Emil Lindback

Førsteamanuensis i kjemi

Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet
Institutt for kjemi, biovitenskap og miljøteknologi
KE C-228
Publikasjoner