Hopp til hovedinnhold

CLASS - Observasjon av kvalitet i skolen

Gjennom CLASS får kursdeltakeren forskningsbasert innsikt i hvordan voksne i skolen kan samhandle enda bedre med elever slik at de opplever trygghet, livsmestring og støtte til utvikling og læring i sin hverdag.

Publisert: Endret:
Fakta
Studiepoeng

-

Nivå

Videreutdanning

Undervisningsform

Digitale forelesninger

Pris

12 000,-

Neste oppstart

CLASS-UE: 6. - 8. oktober 2021 Klokken 09.00 - 16.00 hver dag - NB! digitalt kurs - FULLT CLASS-S: 7. - 8. desember 2021 Klokken 08.30 - 17.00 hver dag - NB! fysisk kurs - FÅ LEDIGE PLASSER

Søknadsfrist

Løpende påmelding

Interaksjoner mellom lærere og elever som er gode er med på å fremme barn og unges læring og utvikling, og opplevelse av trygghet og livsmestring.

Kursinnhold

Lærer og elev ser smilende på hverandre.
Foto: iStock

Sted: 

Digitale forelesninger (CLASS-UE)

Stavanger (CLASS-S)

Tidspunkt: 

CLASS-UE: 6. - 8. oktober 2021, kl 09.00 - 16.00 alle dager 

CLASS-S: 7.-8. desember 2021, kl 08.30 - 17.00 alle dager

Passer for: 

CLASS-UE: Ansatte i skole og  PPT, samt  andre som jobber med kvalitetsforbedring i skolen fra 4.- 7.  klassetrinn

CLASS-S: Ansatte i skole og  PPT, samt  andre som jobber med kvalitetsforbedring i skolen fra 8. - 10.  klassetrinn

Pris: 

kr. 12 000,- per kurs

Antall kursplasser: 

14 per kurs

Deltakere tas opp fortløpende.

Språk: 

Engelsk (dersom det bare er norsktalende deltakere vil kurset bli holdt på norsk. Kursmaterialet er likevel på engelsk)

Påmelding:

Send e-post til laringsmiljosenteret@uis.no

E-posten må inneholde:

 • navn
 • e-post
 • arbeidssted
 • fakturadetaljer

Påmeldingen er bindende.

Spørsmål? Kontakt: laringsmiljosenteret@uis.no

Sertifisering:

Kurset er utviklet av Teachstone og Læringsmiljøsenteret har fått autorisasjon til å gjennomføre kurs i samarbeid med dem. Kurset gir opplæring i bruk av CLASS-manualen og forbereder for sertifisering. Selve sertifiseringen gjennomføres av Teachstone på nett etter at kurset er fullført.

Observasjon av interaksjon mellom lærer og elever

Gode læringsmiljø utvikles i klasserom hvor samspillet mellom lærere og elever er støttende, godt strukturert og fokusert på læring. Interaksjoner mellom lærere og elever som er gode er derfor med på å fremme barn og unges læring og utvikling, og opplevelse av trygghet og livsmestring.

CLASS (Classroom Assessment Scoring System) er et observasjonsverktøy som er utviklet for å kartlegge og forbedre lærer-elev-interaksjoner. 

Motivasjon for kvalitetsforbedring 

CLASS gir grunnlag for å vurdere undervisningskvaliteten i et klasserommet. Kvaliteten vurderes gjennom observasjon av emosjonell støtte, organisering av klasserommet og læringsstøtte. Videre kan observasjonene brukes til å vedlikeholde og videreutvikle kvaliteten i skolen.

Metoden er motiverende og gir også kunnskap om hvordan endringer kan gjøres for å øke kvaliteten. CLASS gir et grunnlag for å beskrive, analysere, og gi anbefalinger for lærerens arbeid i klasserommet. Verktøyet gir også grunnlag for pedagogisk dialog knyttet både til utvikling av positive læringsmiljø, struktur og rutiner i klasserommet, og til hvordan læreren kan støtte faglig læring hos elevene. For eksempel kan CLASS være et verktøy for arbeid knyttet til sentrale områder i Lærerplanene som implementeres fra høsten 2020, som problemløsning, dyp læring og metakognisjon.

