Hopp til hovedinnhold
Publications
 • Vitenskapelige publikasjoner
 • Bøker og kapitler
  • Øvrebø, Randi; Harbin, Elisabeth; Bakke-Erichsen, Anne

   (2004)

   Hvordan opplever nyutdannede sykepleiere sin egen kompetanse i forhold til krav og forventninger de møter i yrket? En pilotstudie gjennomført for kull 1999 ett år etter endt utdanning.

  • Harbin, Elisabeth

   (2002)

   Fra mistilpasning til mestring: En analyse av vellykket overgang til ungdomsskole for elever som tidligere har vist problematferd.

 • Formidling
  • Foss, Brynjar; Harbin, Elisabeth

   (2010)

   Legemiddelregningens utfordringer.

   Tidsskriftet sykepleien

   ISSN 0806-7511.

   Volum 98.

   Hefte 2.

  • Foss, Brynjar; Harbin, Elisabeth; Sæterdal, Lars Rune

   (2009)

   Mer enn støttefag.

   Tidsskriftet sykepleien

   ISSN 0806-7511.

   Volum 97.

   Hefte 7.

  • Roland, Pål; Harbin, Elisabeth

   (2005)

   Mobberens selvforståelse.

  • Øvrebø, Randi; Bakke-Erichsen, Anne; Harbin, Elisabeth; Husebø, Sissel Eikeland

   (2005)

   Nursing education - a gap between theory and practice?.

  • Harbin, Elisabeth; Roland, Pål

   (2005)

   "Ronny kalte eg et grisetryne" En kvalitativ studie av mobbere i ungdomsskolen.

  • Harbin, Elisabeth

   (2005)

   Nursing education - a gap between theory and practice?.

  • Harbin, Elisabeth

   (2004)

   From maladjustment to coping.

 • Kunstnerisk produksjon
 • Kommersialisering
 • Cristin hovedlogo, Cristin current research information system in Norway