Elisabeth Rege Filbrandt

Universitetslektor i spesialpedagogikk

Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Nasjonalt senter for leseopplæring og leseforsking
OD B-24155
Publikasjoner
 • Vitenskapelige publikasjoner
 • Bøker og kapitler
  • Filbrandt, Elisabeth Rege

   (2016)

   Språkløyper som utviklingsarbeid for barnehager . I: Utprøving av Språkløyper - Intern rapport på Lesesenteret.

   s.18-23.

 • Formidling
  • Ofstad, Gunn Helen; Birkedal, Inga Kjerstin; Filbrandt, Elisabeth Rege; Moser, Thomas

   (2023)

   Overgangssekken- fellesobjekter som støtte i overgangen barnehage- SFO og skole.

   Filiorum forum;

   2023-09-19.

  • Ofstad, Gunn Helen; Birkedal, Inga Kjerstin; Filbrandt, Elisabeth Rege

   (2023)

   Hvor kom bruddet? Overgang fra barnehage til SFO og skole.

   Lek i begynneropplæringen, nasjonal konferanse;

   2023-11-23 - 2023-11-24.

  • Hansen, Joakim Evensen; Filbrandt, Elisabeth Rege

   (2023)

   Fagdag Ringsaker 18 og 19 april.

   Fagdag i Rekomp samarbeid;

   2023-04-18 - 2023-04-19.

  • Filbrandt, Elisabeth Rege; Hansen, Joakim Evensen

   (2023)

   Fagdag Ringsaker 19 september - flerspråklig utvikling.

   Fagdag i Rekomp samarbeid;

   2023-09-19.

  • Filbrandt, Elisabeth Rege

   (2023)

   Planleggingsdag Alver kommune 3. november.

   planleggingsdag i Rekomp samarbeid;

   2023-10-03.

  • Filbrandt, Elisabeth Rege; Hansen, Joakim Evensen

   (2022)

   Fagdag Ringsaker kommune 6 okt..

   Fagdag i Rekomp samarbeid;

   2022-10-06 - .

  • Filbrandt, Elisabeth Rege; Vaags, Agnete; Nese, Liv

   (2019)

   Språkløyper som en del av barnehagebasert kompetanseutvikling.

   konferanse i regi Nasjonal strategi for språk, lesing og skriving;

   2019-04-01 - .

  • Filbrandt, Elisabeth Rege; Sandø, Heidi; Nese, Liv

   (2018)

   Språkløyper som en del av barnehagebasert kompetanseutvikling.

   konferanse i regi Nasjonal strategi for språk, lesing og skriving;

   2018-04-10 - .

  • Filbrandt, Elisabeth Rege

   (2017)

   Språkarbeid i barnehagen - et fellesprosjekt.

   Den store fagdagen i Grieghallen ;

   2017-11-10 - .

  • Filbrandt, Elisabeth Rege

   (2016)

   Språkarbeid i overgangssituasjoner.

   språkløyper.

  • Rege, Elisabeth; Hoel, Trude

   (2015)

   Språkløyper som en del av barnehagebasert kompetanseutvikling.

   Lansering av Nasjonal strategi for språk, lesing og skriving;

   2015-10-28.

  • Rege, Elisabeth

   (2015)

   Dialogisk lesing og vaksne som språklege rollemodellar.

   Leseglede og lærelyst med nynorsk barnelitteratur;

   2015-04-23.

  • Rege, Elisabeth

   (2015)

   Å lese bilder.

   språkløyper.

  • Hoel, Trude; Filbrandt, Elisabeth Rege

   (2015)

   Språkstrategi går ikke på bekostning av lek..

 • Kunstnerisk produksjon
  • Filbrandt, Elisabeth Rege; Stangeland, Elisabeth Brekke

   (2020)

   Dokumentasjon og vurdering av språk.

  • Filbrandt, Elisabeth Rege

   (2020)

   En samtale om samarbeid med PPT.

  • Reikerås, Elin Kirsti Lie; Filbrandt, Elisabeth Rege; Schreuder-Lindløv, Inge

   (2019)

   Brobygger i barns møte med matematikk.

  • Reikerås, Elin Kirsti Lie; Filbrandt, Elisabeth Rege; Schreuder-Lindløv, Inge; Hoel, Trude; Stangeland, Elisabeth Brekke

   (2019)

   Foreldresamarbeid.

  • Filbrandt, Elisabeth Rege

   (2019)

   Språket som tankeverktøy- Å sette ord på følelser.

  • Stangeland, Elisabeth Brekke; Filbrandt, Elisabeth Rege

   (2019)

   Brobyggeren- en introduksjon.

  • Filbrandt, Elisabeth Rege; Liv, Nese; Hoel, Trude

   (2016)

   Å lese bøker; et regnværsorkester.

  • Gunnerud, Hilde; Filbrandt, Elisabeth Rege; Hoel, Trude

   (2016)

   Vår-vrimlebok.

  • Hoel, Trude; Filbrandt, Elisabeth Rege

   (2016)

   Skriftspråkmøter og bokstavkjennskap.

  • Hoel, Trude; Nese, Liv; Filbrandt, Elisabeth Rege

   (2016)

   Samtalen som arbeidsform. Hvorfor kan ikke Iti fly?.

  • Berge, Ingeborg Margrete; Fuglestad, Unni ; Filbrandt, Elisabeth Rege; Karlsen, Anne Mette Færøyvik; Rongved, Elisabeth

   (2016)

   "Den viktige tilgangen til språket" - Språkløyper.

  • Rege, Elisabeth; Hoel, Trude

   (2015)

   Snakk og vinn: Barns ordforråd.

  • Hoel, Trude; Rege, Elisabeth

   (2015)

   Skap forventning og engasjement rundt lesinga.

 • Kommersialisering
 • Cristin hovedlogo, Cristin current research information system in Norway