Ellen Ramvi

Professor i sykepleierfag

Det helsevitenskapelige fakultet
Avdeling for omsorg og etikk
KA A-276

Bio

My research areas relate to: relational work; professional relations; professional development; care; ethics of care; death studies; psychosocial studies; health promotion strategies; organisational culture; qualitative methods; reflexive practice; interdisciplinary research.

Forsknings områder: relasjons arbeid; profesjonelle relasjoner; profesjonell utvikling; omsorg; omsorgsetikk; døden; psyko-sosial forskning; organisasjonskultur; refleksiv praksis; kvalitative metoder; tverrfaglig forskning

I have been Head of the Professional Relations in Welfare Professions research group at the University of Stavanger since 2007.

My main research interests involve emotional and relational aspects of professional work. This includes research on professional development, professional identity and self-understanding in relational work, as well as research on emotional, relational and societal conditions for care and ethics. My particular contribution to the research field has been to introduce a psycho-social perspective on care, ethics and relational work  a novel approach in the Norwegian context.

My current research interests relate to care ethics in an increasingly technological health and welfare sector. I am project manager for the research project Caring Futures: Developing Care Ethics for Technology-Mediated Care Practices (QUALITECH), financed by the Research Council of Norway (2020-2024).

For some years I have been engaged in several projects on health professionals' personal and existential experiences of being confronted with death at work. One of these, was a work package in a project financed by the Research Council of Norway, on multicultural healthcare staff and their experiences of working with dying nursing homes residents in Norway. Since 2013, I have contributed to a methodology project - developing the Visual Matrix as a new psycho-social approach to investigating aspects of experience that may be difficult to articulate discursively, working alongside British and Scandinavian colleagues. 

I am a member of Network for Gender Research at the University of Stavanger, and the Nordic network Death: Emotions, Relations & Constructions (DERC). I am a founding member of the Association for Psychosocial Studies (APS), and a member of International Society for the Psychoanalytical Study of Organizations (ISPSO),  a member (and for one period a member of the Executive Committee) of the International Research Group for Psycho-Societal Analysis, a member of the Research Group Foundations, Phenomena and Conditions of Care (Omsorgens grunnlag, fenomener og vilkår, Senter for omsorgsforskning, Vest-Norge), and a member of The Norwegian Society for Psychoanalytic Psychotherapy with Children and Adolescents (Norsk forening for psykoanalytisk psykoterapi med barn og ungdom, Nfppbu).

Publikasjoner
 • Vitenskapelige publikasjoner
 • Bøker og kapitler
  • Skarpaas, Lisebet Skeie; Aas, Randi Wågø

   (2019)

   Koordinering av tilbakeføring til arbeid for sykmeldte: konsept, konsekvenser og utfordringer.

   OsloMet - storbyuniversitetet.

   ISBN 9788283641783.

  • Strømme, Liv Mette

   (2019)

   Normalitet i barnehagen. Ansatte og barns forventninger til det å "være normal".

   Universitetet i Stavanger.

   ISBN 978-82-7644-855-9.

   Hefte ..

  • Moen, Kjetil; Froggett, Lynn

   (2016)

   Death at Work. An interpretation of biographical narratives of professionals in end of life care.

   Universitetet i Stavanger.

   ISBN 978-82-7644-663-0.

  • Ramvi, Ellen; Skarpaas, Lisebet Skeie; Løvereide, Lise

   (2013)

   Veien inn i arbeidslivet.Lederes erfaring med inkludering av unge voksne med psykiske helseplager.

   Universitetet i Stavanger.

   ISBN 978-82-7644-529-9.

   Hefte 40.

  • Ramvi, Ellen; Farstad, Linn

   (2011)

   Arbeid og psykisk helse.

   ISBN 978-82-7644-458-2.

   Hefte 30.

  • Ramvi, Ellen

   (2007)

   Læring av erfaring? Et psykoanalytisk blikk på læreres læring.

   ISBN 9788791387203.

  • Ramvi, Ellen; Sagvaag, Hildegunn

   (1999)

   Takling av rusproblemer på jobb En intervjuundersøkelse.

   ISBN 8272209896.

   Hefte 170.

 • Formidling
  • Ramvi, Ellen

   (2024)

   Caring Futures.

