CLASS - Observasjon av kvalitet i barnehage og skole

Gjennom CLASS får kursdeltakeren forskningsbasert innsikt i hvordan voksne i barnehagen og skolen kan samhandle enda bedre med barnehagebarn og elever slik at de opplever trygghet, livsmestring og støtte til utvikling og læring i sin hverdag.

Publisert Sist oppdatert
Fakta
Studiepoeng

-

Nivå

Videreutdanning

Undervisningsform

Fysiske eller digitale kurs

Pris

12 000,-

Søknad

Åpner 8. mai

Høy kvalitet på interaksjoner mellom voksne og barn er med på å fremme barn og unges læring og utvikling, og opplevelse av trygghet og livsmestring.

Kursinnhold

Lærer og elev ser smilende på hverandre.
Foto: iStock

Sted:

Stavanger eller digitalt

Tidspunkt: 

Det er satt opp to CLASS-S-kurs høsten 2024:

CLASS-S (Secondary):

27.–28. august 2024

29.–30. oktober 2024

Fysisk kurs i Stavanger

CLASS-UE (Upper elementary):

Det er satt opp ett CLASS-UE kurs i løpet av høsten 2024:

22.–24. oktober - digitalt kurs

CLASS-PRE-K-3RD:

5.–7. november - fysisk kurs i Stavanger – Fullt, men det er mulig å sette seg på venteliste.

Passer for: 

CLASS-S: Ansatte i skole og  PPT, samt andre som vil bruke systematisk observasjon i arbeidet med utvikling av skolen fra 8.-10. klassetrinn og videregående skole.

CLASS-UE: Ansatte i skole og  PPT, samt andre som vil bruke systematisk observasjon i arbeidet med utvikling av skolen fra 4.- 7.  klassetrinn.

CLASS-PRE-K-3RD: Ansatte i barnehage, skole og PPT, dekker stor avdeling i barnehage og 1-3 klassetrinn (alder 3-9 år).

Pris: 

kr. 12 000,- per deltaker/kurs

Antall kursplasser: 

Fysiske kurs: 15 deltakere per kurs. Digitale kurs: 14 deltakere per kurs.
Deltakere tas opp fortløpende.

Språk: 

Engelsk (dersom det bare er norsktalende deltakere vil kurset bli holdt på norsk. Kursmaterialet er likevel på engelsk)

Påmelding:

Send e-post til laringsmiljosenteret@uis.no
E-posten må inneholde:

 • navn
 • e-post
 • arbeidssted
 • fakturadetaljer

Påmeldingen er bindende.

Spørsmål? Kontakt: hege.n.barker@uis.no

CLASS (Classroom Assessment Scoring System) er et observasjonsverktøy som er utviklet for å kartlegge og forbedre interaksjoner mellom voksen og barn/lærer og elev. 

Det første steget mot CLASS-observatør 

I løpet av denne to- eller tre-dagers opplæringen vil du få inngående innføring i CLASS og forberede deg for å kunne vurdere undervisningskvalitet på ein systematisk og pålitelig måte. CLASS vektlegger faktorer som forsking har dokumentert er av  de mest avgjørende for barn og unges sosiale og faglige utvikling: interaksjonen lærere har med elevene. Merk: at sertifisering som CLASS-observatør forutsetter deltagelse på hele opplæringen.   

Sertifisering

Kurset er utviklet av Teachstone og Læringsmiljøsenteret har fått autorisasjon til å gjennomføre kurs i samarbeid med dem. Kurset gir opplæring i observasjon med bruk av CLASS-manualen og forbereder for sertifisering. Selve sertifiseringen gjennomføres av Teachstone på nett etter at kurset er fullført.

Observasjon av interaksjon mellom lærer og elever

Gode læringsmiljø utvikles i barnehager/klasserom hvor samspillet mellom voksne og barn er støttende, godt strukturert og fokusert på læring. Høy kvalitet på interaksjoner mellom voksne og barn/lærere og elever er derfor med på å fremme barn og unges læring og utvikling og opplevelse av trygghet og livsmestring.

Motivasjon for kvalitetsforbedring 

CLASS gir grunnlag for å vurdere interaksjonen i barnegruppen og undervisningskvaliteten i klasserommet. Kvaliteten vurderes gjennom observasjon av emosjonell støtte, organisering av arbeidet og læringsstøtte. Videre kan observasjonene brukes til å vedlikeholde og videreutvikle kvaliteten i barnehagen/skolen.

Metoden er motiverende. CLASS gir et grunnlag for å beskrive, analysere, og gi anbefalinger for arbeidet i barnegruppen/klasserommet. Verktøyet gir dermed grunnlag for pedagogisk dialog knyttet både til utvikling av positive læringsmiljø, struktur og rutiner i barnehage og skole, og til hvordan den voksne/læreren kan støtte utvikling hos barn/faglig læring hos elevene. For eksempel kan CLASS være et verktøy for arbeid knyttet til sentrale områder i Rammeplanen/Lærerplanene.