CLASS bygger på det teoretiske rammeverket Teaching Through Interaction som er et av de best dokumenterte observasjonsverktøyene for kartlegging av undervisningskvalitet i klasserommet. Med sin solide teoretiske og empiriske forankring, kan dette rammeverket være nyttig for utvikling av egen praksis og for å snakke om klasseromspraksis med kollegaer og andre.

Konkret tilbakemelding

Gjennom CLASS observasjoner i klasserommet får man konkret og tydelig tilbakemelding, og grunnlag for målrettet refleksjon sammen med lærere. Denne 2-dagers observatør-opplæringen gir en grundig forståelse og trening i CLASS i klasserommet.

CLASS er forskningsbasert

Classroom Assessment scoring System (CLASS) er prøvd ut i mer enn 150 studier. Forskningen på CLASS viser blant annet at elever som har gått i klasser med høy kvalitet målt med CLASS har bedre faglige og sosiale ferdigheter. CLASS er også benyttet i norske studier, blant annet av forskere ved Læringsmiljøsenteret i CIESL-studien.

Det første steget mot CLASS-observatør 

I løpet av denne todagers opplæringen vil du få inngående innføring i CLASS og forberede deg for å kunne vurdere undervisningskvalitet på ein systematisk og pålitelig måte. CLASS vektlegger faktorer som forsking har dokumentert er av  de mest avgjørende for barn og unges sosiale og faglige utvikling: interaksjonen lærere har med elevene. Merk: at sertifisering som CLASS-observatør forutsetter deltagelse på hele de to dagene med opplæring.   

Dette inngår i kurset

 • Digitalt kurs: Tre dager opplæring 09.00 - 16.00 alle dager. Sertifisering forutsetter deltagelse på hele opplæringen

  Fysisk kurs: To dager opplæring 8.30 - 17.00 begge dager. Sertifisering forutsetter deltagelse på hele opplæringen
 • Alt materiell som inngår i opplæringen i CLASS-S/UE (Participant Guide, CLASS Manual, Master Code Justifications, and Score Sheets)
 • Tilgang til eksempel videoer for egen trening for sertifisering etter kurset
 • Tilgang til video-bibliotek med eksempler på de ulike dimensjonen i CLASS-S/UE
 • Reliabilitetstesting og tilbakemelding på testen
 • CLASS-S/UE observatørsertifikat og sertifiseringskort (når du har passert reliabilitetstesten)

Mer informasjon kan du finne her (elektronisk pdf).

Kursholder:

Grete Sørensen Vaaland. Foto: Jeanette Larsen.

Grete Sørensen Vaaland er sertifisert trener i CLASS fra Teachstone og vil lede disse to dagene med instruksjon, øvelser og diskusjoner.  Grete er førsteamanuensis i pedagogisk psykologi ved Læringsmiljøsenteret og har mange års erfaring fra arbeid med klasseledelse og skoleutvikling.

Overnatting (behøves ikke ved digitale forelesninger): 

Dersom du trenger overnatting i forbindelse med kurset, ligger hotellet Ydalir i umiddelbar nærhet til campus. Ta direkte kontakt med hotellet for å undersøke pris og kapasitet: 

Telefon: +47 481 33 100

E-post: hello@ydalir.no

Slik kommer du deg til Universitetet i Stavanger (behøves ikke ved digitale forelesninger):

Med tog:

Ta tog til Stavanger og bytt til buss (se under).

Med buss:

Buss nummer 6, 7 og x60 fra Stavanger sentrum til Universitetet i Stavanger.

Holdeplasser, rutetider og mer informasjon finner du på Kolumbus.no.

Flybuss:

Ta flybussen fra Sola flyplass merket "via SUS og UiS".

Avstigning ved Universitetet i Stavanger.

(NB: Ikke ta flybussen merket "Stavanger via Madla/Forum") 

Kontakt oss

Førsteamanuensis
51832926
Læringsmiljøsenteret, avd. Stavanger
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora

Nasjonalt senter for læringsmiljø og atferdsforskning
Rådgiver
51831611
Læringsmiljøsenteret, avd. Stavanger
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora

Fakultetsadministrasjonen UH

Administrasjon NSLA Avd. Stavanger