CLASS - Observasjon av kvalitet i skolen

Gjennom CLASS får kursdeltakeren forskningsbasert innsikt i hvordan voksne i skolen kan samhandle enda bedre med elever slik at de opplever trygghet, livsmestring og støtte til utvikling og læring i sin hverdag.

Published Endret
Fakta
Studiepoeng

-

Nivå

Videreutdanning

Undervisningsform

Fysiske eller digitale forelesninger

Pris

12 000,-

Neste kurs:

CLASS-UE: 16. - 18. januar 2024 Sted: Digitalt Klokken: 09.00 - 16.00 alle dager CLASS-S: 10. - 11. januar 2024 Sted: Stavanger Klokken: 08.30 - 17.00 begge dager

Søknadsfrist

Fortløpende (ved fulle kurs er det mulig å sette seg på venteliste)

Høy kvalitet på interaksjoner mellom lærere og elever er med på å fremme barn og unges læring og utvikling, og opplevelse av trygghet og livsmestring.

Kursinnhold

Lærer og elev ser smilende på hverandre.
Foto: iStock

Sted: 

Stavanger

Tidspunkt: 

CLASS-UE: 8. - 9. november 2023, kl. 08.30 - 17.00 begge dager

CLASS-S: 13. - 15. november 2023, kl. 09.00 - 16.00 alle dager

Passer for: 

CLASS-UE: Ansatte i skole og  PPT, samt andre som vil bruke systematisk observasjon i arbeidet med utvikling av skolen fra 4.- 7.  klassetrinn.

CLASS-S: Ansatte i skole og  PPT, samt andre som vil bruke systematisk observasjon i arbeidet med utvikling av skolen fra 8.-10. klassetrinn og videregående skole.

Pris: 

kr. 12 000,- per deltaker/kurs

Antall kursplasser: 

15 deltakere per kurs (fysiske kurs)
Deltakere tas opp fortløpende.

Språk: 

Engelsk (dersom det bare er norsktalende deltakere vil kurset bli holdt på norsk. Kursmaterialet er likevel på engelsk)

Påmelding:

Send e-post til laringsmiljosenteret@uis.no
E-posten må inneholde:

 • navn
 • e-post
 • arbeidssted
 • fakturadetaljer

Påmeldingen er bindende.

Spørsmål? Kontakt: hege.n.barker@uis.no

CLASS (Classroom Assessment Scoring System) er et observasjonsverktøy som er utviklet for å kartlegge og forbedre lærer-elev-interaksjoner. 

Det første steget mot CLASS-observatør 

I løpet av denne to- eller tre-dagers opplæringen vil du få inngående innføring i CLASS og forberede deg for å kunne vurdere undervisningskvalitet på ein systematisk og pålitelig måte. CLASS vektlegger faktorer som forsking har dokumentert er av  de mest avgjørende for barn og unges sosiale og faglige utvikling: interaksjonen lærere har med elevene. Merk: at sertifisering som CLASS-observatør forutsetter deltagelse på hele opplæringen.   

Sertifisering

Kurset er utviklet av Teachstone og Læringsmiljøsenteret har fått autorisasjon til å gjennomføre kurs i samarbeid med dem. Kurset gir opplæring i observasjon med bruk av CLASS-manualen og forbereder for sertifisering. Selve sertifiseringen gjennomføres av Teachstone på nett etter at kurset er fullført.

Observasjon av interaksjon mellom lærer og elever

Gode læringsmiljø utvikles i klasserom hvor samspillet mellom lærere og elever er støttende, godt strukturert og fokusert på læring. Høy kvalitet på interaksjoner mellom lærere og elever er derfor med på å fremme barn og unges læring og utvikling, og opplevelse av trygghet og livsmestring.

Motivasjon for kvalitetsforbedring 

CLASS gir grunnlag for å vurdere undervisningskvaliteten i et klasserommet. Kvaliteten vurderes gjennom observasjon av emosjonell støtte, organisering av arbeidet i klasserommet og læringsstøtte. Videre kan observasjonene brukes til å vedlikeholde og videreutvikle kvaliteten i skolen.