CLASS-kursene gir opplæring i observasjon ved bruk av  CLASS-manualen, og forbereder med dette deltakerne til å bli sertifisert som CLASS-observatør. Selve sertifiseringen gjennomføres  på nett etter at kurset er gjennomført.

CLASS bygger på det teoretiske rammeverket Teaching Through Interaction, og er et av de best dokumenterte observasjonsverktøyene for kartlegging av undervisningskvalitet i klasserommet. Med sin solide teoretiske og forankring, kan dette rammeverket være nyttig for utvikling av egen praksis og for å snakke om praksis med kollegaer og andre.

CLASS er forskningsbasert

Classroom Assessment scoring System (CLASS) er prøvd ut i mer enn 150 studier. Forskning på CLASS i skoler viser blant annet at elever som har gått i klasser med høy kvalitet målt med CLASS har bedre faglige og sosiale ferdigheter. CLASS er også benyttet i norske studier, blant annet av forskere ved Læringsmiljøsenteret i CIESL-studien.

Dette inngår i kurset

 • Digitalt kurs: Tre dager opplæring 09.00–16.00 alle dager. Sertifisering forutsetter deltagelse på hele opplæringen
 • Fysisk kurs: To dager opplæring fra 8.30–17.00 begge dager (gjelder CLASS-S/UE). CLASS Pre-K-3: tre dager opplæring fra 08:30-16:00 alle dager.
 • Sertifisering forutsetter deltagelse på hele opplæringen i alle kursene
 • Alt materiell som inngår i opplæringen i CLASS-S/UE/Pre-K-3 (Participant Guide, CLASS Manual, Master Code Justifications, and Score Sheets)
 • Tilgang til eksempel videoer for egen trening for sertifisering etter kurset
 • Tilgang til video-bibliotek med eksempler på de ulike dimensjonen i CLASS-S/UE/Pre-K-3
 • Reliabilitetstesting og tilbakemelding på testen
 • CLASS-S/UE/Pre-K-3 observatørsertifikat og sertifiseringskort (når du har passert reliabilitetstesten)

Mer informasjon kan du finne her (elektronisk pdf).

Kursholdere:

Grete Sørensen Vaaland, Maren Stahl Lerang og Ella Bjerga Pettersen er sertifisert trener i CLASS fra Teachstone og vil lede disse to dagene med instruksjon, øvelser og diskusjoner. 

Grete holder kurs i CLASS-UE og CLASS-S. Hun er førsteamanuensis i pedagogisk psykologi ved Læringsmiljøsenteret og har mange års erfaring fra arbeid med klasseledelse og skoleutvikling.

Maren holder kurs i CLASS-S. Hun er førsteamanuensis i pedagogisk psykologi ved Læringsmiljøsenteret. Hun har doktorgrad i kvaliteten på læringsstøtte i klasserommet.

Ella holder kurs i CLASS-PRE-K-3RD. Hun er stipendiat ved Læringsmiljøsenteret.

Overnatting: 

Dersom du trenger overnatting i forbindelse med kurset, ligger hotellet Ydalir i umiddelbar nærhet til campus. Ta direkte kontakt med hotellet for å undersøke pris og kapasitet: 

Telefon: +47 481 33 100
E-post: hello@ydalir.no

Slik kommer du deg til Universitetet i Stavanger:

Med tog:
Ta tog til Stavanger og bytt til buss (se under).

Med buss:
Buss nummer 6, 7 og x60 fra Stavanger sentrum til Universitetet i Stavanger.
Holdeplasser, rutetider og mer informasjon finner du på Kolumbus.no.

Flybuss:
Ta flybussen fra Sola flyplass merket "via SUS og UiS".
Avstigning ved Universitetet i Stavanger.
(NB: Ikke ta flybussen merket "Stavanger via Madla/Forum") 

Kontakt oss

Førsteamanuensis i pedagogisk psykologi
51832926
Læringsmiljøsenteret, avd. Stavanger
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Nasjonalt senter for læringsmiljø og atferdsforskning
Førsteamanuensis i pedagogisk psykologi
51833698
Læringsmiljøsenteret, avd. Stavanger
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Nasjonalt senter for læringsmiljø og atferdsforskning
Stipendiat i utdanningsvitenskap og spesialpedagogikk
51832930
Læringsmiljøsenteret, avd. Stavanger
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Nasjonalt senter for læringsmiljø og atferdsforskning
Har du spørsmål?

Kontakt oss på e-post laringsmiljosenteret@uis.no.