   Studiebesøk fra Ringkøbing-Skjern kommune DK;

   2024-02-23.

  • Leiknes, Ingrid Margrethe; Jensen, Ida Bruheim; Gjerstad, Brita; Hellstrand, Ingvil Førland; Ramvi, Ellen

   (2023)

   Omsorgsframtider.

   Nasjonal e-helsekonferanse 2023 ;

   2023-02-15 - 2023-02-16.

  • Ramvi, Ellen; Lavik, Marta Høyland

   (2023)

   "Caring Futures" Refleksjon over jordmorfag vha podcast.

   Jordmorlærermøte;

   2023-10-24 - .

  • Lavik, Marta Høyland; Ramvi, Ellen

   (2023)

   Reflection in technology-mediated midwifery care – a podcast and an educational project.

   Caring Futures;

   2023-06-07.

  • Lavik, Marta Høyland; Ramvi, Ellen

   (2023)

   Caring Futures: Undervisningspakke med podkast til bruk i jordmorutdanningen.

   Lærere ved jordmorutdanningen samt praksisreiledere for jordmorstudenter;

   2023-08-21.

  • Nassehi, Damoun; Gripsrud, Birgitta Haga; Ramvi, Ellen

   (2022)

   Først av alt – ikke å skade.

   Dagens medisin.

   ISSN 1501-4290.

  • Ramvi, Ellen; Gripsrud, Birgitta Haga

   (2022)

   Visual matrix som forskningsmetode.

   Forskningsmetoder i møte med døden;

   2022-04-28 - 2022-04-29.

  • Hellstrand, Ingvil Førland; Ramvi, Ellen; Sneberg, Cathrine

   (2022)

   Forskning og kunst møtes i ny utstilling.

  • Hellstrand, Ingvil Førland; Ramvi, Ellen; Hodne, Anna Myklebust

   (2022)

   Utviklingen bekymrer - kan få uante konsekvenser.

  • Hellstrand, Ingvil Førland; Gjerstad, Brita; Jensen, Ida Bruheim; Ramvi, Ellen

   (2022)

   How do Care Technologies Affect Family and Next of Kin?.

   Caring Futures Midway Symposium;

   2022-11-23 - 2022-11-24.

  • Nassehi, Damoun; Ramvi, Ellen; Gripsrud, Birgitta Haga

   (2022)

   Physicians’ Use of Digital Technologies and its Impact on the Physician-Patient Relationship. Data presentation from a scoping review.

   Caring Futures Midway symposium;

   2022-11-23 - 2024-11-24.

  • Ramvi, Ellen

   (2022)

   Introduction. Theory development in Caring Futures.

   Midway syposium in Caring Futures;

   2022-11-23 - 2022-11-24.

  • Gripsrud, Birgitta Haga; Ramvi, Ellen; Ribers, Bjørn

   (2022)

   Couldn't Care Less? A psychosocial analysis of contemporary cancer care policy as a case of borderline welfare .

   Psychosocial Studies in Nordic Welfare Contexts;

   2022-12-01.

  • Gripsrud, Birgitta Haga; Hellstrand, Ingvil Førland; Ramvi, Ellen

   (2021)

   Vi må stille spørsmål om teknologiens begrensninger som velferdsverktøy.

   Forskersonen.no.

  • Lavik, Marta Høyland; Ramvi, Ellen; Gripsrud, Birgitta Haga

   (2021)

   Religions- og kulturmøte på sjukeheimen - kvar trykkjer skoen?.

   Nordisk konferanse for prestetjenesten i helsesektoren;

   2021-09-06 - 2021-09-07.

  • Vea, Møyfrid Oftedal; Ramvi, Ellen

   (2020)

   "Problembarn" - erfaringer fra elever som har gått på spesialskole.

   Spesialpedagogikk.

   ISSN 0332-8457.

   Volum 04.

   s.5-18.

  • Gripsrud, Birgitta Haga; Ramvi, Ellen; Lisbeth, Thoresen; Bråten, Beret

   (2020)

   Smittevern og menneskelige behov.

   Stavanger Aftenblad.

   ISSN 0804-8991.

   s.38-38.

  • Ramvi, Ellen

   (2020)

   Presentasjon av forskningsprosjektet Omsorg for framtiden: Utvikling av omsorgsetikk for teknologi-mediert omsorgspraksis..

