Elisabeth Jeppesen

Førsteamanuensis II i Prehospital Critical Care – Traumatologi

Det helsevitenskapelige fakultet
Avdeling for kvalitet og helseteknologi
Publikasjoner