Espen Mathiesen

Førstelektor i journalistikk

Det samfunnsvitenskapelige fakultet
Institutt for medie- og samfunnsfag
KE C-362
Publikasjoner
 • Vitenskapelige publikasjoner
  • Mathiesen, Espen; Olsen, Odd Einar Falnes

   (2020)

   Medias rolle i krisehåndtering. I: Strategisk ledelse i krise og krig : det norske systemet.

   Universitetsforlaget.

   ISBN 9788215035468.

   s.221-235.

  • Mathiesen, Espen Reiss

   (2012)

   Norske aviser på nettbrett : en situasjonsrapport fra introduksjonsfasen. I: Nytt på nett og brett. Journalistikk i forandring.

   Universitetsforlaget.

   ISBN 978-82-15-02074-7.

   s.87-105.

 • Bøker og kapitler
  • Mathiesen, Espen

   (2019)

   Blott til lyst. Colin Archer-yachten Wyvern.

   ISBN 978-82-93351-79-5.

  • Mathiesen, Espen; Olsen, Odd Einar Falnes

   (2019)

   Media og krisehåndtering : Utfordringer i en ny mediehverdag.

   Cappelen Damm Akademisk.

   ISBN 9788202521011.

  • Mathiesen, Espen Reiss; Olsen, Odd Einar; Boyesen, Marit

   (2008)

   Media og krisehåndtering.

   Cappelen Damm Høyskoleforlaget.

   ISBN 9788276346855.

  • Olsen, Odd Einar; Mathiesen, Espen Reiss; Boyesen, Marit

   (2007)

   Media og krisehåndtering. En bok om samspillet mellom journalister og krisehåndterere.

   Cappelen Damm Høyskoleforlaget.

   ISBN 8276346855.

  • Kruke, Bjørn Ivar; Olsen, Odd Einar; Mathiesen, Espen Reiss; Scharffscher, Kristin Sørung

   (2005)

   We landed on our feet again: NRC's reaction to the tsunami of December 26th 2004.
 • Formidling
  • Morsut, Claudia; Kuran, Christian Henrik Alexander; Olsen, Odd Einar Falnes; Trageton, Sigmund; Mathiesen, Espen

   (2021)

   Risikobevissthet og risikokommunikasjon i skjæringspunktet mellom SoMe og tradisjonell media.

   NFR SPREAD prosjekt OF-10727;

   2021-10-06.

  • Mathiesen, Espen

   (2021)

   Risikobevissthet og risikokommunikasjon i skjæringspunktet mellom SoMe og tradisjonell media.

   Navn på arrangementet: NFR SPREAD prosjekt OF-10727;

   2021-10-06.

  • Mathiesen, Espen

   (2018)

   Analyse av norsk avisøkonomi.

   Utdanningsforbundet;

   2018-01-09.

  • Mathiesen, Espen

   (2018)

   Norsk medieutvikling.

   Sandnes Rotary;

   2018-08-20.

  • Mathiesen, Espen

   (2018)

   VR360.

   Nordiske journalistikklærere konferanse;

   2018-09-27.

  • Mathiesen, Espen

   (2018)

   Krisekommunikasjon.

   UIS EVU ;

   2018-01-26.

  • Mathiesen, Espen

   (2017)

   Tilstanden i norske aviser.

   Gandsfjord RK;

   2017-08-19.

  • Mathiesen, Espen

   (2016)

   Strømmetjenestenesatser på dokumentar - Tv Dokumentar.

  • Mathiesen, Espen; Trageton, Sigmund

   (2016)

   Tro, håp og oppgitthet Den gamle Avisa og Ungdommen.

  • Mathiesen, Espen

   (2016)

   - Forstår godt at bloggerne blir sinte - Blogging Opphavsrett.

  • Mathiesen, Espen

   (2015)

   Adblock.
  • Mathiesen, Espen

   (2015)

   Avisopplaget og nedgangen i lesertall 2014.

  • Mathiesen, Espen

   (2015)

   Kurer: Public Journalism på norsk.

  • Mathiesen, Espen

   (2015)

   Norsk medieutvikling og bruk av annonseblokkering.

   Sommerkonferansen 2015;

   2015-08-28 - 2015-08-29.

  • Mathiesen, Espen Reiss

   (2012)

   Kulturnytt - innslag om The Daily.

  • Mathiesen, Espen Reiss

   (2012)

   What if the mailman stops delivering the evening news?.

   The Norwegian media Researchers' Association's 15th Conference;

   2012-10-18 - 2012-10-19.

  • Mathiesen, Espen Reiss

   (2011)

   Et desperat forsøk på å si noe fornuftig om nettbrett.

   Landslaget for lokalaviser årsmøtet;

   2011-05-06 - .

  • Mathiesen, Espen Reiss

   (2011)

   Noen tanker om hva vi vet/tror om hvordan lerene vil bruke nettbrett.

   Fagmøte;

   2011-02-10 - .

  • Mathiesen, Espen Reiss

   (2011)

   Klar med ny tenketank.

   Vårt land.

   ISSN 0805-5424.

  • Mathiesen, Espen Reiss

   (2011)

   Spør om lesebrett.

   Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).

   ISSN 0804-3116.

  • Mathiesen, Espen Reiss

   (2011)

   Aviser og nettbrett - et forså på å spikre maneter på veggen.

   Ukeseminar;

   2011-06-09 - .

  • Mathiesen, Espen Reiss

   (2011)

   Noen funn fra brukerne "norske aviser på lesebrett".

   Fagmøte;

   2011-05-10 - .

  • Mathiesen, Espen Reiss

   (2011)

   Slii blir de norske avisene på ipad.

   Stavanger Aftenblad.

   ISSN 0804-8991.

  • Mathiesen, Espen Reiss

   (2010)

   Brettspillet.

   Dagsavisen.

   ISSN 1503-2892.

   s.26-27.

  • Mathiesen, Espen Reiss

   (2010)

   iPad-rush før jul.

   Journalisten.

   ISSN 0447-9661.

  • Mathiesen, Espen Reiss

   (2010)

   Tester lesebrett.

   Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).

   ISSN 0804-3116.

  • Mathiesen, Espen Reiss

   (2010)

   Avis på svart-hvitt-skjerm.

   Dagens næringsliv.

   ISSN 0803-9372.

  • Mathiesen, Espen Reiss

   (2010)

   Slik blir iPad-avisene.

   Bergens Tidende.

   ISSN 0804-8983.

  • Mathiesen, Espen Reiss

   (2010)

   Deler ut IPAD Nordlys satser stort 50 lesere får gratis Ipad.

   Nordlys.

   ISSN 0805-5440.

  • Mathiesen, Espen Reiss

   (2010)

   kjemper om ipad-brukernes gunst.

   VG : Verdens gang.

   ISSN 0805-5203.

  • Mathiesen, Espen Reiss

   (2010)

   På nattbordet.

   Dagens næringsliv.

   ISSN 0803-9372.

  • Mathiesen, Espen Reiss

   (2010)

   Lesebrettets brukere og aktører.

   Journalistic Reorientations;

   2010-12-15 - .

  • Mathiesen, Espen Reiss

   (2010)

   Aviser på nettbrett.

   Stavanger Aftenblad.

   ISSN 0804-8991.

 • Kunstnerisk produksjon
 • Kommersialisering
 • Cristin hovedlogo, Cristin current research information system in Norway