Ellinor Christin Haukland

Postdoktor innenfor kvalitet og sikkerhet i helsesystemer

Det helsevitenskapelige fakultet
Avdeling for kvalitet og helseteknologi
Publikasjoner