   Avdelingsseminar;

   2020-10-13 - 2020-10-14.

  • Ramvi, Ellen; Lavik, Marta Høyland

   (2020)

   Å arbeide tett på døden i en sekularisert velferdsstat.

   MultiCare-prosjektets sluttkonferanse;

   2020-12-14 - 2020-12-15.

  • Ramvi, Ellen; Gripsrud, Birgitta Haga; Hellstrand, Ingvil Førland

   (2020)

   Ny velferdsteknologi kan ikke løse framtidens omsorgsbehov alene..

   Forskning.no.

   ISSN 1891-635X.

  • Ueland, Venke Irene; Ramvi, Ellen

   (2019)

   Working in the field of death and dying. Nurses existential experiences..

   Care 4. International Scientific Nursing and Midwifery Congress;

   2019-02-04 - 2019-02-06.

  • Lavik, Marta Høyland; Ramvi, Ellen

   (2019)

   Opplever innvandrarar at tru og livssyn kan vera ein ressurs når dei arbeider som helsepersonell ved sjukeheimar i Noreg?.

   Dialogseminar;

   2019-02-28.

  • Lavik, Marta Høyland; Ramvi, Ellen

   (2019)

   Profesjonell i møte med døden? Erfaringar frå migrantar som arbeider som helsepersonell ved norske sjukeheimar.

   Temakveld;

   2019-08-29.

  • Ådland, Anne Kristine; Lavik, Marta Høyland; Gripsrud, Birgitta Haga; Ramvi, Ellen

   (2019)

   Death and liminality: an ethnographic study of nursing home staff’s experiences in an encounter with the dead body.

   The 14th International Conference on the Social Context of Death, Dying and Disposal;

   2019-09-04 - 2019-09-07.

  • Ramvi, Ellen

   (2019)

   Døden og de profesjonelle relasjoner.

   "Død og døende. Et forskningsseminar om velferdsteknologi, omsorg og ansvar i møte med døden.";

   2019-10-03.

  • Ramvi, Ellen

   (2019)

   Fra ide til prosjekt: Hvordan bygge opp et forskningstema?.

   Heldagsseminar Avdeling for omsorg og etikk;

   2019-10-15.

  • Lavik, Marta Høyland; Ramvi, Ellen

   (2019)

   Typisk norsk å dø alene? Hvordan er det for en person med et religiøst og familieorientert livssyn å jobbe på sykehjem i Norge? Intervju ved Jostein Gjertsen, Verdibørsen.

  • Ramvi, Ellen

   (2018)

   Redsel i møte med døden. Erfaringer fra et multikulturelt arbeidsfellesskap på sykehjem.

   Symposium;

   2018-01-22 - 2018-01-23.

  • Lavik, Marta Høyland; Ramvi, Ellen

   (2018)

   Å snakka om døden på sjukeheimen: Erfaringar frå eit multikulturelt arbeidsfelllesskap.

   Symposium;

   2018-01-22 - 2018-01-23.

  • Lavik, Marta Høyland; Ramvi, Ellen

   (2018)

   Overgangen frå familiebasert til velferdsbasert omsorg for døyande: Erfaringar frå migrantar som arbeider som helsepersonell ved sjukeheimar i Noreg.

   Fagdag;

   2018-06-12.

  • Lavik, Marta Høyland; Ramvi, Ellen

   (2018)

   How do migrant health personnel experience the transition from country of origin to Norway when working with death?A qualitative study from five nursing homes in Norway .

   19th Nordic Migation Conference;

   2018-08-15 - 2018-08-17.

  • Ramvi, Ellen; Lavik, Marta Høyland; Gripsrud, Birgitta Haga

   (2018)

   The experience of ethical dilemmas in the transition between the country of origin and the country of destination. A qualitative study of migrant health care personnel working with death in a welfare state..

   Gender, Justice and Care. 19th International Nursing Ethics Conference, 4th International Ethics in Care Conference;

   2018-09-01 - 2018-09-02.

  • Gripsrud, Birgitta Haga; Ramvi, Ellen; Vevatne, Kari

   (2018)

   Couldn’t care less? The integrated breast cancer pathway as a case for nursing ethics.

