Pedagogisk ledelse i barnehager.

  • Ødegård, Elin

   (2015)

   Pedagogisk ledelse i barnehager.

  • Ødegård, Elin

   (2014)

   Pedagogisk ledelse i barnehager.

  • Ødegård, Elin

   (2014)

   Veiledning og kritisk tenkning.

  • Ødegård, Elin

   (2014)

   Professions under pressure. Interactive research possiblities and challengers.

  • Ødegård, Elin

   (2014)

   Professional practice under pressure. Promoting quality in leadership through interactive research.

  • Bjerkholt, Eva; Ødegård, Elin

   (2014)

   Are there footprints of critical thinking in mentoring sessions?.

  • Steinnes, Gerd Sylvi; Eik, Liv Torunn; Ødegård, Elin

   (2014)

   Professional practice under pressure? Views on challenges and possibilities of kindergarten teachers`professional development.

  • Ødegård, Elin

   (2013)

   Legitimitet og lojalitet - lederens utfordring.

  • Bjerkholt, Eva; Hjardemaal, Finn R.; Søndenå, Kari; Ødegård, Elin; Jordell, Karl Øyvind

   (2013)

   How to understand the phenomenon of a common metaphore for two different fields as supervision and life word research interview.

  • Bjerkholt, Eva; Ødegård, Elin

   (2013)

   Danning i lys av kritisk tenkning.

  • Ødegård, Elin

   (2013)

   Legitimacy alnd loyalty as tools for pedagogical leadership in kindergarten.

  • Ødegård, Elin

   (2012)

   Nyutdannede førskolelæreres største utfordring.

   Barnehagefolk

   ISSN 1500-6905.

   Hefte 1.

   s.61-65.

  • Ødegård, Elin

   (2012)

   Nyutdannede pedagogiske lederes mestring og appropriering av barnehagens kulturelle redskaper.

  • Ødegård, Elin

   (2012)

   Nyutdannede førskolelæreres utfordringer.

  • Ødegård, Elin

   (2012)

   Competence building of Newly Qualified Kindergarten Teachers.

  • Ødegård, Elin

   (2012)

   Mentoring new teachers at the University College.

  • Ødegård, Elin

   (2012)

   Nyutdannede førskolelæreres utfordringer.

  • Ødegård, Elin

   (2012)

   Bridging diverse competencies – a leadership perspective.

  • Ødegård, Elin

   (2012)

   Newly Qualified Kindergarten Teachers and leadership.

  • Ødegård, Elin

   (2012)

   System of mentoring of newly qualified teachers in Norway.

  • Steinnes, Gerd Sylvi; Ødegård, Elin; Eik, Liv Torunn

   (2011)

   Kindergarten Teachers. Experts in a Field of Lay(women) Symposia.

  • Bjerkholt, Eva ; Ødegård, Elin

   (2011)

   Et komparativt perspektiv på veiledning av nyutdannede førskolelærere og lærere.

  • Ødegård, Elin

   (2010)

   Newly qualified kindergarten techers and leadership - Do we need an alternative way of framing and constructing leadership in kindergarten?.

  • Ødegård, Elin

   (2010)

   Hjelpetrengende eller en ressurs.

   Barnehagefolk

   ISSN 1500-6905.

   Hefte 2.

   s.67-73.

  • Hjortdal, Gry; Ødegård, Elin

   (2010)

   From leadership to management.

  • Bjerkholt, Eva; Ødegård, Elin

   (2009)

   Mangfold i veiledningspraksis, hvor står vi og hvor går vi?.

  • Eik, Liv Torunn; Ødegård, Elin; Ødegård, Elin

   (2008)

   Mentoring of Newly Qualified pre-school Teachers; Adaptation to Their Actual Workplace or Support for Further Competence Building?.

  • Bjerkholt, Eva; Ødegård, Elin

   (2008)

   New teacher induction in the North of Europe.

  • Bjerkholt, Eva; Bjerkholt, Eva; Eik, Liv Torunn; Ødegård, Elin; Ødegård, Elin

   (2007)

   Mangfold som ressurs i veiledningen.

  • Ødegård, Elin; Ødegård, Elin; Eik, Liv Torunn

   (2007)

   Diversity as a Positive Asset for Professional Competence.

  • Ødegård, Elin

   (2007)

   Feltarbeid og etiske utfordringer. Hvilke etiske utfordringer må jeg som forsker på nyutdannede førskolelærere være forberedt på?.

  • Ødegård, Elin; Hansson, Eidbjørg; Samuelsen, Arne Marius; Hjortdal, Gry; Gjemmestad Nilsen, Anne; Hofstad Dahl, Anne

   (2006)

   Veiledning og det estetiske blikket på praksisbarnehagen.

  • Bjerkholt, Eva; Ødegård, Elin

   (2005)

   Veiledning en investering i stabilitet.

 • Kunstnerisk produksjon
  • Karlsen, Thorbjørn J.; Pihlstrøm, Jon T.; Bjerkholt, Eva; Ødegård, Elin; Eik, Liv Torunn; Olsen, Knut Rune

   (2006)

   Ny i Yrket Et tiltak om veiledning av nyutdannede.

 • Kommersialisering
 • Cristin hovedlogo, Cristin current research information system in Norway