Publikasjoner
 • Vitenskapelige publikasjoner
 • Bøker og kapitler
  • Fredh, Erik Daniel; Bishop, Rosie Rhiannon

   (2021)

   Undersøkelse av tre stakketufter (ID 24191, 61080 og 65731) fra vikingtid/middelalder på Hå Søndre. Gnr. 10, Bnr. 5, Hå kommune .

   Arkeologisk Museum i Stavanger.

   Hefte 2021/14.

  • Bjørdal, Even Andre Auflem; Lindell, Satu Helena; Mooney, Dawn Elise; Fredh, Erik Daniel

   (2021)

   Arkeologiske og naturvitenskapelige undersøkelser på Lomeland. Bosetningsspor fra eldre og yngre jernalder, dyrkingsspor fra yngre bronsealder og jernalder, og mulig veifar fra førreformatorisk tid. ID 221289, 221290 og 266804på Lomeland gnr. 12, bnr. 3 og 5, Gjesdal kommune, Rogaland..

   Arkeologisk Museum i Stavanger.

   Hefte 2021/15.

  • Fredh, Erik Daniel; Westling, Sara Fredrika

   (2020)

   Stratigrafiske og botaniske undersøkelser av id 150773, id 150775, id 150776 på Sømme (Sømme III). Sømme gnr. 15, bnr. 161 m.fl. i Sola kommune, Rogaland fylke.

  • Fredh, Erik Daniel; Mooney, Dawn Elise

   (2020)

   Undersøkelse av dyrkingslag og steinbelte fra jernalder på Espeland, Gnr. 26, Bnr. 12, Sandnes kommune.

  • Eilertsen, Krister Scheie; Hollund, Hege Ingjerd; Fredh, Erik Daniel; Soltvedt, Eli-Christine

   (2016)

   Arkeologiske undersøkelser av steinalderboplass i Breivik ved Hommersåk. Sandnes kommune. Gård: Hommersåk, g.nr. 101, b.nr. 7..

  • Ahlqvist, Sara Jenny Sofia; Fredh, Erik Daniel

   (2016)

   Naturvetenskapliga undersökningar på Sømme I, ID 150777, Lokal 10, gnr. 15, bnr. 5, Sola kommun, Rogaland.

  • Westling, Sara Fredrika; Fredh, Erik Daniel

   (2016)

   Arkeologiske og naturvitenskapelige undersøkelser på Erga, gnr 30, bnr 9, Klepp k. Rogaland. .

  • Lagerås, Per; Broström, Anna; Fredh, Daniel Erik; Linderson, Hans; Berg, Anna; Björkman, Leif; Hultberg, Tove; Karlsson, Sven; Lindbladh, Matts; Mazier, Florence; Segerström, Ulf; Sköld, Eva

   (2016)

   Abandonment, agricultural change and ecology. I: Environment, society and the black death : an interdisciplinary approach to the late-medieval cirsis in Sweden.

   Oxbow Books.

   ISBN 978-1-78570-054-5.

   s.30-68.

  • Fredh, Erik Daniel; Ahlqvist, Sara Jenny Sofia

   (2016)

   Naturvetenskapliga analyser av jordprover från grav ID 116432-2, Nordhamna, Bjørnøya.

  • Ahlqvist, Sara Jenny Sofia; Fredh, Erik Daniel; Shekari, Saeideh; Westling, Sara Fredrika

   (2016)

   Naturvitenskapelige analyser av sedimentkjerner fra Stavanger havn, Stavanger kommune, Rogaland.

  • Ahlqvist, Jenny; Fredh, Daniel Erik

   (2015)

   Makrofossil- och pollenanalys av dyrkningslag och anläggningar på Ørland kampflybase. Vik, gnr. 70/1 Ørland kommun, Sør-Trøndelag. Oppdragsrapport C, 2015/8.

   Arkeologisk Museum i Stavanger.

  • Reiersen, Kristine; Fredh, Daniel Erik

   (2015)

   Arkeologisk undersøkelse av steinalderboplass på Gramstad, gnr. 1, bnr. 8 & 10, Sandnes kommune. Oppdragsrapport A, 2015/7.

   Arkeologisk Museum i Stavanger.

  • Jensen, Christin E; Ahlqvist, Jenny; Fredh, Daniel Erik

   (2015)

   Stratigrafisk undersøkelse av forhistoriske kulturlag på Eik, Sjernarøyene, g.nr. 67, b.nr. 2 i Finnøy k., Rogaland. Oppdragsrapport 2015/11..