   19th International Nursing Ethics Conference, 4th International Ethics in Care Conference;

   2018-09-01 - 2018-09-02.

  • Gripsrud, Birgitta Haga; Ramvi, Ellen

   (2018)

   Visual Matrix i en studie av forestillinger om døden.

   Landskonferansen i palliasjon 2018;

   2018-09-12 - 2018-09-14.

  • Ramvi, Ellen; Lavik, Marta Høyland

   (2018)

   Hvordan kommuniserer helsepersonell med innvandrerbakgrunn om døden på sykehjem i Norge?.

   Landskonferanse i palliasjon;

   2018-09-12 - 2018-09-14.

  • Ramvi, Ellen

   (2018)

   Selvforståelse og profesjonell identitet i et biografisk narrativt perspektiv.

   forskningsseminar;

   2018-10-25.

  • Ramvi, Ellen; Lavik, Marta Høyland

   (2018)

   Migrant healthcare personnel working with death and dying in a welfare state. A qualitative study of the experience of challenges.

   MULTICARE;

   2018-10-16 - 2018-10-17.

  • Ramvi, Ellen

   (2018)

   Kommunikasjon om døden på sykehjem. Fra helsepersonell med innvandrerbakgrunn sitt perspektiv..

   nettverk for sykehjem, aldershjem og ansatte i Den norske kirke ;

   2018-11-21.

  • Lavik, Marta Høyland; Ramvi, Ellen

   (2018)

   Å arbeida tett på døden i Noreg - korleis opplever innvandrarar som arbeider som helsepersonell overgangen frå ei familiebasert til ei velferdsbasert omsorg?.

   Mini-seminar om kulturmøter og kulturkollisjoner i helsevesenet;

   2018-11-21.

  • Ramvi, Ellen

   (2017)

   Nurses’ perspective on challenges in next of kin relationships in end-of-life care. A critical study based on feminist ethics..

   18th Nursing Ethics Conference;

   2017-09-15 - 2017-09-16.

  • Ramvi, Ellen; Ueland, Venke Irene

   (2016)

   Mellom pasient og pårørende i omsorg ved livets slutt.

   Forskerseminar om døden;

   2016-03-09 - 2016-03-10.

  • Ramvi, Ellen; Gripsrud, Birgitta Haga

   (2016)

   Læring av erfaring og sosialt forsvar.

   Faglig forum for rusfeltet;

   2016-03-15.

  • Gripsrud, Birgitta Haga; Ramvi, Ellen

   (2016)

   Ekspressiv skriving for relasjonsarbeidere i rusomsorg.

   Faglig forum for rusfeltet;

   2016-03-15.

  • Pollestad, Kathrine; Ramvi, Ellen

   (2016)

   Å være vitne til døende pasienter på sykehus. En kvalitativ studie om sykepleierens opplevelser og erfaringer.

   Liv til dagene. 14. Landskonferanse i palliasjon;

   2016-09-14 - 2016-09-16.

  • Liveng, Anne; Lading, Åse Høgsbro; Ramvi, Ellen; Gripsrud, Birgitta Haga; Manley, Julian; Froggett, Lynn; Hollway, Wendy

   (2016)

   Imaging transitions in old age through the Visual Matrix method.

   2nd Annual Conference of Association for Psychosocial Studies: Being human in challenging times.;

   2016-06-29 - 2016-07-01.

  • Ramvi, Ellen; Gripsrud, Birgitta Haga

   (2016)

   Death as cultural trope and death as silent care praxis.

   Velferdsstatens tause omsorgsfelt;

   2016-11-08 - 2016-11-09.

  • Ramvi, Ellen

   (2016)

   Relasjonen mellom forsker og utforsket i et feltarbeid på to ungdomsskoler.

   Forskerseminar om feltarbeid og deltakende observasjon;

   2016-05-10.

  • Ramvi, Ellen

   (2015)

   Preliminary analyses of death as it emerged in a visual Matrix..

   NOS-HS Nordic Workshop Series Exploring Visual Matrix: Life Transitions in Old Age;

   2015-03-26 - 2015-03-27.

  • Skarpaas, Lisebet Skeie; Berg, John Erik; Ramvi, Ellen; Haveraaen, Lise; Aas, Randi Wågø

   (2015)

   Eksperters synspunkter på tilbudet til sykmeldte i Norge. Første runde av en delphi-studie.