Metoden er motiverende og gir også kunnskap om hvordan endringer kan gjøres for å øke kvaliteten. CLASS gir et grunnlag for å beskrive, analysere, og gi anbefalinger for lærerens arbeid i klasserommet. Verktøyet gir dermed grunnlag for pedagogisk dialog knyttet både til utvikling av positive læringsmiljø, struktur og rutiner i klasserommet, og til hvordan læreren kan støtte faglig læring hos elevene. For eksempel kan CLASS være et verktøy for arbeid knyttet til sentrale områder i Lærerplanene, som problemløsning, dyp læring og metakognisjon.

CLASS bygger på det teoretiske rammeverket Teaching Through Interaction, og er et av de best dokumenterte observasjonsverktøyene for kartlegging av undervisningskvalitet i klasserommet. Med sin solide teoretiske og forankring, kan dette rammeverket være nyttig for utvikling av egen praksis og for å snakke om klasseromspraksis med kollegaer og andre.

CLASS er forskningsbasert

Classroom Assessment scoring System (CLASS) er prøvd ut i mer enn 150 studier. Forskningen på CLASS viser blant annet at elever som har gått i klasser med høy kvalitet målt med CLASS har bedre faglige og sosiale ferdigheter. CLASS er også benyttet i norske studier, blant annet av forskere ved Læringsmiljøsenteret i CIESL-studien.

Dette inngår i kurset

 • Digitalt kurs: Tre dager opplæring 09.00 - 16.00 alle dager. Sertifisering forutsetter deltagelse på hele opplæringen
  Fysisk kurs: To dager opplæring 8.30 - 17.00 begge dager. Sertifisering forutsetter deltagelse på hele opplæringen
 • Alt materiell som inngår i opplæringen i CLASS-S/UE (Participant Guide, CLASS Manual, Master Code Justifications, and Score Sheets)
 • Tilgang til eksempel videoer for egen trening for sertifisering etter kurset
 • Tilgang til video-bibliotek med eksempler på de ulike dimensjonen i CLASS-S/UE
 • Reliabilitetstesting og tilbakemelding på testen
 • CLASS-S/UE observatørsertifikat og sertifiseringskort (når du har passert reliabilitetstesten)

Mer informasjon kan du finne her (elektronisk pdf).

Kursholder:

Grete Sørensen Vaaland. Foto: Jeanette Larsen.

Grete Sørensen Vaaland er sertifisert trener i CLASS fra Teachstone og vil lede disse to dagene med instruksjon, øvelser og diskusjoner. Grete er førsteamanuensis i pedagogisk psykologi ved Læringsmiljøsenteret og har mange års erfaring fra arbeid med klasseledelse og skoleutvikling.

Overnatting: 

Dersom du trenger overnatting i forbindelse med kurset, ligger hotellet Ydalir i umiddelbar nærhet til campus. Ta direkte kontakt med hotellet for å undersøke pris og kapasitet: 

Telefon: +47 481 33 100
E-post: hello@ydalir.no

Slik kommer du deg til Universitetet i Stavanger:

Med tog:
Ta tog til Stavanger og bytt til buss (se under).

Med buss:
Buss nummer 6, 7 og x60 fra Stavanger sentrum til Universitetet i Stavanger.
Holdeplasser, rutetider og mer informasjon finner du på Kolumbus.no.

Flybuss:
Ta flybussen fra Sola flyplass merket "via SUS og UiS".
Avstigning ved Universitetet i Stavanger.
(NB: Ikke ta flybussen merket "Stavanger via Madla/Forum") 

Kontakt oss

Førsteamanuensis i pedagogisk psykologi
51832926
Læringsmiljøsenteret, avd. Stavanger
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Nasjonalt senter for læringsmiljø og atferdsforskning
Har du spørsmål?

Kontakt oss på e-post laringsmiljosenteret@uis.no.