   Arkeologisk Museum i Stavanger.

  • Husvegg, Jon Reinhardt; Ahlqvist, Jenny; Fredh, Erik Daniel

   (2015)

   Arkeologisk og naturvitenskapelig undersøkelse av dyrkingslag og kokegroper på Kleppevarden vest. Gnr. 1, bnr. 6, Klepp kommune, Rogaland.

  • Ahlqvist, Jenny; Fredh, Erik Daniel

   (2015)

   Makrofossil- och pollenanalys av långhus, profil och dyrkningslager på Einargården. Gnr. 33, bnr. 8, Sola kommun, Rogaland.

  • Fredh, Daniel Erik; Soltvedt, Eli-Christine

   (2014)

   Naturvitenskaplige analyser på Tjemslandsmarka. Tjemsland Nordre, gnr. 53, bnr.1 og 68, Hå kommune, Rogaland.

  • Westling, Sara; Fredh, Daniel Erik

   (2014)

   Naturvitenskapelige undersøkelser på Bjorhaug - Bjorhaug gnr. 25 bnr. 2, 18 og Bøhagen, gnr. 26 bnr. 9, 14, 130 m.fl., Hå kommune, Rogaland. AM Oppdragsrapport.

  • Westling, Sara; Fredh, Daniel Erik

   (2014)

   Naturvitenskapelige undersøkelser på Grødaland - Hobberstad gnr. 40, bnr. 7 Hå k, Rogaland. AM Oppdragsrapport A.

  • Fredh, Daniel Erik; Westling, Sara; Sandvik, Paula Utigard

   (2014)

   Naturvitenskapelige undersøkelser i Prinsenkrysset, gnr. 402, bnr. 370, 374 Trondheim k, Sør-Trøndelag. AM Oppdragsrapport C.

  • Sandvik, Paula Utigard; Westling, Sara; Fredh, Daniel Erik

   (2014)

   Naturvitenskapelige undersøkelser på Thora Storm-tomta i Bispegata 20, gnr. 403, bnr. 59 Trondheim k, Sør-Trøndelag. AM Oppdragsrapport C.

  • Sandvik, Paula Utigard; Westling, Sara; Fredh, Daniel Erik

   (2014)

   Naturvitenskapelig undersøkelse på Thora Storm-tomta i Bispegata 20, gnr. 403, bnr. 59 Trondheim k., Sør-Trøndelag..

  • Ahlqvist, Jenny; Fredh, Daniel Erik

   (2014)

   Naturvetenskapliga undersökningar på Søyland, gnr. 3 bnr. 5, Hå kommun, Rogaland. Oppdragsrapport A, 2014/23.

   Arkeologisk Museum i Stavanger.

  • Fredh, Daniel Erik

   (2012)

   The impact of past land-use change on floristic diversity in southern Sweden - a quantitative approach based on high-resolution pollen data.

   ISBN 978-91-86746-77-3.

   Hefte 66.

 • Formidling
  • Fredh, Erik Daniel; Gebremariam, Kidane Fanta; Denham, Sean Dexter

   (2022)

   Laboratoriebesøk/FP forskning - for Forskning og teknologi-klassen ved Kongsgård.

   Laboratoriebesøk;

   2022-11-14.

  • Fredh, Erik Daniel; Bishop, Rosie Rhiannon

   (2022)

   Inferring Agricultural Practices in Southwestern Norway Using Stable Isotope Analysis of Charred Cereal Grains.

   28th European Association of Archaeologists Annual Meeting;

   2022-08-31 - 2022-09-03.

  • Bishop, Rosie Rhiannon; Fredh, Erik Daniel

   (2022)

   Continuity or change in cultivation practices in South-west Norway from the Neolithic to Iron Age?.

   19th Conference of the International Workgroup for Palaeoethnobotany;

   2022-06-13 - 2022-06-17.

  • Reiersen, Håkon; Vivås, Arild; Ravnås, Hallgjerd Håbakk; Fredh, Erik Daniel

   (2022)

   Gjorde nye, interessante funn i sjøen [sak ved Magnus Berning, s. 8-9].
  • Fredh, Erik Daniel

   (2021)

   Foreløpige resultater fra utgravingen på Ålgård Nord.

