Eva Christina Furskog-Risa

Førsteamanuensis i sykepleievitenskap/helsevitenskap

Det helsevitenskapelige fakultet
Avdeling for omsorg og etikk
KA A-111
Publikasjoner
 • Vitenskapelige publikasjoner
 • Bøker og kapitler
  • Granone, Francesca; Reikerås, Elin Kirsti Lie; Sæbø, Janken Camilla; Solheim, Ksenia; Kaltvedt, Elsa Helen; Ree, Marianne; Esmaeeli, Sara; Furskog-Risa, Christina; Joner, Maya Dybvig

   (2022)

   Tidlig innsats, tidlig i livet-En sammenstilling og analyse av eksisterende kunnskap og forskning om de 1000 første dagene i et individs liv, inklusive livet i magen.

  • Risa, Christina

   (2018)

   Communication in midwifery consultations in specialist antenatal care - pregnant women with diabetes and their midwives.

   Universitetet i Stavanger.

   ISBN 978-82-7644-758-3.

  • Furskog-Risa, Christina; Blåka, Gunnhild

   (2004)

   "Se mig som en blivande kollega" : en studie av barnmorskestudenters upplevelser av handledning i klinisk praktik på förlossningsavdelning.

   Universitetet i Bergen.

 • Formidling
  • Espejord, Silje; Auberg, Sonja Henriksen; Kvitno, Trine Kristoffersen; Furskog-Risa, Eva Christina; Lukasse, Mirjam

   (2024)

   Kommunejordmødres erfaring med tverrfaglig samarbeid om gravide i sårbare livssituasjoner.

   Nettstedet www.forebygging.no.

  • Espejord, Silje; Auberg, Sonja Henriksen; Kvitno, Trine Kristoffersen; Furskog-Risa, Eva Christina; Lukasse, Mirjam

   (2024)

   Oppfølging av sårbare gravide i primærhelsetjenesten..

   Perinatalkommiteens Vårseminar 2024, Helse Vest;

   2024-04-11 - .

  • Espejord, Silje; Auberg, Sonja Henriksen; Kvitno, Trine Kristoffersen; Furskog-Risa, Eva Christina; Lukasse, Mirjam

   (2024)

   When vulnerable pregnant women need additional care that involves interdisciplinary collaboration-experience of Norwegian community midwives.

   NCCS conference 2024: Caring science - the heart of multi-professional care;

   2024-04-24 - 2024-04-25.

  • Furskog-Risa, Eva Christina

   (2023)

   Experiences from giving students a course concept early in their studies to strengthen learning, facilitator training and increase simulation activity SimBegin for midwifery students A pilot project at the Master of Midwifery, UIS .

   ICFDHP International Faculty Development Conference, Glasgow 2023;

   2023-08-26 - 2023-08-27.

  • Hunsbeth, Janne Gabrielle; Furskog-Risa, Eva Christina

   (2023)

   Community midwifery in Norway.

   Erasmus+ staff mobility, midwifey winter school;

   2023-09-11 - .

  • Espejord, Silje; Lukasse, Mirjam; Auberg, Sonja Henriksen; Kvitno, Trine Kristoffersen; Furskog-Risa, Eva Christina

   (2023)

   Interdisciplinary collaboration in the care of vulnerable pregnant women: Experience of Community midwives in Norway.

   7th EMA Education Conference in Athens;

   2023-10-26 - 2023-10-29.

  • Furskog-Risa, Eva Christina

   (2023)

   A digital communication training to prepare midwifery students for respectful maternity care practice during the pandemic. .

   7th Education Conference in Athens-Greece, EMA 2023;

   2023-10-25 - 2023-10-29.

  • Furskog-Risa, Eva Christina; Borlaug, Torhild; Espejord, Silje; Hunsbeth, Janne Gabrielle

   (2023)

   SimBegin in midwifery education -an introduction to student driven simulation.

   7th Education Conference in Athens-Greece, EMA 2023;

   2023-10-25 - 2023-10-29.

  • Furskog-Risa, Eva Christina; Borlaug, Torhild; Espejord, Silje; Hunsbeth, Janne Gabrielle

   (2023)

   Four good habits for communication skills in midwifery simulation and group reflection..

   7th Education Conference in Athens-Greece, EMA 2023;

   2023-10-25 - 2023-10-29.

  • Furskog-Risa, Eva Christina

   (2023)

   SimBegin for midwifery students. Experiences from giving students a course concept early in their studies to strengthen learning, facilitator training and increase simulation activity .

   ICFDHP International Faculty Development Conference, Glasgow 2023;

   2023-08-26 - 2023-08-27.

  • Furskog-Risa, Eva Christina; Berg, Åshild

   (2023)

   Self-care for student midwives in times of stressful challenges- Workshop based on cognitive therapy and self-compassion approach .

   7th Education Conference in Athens, Greece, EMA 2023;

   2023-10-25 - 2023-10-29.

