Erik Sæland Hafnor

Overingeniør

Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet
Institutt for data- og elektroteknologi
Laboratorium IDE
KE E-453