   Naturvitenskapelig og arkeologisk forsking-, forvaltning- og formidlingens dag (NAFF);

   2021-11-24.

  • Fredh, Erik Daniel; Bishop, Rosie Rhiannon

   (2021)

   Enigmatic earthworks: the interpretation of hay-stack foundations in south-western Norway.

   Nordic Archaeobotany Group (NAG) meeting;

   2021-09-01.

  • Klokkervoll, Arild; Fredh, Erik Daniel

   (2021)

   "Svart blir solskinnet...". Krisen som bare gudene kunne forklare. I: Kreativitet & kunnskap. Krigersmed og husfrue i eldre jernalder. .

   ISBN 978-82-7760-192-2.

   s.13-15.

  • Fredh, Erik Daniel

   (2019)

   Kan krisen AD 536 identifiseres i pollendiagram fra Rogaland?.

   Det norske pollenmøtet;

   2019-09-06 - 2019-09-07.

  • Prøsch-Danielsen, Lisbeth; Prescott, Christopher; Fredh, Erik Daniel

   (2018)

   Land-use change and exploitation of outfield resources at the Høg-Jæren Plateau, SW Norway, during the last 6500 years..

   14th Conference of Environmental Archaeology 2018;

   2018-02-26 - 2018-02-28.

  • Fredh, Erik Daniel; Mooney, Dawn Elise; Lundberg, Ida

   (2018)

   A case study of botanical analyses from graves, postholes and cultivation layers in southwestern Norway.

   Nordic Archaeobotany Group meeting;

   2018-09-19 - .

  • Fredh, Erik Daniel; Mooney, Dawn Elise; Ida, Lundberg; Gil, Theo Bell

   (2018)

   Pollen and macrofossil composition in grave mounds, cultivation layers and settlement structures – a case study from southwestern Norway.

   24th European Association of Archaeologists Annual Meeting;

   2018-09-05 - 2018-09-08.

  • Prøsch-Danielsen, Lisbeth; Fredh, Erik Daniel

   (2017)

   Bruken av Høg-Jæren fra Neolitikum og fram til i dag..

   Norske Pollenanalytikeres møte;

   2017-05-11 - 2017-05-12.

  • Prøsch-Danielsen, Lisbeth; Fredh, Erik Daniel

   (2017)

   Pollen sammensetningen i åkrer i Rogaland fra sen-neolitikum til yngre jernalder. Kornsortene og deres korresponderende ugras flora.

   Norske Pollenanalytikeres møte;

   2017-05-11 - 2017-05-12.

  • Prøsch-Danielsen, Lisbeth; Fredh, Erik Daniel

   (2017)

   Field systems in Rogaland and their variation in Crop and weed pollen assemblages from the Late Neolithic/Early Bronze Age to the Late Iron Age.

   14th Nordic Bronze Age Symposium;

   2017-06-06 - 2017-06-09.

  • Fredh, Erik Daniel

   (2017)

   Land-use changes in southern Sweden during the last 1300 years .

   Møte BEAM (Biological Environmental and Archaeological inter-disciplinary reserach on life-course, material and materiality in human depositions;

   2017-12-05.

  • Fredh, Erik Daniel; Prøsch-Danielsen, Lisbeth

   (2017)

   Botanical evidence of agricultural change from prehistoric cultivation layers in western Norway .

   The 23rd Annual Meeting of the European Association of Archaeologists;

   2017-08-30 - 2017-09-03.

  • Fredh, Erik Daniel

   (2017)

   Pollen composition in prehistoric cultivation layers – examples from southwestern Norway.

   Nordic Archaeobotanical Group Meeting;

   2017-09-05 - 2017-09-08.

  • Fredh, Erik Daniel

   (2017)

   Stratigrafi og prøvetakingsproblematikk på Øvre Øksnevad .

   Røyser – rydninger eller graver, eller både—og?;

   2017-02-27 - 2017-02-28.

  • Fredh, Erik Daniel

   (2017)

   Tracing agrarian crises in pollen records – two examples from southern Sweden .

   Agrarnettverk 2020;

   2017-12-13 - 2017-12-15.

  • Westling, Sara Fredrika; Fredh, Erik Daniel

   (2016)

   Naturvitenskapelige undersøkelser på Sømme..

   Fra haug ok heidni.

   Volum 2.

   s.19-22.

 • Kunstnerisk produksjon
 • Kommersialisering
 • Cristin hovedlogo, Cristin current research information system in Norway