Ella Bjerga Pettersen

Stipendiat i utdanningsvitenskap og spesialpedagogikk

Læringsmiljøsenteret, avd. Stavanger
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Nasjonalt senter for læringsmiljø og atferdsforskning
HG Q-260
Publikasjoner