Erlend Aano

Seniorrådgiver

Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Fakultetsadministrasjonen UH
Administrasjon SLF

Bio

Seniorrådgiver ved Lesesenteret

Støtte i forskningssøknader, støtte til gjennomføring av forskningsprosjekter, avtaler, kontrakter. 

Personvern- og informasjonssikkerhetskontakt

EU-posisjoneringskoordinator