   RTW-konferansen;

   2015-11-23 - 2015-11-24.

  • Skarpaas, Lisebet Skeie; Ramvi, Ellen; Stølås, Lise Løvereide; Aas, Randi Wågø

   (2014)

   Supervisors experiences of stakeholder cooperation in job placement for persons with mental health problems.

   3rd WDPI conference: Implementing Work Disability Prevention Knowledge;

   2014-09-29 - 2014-10-01.

  • Gripsrud, Birgitta Haga; Ramvi, Ellen

   (2014)

   Visual Matrix: Associations on the Spectacular and Lived Breasts.

   Psychosocial Connections: Practice, Policy and Research;

   2014-12-16 - 2014-12-17.

  • Moen, Kjetil; Ramvi, Ellen; Brend, Denise; Davies, Linda

   (2013)

   Emotional effects of relational work. A psychosocial perspective.

   29th EGOS Colloquium: Bridging Continents, Cultures and Worldviews. ;

   2013-07-04 - 2013-07-06.

  • Ramvi, Ellen

   (2013)

   Jeg er bare en sykepleier. Om sykepleieidentitet.

   Livsberättelseskonferanse;

   2013-11-21 - 2013-11-22.

  • Ramvi, Ellen; Tangerud, Margrethe

   (2012)

   Frykter fødselen.

  • Ramvi, Ellen

   (2011)

   Profesjonelle relasjoner i helsefaglig arbeid.

   Universitetet i Stavanger.

  • Ramvi, Ellen

   (2010)

   The story of a traumatized nurse.

   Annual conference of the International Research Group for Psycho Societal Analysis, Language, Psycho-Social Studies and Inter- and Transcultural Processes;

   2010-05-24 - 2010-05-29.

  • Ramvi, Ellen

   (2009)

   Læreren som relasjonsarbeider.

   Bedre Skole.

   ISSN 0802-183X.

   Volum 2.

   s.8-13.

  • Ramvi, Ellen

   (2009)

   Biographical Narrative Interpretation Method.

   utenTitteltekst;

   2009-02-17.

  • Ramvi, Ellen

   (2009)

   Fieldwork and interpretation.

   utenTitteltekst;

   2009-03-23.

  • Ramvi, Ellen

   (2008)

   Psykososiale forskningsperspektiver.

   Bulletine.

   ISSN 1503-5247.

   Volum 21..

   Hefte 1.

  • Ramvi, Ellen

   (2008)

   What Caracterizes Social Defense Systems?.

   The Many Senses of Organisational Learning and Knowing , International Conference on Organizational Learning, Knowledge and Capabilities (OLKC);

   2008-04-28 - 2008-04-30.

  • Ramvi, Ellen

   (2008)

   Arbeider skolen paradoksalt nok mot utvikling av lærer-elev relasjonen?.

   ?.

   Hefte 1.

   s.12-14.

  • Ramvi, Ellen

   (2008)

   Career identity and self understanding.

   2008 annual conference of the International Research Group for Psycho Societal Analysis, Language, Imagination and Embodiment;

   2008-05-26 - 2008-05-30.

  • Ramvi, Ellen

   (2007)

   The paradox of counteracting relationships between students and teachers.

   Relationships in Schools:Contemporary Problems and Opportunities;

   2007-11-29 - 2007-12-01.

  • Ramvi, Ellen

   (2007)

   Personlighet i læreryrket.

   Stavanger Aftenblad.

   ISSN 0804-8991.

  • Ramvi, Ellen

   (2007)

   Hvordan skape et godt læringsmiljø?.

   utenTitteltekst;

   2007-12-11.

  • Ramvi, Ellen

   (2007)

   Learning from experience.

   The Concept of Experience in Psycho Societal Research;

   2007-05-14 - 2007-05-18.

  • Ramvi, Ellen

   (2005)

   When she lost her temper: On conditions for learning from experience.

   The International Society for the Psychoanalytic Study of Organizations 2005 Symposium;

   2005-06-17 - 2005-06-19.

 • Kunstnerisk produksjon
 • Kommersialisering
 • Cristin hovedlogo, Cristin current research information system in Norway