Publikasjoner
 • Vitenskapelige publikasjoner
 • Bøker og kapitler
  • Øvrebø, Randi; Harbin, Elisabeth; Bakke-Erichsen, Anne

   (2004)

   Hvordan opplever nyutdannede sykepleiere sin egen kompetanse i forhold til krav og forventninger de møter i yrket? En pilotstudie gjennomført for kull 1999 ett år etter endt utdanning.

   Universitetet i Stavanger.

  • Harbin, Elisabeth

   (2002)

   Fra mistilpasning til mestring: En analyse av vellykket overgang til ungdomsskole for elever som tidligere har vist problematferd.

   Universitetet i Bergen.

 • Formidling
  • Foss, Brynjar; Harbin, Elisabeth

   (2010)

   Legemiddelregningens utfordringer.

   Tidsskriftet sykepleien.

   ISSN 0806-7511.

   Volum 98.

   Hefte 2.

  • Foss, Brynjar; Harbin, Elisabeth; Sæterdal, Lars Rune

   (2009)

   Mer enn støttefag.

   Tidsskriftet sykepleien.

   ISSN 0806-7511.

   Volum 97.

   Hefte 7.

  • Øvrebø, Randi; Bakke-Erichsen, Anne; Harbin, Elisabeth; Husebø, Sissel Eikeland

   (2005)

   Nursing education - a gap between theory and practice?.

   Konferanse;

   2005-08-24 - 2005-08-26.

  • Harbin, Elisabeth

   (2005)

   Nursing education - a gap between theory and practice?.

   The 4th International research and development Conference on Theory and practice in Nursing Education;

   2005-08-24 - 2005-08-26.

  • Roland, Pål; Harbin, Elisabeth

   (2005)

   Mobberens selvforståelse.

   Åpen fagdag;

   2005-11-23.

  • Harbin, Elisabeth; Roland, Pål

   (2005)

   "Ronny kalte eg et grisetryne" En kvalitativ studie av mobbere i ungdomsskolen.

   Åpen fagdag ved Universitetet i Stavanger;

   2005-11-23.

  • Harbin, Elisabeth

   (2004)

   From maladjustment to coping.

   International conference, Community and Campus: Building partnership for better practice, research and education.;

   2004-08-05 - 2004-08-06.

 • Kunstnerisk produksjon
 • Kommersialisering
 • Cristin hovedlogo, Cristin current research information system in Norway