  • Oftedal, Cathrine; Furskog-Risa, Eva Christina

   (2023)

   https://www.nrk.no/rogaland/fleire-studieplassar_-men-faerre-jordmodrer-_-mangel-pa-praksisplassar-1.16329964 .

  • Furskog-Risa, Eva Christina

   (2023)

   Rapport fra Kvinnehelserapporten Den store forskjellen Om kvinners helse og betydningen av kjønn for helse .

   Strikkefestival ;

   2023-09-30.

  • Folkvord, Synnøve Mari Eidsvik; Gjesdal, Kine; Furskog-Risa, Christina; Mykkeltveit, Ida Helene; Lyngset, Jorunn; Dyrstad, Dagrunn Nåden

   (2022)

   Poster ID:611 Simulation in a hybrid supervision course to strengthen supervisors’ skills in relational competence .

   NETNEP;

   2022-10-19 - 2022-10-22.

  • Dyrstad, Dagrunn Nåden; Folkvord, Synnøve Eidsvik; Mykkeltveit, Ida Helene; Furskog-Risa, Christina; Lyngset, Jorunn Flaten; Mordt, Petter; Vogler, Fransizka; Gjesdal, Kine

   (2022)

   Evaluation of an innovative hybrid supervision course aimed at increasing supervisor competence at a nursing specialist and midwifery level: A multimethod qualitative study .

   NETNEP 2022;

   2022-10-19 - 2022-10-22.

  • Furskog-Risa, Christina; Folkvord, Synnøve Mari Eidsvik; Borlaug, Torhild; Kleppa, Lilly; Johansen, Anne Beth Gilja; Berg, Åshild

   (2022)

   MO.23.03 Workshop for student midwives- Teaching strategies to strengthen compassion.

   8th International Nurse Education Conference;

   2022-10-19 - 2022-10-22.

  • Furskog-Risa, Christina; Marcussen, Elisabeth

   (2022)

   Accessible reproductive healthcare for youth in rural areas of Norway- healthcare providers perspectives.

   22th Conference of Nordic Federation of Midwives;

   2022-05-04 - 2022-05-06.

  • Furskog-Risa, Christina

   (2022)

   I will never be a good enough midwife. .

   16th International seminar Childbearing – the Qualitative Research Network seminar;

   2022-09-26 - 2022-09-27.

  • Stenbäck, Pernilla; Österberg, Terese; Ansule, Ilze; Liepinaitienė, Alina; Ekelin, Maria; Hasman, Kirsten; Lilleengen, Anne Marie; Furskog-Risa, Eva Christina; Olafsdottir, Olof Asta; Vik, Eline Skirnisdottir

   (2022)

   Midwives’ thoughts about what they consider normal birth and how they work to protect normal birth.

   21st International Normal Labour and Birth Research Conference;

   2022-09-12 - 2022-09-14.

  • Furskog-Risa, Eva Christina

   (2022)

   Self-compassion - å styrke studenter? .

   Faglig helsdagssamling Avdeling Omsorg og etikk ;

   2022-10-04.

  • Risa, Christina; Håland, Janne

   (2020)

   Viktig med ekstra støtte fra jordmor. Diabetesforbundet..

  • Risa, Christina

   (2019)

   Reisen til doktorgraden .

   Nærbø Rotary ;

   2019-01-31.

  • Risa, Christina

   (2019)

   Presentasjon av masterstudie i jordmorfag UIS .

   Avdelingsmøte ;

   2019-10-13.

  • Risa, Christina

   (2019)

   Norwegian nurse-midwives perspectives in the provision of antental diabetes care in an outpatient setting- a qualitative study.

   The 21st Congress of the Nordic Federation of Midwives 2-4 May 2019;

   2019-05-02 - 2019-05-04.

  • Risa, Christina

   (2018)

   In transition-an increased need to know and understand?.

   Qualitative reseach in childbearing research;

   2018-09-27 - 2018-09-28.

  • NRK, /; Furskog-Risa, Christina

   (2018)

   Jordmorutdanning UiS .

  • Furskog-Risa, Christina

   (2009)

   Consultations between midwives and pregnant women with DM- a discourse analysis .

   Qualitative research in Childbearing- European perspective;

   2009-03-19 - 2009-03-20.

  • Furskog-Risa, Christina; Friberg, Febe; Lidén, Eva

   (2007)

   The antenatal consultation- a qualitative study of institutional talk between diabetic pregnant women and midwives in antental specialist care.

   Research workshop ;

   2007-10-26 - 2007-10-27.

  • Furskog-Risa, Christina

   (2007)

   See me as your future collegue. .

   Conference of Nordic Federation of Midwives;

   2007-05-02 - 2007-05-03.

 • Kunstnerisk produksjon
 • Kommersialisering
 • Cristin hovedlogo, Cristin current research information system in Norway