Eva Christina Furskog-Risa

Førsteamanuensis i sykepleievitenskap/helsevitenskap

Det helsevitenskapelige fakultet
Avdeling for omsorg og etikk
KA A-111
Publikasjoner
 • Vitenskapelige publikasjoner
 • Bøker og kapitler
 • Formidling
  • Furskog-Risa, Christina; Marcussen, Elisabeth

   (2022)

   Accessible reproductive healthcare for youth in rural areas of Norway- healthcare providers perspectives.

   22th Conference of Nordic Federation of Midwives;

   2022-05-04 - 2022-05-06.

  • Furskog-Risa, Christina

   (2022)

   I will never be a good enough midwife. .

   16th International seminar Childbearing – the Qualitative Research Network seminar;

   2022-09-26 - 2022-09-27.

  • Furskog-Risa, Christina; Folkvord, Synnøve Mari Eidsvik; Borlaug, Torhild; Kleppa, Lilly; Johansen, Anne Beth Gilja; Berg, Åshild

   (2022)

   MO.23.03 Workshop for student midwives- Teaching strategies to strengthen compassion.

   8th International Nurse Education Conference;

   2022-10-19 - 2022-10-22.

  • Folkvord, Synnøve Mari Eidsvik; Gjesdal, Kine; Furskog-Risa, Christina; Mykkeltveit, Ida Helene; Lyngset, Jorunn; Dyrstad, Dagrunn Nåden

   (2022)

   Poster ID:611 Simulation in a hybrid supervision course to strengthen supervisors’ skills in relational competence .

   NETNEP;

   2022-10-19 - 2022-10-22.

  • Dyrstad, Dagrunn Nåden; Folkvord, Synnøve Eidsvik; Mykkeltveit, Ida Helene; Furskog-Risa, Christina; Lyngset, Jorunn Flaten; Mordt, Petter; Vogler, Fransizka; Gjesdal, Kine

   (2022)

   Evaluation of an innovative hybrid supervision course aimed at increasing supervisor competence at a nursing specialist and midwifery level: A multimethod qualitative study .

   NETNEP 2022;

   2022-10-19 - 2022-10-22.

  • Stenbäck, Pernilla; Österberg, Terese; Ansule, Ilze; Liepinaitienė, Alina; Ekelin, Maria; Hasman, Kirsten; Lilleengen, Anne Marie; Furskog-Risa, Eva Christina; Olafsdottir, Olof Asta; Vik, Eline Skirnisdottir

   (2022)

   Midwives’ thoughts about what they consider normal birth and how they work to protect normal birth.

   21st International Normal Labour and Birth Research Conference;

   2022-09-12 - 2022-09-14.

  • Furskog-Risa, Eva Christina

   (2022)

   Self-compassion - å styrke studenter? .

   Faglig helsdagssamling Avdeling Omsorg og etikk ;

   2022-10-04.

  • Risa, Christina; Håland, Janne

   (2020)

   Viktig med ekstra støtte fra jordmor. Diabetesforbundet..

  • Risa, Christina

   (2019)

   Presentasjon av masterstudie i jordmorfag UIS .

   Avdelingsmøte ;

   2019-10-13.

  • Risa, Christina

   (2019)

   Norwegian nurse-midwives perspectives in the provision of antental diabetes care in an outpatient setting- a qualitative study.

   The 21st Congress of the Nordic Federation of Midwives 2-4 May 2019;

   2019-05-02 - 2019-05-04.

  • Risa, Christina

   (2019)

   Reisen til doktorgraden .

   Nærbø Rotary ;

   2019-01-31.

  • Risa, Christina

   (2018)

   In transition-an increased need to know and understand?.

   Qualitative reseach in childbearing research;

   2018-09-27 - 2018-09-28.

  • NRK, /; Furskog-Risa, Christina

   (2018)

   Jordmorutdanning UiS .
  • Furskog-Risa, Christina

   (2009)

   Consultations between midwives and pregnant women with DM- a discourse analysis .

   Qualitative research in Childbearing- European perspective;

   2009-03-19 - 2009-03-20.

  • Furskog-Risa, Christina; Friberg, Febe; Lidén, Eva

   (2007)

   The antenatal consultation- a qualitative study of institutional talk between diabetic pregnant women and midwives in antental specialist care.

   Research workshop ;

   2007-10-26 - 2007-10-27.

  • Furskog-Risa, Christina

   (2007)

   See me as your future collegue. .

   Conference of Nordic Federation of Midwives;

   2007-05-02 - 2007-05-03.

 • Kunstnerisk produksjon
 • Kommersialisering
 • Cristin hovedlogo, Cristin current research information system in Norway